ARTICLES » 07-06-2019  |  PROJECTE ALTRES FIGURES CATALANES
746 lectures

Qui era Baltasar de Castiglione, autor d'«Il Cortegiano»?

L'Institut Nova Història us fa a mans l'enllaç al programa de 'La clau de la nostra història' del dimecres 5 de juny d'enguany, en el qual En Jordi Bilbeny parla sobre la vera personalitat i obra d'En Baltasar de Castiglione.

Sinopsi
La historiografia oficial ens diu que Baltassar de Castiglione va néixer a Màntua, el 1478. Va ser un escriptor italià, famós per la seva obra Il libro del Cortegiano, una guia per al bon govern que reflecteix els ideals polítics i culturals del Renaixement. L'ideal del cortesà és una persona educada, que respecta l'amistat, estima una dama platònicament i coneix la cultura clàssica. L'obra va tenir gran repercussió i es va traduir a la majoria de llengües europees.

En Baltasar de Castiglione se’l considera un dels pares de l’italià modern. Tot i així, en Vittorio Cian, crític literari i acadèmic italià, en endinsar-se a la llengua literària d’En Castiglione, especialment la que ha deixat impresa a les planes d’Il Cortegiano, no es pot estar de sorprendre’s pel fet que un escriptor que aspirava a la correcció més delicada i a la normalització lingüística a través del toscà, mostrés «un retrocés de formes toscanament correctes» tan preocupant. Al seu text hi apareixen molts errors que fan el seu italià rar, poc comú i fora de lloc. Els estudis apunten, però, que la llengua de Baltasar de Castiglione estava farcida de catalanades i catalanismes, cosa que el delata com a catalanoparlant.

Qui era en realitat en Baltasar de Castiglione? En aquest programa de 'La Clau de la nostra Història' En Jordi Bilbeny ens fa conèixer algunes de les dades que ens apropen a la identificació de Baldassare Castigliano, autor del llibre IL CORTEGIANO, amb la persona de Baltasar del Milà i d'Alagno, un diplomàtic i escriptor, de nissaga catalana, molt proper als reis catalans de Nàpols, a la cort imperial de Carles V i a la cúria papal. Amic íntim de Rafael, membre de l'Accademia Pontiana amb Benet Garret, Il Cariteo, Víctòria Colonna i altres personalitats de la cultura del Renaixement a Itàlia.

En Jordi Bilbeny. És escriptor i investigador. Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctorand en Història Moderna a la Universitat de Barcelona. Cap de Recerca de l’Institut Nova Història.

Tot seguit u soferim l'enllaç al programa de 'La clau de la nostra Història'

http://etv.alacarta.cat/la-clau-de-la-nostra-historia/capitol/qui-era-baltasar-de-castiglione-autor-de-il-cortegiano

Publicat a www.inh.cat - Institut Nova Història