ARTICLES » 23-12-2011  |  CENSURA I LA MANIPULACIó
11721 lectures

La llengua castellana no tenia una bona literatura al segle XVI

Una petita referència que en Joan Ventura troba en un llibre d'en Henry Kamen, li fa pensar que, efectivament, Castella no tindria un bona literatura a l'inici del segle XVI

Llegint el llibre Del imperio a la decadencia. Los mitos que forjaron la España moderna, d'en Henry Kamen, trobo que l'autor hi fa l'afirmació següent:

"A mitjan segle XVI, el castellà amb prou feines havia començat a tenir  impacte a Europa, si ho jutgem per l'obra inèdita del segle XVI Diálogo de la Lengua (escrita vers el 1536), d'En Juan de Valdés, que residia a Itàlia en aquest moment. Al començament de l'obra l'autor admeté que el seu idioma natal, el castellà, tenia menys prestigi com a llengua literària que el toscà (idioma que més tard es conegué com a "italià"), perquè la llengua toscana "está ilustrada y enriquecida por un Boccacio y un Petrarca [...] y como sabéis la lengua castellana nunca ha tenido quien escriba con ella con tanto cuidado y miramiento cuanto sería menester".

Això explicaria que Castella anés com boja per apropiar-se les bones obres escrites en català per fer-se-les seves (El Quixot, per exemple) i així poder competir amb l'italià o toscà.

Joan VenturaAutor: Joan Ventura

Publicat a www.inh.cat - Institut Nova Història