NOTICIES » 24-04-2014  |  PROJECTE SOBRE LA CENSURA I LA MANIPULACIó
3590 lectures

L'Institut Nova Història replica el «nacionalisme espanyol» de C's

L'Institut Nova Història respon les crítiques de la portaveu unionista al rigor dels seus estudis.

Les declaracions de Carina Mejías al Nació Digital

L'Institut Nova Història (INH) lamenta profundament les desqualificacions que la Sra. Carina Mejías, portaveu de la formació política Ciutadans, va dirigir ahir a la nostra entitat de recerca. Des de l'INH sempre s'ha procurat treballar amb el màxim rigor científic, aportant dades comprovables i referenciades als nostres estudis, argumentant i contrastant els raonaments històrics que s'hi inclouen i contextualitzant les conjectures que s'hi proposen. Sempre hem estat oberts al debat i a la reflexió i mai no s'ha dogmatitzat cap assumpte ni període del nostre passat.

És per aquest motiu que considerem que les declaracions de la Sra Mejías només poden ser fruit del desconeixement de les publicacions i estudis de la nostra entitat. En aquest sentit, l'Institut Nova Història convida la diputada a conèixer les aportacions històriques que publiquem cada any, per tal que pugui opinar amb rigor i congruència sobre la tasca que s'està fent.

L'historiografia evoluciona i les noves recerques sempre aporten modificacions indispensables a la visió que tots tenim dels períodes històrics que s'analitzen. L'Institut Nova Història no deixarà de seguir treballant en la seva tasca de revisió crítica i d'investigació profunda de la història del nostre país pel fet que una entitat política desitgi congelar l'avenç científic amb l'únic objectiu manifest d'evitar que alguns dels seus fonaments ideològics i polítics no trontollin.

El nacionalisme espanyol no pot aturar la recerca de la veritat històrica de Catalunya. Les investigacions d'En Jordi Bilbeny i dels membres de l'Institut Nova Història, desenvolupades al llarg de més de trenta anys, indiquen que el relat de la història de Catalunya que fins avui ha estat explicat, no ha tingut en compte l'extraordinària tasca d'alteració, ocultació i falsificació de les dades i personalitats que s'ha exercit i s'exerceix per part de l'estament censor castellà.

Afortunadament, la censura no ha pogut esborrar totes les empremtes de la memòria del nostre país. L'Institut Nova Història treballa per recuperar aquestes dades tan importants i fer-les arribar als experts i al públic general. A les nostres publicacions es reprodueixen mapes dels segles XV i XVI, conservats amb cura a biblioteques d'arreu del món, que demostren que la descoberta catalana d'Amèrica va ser un fet incontestable. Igualment, l'Institut Nova Història redescobreix edicions de llibres que es van intentar fer desaparèixer i d'altres en llengua catalana que es van fer traduir i manipular per fer-los passar pel que no eren. Recuperem la vertadera identitat de personatges rellevants de la política, la cultura i les ciències del nostre país que havien desaparegut o que havien estat tergiversats a les seves biografies. Sortosament, molts dels llibres afectats per la censura castellana s'han conservat en la seva llengua i versió original a l'estranger.

En definitiva, gràcies a aquesta tasca ingent de recuperació, l'Institut Nova Història creix constantment en nombre d'investigadors i de seguidors dels seus estudis i aquest increment de l'atenció pública demostra que l'objectiu de la redescoberta de la nostra història s'està fent de manera precisa i rigorosa.

Enllaços:
http://www.naciodigital.cat/noticia/67614/es/ridicul/dir/cristofol/colom/catala
http://www.naciodigital.cat/noticia/67693/institut/nova/historia/replica/nacionalisme/espanyol


Premsa
Institut Nova Història

Publicat a www.inh.cat - Institut Nova Història