ARTICLES » 10-08-2003  |  PROJECTE COLOM
6879 lectures

Paral∙lelismes i identitats entre Cristóbal Colon i Joan Colom i Bertran

L’estudi de la vertadera personalitat de Cristóbal Colon ha acabat mostrant una sèrie de dades biogràfiques del protagonista que encaixen d’una forma molt precisa amb la biografia d’un noble català de nom Joan Colom i Bertran, de la casa dels Colom de Barcelona, antiga nissaga catalana i amb un nombre considerable de personatges destacadíssims lligats a la història de la Catalunya dels segles XIV i XV.

L'estudi de la vertadera personalitat de Cristóbal Colon ha acabat mostrant una sèrie de  dades  biogràfiques  del  protagonista  que  encaixen  d'una  forma  molt  precisa  amb  la biografia d'un noble català de nom Joan Colom i Bertran, de la casa dels Colom de Barcelona, antiga nissaga catalana i amb un nombre considerable de personatges destacadíssims lligats a la història de la Catalunya dels segles XIV i XV.  

En  la  taula  següent  es  mostra  una  llista  dels  paral·lelismes  existents  entre  el personatge  oficial  i  el  noble  català  documentat  a  bastament  en  els  arxius  de  la  Baixa  Edat Mitjana.

CRISTÓBAL COLON JOAN COLOM I BERTRAN
1.‐ Té un fill hereu dit Diego 1.‐ Té un fill hereu dit Jaume
2.‐ Té un germà eclesiàstic dit Diego 2.‐ Té un germà eclesiàstic dit Jaume
3.‐ Té un germà que es diu Lluís (Sínode de Sto. Domingo, segona meitat s. XVII) > 3.‐ Té un germà que es diu Lluís
4.‐ Bateja l'illa Margarita amb aquest nom perquè la seva dona es deia així (J. López de Velasco) 4.‐ La seva primera dona és la Margarida d'Alòs
5.‐ El seu sogre es diu Pere (F. Colom) 5.‐ El seu sogre és en Pere de Coïmbra
6.‐ El seu cunyat és un home de mar dit Pere 6.‐ El seu cunyat es diu Pere‐Antoni d'Alòs, cònsol de Barcelona
7.‐ Serveix Renat d'Anjou, rei dels catalans 7.‐ Serveix Renat d'Anjou
8.‐ El document Borromei diu que es deia realment Joan
8.1.‐ A França és esmentat com a Jehan Coullon 
8.2.‐ A Portugal se li diu João Collom  
8.3.‐ Fa una expedició a l'Àrtic. Els textos llatins l'esmenten com a Johannes Kolonus o Kolnus 
8.4.‐ Rubrica documents amb una J entrellaçada amb un S, abreviatura de Johannes 
8.5.‐ Té una néta dita Joana
8.‐ Es diu Joan
9.‐ Els seus pares són mercaders i van fer els seus negocis per mar 9.‐ Els Colom‐Bertran són mercaders i tenen naus
10.‐ Té un parent dit Joan Antoni 10.‐ Té un parent dit Antoni Joan
11.‐ Tracta els reis Catòlics com a "els meus senyors naturals" 11.‐ Els reis catòlics són els seus senyors naturals
12.‐ A l'escut d'armes hi té una banda vermella amb dues cotisses 12.‐ A les seves armes hi ha una banda vermella amb dues cotisses daurades, símbol heràldic dels Bertran
13.‐ Als plets hom hi manifesta que les seves armes familiars són un colom d'argent en camper d'atzur 13.‐ El seu senyal heràldic és un colom d'argent en camper d'atzur
14.‐ Té una cunyada dita Violante 14.‐ La primera muller del seu germà Lluís és la Violant de Mont‐ros
15.‐ Va a Palos a cercar els germans Yáñez o Anes 15.‐ Els germans Anes o Eanes són a Pals i a l'Empordà
16.‐ El rei Ferran l'esmenta com a capità 16.‐ És capità
17.‐ A Portugal es mou a la Cort de Joan II, hereu universal dels Regnes catalans de Pere el Conestable 17.‐ Serveix la causa de Pere el Conestable de Portugal, rei dels catalansdel 1464 al 1466
18.‐ També a Portugal té per companys els Azambuja, els Silva, els Anes, els Ateyde. 18.‐ Al seu mateix bàndol hi ha els Azambuja, els Silva, els Anes i els Ateide o Teide
19.‐ El rei Ferran l'esmenta com a "nobilem virum" 19.‐ És un cavaller i un noble
20.‐ És virrei i governador general, càrrecs inexistents a Castella 20.‐ És un home del Consell d'Estat, amb càrrecs semblants als de virrei i governador general
21.‐ És almirall 21.‐ És vice‐almirall i almirall
22.‐ És un home vell, amb cabells blancs, com un senador romà, quan torna a Barcelona, al 1493 (B. Cases) 22.‐ Al 1493, tindria uns 79 anys
23.‐ Abans de morir ell mateix es compara amb el centenari Abraham 23.‐ Mor als 92 anys
24.‐ Té béns i propietats que deixa en herència als seus fills, en territoris on els Reis Catòlics tenen jurisdicció. 24.‐ Té casa i propietats a Catalunya
25.‐ Viu al barri de Santa Maria, de "Sevilla", però mai no li han trobat la casa 25.‐ Viu al barri de Santa Maria del Mar, a Barcelona
26.‐ Escriu que no és el primer almirall de la seva família 26.‐ Té almiralls entre els seus parents Colom, Casanova, Bertran, Cabrera i Cardona.
27.‐ Diu la llegenda que, en tornant, del Nou Món, va passar per Badalona on va dormir al Mas Sunyol 27.‐ El Mas Sunyol era propietat d'En Joan Colom i Bertran
28.‐ Els Sanxis i els Santàngel l'ajuden en la primera expedició 28.‐ Els Sanxis i els Santàngel tenen negocis amb els Colom de Barcelona
29.‐ El mitjancer entre ell i els Reis, en la preparació del primer viatge és un tal Johan Peres, que resideix als afores de "Palos", astrònom i home de la cort. 29.‐ Mossèn Joan Pere o Peres és autor de les Taules Astronòmiques, cortesà i resident al Molí de Pals
30.‐ En Diego és amb els seus cunyats mentre ell és a Portugal 30.‐ En Jaume viu amb els seus cunyats, perquè ell es troba a l'exili per raons polítiques
31.‐ Américo Vespucio o Despuche és un dels cartògrafs de la seva confiança. Aquest cosmògraf tenia en propietat el mapa d'En Gabriel Vallseca. 31.‐ Els Despuig i els Vallseca són parents dels Colom de Barcelona. El mapa d'En Vallseca el tenia el Cardenal Despuig

Jordi Bilbeny

Publicat a www.inh.cat - Institut Nova Història