ARTICLES » 09-02-2015  |  PROJECTE SERVENT
18709 lectures

Paral·lelismes i identitats entre Miguel de Cervantes i els Servent

Eren la mateixa persona Miguel de Cervantes i el xixoní Joan Miquel de Servent? En Bilbeny creu que sí.

Suposat retrat de Miguel de Cervantes (font: wikicommons)

MIGUEL DE CERVANTES ELS SERVENT
1. Escriu que els seus avantpassats han
treballat a la Cort
1. Són a les diverses cancelleries reials de la Monarquia Catalana
2. Hom creu que havia de pertànyer a una nissaga d'escriptors 2. Són notaris, juristes, cancellers, escriptors
3. S'autoanomena "el cigne del Túria" 3. Són a Xixona i València
4. Demana el càrrec de Tresorer de diversos regnes a les Índies i ell exerceix de recaptador d'impostos reial 4. Són tresorers a les cancelleries reials i un d'ells (s. XV) és recaptador del fisc reial
5. Diu que "torna a la Pàtria" en veure la costa catalana del Regne de València.
5.1. Té amics a València; hi imprimeix la 1a ed. coneguda d'El Quixot, en fa grans lloances; la seva mare hi és preparant el seu rescat i el del seu germà; mercaders valencians hi intervenen; el virrei de València en porta les gestions; el Tirant és la millor novel·la del món; València és la ciutat més bonica d'Europa.
5. Nissaga catalana
6. Escriu que la seva família prové "d'un lloc al mig de les muntanyes" 6. Els Servent provenen de Puigcerdà
7. Reconeix que són tres germans 7. A la família dels Servent de Xixona hi va haver 3 germans famosos
8. Les armes dels Cervantes tenen com a senyal parlant un cèrvol 8. El senyal parlant dels Servent és un cèrvol
9. Hi ha uns Servent a Castella, que quan s'hi instal·len se'ls diu Cervantes 9. Als Servent catalans se'ls anomena Cervantes als llibres supervisats
10. Miguel de Cervantes combat a Flandes amb un seu germà 10. Els 3 germans Servent combaten a Flandes
11. Combat a les guerres d'Itàlia i del Nord d'Àfrica 11. També són a les guerres d'Itàlia i a les del Nord d'Àfrica
12. S'ha fet famós al servei del rei Felip II 12. Els tres germans s'han fet famosos a les ordres de Felip II
13. Té un braç esguerrat per culpa d'una ferida militar 13. Tots tres germans han quedat malmesos per culpa d'una explosió
14. S'està a Nàpols i a Sicília. Té amics sicilians. 14. Els Servent són Cancellers a la Cort d'Alfons el Magnànim
15. Té casa a Barcelona 15. Els Servent tenen casa a Barcelona
16. Fa elogis d'En Perot Rocaguinarda, perquè s'oposa als interessos de la Corona espanyola a Catalunya 16. Els juristes catalans s'oposen als interessos uniformitzadors de la Corona espanyola
17. Revoluciona la prosa literària, que trobem plena de girs de cancelleria i catalanades 17. Bartomeu Servent revoluciona la prosa cancelleresca a finals del s. XIV
18. Coneix perfectament els usos i el llenguatge dels mercaders 18. Són mercaders
19. Coneix perfectament els usos de la navegació i el llenguatge nàutic 19. Són navegants i cònsols
20. És un admirador i plagiador d'En Joan Lluís Vives; i En Rafel Vives edita el Quixot en un sol volum a Barcelona 20. Els Servent i els Vives són parents

Jordi Bilbeny

Publicat a www.inh.cat - Institut Nova Història