Accediu  |  Registreu-vos-hi
"La història és una combinació de realitat i mentides. La realitat de la història arriba a ser una mentida. La irrealitat de la faula arriba a ser la veritat. "
Jean Cocteau
ARTICLES » 04-01-2013  |  ALTRES FIGURES CATALANES
144645 lectures

Miquel Servet, català universal

Tot i que Vilanova de Sixena, el lloc on la història oficial fa néixer En Miquel Servet, és una població catalana d’administració aragonesa, En Raimon Balagué ens aporta diverses referències documentals on se’l fa explícitament i unívocament català.

La recerca de noves dades sobre En Joan de Valdés m'ha portat a llegir alguns capítols de l'obra Memorie degli Scrittori Cosentini, escrita per Salvatore Spiriti el 1750. Sobre En Valdès no hi vaig trobar cap informació nova que m'ajudés en la meva investigació, però en un dels passatges hi apareixia un personatge que m'obligava a fer una aturada momentània en el camí. Es tractava, ni més ni menys, que d'En Miquel Servet, humanista, científic i teòleg, universalment conegut per les seves aportacions revolucionàries en matèria de medicina i teologia que, finalment, després de ser jutjat per un tribunal civil a la ciutat de Ginebra, el conduïren a la foguera.

En efecte, Salvatore Spiriti, en parlar de l'arribada de les doctrines reformistes a Itàlia, en fa responsables "dos espanyols: Michele Revés, després conegut sota el nom de Servet i Giovanni Valdés"1. No obstant això, el que em va cridar l'atenció va ser la nota al peu de pàgina en què l'autor amplia la informació sobre En Servet i el presenta com a "nascut a Tarragona, a les Espanyes"2.

No és cap novetat que la pàtria d'En Servet ha estat objecte de dicussions intenses; la història oficial diu que va néixer a la localitat de Vilanova de Sixena, però també hi ha hagut qui l'ha considerat navarrès3 de Tudela i, fins i tot, el mateix Calví l'anomena espanyol-portuguès4. Les declaracions del mateix Servet davant dels tribunals que el van jutjar –o, almenys, les transcripcions que ens han arribat– també són contradictòries respecte al seu lloc d'origen, perquè, si bé durant el seu primer procés, a Viena del Delfinat, declara ser de Tudela, al cap de dos mesos, ja a Ginebra, afirma ser natural de Vilanova, al regne d'Aragó5.

La incertesa del seu origen no és l'únic punt fosc de la biografia d'En Miquel Servet; també el seu cognom presenta diverses variants. Així, doncs, el podem trobar com a Servet, Serveto, Servetus, Revés, Villeneuve, o Villanovanus i, fins i tot, es conserven documents on hi signa com a "ab Aragonia Hispanus"6.

Però, centrant-nos en la pàtria d'En Miquel Servet, ¿en què es fonamentava En Salvatore Spiriti per afirmar que era originari de Tarragona?

La resposta a aquesta pregunta la trobem a l'Apologia pro Serveto, un petit assaig en defensa de les tesis d'En Servet, publicat el 1554, on al costat del seu nom hi apareix el gentilici «Tarraconensis». Històricament, l'obra ha estat atribuïda a un tarragoní deixeble seu anomenat Alphonso Lincurio, però darrerament els estudiosos han conclòs que aquest nom no és altra cosa que un pseudònim que amaga dues possibles identitats: la de Matteo Gribaldi o la de Celio Secondo Curione7.

Amb independència de qui hagués estat realment l'autor de l'Apologia pro Serveto i segons la valuosa dada que aquest opuscle ens ofereix, no sembla agosarat considerar la hipòtesi que En Servet fos realment català, de Tarragona o dels seus voltants.

Tanmateix, no és del mateix parer el primer gran servetista espanyol, Menéndez y Pelayo, que considera que "su discípulo Alfonso Lingurio le apellida al modo clásico, Tarraconensis, que algunos mal informados o dejándose llevar por el sonsonete del apellido Servet han traducido ligeramente por catalán"8.

Tampoc no ho és Nicasio Mariscal, el qual amplia l'escadussera explicació de Menéndez y Pelayo: "De que sea catalán, no existe más razón para sostenerlo que el llamarlo Tarraconensis uno de sus discípulos, tarraconense de origen y antitrinitario como él, Alfonso Lincurio [...]. Lincurio, que escribía en latín, aludía a la antigua división hispano-romana, a la Hispania-Tarraconense, dentro de la cual estaba comprendido todo el antiguo reino de Aragón"9.

Amb aquesta interpretació a l'engròs del terme Tarraconensis, i atès que En Servet havia declarat ser natural de Vilanova, al regne d'Aragó, Menéndez y Pelayo conclou que la Vilanova a què es refereix En Servet és Vilanova de Sixena i que, per tant, era aragonès.

Però, hi ha indicis que ens puguin fer qüestionar el raonament de l'erudit castellà?

En primer lloc, el que sobta a simple cop d'ull és que, si bé Menéndez y Pelayo nega que el terme Tarraconensis es refereixi a Tarragona en el cas d'En Servet, en el cas de Lincurio (del qual no sabia que en realitat era un pseudònim) també descrit com a Tarraconensis, no té cap mena de reserva a l'hora d'acceptar la seva catalanitat.

En segon lloc, encara que l'autor de l'Apologia pro Serveto es referís realment a l'antiga província romana, als Països Catalans hi ha més de vint poblacions que també es diuen Vilanova i que, també podrien haver estat el lloc de naixement d'En Servet.

En tercer lloc, també cal contemplar la possibilitat que Tarraconensis es refereixi a l'Arquebisbat de Tarragona i aleshores ens quedarien tres poblacions; dues que encara hi pertanyen Vilanova de Prades, Vilanova d'Escornalbou i Vilanova i la Geltrú –que antigament s'anomenava Vilanova de Cubelles– i que en avui depèn del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat.

I per últim, cal tenir en compte que el fet que una obra estigui escrita en llatí no vol dir necessàriament que hagi d'emprar les divisions territorials de l'Imperi Romà a l'hora de parlar de les poblacions d'un país o d'una regió. Precisament un dels molts textos que he trobat –espero publicar-ne un article aviat– que testimonien la catalanitat d'en Joan de Valdés n'és un bon exemple; es tracta del primer volum de l'obra Historiarum Clericum Regularium, escrita el 1650 per Giuseppe Silos. En parlar-nos de la pàtria d'En Valdés l'autor ens diu sense cap tipus de subterfugi que era català: "Ioannes Valdesius [...] Orbi dedit Catalaunia"10.

Malgrat que l'estudi de Menéndez y Pelayo i els d'altres erudits espanyols sembla que més que voler indetificar la veritable terra d'origen d'En Servet pretenguin demostrar la seva no-catalanitat, no hem de descartar que aquest, efectivament, hagués nascut a Vilanova de Sixena. Però, fins i tot en el cas que això fos així, res no ens impedeix de situar el personatge en una òrbita netament catalana, ja que, com ens advera l'expert servetista i editor de la seva obra completa Àngel Alcalà, "hasta hace poquísimos años Sijena perteneció a la Diócesis de Lleida"11, cosa que indica que la llengua dels habitants d'aquesta població, si més no en temps d'En Miquel Servet, era el català tal i com ja afirmava a la revista Joventut Víctor Oliva: "Sixena i Vilanova de Sixena van ser habitades per gents que  parlaven en català i en català redactaven els seus documents"12.

Per si amb això no n'hi hagués prou, l'arquebisbe de Viena del Delfinat, Pierre Paulmier, protector i amic personal d'En Servet, no només el tenia per català, sinó que, a més, se servia d'ell a l'hora de tractar amb els senyors i els prelats de la Provença, Narbona i Perpinyà, "perquè ell era instruït en aquesta bella llengua i la parlava meravellosament"13.

La catalanitat d'En Miquel Servet no ha estat, com en tants d'altres personatges usurpats per la censura castellana, un tema tabú i al llarg dels segles posteriors a la seva mort han aparegut diverses obres de tipus científic, teològic o històric que hi han fet esment amb naturalitat. A tall de conclusió, val la pena destacar-ne dues, pel fet que els seus autors eren aragonesos i, per tant, gens sospitosos de catalanisme. A la primera d'elles, Ilustración veterinaria y tratado de afectos y modo de febricitar el animal, de Miguel Pedro Lapuerta, editada el 1781, l'autor hi diu que "Servet excercitaba la medicina en Tarragona" y que era "catalán"14. I en l'altra, escrita per Vicente de la Fuente, intitulada Historia eclesiástica de España, i publicada el 1855, hi trobem un capítol on l'encapçalament explicita: "Calvino hace quemar al catalán Servet"15.

Raimon Balagué

Barcelona, juny del 2012

 

 

1 SALVATORE SPIRITI, Memorie degli Scrittori Cosentini; Nàpols, 1750, p. 65.

2 Ídem

3 MIGUEL SERVET, Obras completas, Vida, muerte y obra; a cura d'Ángel Alcalá, Ed. Larumbe, Colección Clásicos Aragoneneses, Zaragoza, 2003, vol. I, p.23 i 24.

4 MARCELINO MENÉNDEZ Y PELAYO, Historia de los heterodoxos españoles, Madrid, 1881, vol. IV, p. 245.

5 M. SERVET, ob. cit., p.78.

6 M. MENÉNDEZ Y PELAYO, ob. cit., p. 216.

7 GOVERT WESTERVELD, Miguel de Cervantes Saavedra, Ana Félix y el morisco Ricote del Valle de Ricote en "Don Quijote II" del año 1615 (capítulos 54, 55, 63, 64 y 65); Múrcia, 2007, p. 189 i 190.

8 M. MENÉNDEZ Y PELAYO, ob. cit., p. 216.

9 MIGUEL VILLANOVANO (MIGUEL SERVETO), Razón universal de los jarábes según inteligencia de Galeno, con un prólogo del Dr. Nicasio Mariscal y García de Rello; Biblioteca Clásica de la Medicina Española, vol. IX, Madrid, 1948, p. 141.

10 GIUSEPPE SILOS, Historiarum Clericum Regularium a Congregatione Conditia; Roma, 1650, vol. I, p. 210.

11 M. SERVET, ob. cit., p.43.

12 VÍCTOR OLIVA, "Pàtria de Servet", dins Joventut. Periòdich catalanista; any IV, núm. 199, Barcelona, 1903, p. 789 i 790.

13 POMPEU GENER, Servet: Reforma contra Renacimiento. Calvinismo contra Humanismo; Ed. Maucci, Barcelona, 1911, p. 23.

14 MIGUEL PEDRO LAPUERTA, Ilustración veterinaria: y tratado de afectos y modo de febricitar el animal; Saragossa, 1781, vol. I, p. 223.

15 VICENTE DE LA FUENTE, Historia eclesiástica de España; Barcelona, 1855, Tom III, p. 132.Autor: Raimon Balagué
versió per imprimir

Comentaris publicats

 1. Pau Collado Cruz
  15-11-2022 05:13

  Compatriota Javier Escartín Guiral, puc afegir:

  - que el flamenc és una part de la cultura gitana. Els gitanos són a benvinguts a Catalunya amb un salconduit d'Alfons IV, signat a Saragossa a 1425, en català, i els trobem primer a Perpinyà i després a la resta del Principat. Des de la Pragmàtica de Medina del Campo (1499) fins a la Constitució tardofranquista hi ha una persecució legalitzada del poble gitano. Els gitanos van ser esclaus a Europa fins a 1860. El romanó -llengua sànscrita- té tres formes dialectals a la península, el caló català, el caló basc i el caló andalusí o andaluso-espanyol que inclou les variants galaicoportugueses. Els roms catalans no han parlat castellà fins al XX.
  La rumba barcelonina és d'època franquista però la rumba històrica catalana ja la trobem cantada i escrita en català, a la Lleida de principis de segle XX. El garrotin és un pal propi dels gitanos lleidatans -encara que els barcelonins això ho discuteixen-, en el qual Lorca es va interessar.
  [Recomano udoldellopproduccions.cat Gràcies Ramon Vallès]

  - que el grup francès més internacional, Gypsy Kings, parla català en família.
  [Recomano wiki Gitanos_catalans_de_França]

  - que en els primerencs espectacles en cafés, fora del tradicional àmbit familiar, la majoria de dones es dedicaven a ballar, però també hi havia cantadores com Mercé "La Serneta”, mestra en el cante por soleares. A ella se li atribueix la creació de fins a set estils diferents que han arribat dia d'avui.

  - que la Lola de Espanya no, però sí el seu marit i Chicuelo, La Chunga i La Singla, Sílvia Perez Cruz i Rosalia, Duquende i Dolores Vargas, Poveda i Jesús Carmona.

  - que n'Antonio Gades, "català d' Elda", fou cap de llista del Bloc d'Esquerra d'Alliberament Nacional a les municipals de 1979 i considerat un dels millors balladors. Un pancatalanista?

  - que la que pot ser millor balladora de tots temps, na Carme Amaya és nata a Barcelona i filla predilecta de Begur. Probablement, seua primera actuació en un teatre fou amb l'obra La Campana de Gràcia o el Fill de la Marieta (seqüela de la tan corejada La Marieta de l'ull viu), debutà en la companyia de còmics de Josep Santpere, promocionada per Sebastià Gasch, consagrada en l'espectacle de l'empresari Joan Carcellé ... «yo soy catalana de la cabeza a los pies», repetia.  Més info:
  https://www.inh.cat/articles/-Flamenca-la-novel-la-occitana-feminista-del-segle-XIII-que-va-inspirar-Rosalia
  https://www.inh.cat/articles/-Flamenc-o--es-catala-estudis,-reflexions-i-deduccions-
  https://www.elnacional.cat/es/cultura/marc-pons-quienes-primeros-gitanos-catalanes_527319_102.html
  https://www.elnacional.cat/es/cultura/600-anos-gitanos-catalunya_101104_102.html

 2. Franquinspain
  09-12-2021 14:36

  Docoments, escrits, personatges que el citen, argumentacions,...


  Enacabat: Insults, desprecis, i quixots fent gala de la seva bogeria.


  Dorm.

 3. Lluíslluís
  06-06-2017 20:43

  Hola, saludo només a les persones que han opinat amb respecte

  M'ha interessat l'article, però no he pogut seguir el debat que ha generat en l'apartat d'opinió, no per la quantitat d'articles, 500 i escaig, sinó per la quantitat d'ofenses.escrites que em fa impossible continuar en aquest fòrum.

  Suggereixo que s'esborrin definitivament tots els comentaris ofensius que ha escrit una horda de gent plena d'odi. D'aquesta manera podriem seguir amb més tranquilitat el fil del debat.

  També opino que no s'haurien de publicar opinions, ofensives, insultants i violentes com les que s'han produit en aquest fòrum.

  Salutacions cordials

 4. Petrosky Rosky
  02-12-2015 15:39

  Sois patéticos, y encima chupando del bote de la administración que pagamos todos, eso si, los farmacéuticos sin cobrar.

 5. Javier Escartin Guiral
  19-10-2015 16:19

  sugerido que aquest institut pseudo-cientific es dedique a buscar les rels catalanes de la Lola Flores i del Flamenco. Despres de descubrir l'origen catala de la renaixança Italiana, els navegadors trans-oceanics que van descobrir america, els escritors castellans que han robat la literatura catalan, les santes de l'esglesia romana catolica i apostolicas que resultan ser d'aqui, potser hem de descobrir que el flamenco i el cante jondo tenen rels profones a la nostra catalunya

 6. Aragonés
  06-10-2015 01:13

  Joan, más exactamente, ninguneando, menospreciando y despreciando a los aragoneses.

