ARTICLES » 21-02-2011  |  LLEONARD I LA CORONA CATALANA
22119 lectures

Per què penso que Leonardo da Vinci és Lleonard Della Rovere

Després de dos anys de recerques i d’estudiar la biografia d’En Leonardo Da Vinci, En Jordi Bilbeny creu que som davant d’un muntatge censor i aposta per creure que el personatge real que s’amagaria dessota la figura de l’analfabet de Vinci, fill d’una pagesa analfabeta, no és sinó En Lleonard della Rovere, el nebot del papa Sixte IV, el germà del papa Juli II i el gendre del rei de Nàpols, Ferran I

Que En Leonardo és un Della Rovere i que els Della Rovere són els Ça Rovira és a hores d'ara més que conjecturable, perquè tenim un gran tou de proves que ens indiquen sense cap mena de dubte que els Della Rovere eren d'Aragó i Hispans. És una hipòtesi més que versemblant.

Allà on hi ha En Leonardo, hi ha els Della Rovere; on hi ha els Della Rovere, hi ha els Sforza; on hi ha els Sforza, hi ha En Leonardo; on hi ha En Leonardo, hi ha Lluís d'Aragó i on hi ha En Lluís d'Aragó  hi ha els Della Rovere. On hi ha els Della Rovere hi ha Elionor d'Aragó i on hi ha Elionor d'Aragó hi ha En Leonardo.

En Lleonard della Rovere s'emparenta amb Joana d'Aragó, filla natural d'En Ferran I de Nàpols i els mecenes d'En Leonardo són parents del rei Ferran; En Lleonard della Rovere és el nebot de Sixte IV, l'impulsor de les arts a Roma, i En Leonardo és protegit i promogut en el món artistic per un oncle seu.

En Vasari parla sempre que En Leonardo va ser educat i introduït a les arts per "il suo zio", un personatge notable i conegut de tothom: aquest oncle ha de ser el Papa Sixte IV. Això també explicaria per què Leonardo pot viure a la Cúria Pontifícia i viatja a Roma al 1513 a la mort de Juli II.

L'escut d'armes d'En Leonardo és el dels reis de Nàpols, i En Lleonard della Rovere, en casar-se amb Joana d'Aragó, adquireix les armes del rei de Nàpols i se l'esmenta de tant en tant com a Lleonard d'Aragó i Gran Conestable de Sicília. En Lleonard della Rovere és Prefecte de Roma i En Luca Pacioli, a les darreries del segle XV, tracta En Leonardo de Prefactus. En Lleonard és militar, Gran Conestable de Sicília i el cap dels exèrcits de Roma i En Leonardo és enginyer militar i inventor de maquinària bèl·lica. I, encara: En Francesco Maria della Rovere serà també enginyer militar.

En Lleonard viatja a Florència i Milà i En Leonardo és a Florència i Milà. Les armes d'En Leonardo són els tres pals catalans, les armes dels Rovira són tres faixes vermelles sobre camper d'or i els Della Rovere també tenen els pals catalans al seu escut d'armes. Els Della Rovere tenen un roure com a escut d'armes i els Rovira tenen també un roure. Els Della Rovere seran ducs d'Urbino i En Rafael Sanzio d'Urbino serà un deixeble d'En Leonardo i el protegit d'En Francesco Maria della Rovere. El pintor triat per Juli II per pintar les estances del vaticà. El pare d'En Lleonard també es deia Rafael.

I tant que els parents s'ajudaven en el món de les arts! Un germà d'En Lleonard és En Julià della Rovere, que seria el Papa Juli II, abat comendatari de Montserrat, quan era cardenal. I En Leonardo pinta sovint unes muntanyes que suggereixen, evoquen, fan pensar i àdhuc es poden identificar amb Montserrat.

També em crida molt l'atenció que Juli II intentés fer rei de Nàpols el cardenal Lluís d'Aragó, i que, justament i precisament, sigui aquest cardenal qui visiti Leonardo da Vinci poc abans que morís.

Però vet aquí encara que En Leonardo tenia un germà, dit Bartolomeo, i En Lleonard della Rovere té un germà dit Bartomeu! En Leonardo té un oncle anomenat Francesco i l'oncle d'En Lleonard és el papa Francesc della Rovere o Rovira. Tothom està d'acord a dir que En Lleonard mor al 1475. Fins i tot algú en dóna la data exacta, em sembla, de l'11 de novembre. Fins ara he treballat amb la sospita que les dues edicions de l'Oratio Funebre per la mort d'En Lleonard della Rovere, del 1475 i del 1483, han de ser llibres confegits i editats amb la data retocada.

Però, és clar, torno a ser davant d'una conjectura. I en el món en què em moc, no n'hi ha prou amb simples conjectures. Però, de moment, encara que no puguem avançar més, sí que puc aventurar que En Lleonard della Rovere i En Leonardo da Vinci podrien ser la mateixa persona. Sobretot perquè a les estances vaticanes de Juli II En Rafael fa una apologia de la família Della Rovere. Hi pinta En Francesco della Rovere (Sixte IV), En Julià della Rovere (Juli II) i En Francesco Maria della Rovere. S'hi pinta també a ell mateix, que és un Urbino i els Della Rovere també són Urbino. Però al mig de l'Escola d'Atenes, com a personatge central i més important, hi situa En Leonardo. Si fos En Lleonard della Rovere, tot tindria un sentit ple. Per això dic que Leonardo da Vinci ha de ser En Lleonard della Rovere.

Jordi BilbenyAutor: Jordi Bilbeny

Publicat a www.inh.cat - Institut Nova Història