ARTICLES » 27-06-2012  |  PROJECTE SOBRE LA CENSURA I LA MANIPULACIó
2982 lectures

Revisem la història

Carta d'en Xavier Sánchez al diari El Punt, el dissabte 21 de gener del 2006, en resposta a l'article "Revisant la història" de Joan Poyano, publicat el dia 17 del mateix mes.

En referència a l'article de Joan Poyano titulat «Revisant la història», publicat el dia 17 de gener d'enguany, m'agradaria fer alguns comentaris. Ja fa anys que a les universitats europees s'accepta la més que demostrada arribada dels víkings a la costa de Terranova cap a l'any 1000, i que es van avançar gairebé cinc-cents anys a Colom o a Zheng He. És a dir, Colom ja fa temps que va perdre l'exclusivitat en aquest sentit. La importància de Colom no rau en el fet de la «descoberta» del continent americà, sinó en l'impacte que va tenir. Ni víkings ni xinesos (en el cas que es demostrés aquesta darrera teoria) van establir-se permanentment a Amèrica ni, per suposat, van dur a terme un trist procés de conquesta i eliminació sistemàtica de la població autòctona, així com d'imposició d'una cultura agressiva com era la feudal (evangelització, en deien). En segon terme, no entenc quina relació hi ha entre Colom i el que l'articulista anomena «nacionalistes europeus». L'europocentrisme ja fa temps que és incompatible amb la pràctica seriosa de la història. I no crec que el nacionalisme modern, del segle XXI, ja sigui francès, italià, alemany o suís, i menys el català, depengui de noves investigacions i teories històriques. Potser l'articulista estava pensant més en cert nacionalisme espanyol essencialista, basat en una interpretació feixistitzant i tergiversada de la història de cara a afavorir allò que en deien «la formación del espíritu nacional», on Espanya era una entitat suprahistòrica, i que tan a fons va penetrar en el substrat mental de la societat espanyola gràcies a un discurs de caire messiànic (pel qual Colom era la peça clau de l'existència d'Espanya). Per últim, la catalanitat o no de Colom és rellevant pel fet que demostraria que la manipulació espanyola (o castellana) de la història té els seus orígens ja al segle XVI, per la qual cosa ens hauríem de qüestionar molts episodis assumits per decret. I no només això, sinó que el mateix substrat ideològic d'una certa concepció castellanocèntrica de l'Estat quedaria reduït a un mer procés de saqueig i usurpació històrica, propi de saltamarges, carteristes i estafadors.

Xavier Sánchez
Vilanova del Camí (Anoia).

Publicat a www.inh.cat - Institut Nova Història