 7. Frederic
  04-10-2015 23:06

  Al Joan....: doncs mira per on, un vaso esun vaso, y un plato es un plato. O sigui, ni barregis independència amb relat de la història, ni ridícul amb estudiar, ni barregis voler ser súbdit dels botxins amb conclusions ara ja d.EGB. LLegeix, o dedica't a contemplar les senyeres mentres volen al vent

 8. Joan
  03-10-2015 09:31

  Aixo e una vergonya, son consses com aquestes que no es tinguin per gent seria fora d'aqui!
  Despres ens queixem que no ens respecten! pero,, que hi fem nosaltres per guanyar el respecte dels altres? Escriure .. no em surt ni les paraules,,,
  Portem anys menyspreant als aragonessos, ara hi farem el mateix amb l´historia d'Espanya.. i despres, quant ells reaccionin farem els ploramiques..
  Ja esta be!!!!!! on es el seny catala?
  Es aquest? Vilanova de Sijena es Huesca, ell va ser Aragones, Santa Tersa de Jesus es d'Avila Ignacio de Loyola no va ser catala.. lo que es meu, es meu.. som un pais acomplexat! feu.. ja m'enteneu..no?
  Les llengues aragonesses son occitanes a mes amb una notable influencia lleonesa..
  No , Jesus no va ser Catala,,ni el seu pare,, ni Da vinci..esteu fent el ridicul
  Esteu fent a la gent ingorant
  Catalunya pot ser independet, som un poble , no necesiteu possar en contra a la gent per cosses d'aquestes

 9. peke74
  11-08-2015 11:59

  ¡Por Dios! ¡Qué triste es lo vuestro! ¿Tanto os avergonzáis de vuestra historia que os tenéis que inventar una nueva que nunca sucedió? ¿No tenéis personajes históricos relevantes que os tenéis que apropiar de los nuestros? Hablad de los Pujoles, que con esos tenéis para hablar un buen rato...

 10. Guerau
  10-05-2015 15:26

  text als pobladors de Jaca: considerat llengua dels pobladors aragonesos de Jaca: en quina llengua està escrita?

  Text original: Establimentz de jaca 1220-1238:

  1. Tot primerament devedaren che null homen habitador de Iacca, ni estrani, no porte contel, ni neguna altra arma entz en la villa de Iacca, ni en sas poblations, si no es entran et exin de Iacca con bon entendement.
  2. Stabliren demas che tot homen de Iacca, ni habitador, qui portaria contel, ni nulla altra arma entz en la villa de Iacca, ni en sas poblations, si no es entran et exin de Iacca, a tantas vegadas quantas los iuratz las trobaran portan, a tantas vegadas done V solidos de Iacches als iurats de Iacca: los chals V solidos sian obs de la closon de la villa; et achestos V solidos demanden los iurats, els prengan
  3. E si achel hom no podía los solidos aver o dar nols volia entro a cap de XV dias, chel metan los iuratz en la carter, e eston hy V dias.

  http://an.wikipedia.org/wiki/Establimentz_de_Chaca

 11. Er Maki
  08-05-2015 11:25

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 12. Aragon ye nazion
  09-04-2015 12:29

  ¿A ti te parece que este texto en aragonés tiene raices catalano/occitanas?

  "L'aragonés naixió alredol d'o sieglo VIII como uno d'os muitos dialectos d'o latín desembolicatos en os Pireneus centrals y norte, y este d'a val de l'Ebro en os actuals Riocha, sud y este de Navarra y Alto Aragón. Se considera que entre os substratos, o vasco yera muito important. A conquista y repoblación d'o centro d'a val de l'Ebro y zonas d'a Celtiberia por parte de cristianos navarros y aragoneses, fació que s'extendiese a suya luenga, cosa favoreixita por charrar-se-ie un romance mozarabe u romanico-andalusí pareixito, (que emplegaban os cristianos y musulmans nativos), y que con poquetz cambeos no yera dificil d'aragonesizar."

  Seamos serios y rigurosos

 13. Guerau
  06-03-2015 00:20

  Bé, la part oriental d'Aragó, apart que l'aragonés primitiu tenia un substrat occità gascó molt fort, només cal veure la toponimia de l'alt pirineu aragonès on hi predominen les formes catalanes/occitanes de l'aragonès primitiu, com deia la part orinetal estava catalanitzant-se cada vegada més, s'hi va parlar català a Casp, a Alcanyís, a Graus a L'Ainsa fins i tot a Jaca, però el senyors feudals navarresos castellanoparlants (a navarra també s'hi parlava l'occità/gascó) van controlar Aragó i a partir d'ací i amb l'ajuda de Castella s'hi va anar castellanitzant Aragó progressivament. com deien Aragó és un país català frustrat, sobretot, pel fet de no haver continuat l'estat català.. Cal recordar que l'occità i el català era la mateixa llengua.

 14. Lluís
  08-02-2015 19:25

  I vinga amb el Leridanismo franquista. Bé, sempre val la pena anar-lo recordant, perquè és un fantasma que sempre ens volta.

 15. Frederic
  07-02-2015 18:43

  Hartyo (o fart), de fet, no vas desencaminat....., o sigui, i apuntat-ho bé com a interrogant: qui administrava les viles-pobles-ciutats de l'antiga "província" Tarraconensis...?? Doncs estiguem atents a la pantalla, no ens ho perdem en propers capítols

 16. Harto
  05-02-2015 11:19

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 17. Jan Renard
  22-12-2014 13:38

  Si, Daniel si. I a Aix en Provence sempre s'hi ha parlat francès, igual que a Perpinyà. No se pas que s'empatollen aquests de l'inh... Tu d'estudis, no gaires no?

 18. Berenguer
  12-12-2014 00:16

  Daniel, amb tu no hi ha res a fer. Sempre negaràs tot allò que s'aporti, per moltes proves que doni l'INH tu sempre diràs que es tot mentida. I aquesta és la teva unica i trista tàctica. En comptes de contrarestar-ho amb arguments només fas que negar i mensypreuar. Fins i tot si tinguessis els documents a la mà, diries que es mentida i que estan manipulats. Així és del tot impossible establir un dialeg seriós amb tu. T'agradi o no, l'autor de l'article no s'inventa res. No aportes res al debat Daniel, només intentes confondre al personal.

 19. Berenguer
  12-12-2014 00:05

  Ep Pere, estàs molt mal fixat. Quan amplies la foto apareix exactament la mateixa foto però ampliada, evidentment amb el text complet incloent ARAGONIA. Em sembla que el que et passa es que tens o la finestra del navegador o la pantalla estreta i per això et surt tallat. A mi em surt perfectament. Mira que en sou de destructors...

 20. Pere
  11-12-2014 23:55

  us heu fixat com manipula la historia l'INH: A la foto en petit es veu com posa Miguel Servet (en anglès) i desprès diu "Aragonia", però quan tecleges la foto per fer-la més gran curiosament s'han borrat el nom i el terme "Aragonia". Qui manipula aquí, eh Bilbeny?

 21. Daniel
  11-12-2014 23:50

  la manipulació de l'INH és increíble. Primer, Miguel Servet no era català per res, ni parlava la llengua catalana i el seu lloc d'origen mai s'ha dit Vilanova de Sixena sino Villanueva de Sigena i MAI ha estat una població catalana d'administració aragonesa, mai s'ha parlat català a Villanueva de Sigena, no us inventeu coses que cauen pel seu propi pes, si us plau.

 22. Lluís
  10-12-2014 17:04

  El Dr. Josep Trueta parla bastament d'En Servet al seu http://10anys.vilaweb.com/trueta/original.html">The Spirit of Catalonia i els seus lligams catalans.

 23. Jan Renard
  06-12-2014 05:36

  No ho sabieu? En realitat es deia Miguel Sorbito i va néixer a Toledo. Hahahaha. Els espanyols sou per partir-se.

 24. albert
  08-11-2014 16:51

  Aragones, a vore si ets capaç d'entendre alguna cosa. NO ES POT VIURE EN UNA CORONA!!!! ni que sigui catalana o aragonesa o lleonesa. Es viu als territoris. La corona és el signe del poder. Barreges les adscripcions territorials (aragonès a Aragó, català a Catalunya...), amb l'adscripció administrativa moderna. Hi ha el Regne de Catalunya, com també el Principat de Catalunya, la corona catalana, la corona catalano-aragonesa, la confederació catalano-aragonesa...... Llegeix una mica del Caius Parellada i Cardellach. "Corona d'Aragó, denominació impròpia de l'Estat català medieval". reprodueixo la reflexió de Cròniques colonials del 16-11-2012 :
  A la Wikipedia catalana (Viquipèdia) rebutgen la denominació de Corona catalano-aragonesa (seguint l'exemple de la Wikipedia espanyola) i utilitzen com a única variant acceptable el terme Corona d'Aragó, que és, segons ells la forma més adient d'anomenar la monarquia confederal que van formar els catalans i els aragonesos, amb reis comuns, alguns símbols comuns, i un nom molt llarg com a títol reial: rei d'Aragó, de València, de Mallorques, comte de Barcelona, de Montpeller, etc....

  Perquè el comtat de Barcelona (de facto Catalunya) no va esdevenir un regne ? Senzillament, fins Jaume I, els reis francs reclamaven la sobirania sobre els comtats catalans, que eren, fins aleshores teòrics vassalls del regne franc.

  La dependència primitiva dels francs va impedir que els comtats catalans fessin el mateix que els aragonesos... esdevenir un regne.

  Per això la prelació de títols dels reis de casal de Barcelona començava amb Aragó, València, Mallorques, Cerdenya...

  Per abreujar el nom de l'estat solia ser conegut com "Aragó?.

  Si seguim fil per randa la teoria principal de l'article de la Corona d'Aragó de la Viquipèdia el gentilici, o sia, el nom genèric dels ciutadans d'aquest estat hauria de ser "aragonès? o "aragonesos?.

  Es evident que els pobles que composen la Corona no es dissolen. Els catalans no colonitzen els aragonesos, per exemple. Així doncs, sota el mantell de la Corona subsisteixen dos pobles: els catalans i els aragonesos. I per aquest motiu, tot sovint el gentilici amb que són coneguts els súbdits del rei d'Aragó, de València, de Mallorques... és el de catalans.

  És ben fàcil adonar-se d'aquest fet en l'àmbit de l'expasió imperial de la Corona catalano-aragonesa: el poble que s'expandeix per la Mediterrània és, bàsicament, el català, i per això deixa constància del seu gentilici:

  "L'avara povertà dei catalani?, diu Dante a la seva Divina comèdia. Potser volia distingir entre els catalans avars i els esplèndids aragonesos, però em temo que, bàsicament, els que donaven voltes per Sicília i Nàpols, eren catalans i com a tal s'identificaven, no com a "aragonesos?.

  La Venjança catalana: es coneguda la revenja dels almogàvers per la mort de Roger de Flor. No es, de cap de les maneres, la venjança aragonesa... malgrat que els almogàvers no eren únicament catalans. El mateix Roger de Llúria era calabrès, Roger de Flor era de Brindisi... Dels aragonesos, ni raste.

  Després de la Venjança catalana, a Grècia no va quedar gaire bon record dels catalans. En algunes regions han quedat refranys com "Vaig fugir dels turcs per caure en mans dels catalans".

  Quan els Borja arriben al papat algun italià exclama: "O Dio, la Chiesa di Roma in mani dei catalani? (no diu dels aragonesos, fins i tot no diu dels valencians, malgrat que els Borja tenien origen aragonès i eren valencians...).

  Ferran el Catòlic, quan envidua, ha de marxar de Castella, ja que la seva missió com a rei consort ha deixat de tenir sentit. Per aquest motiu es retira als reus regnes patrimonials. Quan ho fa, alguns nobles castellans l'anomenen "viejo catalán" o "viejo catalanote". Anomenen així a tot un rei d'Aragó, de família castellana com els Trastàmara !

  Els comerciants catalans arreu de la Mediterrània van construir edificis, esglésies, etc., on es reunien. Algunes d'aquests obres han subsistit fins l'actualitat. A Messina, Sicília, hi ha l'església Annunziata dei Catalani... i no l'església dels aragonesos....

  A Sardenya (Itàlia) hi ha la ciutat de l'Alguer on encara una part de la població parla català. En aquesta mateixa illa, hi havia altres llocs on també es parlava el català. Segons la Viquipèdia l'idioma que expansionen els "aragonesos" és el català. La realitat: l'idioma que exporten els catalans és el català. Potser no calia dir-ho, però no hi cap equivalent a l'Alguer en aragonès.

  Aquest exemples ens demostren que sota el mantell oficial hi ha la puixant realitat binacional de la Corona.

  Aquesta realitat justifica la denominació de Corona catalano-aragonesa, denominació que no exclouria la de Corona d'Aragó.

  A Catalunya hi ha una tradició historiogràfica recollida per l'IEC i posteriorment per la Gran Enciclopèdia catalana que utilitza prioritàriament el terme Corona catalano-aragonesa.

  Si el gentilici dels súbdits del rei d'Aragó, de València, de Mallorques... fos, sense cap dubte "aragonès? o "aragonesos?, no hauria cap excusa per no acceptar la denominació Corona d'Aragó.

  La gran utilització del gentilici "català? per part dels súbdits del rei d'Aragó, València, Mallorques... ens hauría d'empènyer a usar també el nom de Corona catalano-aragonesa per al regne que s'estenia de Salses a Guardamar i d'Aragó fins a Grècia.

 25. jajajajaja
  21-10-2014 23:48

  Una, gran i lliure! Amunt Catalunya!

 26. Forano
  17-10-2014 00:26

  También son ganas de provocar, vaya coñazo.

 27. Aragones
  17-09-2014 13:03

  Bueno pues para rematar la faena ,yo como aragones digo,afirmo y manifiesto,que tanto catalanes, como valencianos y mallorquines y otros paises de ultramar :que en su dia todos ellos fueron ciudadanos "ARAGONESES",ya que estaban y vivian en la Corona de Aragon,al amparo de sus reyes que adoptaron el apellido de ARAGON.Del mismo modo que hoy en dia un gallego,un andaluz ,un manchego o un catalan dicen ser gallego,andaluz,manchego o catalan,de acuerdo,pero antes que nada son españoles por estar en la monarquia española.Los anteriormente mencionados(catalanes,valencianos,mallorquines etc.)eran aragoneses antes que nada por vivir en la Corona de Aragon.Los famosos Almogavares nos lo recuerdan mas de una vez, al grito de batalla de "Aragon, Aragon,"independientemente de que la procedencia de los mismos fuera aragonesa,catalana o valenciana.

 28. INma
  16-09-2014 17:04

  ¿No sois capaces de generar bastante gente ilustre que tenéis que ir a robar la de los demás? Y cuando seáis un estado ¿que sera lo siguiente? ¿Invadir la franja? ¡Dejad de manipular!

 29. superfluo y antietico
  03-09-2014 21:03

  Miguel solo dice que es de aragon cuando hay peligro.

 30. superfluo y antietico
  03-09-2014 21:02

  Ni para unos ni para otros, los unicos que tienen documentos son los de la tesis navarra. www.miguelservetinvestigacion.com , eso si que fue una conspiracion, que al zaragozano francisco javier gonzalez echeverria le nombraron miembro numerario de los estudios sijenienses porque encontro varias obras nuevas de servet, para luego echarlo cuando empezo a investigar el pasado de servet. Y a ver que no encajaba que naciese en villanueva de sigena. Ahora el instituto trata de decir que esas obras no son de servet, aunque llevan su sello en las publicaciones , patetico. Que pena da este mundo.

 31. Andrea Pilar Ferrer Calvo
  03-09-2014 12:47

  Por lo menos cambiad la foto dónde pone que era de Aragón,que ya que sois tan cultos, igual quedáis un poquito mal.

