ARTICLES » 22-02-2017  |  PROJECTE DE MEMòRIA HISTòRICA
3927 lectures

Descoberts uns naips catalans de la segona meitat del segle XV

Descobert un full gravat on apareixen uns naips de baralla catalana de la segona meitat del segle XV. A la sèrie dels oros s'hi observa l’escut català amb tres pals.

A la coberta d’un llibre manuscrit català que està datat del 1519 i es conserva al Museu Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona), ha estat descobert un full sense tallar que mostra quinze naips dibuixats de la baralla espanyola. El període d’anys entre els quals es va confegir aquest full cal situar-lo a la segona meitat del segle XV. En efecte, l’estil i el vestuari de les figures dels naips del gravat permeten enquadrar la datació entre el 1460 I el 1470. D’altra banda, s’observa que totes les sotes que hi surten són dones que estan dempeus i de mig perfil mentre aixequen els símbols del seu coll (o sèrie). També hi figuren naips amb bastos. Aquests bastos són uns troncs gruixuts, a diferència dels naips italians, en els quals, en lloc de bastos, s’hi contemplen branquetes.

També trobem dibuixats en el gravat naips que representen números. Aquesta mena de cartes porten dibuixos decoratius que no són essencials per al disseny. Per exemple, uns cupidos enjogassats. Per això i per altres motius hom les ha relacionades amb el disseny de dos tallers. Per un costat, el taller Oberdeutscher Stecher, de la dècada de 1490, i, per l’altre, el taller Master of the Banderoles, que hem de situar cronològicament al tercer quart del segle XV, ja que en aquest taller també s’hi aprecien nens nus entretenint-se. Cadascuna de les cartes d’oros presenten l’escut d’Aragó. Aquestes cartes poden ser un exemple primerenc de baralla espanyola estàndard. Potser d’abans que en Colom s’embarqués cap al Nou Món. Poseriorment, van ser imitades per fabricants francesos i gravadors alemanys que volien exportar les seves mercaderies a Espanya.

c

Redactor: Simon Wintle (05-01-2016)

Enllaç: http://www.wopc.co.uk/spain/gothic/mac-sheet

Traducció: Montserrat Camps

Publicat a www.inh.cat - Institut Nova Història