ARTICLES » 06-11-2010  |  PROJECTE LLEONARD
16681 lectures

L'Escola d'Atenes i En Lleonard ça Rovira

La investigació d'En Jordi Bilbeny sobre En Lleonard sembla que avança amb fermesa i decisió. Ara, un pas més gràcies a l'Escola d'Atenes d'En Rafael d'Urbino.

Lleonard da Vinci al centre de l'Escola d'Atenes.

És important de remarcar que l'Escola d'Atenes que pinta En Rafael Sanzio (Sanç o Sanxis) d'Urbino, és una comanda del Papa Juli II (Julià Della Rovere) perquè vol tenir decorades les seves estances. Per què precisament Juli II li encarrega l'obra a En Rafael? Si realment, tal com el seu cognom indica, aquest fos un Urbino, tindríem que, com que des del 1508, els Della Rovere eren els senyors d'Urbino, el Papa encarregava a un parent seu directe els treballs pictòrics l'any precís del 1509.
Fixem-s'hi bé: al 1508 els Della Rovere assumeixen el ducat d'Urbino i al 1509 Julià Della Rovere (Juli II) encarrega a En Rafael la tasca de pintar les seves estances. Sembla que hi hagi una relació de causalitat entre assumir el ducat d'Urbino i que un Urbino entri a formar part dels pintors preferits de la cort del Papa. També per les finíssimes observacions d'En Manel del Castillo ara veiem com els rostres de Plató (de qui tothom assegura que és Lleonard da Vinci), el del mateix Lleonard amb barba del Museu de Torí i els rostres del papa Juli II són molt i molt semblants. Cosa que tindria molt de sentit si ambdós fossin germans.
Si, a més a més, sabem -perquè ho sabem pels entesos en art i especialment a través dels especialistes de l'Escola d'Atenes- que En Rafael pinta la cara del jove Francesco Maria della Rovere al personatge d'Hipàtia, no tindria ara molt més sentit -per no dir un sentit total i absolut- que Plató, més que En Lleonard da Vinci, fos en realitat En Lleonard della Rovere?
Quin Lleonard, si no, hi hauria d'haver en una capella pintada per un seu parent d'Urbino, on hi surt un Della Rovere i promoguda pel seu mateix germà, el papa Juli II? Quin Lleonard, si no, havia de ser el centre de tot el quadre, de tot coneixement i de tota atenció?

Jordi Bilbeny

Publicat a www.inh.cat - Institut Nova Història