 32. José Luis Gracia
  01-09-2014 21:33

  MIGUEL SERVET CATALÁN UNIVERSAL......ES QUE ME PARTO DE RISA
  CORONA CATALANO - ARAGONESA......JI JI JI ...QUE ARTE!!!
  ....NO SIGO PORQUE ME DA ALGO
  NO SOLO MANIPULAIS LA HISTORIA...ES QUE OS LA INVENTAIS !!!!
  SEGUID SEGUID ASI....
  NO OS DA VERGÜENZA????????????

 33. jjcerso
  31-08-2014 17:36

  ``Corona catalo-aragonesa´´ Mas que driais vosotros

 34. Ánchel
  30-08-2014 13:44

  Una altra prova de la manipulació de la història de la nació aragonesa.

 35. Manipuladores
  28-08-2014 23:11

  Tienen tan poco en realidad que se tienen que apropiar de hombres universales como Miguel Servet que en numerosos documentos pregonaba son procedencia Aragonesa

  Pensáis dais, nazis catalánistas de pacotilla

 36. Esmeralda Saiz
  28-08-2014 10:52

  Qué manipulación de la historia por parte de algunos catalanes. Una pena que para reafirmar su identidad se apropien de personajes, territorios, etc que nunca les pertenecieron.
  Aragón era un reino integrado por diversos territorios, entre los que se encontraban los condados catalanes y mientras el rey de Castilla y su legislación eran conservadores, en Aragón teniamos una legislación más "progresista", nuestra es la figura del Justicia de Aragón, antecedente incluso del Obusmen sueco que se cita como origen de los Defensores del Pueblo, también a nuestros territorios se les aplicaban su propia legislación con sus Fueros vigentes en Aragon o Cataluña hasta nuestros días en materia de Derecho Civíl, o Tribunales innovadores como el Tribunal de las Aguas de Valencia, también parte de la Corona de Aragón. Hay un refran que dice cria cuervos..... y ahora resulta que el hijo (Cataluña) se quiere comer al padre (Aragón). Lástima que seamos poca población y ya no tengamos los redaños de otros tiempos.
  Aragón ye Nación, autodeterminación !!!!!!!!!!!!!

 37. dubitativo
  20-08-2014 16:55

  ¿En qué quedamos, era de Villanueva de Sigena o de Tarragona?
  ¿Villanueva de Sigena está en Huesca o en Tarragona?
  ¿Desde cuándo Villanueva de Sigena es un enclave catalán bajo administración aragonesa?
  Yo nací en el hospital Miguel Servet de Zaragoza ¿soy catalán, aragonés o de Villanueva de Sigena?
  Joer, esto me pasa por nacer, si lo se no nazco.

 38. carcasan
  06-08-2014 22:14

  Esto es la monda!!
  Debía ir "fumado" Miguel Servet cuando firmaba sus documentos como: Miguel Servet, nazió Aragó- Hispania.
  Y los editores de sus libros, otro tanto: Michaelem Serveto, alias Reves, ab Aragonia- Hispania.
  http://www.miguelservetinvestigacion.com/img/fotos/Diapositiva124.jpg

  Goebbls un niño de pecho al lado de este "instituto"
  juaaaaaa

 39. albert
  10-06-2014 00:03

  Mònica, carinyu, abans d'escriure cal prendre la pastilleta! Mai sabem on llegir-vos en contrarietats, o assenyalant les nostres errades.

 40. aragonesa
  22-04-2014 11:57

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 41. Antoni Serrado
  15-04-2014 19:06

  Perdonar peo M Servet es aragones y Cataluña es una nación perteneciente a la Corona de Aragon o sea colonia de ese reino y en este momento territorio de España, pero se vive en el país de Alicia, cuando despierten se podrá cantar una nana

 42. quiriudarrer
  03-12-2013 21:41

  metroncho, tens un nivell cultural envejable, felicitats!!

 43. metroncho
  03-12-2013 10:42

  Se ha descubierto, fosilizada de una pluma de garudá, en cornellá, donde se observan pigmentos rojo, grana, amarillo y azul, cosa que demuestra sin duda alguna que Buda no nació en Visakha, sino en los alrededores de Cornellá, por lo que era protocatalán y que además era seguidor del Barça y republicano. Tras Esto, ERC-CIU enviará una delegación a Nueva Delhi, que tras dejar claro que La India les Roba, exigirán el IRPF completo de todo el arroz Bismati del pais, ya que si tiene arroz es porque lo robaron del delta del EBRO!!!

 44. B.Prados
  23-09-2013 19:40

  L'activitat i presència de persones alienes al interés del INH, en aquest debat, demostra l'interés que aquesta pàgina desperta. El treball persistent dels integrants i col·laboradors del INH comença a donar els seus fruits, tant en el terreny de la recerca històrica, com en el plantejament de nous reptes i noves vies d'investigació de la història adulterada. Afortunadament el temps que dediquen alguns/es a intentar boicotejar aquesta pàgina, no es resta del temps d'aquells/es que dediquen temps i esforços a la recerca històrica. Si finalment el debat legítim continua confonent una i altra qüestió, caldria plantejar-se per part dels propietaris de la pàgina la creació d' una exclusiva zona d'esbarjo per aquells/es amb afany de desacreditar, difamar, insultar, desfogar i altres fàcils i gratuïtes intervencions. Fora dels personatges a sou del Cesid, que amb horari i puntualitat es guanyen les seves garrofes amb tant curiosa feina, de crear àlies i enfangar qualsevol qüestió que ací es pogui endegar. Atentament.

 45. visitant
  04-09-2013 21:38

  Una visió interessant i molt ben expressada Hipatia, una retòrica excel·lent!! Es nota que els teus mestres van fer una bona feina!

 46. Hipatia
  04-09-2013 18:50

  Tothom sap que el primer home que va arribar a la lluna era català, en cas que no sabia. També pot posar-lo en el nostre lloc.

 47. visitant
  03-09-2013 19:20

  No sé d'on era en Servet, però per fer comentaris d'una vàlua intel·lectual tan pobra com els dos últims...vaja, de border-line.

 48. Xavier Ramon
  02-09-2013 16:57

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 49. Mesache Pascual
  16-08-2013 14:57

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 50. MANUEL A
  16-08-2013 00:46

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 51. Anna
  15-08-2013 11:38

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 52. Laport
  19-05-2013 14:20

  Res. L'Acadèmia Reial de Medicina de Catalunya ja va dir el 2011 que Miguel de Villanueva (mes conegut com "Servet") va néixer a Tudela. Això és important per entendre com sabia tant, sembla que va tenir una edeucacion amb rabins. El ja sabia moltíssima medicina, farmacologia, astrologia, astronomia, matemàtiques, hebreu sefardita, grec i llatí, abans d'anar a França. La ciutat de Tudela explica molt bé tots aquests aspectes. Amb grans genis com Yehuda Halei, Abulafia, Benjamin, astrònoms Tornamira, Ibn Ezra .. etc. Després potser completés la seva educació a Aragó, on també va viure, i puedeo que també amb aspectes jueus. I puedeo que fins i tot després visités altres zones, com Catalunya, però no es troben catalanismes en la seva obra. Hi ha aragonesismes i navarrismos de la vall de l'Ebre. Per tant, ja no només és que tudela és l'única ciutat que apareix en documents expedits per l'estat, i que Villanueva de Sijena mai apareix, només en cartes de particulars o en ginebra, on Miguel sempre respon com "Servet" sense donar documents , tal com diu el document. És que tudela per ser la ultima ciutat d'Espanya on s'aplica l'expulsion de Judios, va ser l'últim refugi de tots els jueus d'Aragó i moltes altres zones, fins 1512, i també explica la seva educació. Aspecte que explica moltes coses. Però Miguel no tenia cap sentiment patriotico,

 53. Otger Kathalon
  23-04-2013 01:15

  Ferran: sí, era su abuelo, es verdad lo de los hermanos.

 54. Fernan S
  16-04-2013 21:17

  @Otger. Completamente aclarado lo de los linajes.Solo aclararte que Sancho Ramirez fue el abuelo de Petronila, no su tatarabuelo.Ten en cuenta que,PedroI, Alfonso I y Ramiro l fueron hermanos.Acabo de leer tu argumentación, sobre la señal real en el hilo sobre Leonardo Da Vinci ,y no puedo sino felictarte.Ya que es una de las argumentaciones más equilibradas de las que he podido leer en este foro.Das argumentos a favor y en contra y sacas tus propias conclusiones.Si eso lo hiciera el INH, a mi juicio ,ganaría la credibilidad que ahora no tiene.

 55. Otger Kathalon
  16-04-2013 16:16

  Fernan: Muy bien. Entonces la reina Petronila puede llevar su "apellido" como Ramirez ya que tanto su tatarabuelo Sancho Ramírez lo llevaba, así como su padre Ramiro (II) y el padre de su tatarabuelo que fue el primer rey (Ramiro I) que inicia la lista. Pero además de eso, ese primer rey Ramiro I era hijo natural de Sancho Garcés III rey de Pamplona que pertenecía a la dinastía Jimena. Conclusión: las dos cosas son ciertas. Entonces es cuestión de puntos de vista el utilizar un sistema u otro para nombrar el "apellido".

 56. Fernan sanchez
  13-04-2013 22:05

  Tranquilo Otger, no te pongas a la defensiva. Me has explicado lo de Petronila Ximenez y entiendo lo de la dinastia. Pero ten en cuenta que su abuelo se llamaba Sancho y firmaba como Sancho Ramirez .Ya que su padre fue el primer rey de los aragoneses , que no de Aragón , y se llamo Ramiro. Con respecto a lo de Servet, copio y pego lo que has puesto:" Lo que ocurre es que la mayor parte de su actividad la ejerció en zona catalana, con lo que es difícil darle una nacionalidad concreta." . el podía ser de Zaragoza, de Sijena , de Tarragona o de Tudela, Pero se fue de la península con menos de 20 años, al acabar sus estudios. Y no volvio nunca más . Por lo que difícilmente pudo ejercer ninguna actividad entiendo que literaria o intelectual( salvo estudiar) en ningún lugar de la península ibérica. Solo eso

 57. Otger Kathalon
  13-04-2013 19:01

  Petronila o Peronella Ramirez si nos referimos a la descendencia de su padre Ramiro II, pero si nos referimos a su linaje, entonces es como digo Ximenes o Jimenez ya que la estirpe de su dinastia se incia con el primer rey aragonés Ramiro I hijo de Sancho Garcés III rey de Pamplona y por tanto de la dinastía Ximenes o Jimenez. Que se añada de Aragón, pues es obvio. Ahora bien, hay que decir que qué "arte" de marear la perdíz tienen los que no aceptan el papel de Cataluña en la historia: ¿qué tendrá que ver que Servet se haya ido a Ginebra, París o a las Islas Fidji? Yo también he estado mucho tienpo fuera de Catalunya pero soy catalán. O, ¿Qué tendrá que ver que se nombre a Petronila como hija de Ramiro II o como descendiente del linaje Ximenes, con el papel de Catalunya en la historia? O que omita la obviedad de la casa de Aragón al mencionar a Petronila?

 58. Fernan Sanchez
  12-04-2013 20:33

  ¿ Petronila Ximenez? querrás decir Petronila Ramirez o Petronila de Aragón. Con respecto a la frontera . Es triste que tengamos defender el aragonesismo de un territorio que ya pertenecía a Aragón desde tiempos del Batallador. Con respecto a Servet. Te parece que eran Cataluña : Viena del Delfinado, Paris y Ginebra. Miguel Servet se fue con más o menos 20 años con el sequito del Emperador Carlos V y nunca mas volvió ni a acercarse por la peninsula iberica . Toda su obra fue escrita y publicada en el centro de Europa.

 59. Otger Kathalon
  04-04-2013 18:02

  No es muy difícil entender que algunos de los condados catalanes tenían como conde común el mismo que lo era de Barcelona y uno de ellos fue Ramon Berenguer IV que, como todo el mundo sabe, casó con la heredera de Aragón Petronila Ximenes. Esa era la política de los condes catalanes: unir condados, y en el caso de Aragón, reino, a través de alianzas familiares y nunca por la fuerza, respetando las particularidades de cada uno. Y así se hizo con la Unión dinástica de Aragón y los condados catalanes a partir del hijo de de ambos (Ramon Berenguer IV y Petronila), Alfonso II de Aragón y I de los condados de Barcelona, Gerona, Osona, Manresa, Berga, Rosellón, Pallars-Jussà, Provenza, Gavaldà y Millau que por cierto lo bautizaron con el nombre de Ramon que luego cambió por el de Alfonso llamado el Casto y el Trobador. Lo importante es saber que durante siglos los descendientes del matrimonio mencionado eran reyes de Aragón y condes de Barcelona, Gerona, etc, y que cada nación mantenia sus propias leyes, moneda, ejército, marina (marina solo en Cataluña, cosa fácil de entender por su costa marítima), costumbres, lengua e instituciones. En Aragón las suyas y en los condados catalanes las suyas (que aunque se trataba de un conjunto de condados, todos ellos tenían en común la misma institución, el mismo conde, la misma moneda - y diferente de la de Aragón-, las mismas leyes (los ussatges) - diferentes de las de Aragón,, etc). Por lo tanto Los condados catalanes y Aragón permanecieron siglos manteniendo en común solamente la figura de lo que hoy diríamos "jefe del estado" que era rey de Aragón y conde de los condados mencionados, nada más que eso, es decir que los condados y Aragón formaban lo que hoy, la ciencia política denominaria una confederación, pero que en aquel tiempo no se conocía esa palabra si no la de Corona (y no reino) para abarcar todo el territorio y como el título de rey es de rango superior al de conde, de ahí la confusión. Pero ni Aragón asimiló a los condados ni los condados asimilaron a Aragón, eran lo que, repito, hoy llamaríamos estados confederados. Un dato muy entendedor es el del rey Pedro IV de Aragón o Pere Terç (como él mismo se intitulaba según consta en sus documentos) numeración que correspondia a IV de Aragón y III de Barcelona ¿Y qué pasa con Servet? Pués que si nació en V. de Sexena o Sijena, que era de una zona fronteriza, ya se sabe qué ocurre en estos casos: que la polémica está servida. Lo que ocurre es que la mayor parte de su actividad la ejerció en zona catalana, con lo que es difícil darle una nacionalidad concreta. Imaginemos que hubiera nacido en el Rosellón, ¿seria hoy catalán o francés?

 60. Francesc
  10-03-2013 20:45

  És evident que si Servet havia nascut a Catalunya i hi havia crescut, estudiat i sojornat era català català de naixença, parlava català i era un ciutadà -un súbdit de Catalunya. No creieu que n'hi ha prou de demagògia?

 61. Tarugos de Aragón
  19-02-2013 08:50

  Es evidente que si Miguel Servet tenia dos dedos de frente era catalán.

 62. Pepi
  19-02-2013 08:25

  Y el pavo este Raimon Balagüé, está tonta o qué.

 63. rocío
  11-02-2013 17:14

  ¿Manipulación de la historia???? ¿Adulteración de textos y documentos??no, nunca, jamàs !! https://www.youtube.com/watch?v=lvZnWdkjoTQ&feature=channel&list=UL ..... buebno, a lo mejor un poco ;-)

 64. Jope
  11-02-2013 00:17

  Ves cesc, Universal Pictures te demuestra que estamos de todos los pelajes.

 65. SERRAT ARAGONÉS UNIVERSAL
  10-02-2013 22:24

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 66. LLUIS LLACH ARAGONÉS UNIVERSAL
  10-02-2013 22:04

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 67. SALOU D`ARAGÒ
  10-02-2013 21:47

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 68. Jope
  10-02-2013 19:58

  Jope, cesc, entras a todos los trapos. Entre los aragoneses estamos gentes de todos los pelajes, como entre los catalanes. Si tu cuñada es de Tarazona, se incluirá también en esos bonitos piropos, y un poquito menos de chovinismo, por favor, que en algunos posts pareces muy razonable.

