NOTICIES » 20-03-2014  |  PROJECTE DE MEMòRIA HISTòRICA
20562 lectures

Detalls de Barcelona al segle XVI

Saps com era la Barcelona del segle XVI? Uns gravats d'En Wyngaerde del 1563 ens ho ajuden a veure amb tota precisió i detall.

BCN_Wyngaerde_1563_12

1563. Barcelona per Wyngaerde. Detall de les Drassanes i de la Torre de les Puces, al capdavall de la primera muralla, la de conforma les actuals Rambles. A la muralla exterior, la del Paral·lel, la Porta de Santa Madrona.

BCN_Wyngaerde_1563_13

1563. Barcelona per Wyngaerde. Detall de l'antic convent de Sant Francesc, a primera línia de muralla de mar, i de l'atapeïment de la trama urbana dins els murs de la ciutat.

BCN_Wyngaerde_1563_14

1563. Barcelona per Wyngaerde. Detall de la Porta de Sant Antoni, i de com l'ampliació a la segona muralla estava plena d'hortes i mai no s'omplí de cases. Al capdamunt de la nova muralla, la Porta de Tallers; al capdamunt de la muralla antiga, la Torre de Canaletes. El monestir de Valldonzella, extramurs.

BCN_Wyngaerde_1563_15

1563. Barcelona per Wyngaerde. Detall de Santa Maria del Pi.

BCN_Wyngaerde_1563_16

1563. Barcelona per Wyngaerde. Detall del nucli central del barri gòtic de la ciutat. El convent de Pedralbes, extramurs del Portal de l'Àngel, a l'esquerra.

BCN_Wyngaerde_1563_17

1563. Barcelona per Wyngaerde. Detall de l'antiga església gòtica de Santa Caterina.

BCN_Wyngaerde_1563_18

1563. Barcelona per Wyngaerde. Detall de la muralla de llevant, des del Portal Nou fins a la Porta de Sant Daniel.

BCN_Wyngaerde_1563_19

1563. Barcelona per Wyngaerde. Detall de la Catedral del Mar, Santa Maria.

BCN_Wyngaerde_1563_20

1563. Barcelona per Wyngaerde. Detall de la Porta de Mar.

BCN_Wyngaerde_1563_21

1563. Barcelona per Wyngaerde. Detall d'una galera de rems, bogada pels penats.

BCN_Wyngaerde_1563_22

1563. Barcelona per Wyngaerde. Detall del tràfec a la platja.

BCN_Wyngaerde_1563_23

1563. Barcelona per Wyngaerde. Detall de llevant de la muralla de mar, amb el Rec Comtal desguassant a la platja.

BCN_Wyngaerde_1563_24

1563. Barcelona per Wyngaerde. Detall del baluard de llevant, amb la Torre de Sant Joan a l'esquerra i l'antic convent dels Àngels, extramurs.

BCN_Wyngaerde_1563_25

1563. Barcelona per Wyngaerde. Detall de la signatura d'Anton van den Wyngaerde.

Imatges publicades al bloc de J.M. Mir "Quina la fem?"

Publicat a www.inh.cat - Institut Nova Història