Accediu  |  Registreu-vos-hi
"La història no és factual en absolut, sinó una sèrie de judicis acceptats."
Geoffrey Barraclough


L'INSTITUT - Portal Transparència


L'Institut Nova Història és una entitat privada, sense ànim de lucre i que, per tant, disposa d’una infraestructura investigadora i organitzativa sustentada fins el moment actual, única i exclusivament dels donatius de persones i entitats privades.

L'Institut Nova Història vol remarcar que mai ha estat receptor de cap ajut o subvenció, ni directa ni de caràcter general, i no ha estat contractat per a realitzar cap tipus de servei específic per part de la Generalitat de Catalunya. L'Institut Nova Història, a més, informa que cap dels seus investigadors estan vinculats laboralment a cap universitat ni a cap institució pública en les seves dedicacions com a investigadors de la història de Catalunya.
L’Institut Nova Història disposa d’uns pressupostos extremadament austers, i per a total transparència, posa a disposició del públic els seus comptes anuals, tal i com han sigut presentats a la Generalitat.Activitat de l'Entitat

L’objecte de la Fundació és la recerca, estudi, aprofundiment i revisió dels principals fets històrics que s’han esdevingut en el decurs del període que comprèn els segles XV a XVIII a Espanya, principalment als antics regnes de la monarquia catalano-aragonesa, i fer-ne la adequada difusió.

Comptes anuals