 69. cesc
  10-02-2013 18:15

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 70. albert
  09-02-2013 12:36

  Si la discusión se centra en Eurovegas, punto final, ahí parece que tenéis el titular: vuestro, todo vuestro, si la discusión es el túnel de Canfranc, vuestro todo vuestro en vuestro lindo imaginario (elemento de distracción anti-econòmica, anti-lógica, anti-mediterránea, anti-catalana también). Si la discusión es la veracidad de las fuentes, contemplando las contradicciones y los elementos que imposibilitan cuadrar el círculo, bienvenida la discusión. Si Aragón es más, o menos, o es, o dejó de ser, o quiere ser, o dejar de ser, pues ya os lo montaréis. los hechos son los hechos. Para nosotros, Aragón sufrió el genocidio castellano, y Catalunya resiste por los pelos. Si no os gustan las pruebas de la manipulación que nos han aplicado, pués las borráis y santas pascuas, que así ha funcionado la maquinaria censora. Que Vivan la joyas de doña Isabel!!!!!!

 71. DALÍ, ARAGONÉS UNIVERSAL
  09-02-2013 11:49

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 72. Pere
  09-02-2013 01:40

  En efecto cesc, no es necesario dedicarse a la historia para hacer un analisis, de hecho Gonzalez se dedica al menos a la pediatria, aunque sea un experto en historia moderna con sus estudios de licenciatura. Lo que es necesario es hacer un analisis de las fuentes primarias, para que una investigacion sea solida. Y por eso la suya lo es, y la de los demas no. Siempre confiaron en lo que otros decian que habia en los archivos. No es necesario que los miren para hacer un analisis, pero, la fuerza del analisis cuando los miras si son fidedignos o no, es lo que da veracidad a una investigacion. Lo otro es ficcion, haciendo actos de fe en los anteriores y sus interminables cadenas de copiar de una biografia hasta otra. Triste hecho que ha ocurrido a lo largo de todo el siglo pasado. De una forma escandalosa. Igual que es mas facil bajarse informacion de Wikipedia, y hacer un informe y cobrar un millon de euros por ello, y facturarlo al grupo NOOS,... si , no es necesario dedicarse a la historia para hacer un analisis, pero es necesario saber historia, y usar fuentes primarias para darle valided cientifica. Y eso, es escasisimo. Es muy comodo copiar.

 73. Pere
  09-02-2013 01:26

  Cesc no se que dices de la real academia de la historia o madrid. Yo he hablado de las tesis de un investigador aragones, al que le importa bien poco donde nace Servet, dedicado a encontrar sus obras, y que no ha cobrado nada. Y ha dado al mundo 10 nuevas obras. Y checkeado todas las fuentes primarias, es independiente y no afiliado, excepto a la Sociedad Internacional de la Historia de la Medicina, siendo el delegado español, donde por cierto hay mucho smiembros catalanes. Y al igual que la Academia real de medicina de cataluña, en la que tambien publicño sus trabajos y hzo el centenario en que se defendia su nacimiento en tudela, por otros servetistas catalanes, porlas pruebas que enseñaba. Asi que no he habald ode la academia real española, he habaldo de la sociedad internacional de la historia de la medicina, que está en 50 paises, con 38 delegaciones y 15 sociedades nacionales. Y en la que todos sus miembros son historiadores o medicos. Eso si no hablamos de los diarios academicos donde se habla de esta informacion. No es madrid. Es el globo terraqueo entero, de Russia a mejico, y egipto, pasando por estados unidos y francia.

 74. Alfonso
  08-02-2013 22:20

  La tecnología punta necesaria para la guerra medieval eran las maquinas de asalto. A Aragón llegaron de la mano del vizconde y caballero cruzado Gastón de Bearn. Aliado y amigo personal de Alfonso I .Tambien los Genoveses y Pisanos, disponían de amplios conocimientos y supongo que los Barceloneses por su contacto con ellos y con todo el Mediterráneo también debían tener conocimientos sobre esa tecnología. Con respecto a batallas campales si quieres comparamos Cutanda en 1120 con Corvins en 1126. Similar enemigo , diferente resultado. Barcos , bueno si ,son necesarios . Pero hay que llenarlos de caballeros y peones y esos soldados pueden ser de muchos sitios. De Urgell, del Sobrarbe, de Pallars ,de Aragón o de Barcelona ,seguro que muchos de esos catalanes y aragoneses tampoco habían visto nunca el mar. Muchos de los soldados americanos del medio oeste, que murieron tomando la playa de Omaha durante el desembarco de Normandia , era la segunda y la última vez que vieron el mar. El debate Aragón- Cataluña por mi parte está agotado . Veo que las posiciones están enrocadas y no van a moverse un milimetro , Por lo que es innecesario seguir gastando fósforo cerebral y tiempo familiar. ¿Todo lo demás?: Es cierto que el deporte nacional de la mayoría de historiadores es el corta y pega. Aquí en algunos temas veo que también ,aunque las fuentes sean otras ( casi todas catalanista de una u otra época). En otros decís que no y yo que suelo confiar en la buena fe de la gente , me lo voy a creer. Es cierto que lo que dices sobre Colón o Cervantes, suena como decía Papuchi "raaaaro raaaro" . Pero tendréis que demostrar vuestras conclusiones sólidamente. El caso del Servet nacido en Tudela, es un buen ejemplo de que la visión de la historia puede cambiar, si las pruebas presentadas son suficientemente solidas e imparciales. No obstante otras conclusiones, menos inparciales y más digamos "politizadas" que aquí se han visto y que tu citas,emborronan la credibilidad de esta pagina. Un saludo

 75. José de Calasanz
  08-02-2013 22:14

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 76. DALÍ, ARAGONÉS UNIVERSAL
  08-02-2013 21:59

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 77. cesc
  08-02-2013 21:32

  No te has quedado patidifuso, te has quedado patidifusico que es menor

 78. Patidifuso
  08-02-2013 20:17

  Patidifuso me quedo al enterarme por cesc de que el nombre de un ente político/territorial esté definido por la tecnología de la época, como soy un tontico aragonés quizás no llegue a tan elevados razonamientos. Tonticos aragoneses que regalaron las sabinas de Monegros y robles y pinos del Pirineo que mediante navatas llegaban a Tortosa. Allí los listicos carolingios con su elevada tecnología construían las naves con las que triunfaban en el Mediterráneo. Me someto al sabio criterio de cesc.

 79. cesc
  08-02-2013 19:36

  Alfonso i Pere. No és necessari que et dediquis a la història per fer un anàlisi. Pensa que els que es dediquen a la història cobren. Els membres de la Reial Acadèmia de la Història cobren de l’Estat, per tant no aniran contra els llibres que han escrit els seus companys. Es taparan entre ells. “ -Sostenella y no enmendalla-“. A Madrid les coses funcionen així. En aquesta pàgina moltes vegades es fa un anàlisi estructural de la història. Es a dir, podem establir una analogia entre la càrrega que pot suportar una estructura i la càrrega que pot suportar un fet històric. Si tu em dius que has construït un bloc de pisos amb pilars de 40 x 40 i que a sobre has carregat 25 habitatges, un pista de tennis, una piscina i una biblioteca etc, etc, jo et diré,- no pot ser per això calen pilars de 80 x 80- . Si em dius que en Colom era Genovès, analfabet, no tenia cap títol nobiliari y que es passejava per les corts de tot el mon jo et diré que no pot ser. Si tu em dius “ A Castilla y León, nuevo mundo dió Colon”, es inexplicable que Hernán Cortes portés el tresor de Mèxic a Barcelona i després anés a les Corts de Motzó (cosa que van intentar falsificar dient que eren les corts de Toledo). Si em dius que la filla del Cervantes d’Alcalà d’Henares era analfabeta i que aquets només tenia tres o quatre llibres a casa seva, no funciona. Ara sabem que la partida de naixement va ser falsificada, però els membres de la Acadèmia apliquen el “Sostenella y no enmendalla”. No pot ser que Leonardo fos fill d’una pagesa analfabeta i tingués un grans coneixements militars i es passegés per les Corts dels Aragó a Itàlia. No m’estendré més, però ni Joana la Boja, ni Santa Teresa, ni la mort de Carles I a Yuste, ni el Segle d’Or Castellà suporten un anàlisi estructural. La història de España ha estat reescrita per els castellans. El que em sorprèn es que els aragonesos tingueu aquesta fòbia als catalans, i en canvi sigueu obedients amb els castellans que os han deixat sense cap heroi aragonès. Os torno a recordar que la Corona era Corona catalano- aragonesa per la senzilla raó de que els catalans en el moment del casament de la Princesa i el Comte tenien una tecnologia molt superior a la aragonesa. Els aragonesos no havien vist mai el mar, no sabien que era un vaixell de guerra.

 80. Tontitos
  08-02-2013 19:31

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 81. Pere
  08-02-2013 07:24

  En la figura 3 se puede ver como castro y calvo miente y dice que ha visto un protocolo notarial ( que no dice ni donde esta, .. evidentemente), que dice que en 1504 miguel es medico, cuando hablan de anton Serveto, genial, solo que miguel nace en 1511 y se matricula en 1537, en la facultad de paris. Y los protocolos notariales eran y son instrumentos legales inalterables, archivados en legajos. Como ahora. Hay que ser tonto. Pues soprendentemente, no hay nada mas excemto esta falsificacion histórica que entenderia hasta un niño de primaria.. Todo lo demas con " Servet"son declaraciones verbales, o escritas, y nunca con documentos previous. Increible pero verdad.

 82. Pere
  08-02-2013 07:13

  Lo curioso es que muy pocos refieren fuentes primarias, y por supuesto nadie las muestra, porque la gente no investiga. Lo que hizo Gonzalez fue una revision de todas las fuentes primarias durante 16 años, para ver que habia de cierto en los archivos de toda europa, ya que era todo construido en un castillo de naipes, sobre ideas de calvino, de algunos biografos como bainton, algunos incompetentes que trataron de falsificar protocolos notariales ( que es una chapuza, 1504), incluso antes de que apareciesesn todos los documentos que tenemos ahora. Esto es lo que permite tumbar tesis, en ingles se dice Groundbreaking. Se instaĺo Se puede ver el la seccion breve historia del servetismo de la pagina que refiere alfonso. Respeto a las referencias, Gener, por ejemplo he consultado la 13 del artículo. Ya dije en otro comentario la pagina y linea, 23 , linea 18 o algo asi, se puede ver. Dice que Palmier dice esa frase, pero no dice donde la ha leido. Y asi todas, ninguna va a ninguna referencia de la epoca, son aseveraciones muy posteriores, sobre servet, de siglos despues, igual que si las hago yo ahora. Nunca se puede negar, pero no hay pruebas de ello para afirmarlo.

 83. Alfonso
  08-02-2013 02:27

  Tienes razon aqui el 99% de los que hemos escrito algo, aragoneses y catalanes tocamos de oido. No nos dedicamos ni tan siquiera a la historia y desde luego no hemos acudido a las fuentes . La única fuente fiable que he visto en todo este hilo es esta http://www.miguelservetinvestigacion.com/naturalizacion.html en ella está la naturalización de Servet y a mi personalmente me ha cambiado la visión que tenia sobre Servet. Yo que Pompeu Gener en un libro de 1911 diga que Servet hablaba perfectamente catalán y que por eso era catalán . Pues ni el autor ni la fecha del libro me inspiran gran confianza.O que Victor Oliva en 1903 y en una publicación autodenominada catalanista diga que en Sijena se hablaba catalán pues tampoco me parece una gran fuente. Pero bueno sera por que creo en Papá Noel y no en el Tió de Nadal (aunque aquí le llamamos Tronca). Yo sencillamente creo que toda investigación histórica ha de ser primero imparcial, (por eso los mejores hispanistas han sido ingleses) y vosotros no lo sois. Sois muy parciales , de hecho ese trasluce un odio a todo lo castellano- español desde la primera linea .Y así es muy difícil que alguien os tome en serio fuera de Cataluña . Y sencillamente no se si tenéis razón . Y ha habido una conspiración no ya castellana que tendría cierta lógica, sino mundial .Ya que aquí se defiende la catalanidad de la bandera americana, El Bosco, Marco Polo, Erasmo de Roterdamm, Juan y Sebastian Caboto y otros muchos, que trascienden la posible censura de la monarquía Hispanica. No digo que la censura no haya existido , ni la inquisición. Que no se hayan quemado y corregido y manipulado libros . Eso lo sabe todo el mundo . Pero las premisas sobre las que vosotros trabajáis desembocan en una manipulación enorme y prolongada en el tiempo sin precedentes en la historia mundial ni la Stasi fue tan efectiva y eran alemanes. Me cuesta creer que una organización creada por españoles pudiera ser tan eficaz. Dijo Abraham Lincoln: "Se puede engañar a muchos ,poco tiempo. Se puede engañar a unos pocos , mucho tiempo. pero no se puede engañar a todos , todo el tiempo". Aunque como esto no se lo oí decir yo y lo he leído a través de transcripciones pues a lo mejor no es verdad. Tal vez a llegado el momento de que se sepa la verdad. Suerte. Si cuando dices que Aragón "terminó aniquilada, absorBida, y repoblada por los castellanos". Quieres ofender. Te diré que no ofende quien quiere ,sino quien puede. y en Aragón hace siglos que aceptamos una nacionalidad más grande , como es la española y formamos parte activa de ella y creo que encajamos ,mejor o peor , pero encajamos .El problema lo tenéis algunos de vosotros que os empecináis en vivir en el siglo XIII, XIV, XV... no lo sé , seguramente no lo sabéis ni vosotros, solo odiáis. No me voy a alargar más . Suerte con las investigaciones. En el anterior mensaje os he dejado un nombre Martin Cortes de Albacar . Ese personaje tiene una incongruencia histórica enorme . Según " La historia oficial" nació en Bujaraloz ( El mismo centro del desierto de los Monegros) y escribió uno de los mejores libros de cosmografía y navegación de su tiempo. Y no lo decian solo los sucios castellanos , sino que también los ingleses ( 6 ediciones tuvo en su época la traducción inglesa) y todo esto sin haber pisado ni Cataluña ni Barcelona . Desde Cadiz . ( Según la versión oficial). Incogruente ¿Verdad? Hala pues ,si quereis ya tenéis trabajo. A buscarle , un origen catalán al autor o al libro. Au revoir

 84. albert
  08-02-2013 00:09

  Esta vez me dirijo a los que parece que no entienden por dónde están paseando. Este web es sólo una muestra pública de investigaciones, deducciones, dudas, y muestras, de elementos y periodos de la historia, centrada en los reinos catalanos-aragonés y siglos XV al XVII. Pero, estos elementos expuestos, responden a las ya muy demostradas manipulaciones que se ejercieron en textos y documentos, y mapas, y grabados, y , y ,..., y que terminaron dando como resultado el relato de la historia oficial (o sea, la que la academia-universitaria y el estado dan como válida) que conocemos actualmente. La mayoría de los textos que se exponen responden a referencias y citas y deducciones, que pueden gustar o no, que pueden convencer o no. Pero no insultamos, ni menospreciamos. Sencillamente lo exponemos, Y otros investigadores y autores refuerzan o no estas tesis. Tesis que van sumando y configurando el cuerpo de la manipulación y adulteración de la historia (de sus textos, grabados, mapas, etc etc..). Bien, pues éso. Tranquilidad en las aulas, tomaros algún calmante. Y no nos vengáis a explicarnos el relato de la historia oficial que nosotros questionamos. Los hechos son los hechos. No hay nada malo en denunciar que la mayoría de textos y documentos en los que basáis vuestras frases no son de los originales, la mayoría han podido ser impresos con permisos reales y superando censuras y inquisiciones, por lo tanto, sufriendo cualquier cambio y adaptación que un ignorante de todo puede entender que no responde al original. Es posible que os creáis que el ratoncito pérez se llevaba vuestros dientecitos tiernos cuando os caían, o que papá noel llega volando en trineo, o que París es el centro mundial de la reproducción humana. Pero no (digo yo... ;-). El texto de Servet es el que hemos expuesto. No es un libro, es una aportación, una tesi diferente, un posible paradigma. Se tiene que entrar de lleno, estudiar mucho más, leer y interpretar. Y continuar reconstruyendo lo que para nosostros (la versión oficial) no cuadra. Estamos acostumbrados a que los sabios y inteligentes muchachos oficiales se hayan basado y tragado cualquier prueba adulterada, manipulada, traducida, censurada. Allà ellos, pero no nosotros. Aquí no hablamos de independencia, ni de países catalanes, ni de la corrupción, ni de nada de nada que no sea lo que se ha escrito. Puedo añadir que lamentamos que nos metáis la corona de aragón, el reino de aragón, el principado, los condados, los cuñados, y el cava, como si de vuestra esencia se tratase. Pero sólo tendríais de leer, y interpretar qué quiere decir éso o aquéllo, para entender que todos nosotros somos producto de una serie de movimientos y fuerzas de intereses y poderes, de unas personas y de unos siglos un poco lejanos. Es verdad que puedo abrazar a ése o aquél en función de cómo puedo integrarlo en mid discurso social-cultural-político. Pero los hechos son los hechos. Y Aragón, siglos después de escapar de los aniquiladores castellanos cobijándose en los desgraciados del condado de Barcelona, terminó aniquilada, absorvida, y repoblada por los castellanos. Y é aquí el resultado. Y Cataluña resiste junto a sus contradiccions y diversidad de intereses que aún mueven a sus familias “poderosas”, ya sean pactistas o sobiranistas. Punto pelota.

