Accediu  |  Registreu-vos-hi
"La història s'assembla a un sord que contesta preguntes que ningú fa."
Lleó Tolstoi
» 14-10-2017 11:30

Conferència d'En Jordi Bilbeny.'525è Aniversari del 1r Viatge d'En Colom:
l'ampliació del món conegut'

Conferència d'En Jordi Bilbeny

Títol: 525è Aniversari del 1r Viatge d'En Colom: l'ampliació del món conegut
Dia: 14 d'octubre del 2017
Hora: 2/4 de 12 del migdia
Lloc: Local Social
Adreça: Carrer de la Font, s/n
Poble: Àger
Comarca: La Noguera
Organitza: Associació Catalana d'Esperanto
Preu:
lliure


(En català a sota / katalune sube)

Karaj gekongresanoj,

La kongreso jam eniris plene la retro-kalkulon!

Post 7 tagoj ni renkonti?os en Àger, sidejo de la 38-a Kataluna Esperanto-Kongreso. La Loka Kongresa Komitato (LKK) deziras al vi feli?an voja?on kaj ri?igan restadon.

Ni zorgis plen-dedi?e por ke la Kongreso sukcesu. Ni ne estas perfektaj kaj Àger ne estas Barcelono. Tamen ni estas konvinkitaj ke vi enami?os al Àger, al ?ia Valo kaj al ?ia montaro Montsec, tiel ke vi certe iam ajn revenos por rememori pri via ?i-jara belega eltrovo.

Jen mapo de la Kongresejo kaj ?irka?a?oj kun indikitaj lokoj por solvi viajn bazajn necesojn kaj konsciu pri tio ke estas malmultaj restoracioj kaj aliaj man?ejoj pro tio ni rekomendas ke vi rezervu lokon anticipe. Sciu ke la tagoj de la kongreso estas longa semajn-fino, feri-ponto, kaj Àger estas montara turisma areo. Se vi povas tagman?i en via gastejo pli bone.


Se vi kalkulas alveni tagmeze ni rekomendas ke vi tagman?u anta? ol alveni en Àger, se vi anticipe ne rezervis lokon tien.

Por tiuj kiuj alvenos a?tomobile ni rekomendas halti ?us je la mont-pasejo “Port d’Àger”,  la belvidejo de Montsec kaj de la Valo, unika geologia punkto por observi kaj interpreti la grandiozan spektaklon kiun rakontas Joan Rosell Sanuy ?e http://www.esperanto.cat/kongresoj/2017/montsec.php

Tie, anka? estas restoracio Port d'Àger kie vi povas tagman?i sed nepre rezervu lokon anticipe, T. 973292298 – 647523953.

Nome de la Loka Kongresa Komitato (LKK) salutas vin,

Joan Inglada

PS: Se je via alveno vi trovi?as meze de nesolvebla problemo viaflanke, telefonu min 626606572.

=====

Català

=====

Benvolguts congressistes,


El congrés ja ha entrat completament al compte enrere.

D'aquí a 7 dies, ens trobarem a Àger, seu del 38è Congrés esperanto Esperanto. El Comitè Local del Congrés (LKK) us desitja un feliç i enriquidor viatge.

Hem prestat plena dedicació perquè el Congrés sigui un èxit. No som perfectes i Àger no és Barcelona. No obstant això, estem convençuts que us enamorareu d'Àger, la seva vall i la seva serralada del Montsec, de manera que, qui sap quan, tornareu per a recordar el bonic descobriment d'enguany.

Vegeu un mapa del lloc del Congrés i les àrees circumdants amb ubicacions específiques per resoldre les vostres necessitats bàsiques on hi ha alguns restaurants i altres llocs per a menjar, en els que us recomanem que reserveu un lloc amb antelació. Els dies del congrés són un pont de cap de setmana llarg i Àger és una zona turística de muntanya. Si podeu dinar al vostre lloc d'allotjament, millor.

Si penseu arribar al migdia, us recomanem que dineu abans d’arribar a Àger, si no és que amb antelació hi heu reservat lloc.

Per als que arribeu en cotxe, es recomanable parar just al “Port d’Àger”, al Mirador del Montsec i la Vall, un punt geològic únic d’observació i interpretació del gran espectacle que explica Joan Rosell Sanuy a http://www.esperanto.cat/kongresoj/2017/montsec-ca.php

Aquí, també hi ha el restaurant Port d'Àger on es pot dinar però cal reservar plaça amb antelació, T. 973.292.298 - 647.523.953.

En nom del Comitè Local del Congrés (LKK), us saluda,

Joan Inglada

PS: si a l'arribada us trobeu algun problema insoluble per part vostra, truqueu-me al telèfon 626606572.

 

 

Compartir

_KMS_FIRM

TRIA LA TEVA CONFERÈNCIA

• Tria la conferència i conferenciant

• Ens desplacem al teu municipi

• Opció de Cinefòrums

• Contacta'ns per concertar la data

• T'ajudem a fer-ne difusió

Sol·licitud de conferència

Llistat de conferències

Contacteu amb nosaltres

TIPUS D'ACTIVITATS:
SUBSCRIPCIÓ AL BUTLLETÍ
Subscriviu-vos al nostre butlletí