ARTICLES » 23-07-2012  |  CERVANTES FOU MIQUEL DE SERVENT
16913 lectures

Una signatura de Cervantes, possiblement adulterada

En Pius Canal ha localitzat una signatura d'En Cervantes, que creu adulterada, i sota la qual li sembla llegir quelcom semblant a Miquel Cervant.

Signatura d'En Cervantes amb indicis d'adulteració

Fa uns dies em va escriure en Joan Condins, perquè acabava de dinar amb en Pius Canal i aquest li havia comentat que havia descobert una signatura d'En Cervantes adulterada, o que li semblava que s'havia adulterat. Em vaig posar en contacte amb en Canal, que em va certificar el que ja m'havia dit en Condins. Es tractava del document de petició de llicència i privilegi d'impressió del Quixot, l'any 1604, amb la signatura de l'escriptor al dessota.

Segons m'escriu en Canal, "la signatura del document, escrita amb diferent lletra, està clarament modificada, fins l'extrem d'escriure "Cerbantes" amb b alta. Si es mira detingudament sembla llegir-se Miquel de Cervant. De ben segur que tu i els teus col·laboradors en sabreu treure-hi l'entrellat, si és que n'hi ha algun".
Efectivament, pels qui creiem que darrera d'En Miguel de Cervantes, que és un personatge creat per la censura d'estat, hi ha un escriptor català, de Xixona, d'una gran cultura i vinculat a la Cort, com tots els seus avantpassats, qualsevol indici que ens permeti recuperar la seva personalitat real, és benvingut.

El document adjunt ens permet veure que hi podria haver una adulteració de la signatura d'En Cervantes. Cert. Però també hauríem de tenir present que el mateix document sembla més un trasllat d'una carta de petició de llicència, que no pas l'original, perquè no conté cap entradeta, ni cap destinatari, ni cap data, ni segueix cap dels formulismes del llenguatge funcionarial cancelleresc que En Cervantes coneixia tan bé.
Sigui com sigui, aquí el teniu per si, tal com diu En Canal, algú hi sabia veure alguna cosa més i per si en podia "treure l'entrellat, si és que n'hi ha algun".


Jordi Bilbeny


Autor: Jordi Bilbeny

Publicat a www.inh.cat - Institut Nova Història