 85. Alfonso
  07-02-2013 19:43

  Esto no está en la Wiki: El libro "Breve compendio de la sphera y de la arte de navegar" de Martín Cortés de Albacar fue traducido al ingles en 1561 y dicha traducción ha sido considerada como" uno de los libros más importantes jamás impresos en lengua inglesa"(por el militar ,navegante e historiador David Watkin Waters) ya que abrió a su marina el dominio del mar y la navegación transoceanica sobre la cual Inglaterra forjó su Imperio .A costa del español por cierto.

 86. Para el tonto crítico
  07-02-2013 19:19

  Excusatio non petita, acusatio manifiesta. Para que me entiendas: Quien se pica, ajos come, tontolaba.

 87. Crítico
  07-02-2013 17:58

  Al tonto elevado a la enésima potencia: 1º Ni soy catalán ni vivo en Cataluña. 2º Tu comentario da vergüenza ajena y provoca la propia. 3º Asimismo demuestra la teoría de que la necedad tiene la medida del tiempo, es ilimitada. De propina te obsequio con un bonito adjetivo castellano, mentecato.

 88. Pepe
  07-02-2013 17:00

  Y sí por favor. Que se haga un referendum en la franja para ver si quieren ser catalanes o no. Y en Baleares y en Valencia. Y en Cataluña. Que sea vinculante. Es decir, que cada pueblo que diga que no quiere independizarse que no lo haga, y quien quiera que lo haga. Y viva la República del señorío de Albarracín que fue independiente más tiempo que Cataluña, etc. Puestos a atomizar el país... lo hacemos en condiciones.

 89. Pepe
  07-02-2013 16:42

  Sita y Cesc.... Sabíais que Cataluña intentó dos veces independizarse de la Corona de Aragón? (En una de ellas incluso proclamaron nuevo rey). Es que me hace gracia que ahora tratéis de monopolizar una parte de la historia. Sois conscientes de que en 600 años en Cataluña (independiente o no) se hablará de la confederación catalano - española?

 90. DALÍ, ARAGONÉS UNIVERSAL
  07-02-2013 16:11

  A TANTO TONTO CATALÁN: "Por último para todo el que tenga dudas sobre cuál es el linaje que continua tras la boda de la reina Petronila y el conde Ramón Berenguer IV . Por favor comparar el “signum regis” del hijo de ambos: Alfonso II ,con el de sus tios- abuelos y también reyes de Aragón PedroI y Alfonso I y veréis que es ¡EL MISMO! ". Catalunya, finalmente, es sólo un conglomerado de condados bajo hegemonía del de Barcelona, que acabó siendo "país-Estado-nación" sólo gracias a quedar amparado bajo la solemnidad de un rey y un reino europeo, Aragón. Ningún rey de la Corona de Aragón se llamó Ramón ni Verenguer ni Wifredo ni... lógico, eran sólo condes.

 91. Alfonso
  07-02-2013 16:00

  Yo no queria volver a aparecer por aqui pero voy a hacer un breve parentesis. Sita la conquista de Almeria fue una "CRUZADA" ya que el papa Eugenio III dicto la consiguiente bula . Fue efectivamente capitaneada por Ramon Berenguer IV cuando ya era" Principe de Aragón", Garcia Sanchez " El restaurador" de Pamplona Y alfonso VII de Castilla y alli acudieron tambien Pisanos y Genoveses . Entre las fuerzas aragonesas destacaba Garcia Fortuñones señor de Panzano ( Huesca) y anteriormente tenente de Daroca que comandaba un ejercito de 100 caballeros cruzados. Osea aragoneses había, y bastante curtidos por cierto y Ramon Berenguer como persona inteligente que fué los empleo con habilidad. ( Cuanto más se conoce la figura de Ramón Berenguer , más se aprecia por que Ramiro I lo eligio para casar a su hija y le confio el reino con tanta generosidad). Cambiando el tercio a todos los que pensais que solo hubo navegantes y cosmografos en Cataluña. Que los hubo , muchos y muy buenos (eso no lo pongo en duda) os voy a dar un nombre para que lo busqueis en la Wikipedia .Los aragoneses tambien ya que seguro que muchos ni lo conoceis , yo hasta hace poco tampoco lo conocia ( En Aragón somos así) Martín Cortes de Albacar, nacido en Bujaraloz. Sita como te gusta leer , aqui tienes algo con lo que te puedes entretener.

 92. ácrata
  06-02-2013 20:07

  Veo que tu nombre te define perfectamente pero en singular...y las memeces que dices lo confirman!

 93. Tontísimos
  06-02-2013 19:44

  Alfonso, efectivamente, deja de enseñarles y perder el tiempo con estas acémilas catalanas. Cuanto xarnego ignorante, y de Hospitalet, como Sita.

 94. De Pere
  06-02-2013 18:42

  Cesc. Trobe molt bona la teva exposició del dia 5, la real-litat social no cambia en els temps ni en les societats, es pura humanitat.

 95. sita
  06-02-2013 14:24

  T'oblides de la conquesta d'Almeria per part de les naus catalanes a l'època de Ramon Berenguer IV. T'oblides del control de Múrcia. Es impensable que algú que disposés de naus de guerra com era el cas del comte Ramon Berenguer IV estigués en un segon pla en un matrimoni amb una princesa per molt títol nobiliari que aquesta tingués. Una princesa que no havia vist mai el mar. Si es volia anar de Barcelona a Almeria, la via més ràpida era la navegació.

 96. Alfonso
  06-02-2013 01:21

  Cesc estoy muy contento de que hayas dejado ese mantra que repetías en todos sus comentarios” Si en Miquel Servet aixequès el cap “ Te restaba credibilidad y lo digo sin socarronería. En parte ya he comentado lo que tu dices en la anterior respuesta a Ramón. Solo te quiero puntualizar algunas cosas: Petronila no era solo princesa. Fue reina el príncipe fue Ramón Berenguer desde que se caso hasta su muerte. Y que conste que ya he dicho varias veces que yo a Ramón Berenguer lo admiro ya que supo ascender a sus hijos a la dignidad de reyes. Ojala yo pudiera hacer lo mismo con los mios. Segundo punto. Hasta Ramón Berenguer IV la única conquista mediterránea que habían hecho los Barceloneses fue la toma de Mallorca junto con los Pisanos en tiempos de Ramón Berenguer III y no fueron capaces de mantenerla volviendo a manos musulmanas. En el sur de Francia mediante una política de matrimonios , pactos o directamente tirando de la chequera consiguieron un patrimonio relativamente importante. Pero en lo que respecta a la reconquista de Al andalus se habían movido bastante poco de hecho Lerida fue tomada por Ramón Berenguer IV cuando ya era príncipe de Aragón y con la ayuda de Urgell y las ordenes militares , corriendo por ella desde ese momento la moneda jaquesa y lo mismo ocurrió con Tortosa integrándose ambas en el reino como marquesados. En ambos casos los barcos sirvieron de poco. En Aragon sin embargo el anterior rey que tuvo el reino fue Alfonso I ”el Batallador”. El cual era el tipo de rey que cualquier vasallo de la época hubiese querido tener. Un rey imbuido en el espíritu de cruzada,tan en boga en la época .Que empujo las fronteras de su reino hasta casi la extensión actual de Aragón, que conquisto Zaragoza y llevo el reino hasta el Maestrazgo turolense. Derroto a los almorávides en Cutanda, Valtierra y Cullera, reinaba en Arán y Pallars además de ser rey de Pamplona y durante un tiempo rey de Castilla y de León debido a su infortunada boda con la reina Urraca. La cual le costó una guerra constante con parte de la nobleza castellana a la que derroto en todas las ocasiones .La cronica de Sahagun habla y no precisamente bien de la simpatía que le tenían sus enemigos castellanos. Pero lo más increíble de todo, es el episodio de la “Hueste Española” mediante el cual acudió con su hueste a rescatar a los mozárabes de GRANADA se enfrento a los almorávides y trajo de vuelta a Aragón a los cristianos de la vega de Granada y a todos los que se quisieron unir a su paso a la expedición . Ese era el Rey de Aragón y esas eran las huestes del rey de Aragon , una ejercito curtido en cien batallas y que dominaba el arte de la guerra y el uso de las maquinas de asedio que se empleaban en Tierra santa y que vinieron a Aragón de la mano de Gastón de Bearn. A su muerte y tras su poco práctico testamento los navarros aprovecharon para separarse y los castellanos aprovecharon el vacio de poder para hacer valer sus derechos. Pero el conocimiento y la experiencia ya la tenían sus capitanes , sus tenentes y sus caballeros y peones. Te recomiendo que te informes sobre “El batallador” ya que aquí no puedo exponerlo todo y así sabrás que era el Aragón del siglo XII , inmediatamente antes de la boda de Ramón Berenguer IV y Petronila. Por último para todo el que tenga dudas sobre cuál es el linaje que continua tras la boda de la reina Petronila y el conde Ramón Berenguer IV . Por favor comparar el “signum regis” del hijo de ambos: Alfonso II ,con el de sus tios- abuelos y también reyes de Aragón PedroI y Alfonso I y veréis que es ¡EL MISMO! .¿ Si eso no es continuidad? . Lo podéis mirar en la Wiki mismo. Eso si por una vez y sin que sirva de precedente ( es broma) te voy a dar la razón . El territorio de Aragón no tenia salida al mar por lo que difícilmente podía emprender conquistas por el mediterráneo lo cual no quiere decir que no haya habido aragoneses que hayan servido de abono para las fértiles tierras de Cerdeña , Sicilia, Corcega o Grecia. No voy a seguir porque ya me repito .Y si no consigo hacéroslo entender; O es que me explico muy mal o es que no queréis entenderme lo cual también es licito. Y como esto también me supone una pérdida de tiempo y me parece que ya he dicho todo lo que tenía que aportar creo que yo también voy a poner fin a mi participación por ahora en este foro. Lo cierto es que leyendo aquí y allá he aprendido cosas nuevas y he profundizado en otras que creo que ya sabía. Un saludo.

 97. Alfonso
  05-02-2013 23:22

  Gracias paisano por tus palabras. No hay ningún indicio de que Servet hablara catalán pero por lo que sabemos a través de su obra, seguro que le hubiera gustado aprenderlo ya que su ser se nutria por entero del conocimiento. Ramón ;ellos ansiaban valencia y hacia allí dirigían sus esfuerzos e intentaron dirigir los del reino. Y la razón era simple, Valencia era un territorio riquísimo, era la prolongación natural del territorio de Aragón y no se necesitaban barcos para conquistarla. Porque en eso si que os he dado siempre la razón en Aragon no teníamos ni puta idea de navegar ni tampoco de comerciar con el mediterráneo por algo tan de sentido común como era que no teníamos mar . Lo cual no implica que muchos aragoneses no se embarcaran con sus huestes en barcos catalanes para degollar sardos en Cerdeña o Franceses en Sicilia . Ten en cuenta que los nombres de los nobles que te he dicho que fueron a Mallorca eran de los más importantes de Aragón. Una Valencia conquistada a fuero de Aragón habría dado al territorio de Aragón una salida al mar y en poco tiempo el antiguo reino de los aragoneses que hacia escasamente dos siglos había nacido como un pequeño reino pirenaico hubiese podido ser una potencia comercial y marítima y su nobleza habría multiplicado su riqueza por cien .Pero no fue así. Jaime I opta por dar identidad propia al reino de Valencia. No sé si por voluntad propia , por consejo dde algún cortesano catalán o de la reina Violante la cual ansiaba un reino para cada uno de sus hijos. Algunos nobles aragoneses consiguieron territorios en función de sus servicios entre ellos Diego Atarés , señor de Borja, que se estableció en Gandia dando comienzo a los Borja valencianos y a los Borgia italianos de los cuales tres fueron papas ( alguno de infausto recuerdo). Pero en general la nobleza aragonesa se sintió defraudada en sus expectativas, lo cual genero gran hostilidad hacia el rey. Como muestra de la actitud de Jaime I con respecto a los aragoneses ya que tú has sacado a colación Morella . Voy a explicar cómo fue la conquista de Morella . JaimeI intenta tomar Morella ya que era la puerta al reino de valencia .P ero no lo consigue por lo que considera inexpugnable su fortaleza y en verdad lo era. Entonces ofrece la posesión de la villa a cualquiera que pueda conquistarla. Blasco de Alagon , con una hábil estratagema , algo de traición y” un par de huevos” consigue tomarla. Pero JaimeI cuando ve que lo ha conseguido le planta su hueste en el pueblo de al lado y le invita a cedérsela aduciendo más o menos que “ Una villa tan magnífica solo podía ser posesión de un rey “. Por lo que Blasco de Alagón es amablemente invitado a cedérsela por el articulo 33. Así actuó en varias ocasiones con los aragoneses Jaime I. Con a respecto a “ pender de” . Tal vez no me he explicado bien . Tal vez debía haber dicho que” pendían del rey de Aragón” ya que ese era el principal titulo de la llamada” Corona de Aragón”, Ya que de los que tuvo el primer rey de ese linaje que fue Alfonso II era el más importante y el que más prestigio le daba, ya que el resto de titulo eran condados o marquesados. Primero Barcelona y después Cataluña , el territorio de Aragón Valencia y Mallorca eran independientes ya que cada una tenía sus fueros sus leyes e incluso sus cortes. Pero se interrelacionaban ya que todas dependían /pertenecían a un señor, que era el “rey de Aragón”. El cual hasta cierto punto podía hacer lo que quisiera con ellos ya que era su propietario, digamos legal. Aunque la realidad nunca fue tan absoluta y el rey siempre necesito del apoyo de unos u otros para ejercer su voluntad. Yo lo siento por vosotros ya que estáis con la construcción nacional y todo eso pero hablar de reyes” Catalano –aragoneses” es una barbaridad ya que no encontrareis ningún documento donde figure ese título tras el nombre del rey, como también es un invento llamarle “Corona de Aragón”. Ese reino se llamo nominalmente “ Aragón” y aunque a alguien le parezca una incongruencia desde el punto de vista actual, tuvo la mayor parte del tiempo la sede de la corte en Barcelona. Aunque a los que bajaban de los barcos que tenían la enseña cuatibarrada en todo el Mediterraneo se les llamaba genéricamente catalanes. Ya que así se le había llamado siempre. Aunque particularmente fueran de Montçada, de Gandia o de Tarazona y bajaran mareados. Y a los que lucharon con y contra los castellanos en la península se les llamo genéricamente aragoneses aunque fueran de esos mismos lugares que he citado antes. Visto desde el punto de vista actual, mezclando nacionalismos de uno y otro signo es difícil de entender, pero la verdad es que funciono durante algún tiempo y funciono bastante bien. Ahora lo llamaríamos confederación .¿Puede ser?. Queremos llamarlo con un nombre moderno y de buen rollo pues lo llamamos” Corona Catalano-aragonesa-valenciano-mallorqina”.¿ pues eso?.

