Termes i condicions

Aquesta pàgina web és propietat de Fundació Privada Nova Història (en endavant Institut Nova Història) , amb domicili C/ Democràcia, 5, 2-1 - Barcelona (Barcelonès) -Països Catalans-, i amb CIF G-64926397.


Condicions d'ús del web

Mitjançant l'acceptació d'aquesta política de privacitat us comprometeu a utilitzar aquest lloc web i els serveis oferts de forma lícita, d'acord amb el disposat en aquestes clàusules i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o interessos de tercers o que pugui danyar o produir un ús anormal del web.


Exclusió de responsabilitat


L'Institut Nova Història no respondrà dels danys i perjudicis causats per l'ús o mala utilització del contingut del web ni per les conseqüències que puguin derivar-se dels errors, defectes o omissions en els continguts que puguin aparèixer en aquesta pàgina proporcionats per tercers. L'Institut Nova Història no defensa forçosament totes les opinions expressades per les persones o entitats que donen suport a la campanya.

Ús del web

El mer accés a la pàgina no suposa en cap cas l'existència d'una relació contractual entre l'usuari i l'Institut Nova Història. Els usuaris que s'adhereixin en aquest web a través del formulari d'adhesions, es comprometen a proporcionar dades autèntiques i completes de la seva persona o entitat a la qual representen. 


Tractament de dades de caràcter personal


Amb la formalització de l'adhesió a la campanya l'usuari està d'acord amb els termes i condicions d'ús d'aquest web. Les dades entrades pels usuaris que s'adhereixin seran tractades confidencialment d'acord amb la LOPD. No es farà cap ús d'aquestes dades que no sigui amb la finalitat d'acomplir l'objectiu de la campanya (presentant les signatures davant de les institucions que sigui oportú, si es dona el cas) o d'informar-vos sobre l'estat de la campanya o per facilitar-vos informacions exclusivament relacionades amb la recuperació de la memòria històrica. En cap cas farem cap ús indegut de les vostres dades ni les cedirem a tercers. Si en qualsevol moment voleu cancel·lar la vostra adhesió a la campanya o voleu que no us enviem cap comunicació per email, teniu tot el dret a sol·licitar la baixa o modificació de les vostres dades a través del correu info@inh.cat.