PUBLICACIONS » 05-09-2017  |  LLENGUA NACIONAL
10910 lectures

Nou llibre: «Sota l’estora del Segle d’Or castellà»

Al mes de juliol d’enguany ha estat editat el primer llibre de l’investigador Lluís Batlle: "Sota l’estora del Segle d’Or castellà".

Aquest estiu ha sortit d’impremta el primer llibre d’en Lluís Batlle. En Lluís Batlle és conegut per les seves investigacions, sobretot investigacions sobre la literatura castellana del Siglo de Oro. El web de l’Institut Nova Història recull els seus articles i també gravacions de les seves conferències, sempre relacionades amb l’estudi de la llengua castellana als segles XVI i XVII.

El llibre «Sota l’estora del Segle d’Or castellà» és  un bon compendi dels indicis que han portat l’autor a sospitar que bona part de la literatura castellana de vora 1600 és traducció del català. L’estudi d’obres aïllades, com El Quixot o el Llàtzer de Tormos, no era suficient per copsar la magnitud de la literatura traduïda. Discernir quins trets són característics del castellà d’aquesta època i quins són atribuïbles a traducció és una feina ben difícil, i sovint tinguda per impossible, però els testimonis recollits a l’obra han permès a l’investigador de construir un relat clar, sòlid i sostingut des de diferents punts de vista.

L’autor, partint d’aparents símptomes de traducció, ens situa en ple debat acadèmic sobre l’autenticitat i l’atribució d’obres d’aquesta època. Al llibre hi veurem també una valoració dels parers de les més grans autoritats del barroc castellà. En Lluis Batlle ens fa adonar de  la incertesa i de la manca de fonament de les seves afirmacions. Tot seguit, ens porta davant dels testimonis que denuncien un procés de traducció de llarg abast, en aquesta mateixa època i que, per tant, reafirmen les sospites inicials. Aquests testimonis ens donen les claus per identificar els textos traduïts a través de certes locucions, i l’estudi de les locucions també ens permet  confirmar la tesi de traducció suggerida.

Havent acabat el camí d’anàlisi lingüística, entrem als capítols de les traduccions que es delaten a si mateixes. Són textos que tracten qüestions de llengua o de la nació catalana i veurem com aquestes són convertides en qüestions de llengua o nació castellana. El que en resulta són relats absurds i contradictoris. Els exemples més evidents i desenvolupats fan relació a l’estat de salut de la llengua, amb testimonis contrastats de les dues bandes: catalana i castellana.

L’autor no s’està, més endavant, d’intentar donar un relat històric que permeti explicar tant el furt literari com la informació que ens n’ha perviscut, lligant les troballes en matèria de llengua amb altres investigacions d’aquest mateix període. Continuant amb l’assaig, els últims capítols ens confrontaran amb el fet que el relat imperant ha contribuït en la formació de la llengua catalana culta moderna. Els biaixos que ens han fet pensar fins avui en una cultura barroca castellana superior també han tingut greus conseqüències per al català del nostre temps.

El llibre és també un homenatge a un acadèmic de la RAE de finals de segle XIX. Era mallorquí i es deia Miquel Mir. En Mir va ser un expert en la llengua castellana del Siglo de Oro. En Lluís Batlle ens ofereix una nova interpretació de l’obra de l’acadèmic, que estaria plenament assabentat del furt literari denunciat.

Aquest treball, «Sota l’estora del Segle d’Or castellà», és també un acte de recerca honesta. El llibre és acompanyat de nombroses citacions de documents de l’època i, en la majoria de casos, amb un enllaç web per accedir directament a les fonts. L’última part del llibre també consisteix en un annex amb els documents més rellevants per continuar i consolidar l’estudi lingüístic dels primers capítols. L’aficionat a la llengua i literatura d’aquesta època tindrà tots els recursos al seu abast per comprovar les fonts que han bastit aquest treball i satisfarà el lector inquiet per la quantitat de referències fàcilment consultables i l’exposició dels múltiples punts de vista sobre la matèria.

El llibre és resultat d’una autoedició i, per tant, la seva distribució és limitada. Aquest no es pot trobar en qualsevol llibreria sinó només en aquelles indicades al web de difusió. El web inclou un PDF amb les dues primeres pàgines de cada capítol, les quals permeten una primera avaluació gratuïta dels seus continguts.  També inclou enllaços a les llibreries i als respectius webs on es pot comprar per internet.  Així mateix, el web recull informació sobre actes relacionats amb el llibre, com, per exemple, presentacions i punts de venda esporàdics.

Trobareu tota la informació del llibre al web: http://quixot.cat/sotalestora

Institut Nova HistòriaAutor: Institut Nova Història

Publicat a www.inh.cat - Institut Nova Història