 98. sita
  05-02-2013 22:54

  Corona d'Aragó és un nom que va fer fortuna. No diu res. Corona catalano aragones defineix millor. L'historiador americà Charles J. Merrill defineix la Corona com a Corona catalano aragonesa. Ah!, per cert, sóc d'Hospitalet. Els d'Hospitalet volem la independència i els de Badalona també la volen.

 99. INDEPENDENCIA YA
  05-02-2013 20:52

  No sé si en la Corona de Aragón destacaba Cataluña, pero desde luego el nombre es CORONA DE ARAGÓN. Lo que sé seguro es que en España, hoy, Cataluña es el trasero de Madrid. Aupa Madrid. Y el Barça a jugar con el Esplugas y el Sabadell. INDEPENDENCIA YA PARA CATALUNYA, POR FAVOR. QUE SE VAYAN ESTOS PESADOS.

 100. ximple, ximple
  05-02-2013 20:45

  Cesc, si neixes més ximple, neces càntir. A tu el que et domina és el porc, oi? tu sempre sota.

 101. Ramon
  05-02-2013 20:43

  Un saludo para aragonés. Alfonso, que yo sàpiga ningú els va tallar el pas cap al mar. Si tu mateix dius que no se'ls hi havia perdut res a Mallorca serà que no volien res amb el mar, el pas ja se l'havien tallat ells solets. Mallorca sempre ha sigut una porta al mediterrani i al comerç, no veig perquè en aquells moments no ho havia de ser. Fixa't, no volen anar a Mallorca però poc després es llancen a la conquesta de Morella. Sembla que pensin: tu jaumet ves, ves cap a Mallorca que nosaltres farem la nostra cap a València i per terra ferma!. Per mi queda clar que el mar els és aliè. D'altre banda, si tú mateix dius que Aragó i Catalunya tenien un tracte entre iguals perquè després dius que tots els territoris de la corona "pendían" del regne d'Aragó. No estàs d'acord amb mi que la corona funcionava com una confederació? passava Aragó per damunt de Cat. o de Val. o passava Val. per damunt d'Aragó?o Cat. per damunt de Val.?

 102. Aragò lliure de catalans
  05-02-2013 20:40

  Els catalans, a més de tontets, sou més pesats que matar un porc a petons.

 103. Que se vayan ellos
  05-02-2013 20:38

  En Hospitalet de Llobregat no queremos saber nada de estos niñatos catalanes. Y lo mismo o parecido piensan en Badalona y otras poblaciones de forma mayoritaria. HOSPITALET IN-INDE-INDEPENDENCIA

 104. cesc
  05-02-2013 17:54

  Això que ha dit l’Alfons no és cert, si que hi havia un territori que dominava sobre l’altre i aquest era Catalunya. Més que Catalunya qui dominava sobre Aragó era el casal de Barcelona. Si tornem al principi, quan es casa la princesa amb el comte, el comte té un exèrcit de terra i un exèrcit de mar. El comte té naus, i en aquell temps viatjar per mar era equivalent a viatjar actualment per l’ aire. Era equivalent a tenir avions. Les naus podien anar mar enllà, enfrontar-se amb enemics llunyans, també fer aliances amb cultures llunyanes .No es pot dir que Aragó i Catalunya eren iguals, perquè els primers estaven acostumats a barallar-se amb el veí, però els segons es barallaven amb enemics d'un altre continent. Això feia ser als catalans una societat més evolucionada. Rebien “inputs” diferents. Per dir-ho en termes actuals els catalans eren més cosmopolites i els aragonesos més pobletans. El matrimoni entre el comte i la princesa va permetre als aragonesos treure el cap a la mar i aprendre alguna cosa, però els navegants, els mariners, els que construien vaixells, els cosmògrafs, els cartògrafs, els astròlegs etc, etc, continuaven essent catalans. Eren oficis de la gent que vivia arran de mar. És per això que defineix més anomenar a la Corona o confederació com a Corona catalano aragonesa que com Corona d'Aragó. Mai cap rei va signar com a rei de la Corona d'Aragó, per tant aquest terme és inventat, possiblement perquè excloïa als catalans, perquè els amagava. Si que és cert que el rei utilitzava el nom Aragó. El comte va posar l’ofici i la logística i la princesa el cognom. Els Trastàmara també van utilitzar el nom Aragó, Beatriu d'Aragó (Reina d'Hongria), Caterina d'Aragó (Reina d'Anglaterra). Suposem que Miguel Servet va néixer a Tudela o a Vilanova de Sixena. Si era un humanista, una persona molt per sobre de les altres, cap a on es va dirigir?. Cap el lloc més cosmopolita. Cap el lloc on podia rebre més “inputs”.

 105. Aragonés
  05-02-2013 16:34

  ALFONSO: Chapeau por tu comentario, especialmente la última frase, tan cierta ahora como en la edad media. Yo presumo de paisanos como tu, veraces e imparciales aún contra sus intereses. Servet nació en Tudela, de familia aragonesa, políglota por lo que posiblemente hablara catalán, y que quedaría confuso si pudiese leer algunos comentarios de este blog. Con eso me quedo y finalizo mi participación aquí. Saludos/Salutacions.

 106. Alfonso
  05-02-2013 02:18

  Ramón lo que acabas de escribir lo sabe cualquier persona que haya leído un par de libros sobre la historia de la corona de Aragón sea aragonés, catalán o murciano.La conquista de Mallorca fue una empresa eminentemente Catalana ya que catalanes fueron los intereses que la promovieron .Por decirlo claramente a los aragoneses no se les había perdido nada allí y su presencia en esa empresa fue pequeña reduciendose a las mesnadas de Pedro Cornel , Ato de Foces,Jimeno de Urrea y algunos mas . No así en la conquista de Valencia donde las huestes aportadas por la nobleza aragonesa llevaron el peso de la conquista y aunque se vieron recompensados con títulos y propiedades no vieron colmadas sus aspiraciones de que esos territorios fueran incorporados al solar del reino de Aragón mediante la concesión del fuero de Aragón sino que le concedió fueros propios los llamados "Furs" y la creacion del reino de Valencia. Es a partir del reinado de Jaime I y sus consejeros(esposa incluida) cuando al territorio de Aragón se le corta la salida al mar y se inicia un lento declive en el peso político de la nobleza aragonesa en favor de la Barcelonesa-catalana donde por cierto se encontraba la corte, con la importancia que eso suele tener en cualquier reino.El proceso fue mucho mas complejo y ocupo varios siglos . Es tan falso decir que Cataluña dominaba sobre Aragón, como que Aragón dominaba sobre Cataluña. Había un reino que se llamaba Aragón por razones históricas ya que que ese era el nombre de la familia que lo sustentaba y de ese reino pendían los diferentes territorios con sus fueros y sus diferentes organizaciones políticas destinadas principalmente a mantener los privilegios de las clases dirigentes. Ya que las clases humildes como ahora y como siempre contaban bastante poco y solo existían para trabajar y para morir por sus amos tanto en Aragón como en Cataluña como en Castilla y como en Damasco.

 107. Ramon
  04-02-2013 23:07

  catalanes tontitos, de todo habrá, però els aragonesos sou definitivament maleducats i històricament adormits. Evidentment que històricament no s'anomenava conf. catalano aragonesa però de fet si que el conjunt de territoris de la corona d'Aragó funcionava com una confederació, es a dir que els diferents territoris que la formaven eren iguals i independents entre si. Després passava que alguns d'aquest territoris tenien més empenta que els altres i hi havia friccions, però en general cap territori passava per damunt de l'altre. Els aragonesos no van voler anar a la conquesta de Mallorca i el món no és va esfonsar. Els catalans, van participar-hi(com van fer sempre) i Jaume l va conquerir Mallorca. Aviam si els aragonesos gosaran dir que els catalans van conquerir Mallorca per a major glòria arag.. Els aragonesos s'hi van negar perquè tenien tot el dret a fer-ho i els catalans hi van anar perquè també ho van triar lliurement.

 108. Alfonso
  04-02-2013 23:06

  Muchas gracias Pere . Una gozada leerte. Muchas veces la mejor explicación sobre un misterio puede ser el sentido común. Espero que en Cataluña todavía quede mucha mas gente como tú. Un saludo.

 109. Pere
  04-02-2013 22:59

  Nadie sabe lo que pasó, Pero considerando como trata a todo el mundo con respeto y batalla dialectica, y honorabilidad, incluso a calvino, da la sensacion de que lo que fuese que pasase con Anton Servetó, el lo considera algo casi diabólico mas haya de cualquier redencion. Nadie sabe el que pero, la verdad es que lo primero que se le ocurre a la gente son cosas de el estilo que te he comentado. Si le importo hacer eso cuando tenia 20 años y cuando tenia 42 tambien, .., eso indica que fue algo que a miguel le parecio muy malvado. Y choca con todo el comportamiento a lo largo de su vida, da la sensacion casi de un trauma. Bueno eso es todo l que te puedo decir, desde luego da miedo ponerse a pensar en que paso. Lo claro es que a Miguel le parecia terrible.

 110. Pere
  04-02-2013 22:48

  para ALfonso. gracias por tus palabras Alfonso, Vamos a ver, si. El nombre De Villanueva es muy comun en todos los conversos del siglo XVI en toda españa y anteriomente tambien. Parece que seguramente viene de Marco de Villanueva , en la zona de huesca, pero los datos por esos siglos se diluyen y no hay nada en claro. Pero parece que de origen serian una familia de aragon. Pero extendidisima. Y con muchos puestos inportantes en muchas zonas de españa, parientes lejanos etc. nadie sabe mucho pero hay muchos De Villanueva importantes. Parece que venian de una poblacion perdida de huesca que ya no existe, Vilalnueva de la ribera o algo asi creo. Al mismo tiempo, muchos al cambiarse de nomrbe en 1492, los conversos, se solian poner esta clase de nombres, bien porque eran parientes o, no se sabe muy bien por que. POr quhe Miguel de Villanueva dirige a la gestapo 3 veces contra su " casa". Nadie lo sabe. Pero veamos, Miguel es una persona que siempre defiende a sus amigos, Chimporien Champier, Frellon, Arnoullet, y Geraoult, absorbe el toda la culpa del Cristianismi restitutio. Es valiente, y completa obras sin firmar, sinque le importe su renombre. Ademas en su tiempo libre curaba a personas sin recursos en la hermandad de san lugas en Vienne Isere. Digo esto porque todo apunta aque era muy buena persona. Sin embargo, manda a la gestapo 3 veces. Por que? Pues todo apunta a que sea lo que sea que paso ahi, lo califica de inperdonable, inclusio 20 años despues de las 2 primera obras lo vuelve a hacer. Posibilidades? Hay estractos en los que Anton Serveto aun no se a casado , y sus padres estan preocupados por la herencia. A lo mejor no le gustaban las mujeres, o los adultos. Un abuso podria desde luego marcar de por vida a Miguel con una aversion enorme, yseguramente tambien culpando a la madre, que no pudo frenarlo. Otra posibilidad, si era converso, se le circundidaba a los 8 dias, seguramente en tudela a no ser que estuveise viviendo ahi una semana, cosa poco probable. Por tanto, puede que anton Serveto tuviese algo que ver en la operacion genital de Servet, que el mismo describe, en Ginebra, diciendo que esta herniado de un lado y cortado del otro, de los testitculos. parece una operacion que fue un destrozo que lo incapacitó de por vida, sin ninguan relacion sexual en su vida, incapaz, y que le afectaria emocionalmente siempre. Puede que anton quisiese disimular la circuncision de Miguel, si lo adoptó despues. Esto son solo elucubraciones, que Gonzalez no publica porque no tiene pruebas, pero en algunos de sus publicaciones deja entreveer que puede ser algo como esto. Tiene bastante sentido.

 111. Hospitalet INDEPENDENCIA
  04-02-2013 21:08

  En todas las poblaciones de administración catalana donde se hable mayoritariamente el castellano, debe hacerse un referéndum para decidir si forman parte de la próxima Catalunya independiente (espero que así sea pronto, cansinos) o prefieren formar parte de España o alguna comunidad autónoma en particular. Hospitalet, Badalona, etc. REFERÉNDUM POR LA INDEPENDENCIA DE HOSPITALET, YA.

 112. de Alfonso para Pere
  04-02-2013 20:54

  Bueno vamos a hablar de Servet para variar. Tu que pareces según tus comentarios una persona bastante sensata . A que atribuirías el hecho de que Servet firmase sus tres obras mas "hereticas" (según la religiosidad de la época) con el nombre de Serveto o Servetus el cual ,siendo una persona inteligente ,como él era, sabia que iba a dirigir a la "Gestapo" hacia casa de su madre en Sijena. Se que es una pregunta complicada ya que la respuesta seguramente no puede encontrarse en ningún legajo perdido en algún archivo .Sino que seguramente entra en la esfera personal del propio Servet. Pero me gustaría saber tu opinión personal ,ya que es el punto que considero más oscuro e la biografía de Servet tanto de la tradicional como de la investigación del doctor/historiador Gonzalez Echevarria. Me resulta sorprendente el hecho de que eligiera un seudónimo que podía causarles tantos problemas a su familia y quedaba pistas claras sobre su origen. Así mismo me gustaría preguntarse si ese apellido "De Villanueva" que recibiría por parte de su padre biológico . Podría ser el apellido de un converso procedente de "Villanueva de Burjazud" o lo que es lo mismo "Villanueva de Gallego" a escasos 15 Km de Zaragoza o bien el apellido Villanueva era común entre todos los conversos de España. Para mi ha sido un autentico descubrimiento la pagina web http://www.miguelservetinvestigacion.com que ha arrojado una nueva luz sobre un personaje del que creía que estaba ya todo escrito. Y el hecho de que el Sr gonzalez Echevarria sea de origen Zaragozano no hace sino dar más credibilidad a una investigación que como dice su titulo se ha hecho "en amor a la verdad" en el mas puro estilo servetiano. Sin importar que las consecuencias de ella, le pudiesen perjudicar. Aunque en historia igual que en casi todos los campos de la ciencia nunca puede darse todo por sabido y es difícil alcanzar la verdad absoluta.

 113. De Pere
  04-02-2013 18:34

  Seamos serios, la historiografia nos enseña que franco fué el salvador de la patria y caudillo de España por la gracia de Dios, que nos lo otrorgo para nuestro disfrute y trascendencia espiritual, No deveis mirar libros no catolicos que perturben nuestra paz.Viva españa. El tren sense cap continua avançant.

 114. Aragonés
  04-02-2013 17:14

  cesc: Te recuerdo que en las poblaciones de la Franja no se enseña en catalán, pero se enseña catalán. Más, en la universidad de Zaragoza existe un departamento de Filología Catalana. Ramón: No es una posibilidad, es una certeza. Los aragoneses tenemos complejo de inferioridad. De lo que tengo dudas es de que realmente lo seamos(inferiores). Un saludo.

 115. Catalanes tontitos
  04-02-2013 16:23

  La historiografía nos señala Aragón como cuna de Servet, otra cosa es que existan documentos que hagan aflorar ciertas dudas. Desde luego hay que manejar todas las hipótesis. En cuanto a que fuera catalán, es tan difícil afirmar esto como encontrar un documento histórico en el que se hable de Confederación Catalano-aragonesa; vamos, de risa. Pero en algo hay que entretener a los catalanes para que se olviden de que su desempleo es altísimo y su deuda en nivel de quiebra. En fin, que catalanes y andaluces van a copar los fondos de rescate del Estado español para que no se pongan a nivel de Marruecos. Y mientras el hijo de Jordi Puyol, emblema de Catalunya, acusado de poner a sus amiguitos en la gestión de ITV, además de llevar millones de euros a Suiza. Vaya panorama. ¿Cómo Servet no va a ser catalán? Lleida, Val d´Aran y Salou son aragoneses, por supuesto. Ya hablaremos de Monserrat más adelante.

 116. Ramon
  04-02-2013 12:49

  cesc, jo no m´hi posaria amb el tema dels referèndums a la franja. Passa que ja tenim prou feina per conseguir-ho per Catalunya, només cal preocupar-nos de València, Mallorca i encara menys d'Aragó, el regne més crític i menys català de tots els que formaven la mal o ben anomenada corona d'Aragó. Altre cosa és que a la Villanueva de Sigena de principis del setze hi hagués un potipoti de tot i poc o molt s'hi parlés el català. Aleshores, si fos així, és raonable pensar que en Servet dominava el català, ell era un home culte, i a més, Catalunya era juntament amb València el territori més influent i dinàmic de la "confederació" d'aquells temps. Després, les referències a la relació laboral o de naixement amb Tarragona i a la catalanitat del personatge, referències que en Raimon no s'ha inventat, obren una porta a seguir, o com a mínim a respectar la recerca. Com s'ha dit en altres comentaris, l'autor de l'article fa una exposició ben argumentada, no pontifica res ni ho dóna per segur, és simplement una aproximació documentada a una opció possible. Tots els comentaris de mofa i menyspreu sobren, potser resultarà que són els aragonesos els que tenen un complexe d'inferioritat.

 117. Pere
  04-02-2013 00:26

  Por que no te lees lo que opino? Antimanipulacion? lo he dicho muchas veces, puedes estar de acuerdo o no pero lo que me sopreende es que aun no te hayas enterado, no defiendoq eu Servet sea catalan, defiendo que nacio en tudela de navarra, vivio en zaragoza, y luego se fue. Y que no presumió de ningun terrirotio en el que estuvo, porque lo dicen los documentso oficiales, su comportamiento y el sentido de su biografia. No estoy de acuerdo con lo que se dice de los personajes en esta web, ni por supuest con Cervantes, ni con Servet como puedes ver, pero aqui me entretengo y soy catalan, pero visto que burradas estan diciendo en ese sentido ya voy a dejar de debatir aqui, porque creo que el truco es decir la burrada mas gorda, y tratar de llamar la atencion, pues nada hijos, que digan las burradas que quieran, y que la gente ni entre, a comentar, es lo que no quieren. 1 abrazo, y a todos los catalanes decentes tambien, que hay muchos, asi como muchos personaes catalanes importantes i gual que en todos los terriotorios, esto es una patochada. 1 abrazo

 118. Ácrata
  03-02-2013 23:30

  Antimanipulación: Tú puedes creer lo que te parezca conveniente pero me imagino que no habrás profundizado en ningún tema que se expone en esta web, por lo que sólo podrás repetir lo que dicen libros y enciclopedias que según tu opinión son poco menos que un dogma de fe. Por cierto, hace poco en una "enciclopedia oficial española" unos simpáticos y muy documentados historiadores españoles han dijeron que Franco no fue un dictador, sólo un "poquitín" autoritario el pobre...me imagino que como depende del Estado y todos tienen un título universitario de solvencia contrastada eso que dicen será verdad y no lo que dicen estos manipuladores nacionalistas catalanes....

 119. Antimanipulacion
  03-02-2013 21:28

  PERE entonces ¿que me sugieres? Que deje los libros de historia y enciclopedias serias de toda la vida para documentarme en esta pagina web,donde todo los datos son falsos, los artículos manipulados y donde se escribe una "nueva historia" como dice su nombre, hecha a la carta según los intereses de la nueva historia de Cataluña, esa Cataluña que fue un imperio, tuvo reyes y que gracias a ella la humanidad existe, por que descubrieron America ,la bandera de USA es gracias a Cataluña, Cervantes era catalan, los falsos países catalanes que nunca existieron ni existirán, Colon catalan, La guerra contra los Borbones que nunca se produjo..... y muchas falsedades mas.. Pues no, me quedo con la historia de siempre, la que ya se escribió contando lo que sucedió y los historiadores serios dan por buena y no esta, que solo creéis vosotros. ¿como va a tener fundamentos lo que nos cuentas si lo haces desde esta web? creada para odiar al resto de los españoles y manipular a los catalanes haciéndoles creer que fueron alguien en la historia de la humanidad.

 120. Pere
  03-02-2013 21:27

  la casa "natal de Miguel Servet" no es la casa natal de MIguel Servet, es la casa donde se cree que vivio Antón Serveto, y ni siquiere hay ninguna prueba de eso. Se cree que es la casa del padre adoptivo de MIguel. Eso es todo. Ni una prueba, ni de que haya vivido el padrastro en esa casa, ny absolutamente ninguna de que miguel se llame " Serveto" ni que sea esa persona su padre. Por mucho que la inahugure el principe, o Urdangarin.

 121. Antimanipulacion
  03-02-2013 20:41

  ¿Que hace entonces la casa natal de Servet en Villanueva de Sigena? seguramente sera un montaje del estado opresor que nos roba. Tranquilo Miguel Servet, naciste aragonés y moriste aragonés. No dejaremos que la manipulación y la propaganda nazionalista catalana se salga con la suya y para el resto del mundo seguirás siendo aragonés. Aun estoy esperando a que un catalan me diga que es un pueblo catalan administrado por Araron. probablemente nunca me lo expliquen por que ni los autores de esta web no pueden explicar lo inexplicable.

 122. ALFONSO
  03-02-2013 10:59

  Gracias compañero . Ya se que Sita y Cesc son irrecuperables y que intentar convencerlos de mis planteamientos es imposible. Tienen ya el odio incrustado en su ADN, fruto de la endogamia intelectual que se respira en los círculos independentistas catalanes .Pero no esta de más volver a marcar los hitos que definen las "mugas" de nuestro territorio tanto histórica como territorialmente. Es nuestra responsabilidad para con los que nos seguirán, por eso no debemos reblar . Que conste que ni me considero un acerrimo nacionalista aragonés , ni tampoco un españolista . Ahora mismo cambiaría mi DNI español por un DNI europeo sin pestañear.Pero de una Europa de verdad. Unida en lo político, lo fiscal y lo social, no lo de ahora que es una estructura vacía, creada para que los de siempre mantengan su poder en un mundo cada vez mas globalizado.No odio todo lo catalán ,de echo me gustaría considerarlo complementario a lo aragonés .Y espero que todavía queden en Cataluña suficientes gentes con el "Seny" que tuvo Ramon Berenguer IV capaz de unir el destino de gentes muy diversas sin que aparentemente nadie resultara perjudicado ni menospreciado. Temo por los Catalanes que conozco y que todavía conservan cierta objetividad en una tierra que se radicaliza día a día. También me preocupa Cesc ya que debería seguir tomándose la pastilla aquella que le receto aquel señor del Catsalut tan simpático y al que tuvo que contarle tantas cosas. Si te la tomaras seguramente dejarías de ver el mundo desde ese agujerito tan pequeño .Ademas ya no oiras las voces que te dicen lo que diría Servet (Miguel de Villanueva) si resucitara. Seguramente si resucitara hoy en día se iba a descojonar de risa al ver a tanto cateto como nosotros, unos con cachirulo y otros con barretina discutiendo en este foro.Ya que como muy bien a dicho Pere el estaba muy por encima de todos estos conflictos tribales y era un ciudadano del mundo en el siglo XVI .Cosa que nosotros no somos todavía en el siglo XXI .Y no solo eso sino que algunos de vosotros os obstináis en vivir en el siglo XIV cuando creéis que Cataluña era un imperio.

 123. Petons des d'Aragó.El teu nom
  02-02-2013 17:58

  Molt bé Cesc, a partir d'ara en lloc de cridar a la pitonissa Lola, et consultaré a tu. És el que teniu els aiatol · làs catalans, que aneu per davant dels mortals comuns. I gràcies per aclarir-me, seguint el teu raonament, que la major part de l'Hospitalet, Badalona, Barcelona, Montcada i tota la gent quen parla castellà a Catalunya són castellans, i per tant Hospitalet, Badalona, Barcelona, Montcada ... són Castella. I aquest any quants diners demana el Govern català a l'Estat espanyol? Un altre rescat de 10.000 milions d '¤. Sou la vergonya de la Corona d'Aragó. Pitonissa: Aragó ni perd ni perdrà un sol pam de terra, però Catalunya, vist el nivell del seu mesquina i infantil ciutadania no arribarà a cap lloc, i serà aviat una terra sense nom, ferida, dividida i humiliada. Qui sembra vents collita tempestes. Bye, Bye Catalunya.

 124. cesc
  02-02-2013 10:05

  Si Miquel Servet aixequés el cap i veiés que a la comunitat autònoma castellana que porta per nom Aragó es maltracta als catalans que viuen als pobles de la Franja de Ponent diria "Demano si us plau que es faci un referèndum en cadascun d'aquests pobles perquè els seus habitants puguin triar si es volen annexionar a Catalunya ". Continuaria dient en Servet "No digueu que sóc aragonès dieu que sóc català"

 125. Para Alfonso
  02-02-2013 00:03

  Intentar razonar con sita/cesc es como el sermón en el desierto, está perdido de antemano. Son talibanes ultranacionalistas fruto de una política educativa de decenas de años.

 126. Radical
  01-02-2013 23:44

  sita: Nos hay nadie más radical que un converso. En algún foro de esta web dices ser hija de soriano, ¿por que desprecias tanto todo lo relacionado con la tierra de tu progenitor?. ¿Es posible que alguna vez te hayan llamado xarnega, y estás haciendo méritos?.

 127. Alfonso
  01-02-2013 23:35

  Yo es que al final, me voy a enfadar de verdad . Puedo aceptar que aparezca documentación nueva que arroje una nueva luz sobre algún personaje histórico de orígenes poco claros como es Servet y se descubra que es de Tudela , de Tarragona o de Cadiz. La verdad es que seguirle la pista a alguien que nació en 1509 es muy difícil . Por lo que tener una biografía exacta de algún personaje de esa época es sencillamente imposible salvo que fuera un Rey o un miembro de la alta nobleza. Esta es la piedra angular en la que se basan todas las biografías alternativas que se exponen en esta pagina. Donde desde El Bosco, a Cervantes pasando por cualquier personaje histórico de la Edad Media y el Renacimiento se le ha expedido automáticamente pasaporte catalán, basándose en "investigaciones" , conjeturas,corazonadas y medias verdades cuyo único propósito eran probar una idea ya preconcebida de antemano que demostrase que eran mas catalanes que la Moreneta. Esto puede darme hasta gracia en algunos casos. Pero lo que acabas de escribir SITA ya no me hace tanta gracia.Si aplicamos tu razonamiento los españoles- castellanos ¿cuantos somos? ¿420 millones? que debemos hacer . ¿pedir la españolidad de todos los paises donde a día de hoy el Castellano- Español es la lengua materna de todos sus habitantes? ¿revivimos el imperio español?. Un idioma es un vehículo de comunicación , UN IDIOMA NO ES UN PAIS. Bonansa está en Ribagorza y Ribagorza ya era un condado independiente en el siglo X y XI cuando Cataluña no existía políticamente . Ribagorza tomo su nombre de un enclave fortificado llamado Ripacurza ( piedras cortadas) que ya ha desaparecido y que estaba en el valle del Isabena próximo a Bonansa . Podría explicarte toda su historia pero no procede. Si quieres mas información Hay un libro de Fernando Galtier Martí titulado " Ribagorza condado independiente: desde los origenes hasta 1025" . Es hasta 1025 ,ya que es en esa fecha cuando debido a las penurias económicas y al vacío de poder tras las razzias de Abd Al- Malik cayo bajo la orbita de Sancho el Mayor de Navarra que se la testo a su hijo Gonzalo el cual fue asesinado y a partir de entonces paso a formar parte del patrimonio del primer rey de Aragón Ramiro I y asi sucesivamente formo parte del patrimonio de los reyes de Aragón primero y de los reyes de la Corona de Aragón . Por lo que históricamente es tan catalana como Jaca. Otra cosa es que posteriormente fuese partida y se formara ese engendro territorial al que vosotros llamáis Alta Ribagorza. En Aragon se puede hablar catalán y ser aragonés , se puede hablar castellano y ser aragonés, se puede habar patués y ser aragonés , se puede hablar Cheso y ser aragonés se puede hablar Belsetano y ser aragonés y se pueden hablar decenas de dialectos y hablas propias de cada zona y todos somos aragoneses. En Cataluña llevais camino de que quien no hable el catalán oficial que construyó Pompeu Fabra no sera considerado catalán. (Salvo Arán que no habla catalán) ( También se podría hablar mucho de la relación de Arán con el Aragón en los siglos XI y XII). La posición de Marcelino Iglesias ha sido una posición conciliadora muy en la linea del buenismo Zapateril .Pero desde Aragón cada vez somos mas los que desconfiamos , sobretodo viendo opiniones como la tuya en la que se constata que cualquiera territorio donde se hable catalán automáticamente pasa a ser considerado como Païso catalán y por consiguiente sujeto de derecho de conquista para esa nación " Una , grande y libre" que queréis hacer. Por eso la violencia con la que respondemos, cada vez que aparece la frontera "De Salses al Cinca" o se dice que Sijena es una población catalana. Los aragoneses que nos precedieron voluntariamente o por la fuerza perdieron algunos de sus derechos y cambiaron su nación por otra mejor o peor , no lo sé. Vosotros decís que se castellanizaron , yo creo que se españolizaron y ese es el legado que nos dejaron, mejor o peor, tampoco lo sé . Solo sé que nuestro deber es defender nuestro territorio en su integridad sin renunciar a un palmo de terreno y sin pedir ni un palmo de terreno que a día de hoy no nos pertenezca. En caso de hacer un referéndum el caso particular de Bonansá no se lo que saldría y tu tampoco, Conozco mejor otros muchos pueblos ribagorzanos y se que no os comeríais un colín. Pero es verdad que en la zona del Nogera ribagorzana la relación con Cataluña siempre ha sido muy fluida ya que solo tenían que seguir el rio para llegar a Lerida y en cambio tenían decenas de kilometros de montaña para llegar a Barbastro que es el pueblo aragonés medianamente grande mas cercano. Y ya puestos a hacer referendums pueblo por pueblo ¿que piensas que saldría en ese que vais a organizaren 2014 ,en Hospitalet, en Badalona y en tantos pueblos y ciudades del extrarradio de Barcelona o Tarragona?. Es muy triste que por pensamientos como el tuyo. Yo que vivo en el Cinca que tengo dos apellidos que tu sin pestañear calificarías de "catalanes", que he estudiado un tiempo el Lerida , y que estoy harto de ir en el pasado de compras al" Carrer Major de Lleida" y al Unipreus. Ahora desconfié de todo lo catalán. Y como yo puedo asegurarte que somos muchos. Estaría bien que os preguntarais que podéis estar haciendo mal para que vuestros vecinos de al lado, cada vez os soporten menos. No sois muy inteligentes ( algunos nacionalistas catalanes) cuando en vez de ganar aliados para vuestra causa , estáis ganando legiones de enemigos a la misma.

 128. Desde Zaragoza
  01-02-2013 22:48

  Pere, demuestras sensatez y cordura, virtudes desconocidas en esta página web. Yo soy aragonés y creo que Servet es aragonés aunque respeto profundamente tu opinión que tiene fundamentos evidentes. Pero en este foro se debate algo mucho más grave, la manipulación de la Historia por parte del nacionalismo catalán, como así hizo también el nacionalismo franquista. Desgraciadamente en Aragón se está incrementando el rechazo a los catalanes por este tipo de tergiversaciones, cada día más sorprendentes. La estupidez de otorgar a Servet un origen catalán es sólo un pequeño ejemplo del disparate que los propios catalanes empiezan a creerse. Una especie de delirio, que puede derivar en violencia, como en la mayoría de casos de nacionalismo exacerbado. En fin, ya veremos. Pere, te recomiendo que utilices foros con cierta solvencia, y éste no lo es, evidentemente.

 129. sita
  01-02-2013 22:36

  Ja t'he dit que parles a l'inrevés com els castellans, els qui omplen les arques de l'Estat dieu que són pidolaires. Fot pena com parleu. Va vinga, deixeu que es faci un referendum a la Franja per veure quins pobles es volen anexionar a Catalunya i quins es volen quedar a l'Aragó. En plan democrata, tanta honradesa que dius que teniu.

 130. Pere
  01-02-2013 22:33

  Miguel de Villanueva "Servet" JAMAS fue nacionalista, ni de Navarra, ni de Aragon, ni de Francia, ni de España ni de nada, era una persona que trascendia todo eso. Deberiais leers su geografía de Ptolomeo, que es de donde habla de como es la gente y en que zonas. No dice nada importante, vale ya la tonteria. Aqui diciendo lo que Miguel no dice. No entendeis ni lo que defendia ni lo que le importaba, decis lo que os importa a vosortos que QUE ES LO CONTRARIO, por favor, Miguel estaba en Ain Sof, se os reiria en la cara de vuestras conclusiones basadas en Ego y interés! Shalom

 131. Sita
  01-02-2013 22:29

  Teniu honradesa i no deixeu fer un referendum per saber si uns pobles de la Franja es volen anexionar a Catalunya ?. Quina honradesa es aquesta?. al menys deixeu fer un referendum a Calaceit que aquests segur que volen ser catalans.

 132. Pere
  01-02-2013 22:26

  Por cierto Cesc, ya que lo repites tanto, Servet no puede " levantar la cabeza" porque no esta enterrado, sino quemado hasta sus huesos. Deberias empezar tus tonterias con algo asi como " si el cuerpo de Servet se recompusiese con sus cenizas y huesos desperigados. Pero como no tienes ni idea de nada, pues tira.

 133. Pere
  01-02-2013 22:23

  Mira cesc, paso. Esta discusion se ha convertido en un enfrentamiento de una bajeza, y que no tiene nada que ver con Servet, no se por que el moderador permite esto, está desvirtuando todo. Por mi no habria ni españa ni Europa , sino todo junto. Pero no me pego aqui diciendolo, poque no es el TEMA.

 134. sita
  01-02-2013 22:22

  No hi ha manera que parlis del referèndum tu que no ets nazi. Ja t'he dit que estàs castellanitzat, parles a l'inrevés. Als que omplen les arques de l'Estat dieu que són pidolaires. Molt castellà. Es nota qui és el teu amo

 135. Aragó lliure de catalans
  01-02-2013 22:22

  La collonada no té mesura a Catalunya, pel que veig. Jo tinc un oncle a la lluna i vol ser també catalana. A més de niñatos mal criats és que sou curts. Apa, adeu,

 136. cesc
  01-02-2013 22:18

  Cometelo Pere. Lo del referéndum es bona idea. Si en Miquel Servet aixequés el cap i veiés als que es diuen a si mateix aragonesos enganyats i induïts pels seus amos castellans a acabar amb els que parlen la llengua que parlava el Rei d'Aragó pensaria "No pot ser que siguin tan totxos, com han pogut pensar que eren més forts que els catalans que van ser capaços de conquerir el mediterrani i descobrir Amèrica? ". Però quan Miguel Servet veiés als que es diuen a si mateix aragonesos arrossegant-se i suplicant als seus amos castellans que per pietat acabin amb els que parlen la llengua que parlava el Rei d'Aragó diria "espero que mai més ningú digui de mi que sóc aragonès, dieu que sóc català "

 137. Pere
  01-02-2013 22:15

  Deberiais moderados. Estó va de Servet.

 138. sita
  01-02-2013 22:13

  Contínues sense dir-me res del referèndum tu que no ets nazi Jo tinc uns amics de Calaceit que volen annexionar-se a Catalunya

 139. sita
  01-02-2013 22:10

  Som pesats els catalans. Per allà on passem fem riure, Jo quan vaig per Europa i dic que sóc de Barcelona em reben amb un somriure als llavis "Barcelona. Nice place!". No se que han de pensar de tu quan dius que ets baturro

 140. Aragò lliure de catalns
  01-02-2013 22:02

  Per cert, intent escriure en català de Barcelona, que és un pastitx de dialectes més lleig que pegar a un pare. A la Ribagorça oriental aragonesa parlem aragonès oriental molt més autèntic que el vostre català de mescla. Visca Aragó.

 141. Pere
 142. cesc
  01-02-2013 21:48

  Si en Miquel Servet aixequés el cap i veiés als que es diuen a si mateix aragonesos enganyats i induïts pels seus amos castellans a acabar amb els que parlen la llengua que parlava el Rei d'Aragó pensaria "No pot ser que siguin tan totxos, com han pogut pensar que eren més forts que els catalans que van ser capaços de conquerir el mediterrani i descobrir Amèrica? ". Però quan Miguel Servet veiés als que es diuen a si mateix aragonesos arrossegant-se i suplicant als seus amos castellans que per pietat acabin amb els que parlen la llengua que parlava el Rei d'Aragó diria "espero que mai més ningú digui de mi que sóc aragonès, dieu que sóc català "

 143. Pere
  01-02-2013 21:47

  Estas discusiones ideomaticas son estériles, los documentos oficiales niegan la mayor. No es Villanueva de Sijena, sino Tudela, referido en documentos inspecionados por la Universidad de Paris,la Cancilleria Real de Francia, veirificados por la Camara de Financias y el Parlamento de Grenoble. Noy hay absolutamente ninguna prueba de su nacimiento en sijena, y si que las hay en Tudela, aqui lo podeis leer vosotros mismos, con todas ls firmas reales y de secretariado, con los sellos y contrasellos. http://www.miguelservetinvestigacion.com/naturalizacion.html Pero si os quereis pegar por como se administra o se deja de administrar una poblacion cercana a lerida,.. pues adelante.

 144. Visca Aragó Lliure
  01-02-2013 21:38

  I els belgues són francesos, i els suïssos són francesos, alemanys i italians, i els dominicans són espanyols, i els australians són anglesos, i ... A Aragó parlem aragonès oriental (català) abans que existís Catalunya. Respecte a l'altra mentida relacionada amb Marcel-li Iglesias: aquest president araognés de parla aragoneso-oriental (o català) ha estat elegit pels aragonesos durant 3 legislatures, fixa't com es l'insulta. Esteu malalts, cuidar. Visca l'Aragò-Etalto Aragó-Viva Aragó lliure d'Espanyols castellans i espanyols catalans. El problema lo tenéis en Catalunya, allí se oye hablar mayoritariamente castellano, y ni con inmersión lingüística nazi vais a evitarlo.

 145. sita
  01-02-2013 20:35

  No sé si te n'adones, però acabes de dir que a Bonansa es parla en català. Per cert, No has dit des quin segle es parla en català a Bonansa?. Que jo sàpiga la gent que parla en català és catalana. El mallorquins reconeixen que parlen en català, els valencians uns diuen que parlen en valencià i asseguren que són valencians i altres ciutadans de València diuen que parlen en català i asseguren que són catalans. He llegit per aquí que a Vilanova de Sijena es parlava en català a en el temps d’en Miquel Servet. Jo penso que aquests pobles de la Franja d’Aragó s’hauria de fer un referèndum per veure si volen pertànyer a la comunitat castellano-espanyola d’Aragó o a Catalunya. Jo llegeixo molt. Que et sembla la solució del referèndum. Qui penses que guanyaria a Bonansa, Aragó o Catalunya?

 146. sita
  01-02-2013 19:22

  Per el manipulador que ens vol fer creure que es anti manipulador. Marcel.li Iglesias (Bonansa, Osca). Bonansa és un poble català administrat per Aragó. Recordes quan els teus acusaven a en Marcel.li Iglesias de traïdor a Aragó perquè parlava en català?. Recordes quant insultàveu a Marcel.li Iglesias perquè tenia accent català?. Te'n recordes de quan exigieu a Marcel.li mà dura amb els catalans i com no aconseguia èxits immediats dèieu que era “pan-catalan”?. Bonansa és un poble català administrat per la - Comunitat castellana-espanyola anomenada Aragó- .Bonansa.- Potser del llatí bona ansa, ‘bona collada’, segons J. Coromines

 147. Pere
  01-02-2013 15:32

  Para defender la manipulacion eres bastante manipulable, ya que solo parece que hay que plasmar en blanco y negro una opinion para que te la creas. Tu argumento es la presuposicion y el prejuicio que no entra a ver los datos. No tengo mucho que hablar contigo. Por cierto, Miguel de Villanueva " Servet" no tenía hermanos mayores, al contrario de lo que dicen tus libros. Juan Serveto es una persona que aparece en los protocolos de Anton Serveto, pero para nada se dice que sea hijo. Por la edad parece un pariente de Anton. Y..., eso si por supuesto tenemos en cuenta la falsificacion del protocolo notarial de 1504, chapuza universal con informacion de 1537. Pero bueno, si eso es lo que defiendes igual hay que explicarte que un documento notarial es un instrumento legal no modificable. Pero bueno.. como esta escrito , no? Si ese es tu planteamiento te recomiendo a Cesar Vidal, sus libros dicen las cosas mas impresonantes.

 148. Pere
  01-02-2013 15:26

  Puedes creerte las cuentas A del gobierno del PP antes que los documentos reales tambein. Tiempo al tiempo. Si los libros de historia ( no todos) no tienen base documental, ni se refieren a ningun documento legal de la epoca, no valen para nada. La tierra era plana en muchos libros de historia. Vaya razonamiento que das. Si no fuese porque la Sociedad INternacional de la Historia de la Medicina, la Academia Real de medicina de Cataluña, la revista Principe de Viana, el diario Gara, y enciclopedias vascas ya lo contemplen, a la vez que algunas areas de Georgetown, . no se.. casi casi me convences mira. Con ese argumento de " es que lo dicen los libros". Tambien decian España una grande Y libre, que Franco fue muy listo y negocio con hitler pidiendole terrenos que sabia que no le podia dar. Documentos, Documentos. No reflexiones. Los libros anteriores no alcanzan documentos legales de la época, Punto. Por tanto son ficcion desde el punto de vista probatorio, y bastante ficcion desde el punto de vista novelesco.

 149. antimanipulacion
  01-02-2013 13:45

  Pere, por su puesto te vamos a creer a ti que pareces el hermano mayor de Servet antes que a los libros de historia. Ademas mis criticas van dirigidas a la información publicada de esta web, no a lo que tu nos cuentas. Por cierto.. llevo una semana esperando a que un catalan me explique que es un "pueblo catalan administrado por Aragon"

 150. cesc
  01-02-2013 09:06

  Si en Miquel Servet aixequés el cap i veiés que els que es diuen a si mateix aragonesos es dirigeixen amb el cap cot al seu amo castellà i pidolen mà dura i que es faci desaparèixer del mapa a aquells que parlen la llengua que parlava el rei d'Aragó argumentant mansament "és que nosaltres no podem, els catalans no són febles com ens havies fet creure", segur que en Miquel Servet no podria reprimir un xiscle de dolor dient "aparteu-me d'aquells que es diuen a si mateix aragonesos, vull relacionar-me únicament amb catalans".

 151. Aragonés
  31-01-2013 23:47

  cesc: Con un SPA no tienes suficiente. El CatSalut funciona muy bién y uno de los servicios que tiene es el de Atención psiquiátrica y salud mental. Te lo recomiendo.

 152. Pere
  31-01-2013 22:34

  Tambien es tronchante que digas " No necesito wikipedia" pero aqui la pones varios dias amyes y te parece que has puesto un informe pericial de Codicologia, Dios mio

 153. Pere
  31-01-2013 22:31

  Para " Antimanipulacion", Deberias estar orgiulloso de lo que tu haces, no de lo que los demas hacen, y te creas que lo haces tu proyectandote en ellos. Yo soy catalan pero no defiendo que Miguel sea catalan, sino de Navarra, y no lo considero algo importante porque como he dicho Y TE LO DEBERIAS LEER ANTES DE TIRARTE EL MOCO , MIguel no le daria ninguna importancia, como no se lo dio en vida, ni a nacer en navarra, ni a vivir en zaragoza, ni a nacionalizarse frances. Y solo dice ser Aragones, cuando hay peligro, en sus libros sin marca de impresion y sin pied de imprenta ni ciudad, y en un juicio en que no da documentos, pero antes de que tengas una catarsis y un sincope neuronal, deberias saber QUE DOCUMENTOS, para no tener que pegarte de cabezazos con la pared luego. y eso. Miguel de Villanueva Nacido en tudela de Navarra, viviendo en Zaragoza, Viviendo en Basilea, Toulouse, Paris, Charlieu, Montpellier, Avingon, Vienne Isere y Lyon, entre otros.. no hizo gala JAMAS, de ninguno de ellos, y redirijió la inquisicion contra su familia adoptiva en aragon , a proposito, 3 VECES. 1531 1532 y 1553, no hay una sola declaracion en la que afirme ser " Servet" y presente documentos, igual que no hay absolutamente ninguna declaracion en la que mencione este dato de " Serveto+alias+reves+aragon+ español" donde no haya peligro, libros hereticos y cuando esta en Ginebra frente a calvino, situacion tambien peligrosisima. Me tienes algun que decir? Yo creo que no.

 154. Pere
  31-01-2013 22:22

  Deberias leerte mi posicioin antes de escribir de lo que no sabes. Mi posicion no es que es catalan, sino que es de Tudela, en Navarra. Porque así lo dicen los documentos oficiales, mientras que el nombre de " Servet" NUNCA aparece en ningun documento oficial. Asi que por tener un nombre catalan me atribuyes tratar de robar para cataluña? Al contrario, mostras lo que dicen los documentos oficiales Y HE DEJADO CLARA MI POSICION EN DECENAS DE COMENTARIOS, de que no creo que naciese en Cataluña. A lo mejor no soy tan atolondrado como para tirarme los pedos mentales que tu te tiras. Si no sabes lo que habla la gente mejor no hables sobre ellos. Tanto la informacion de Cataluña como la de Aragon esta equivocada, pues las dos presuponen que nace en Sijena, cuando no hay NINGUN DOCUMENTO OFICIAL que lo ratifique, Tudela tiene 2. Me tienes que decir algo? algo sobre lo que robo para cataluña o de que no hablo de lo que se? Por cada dedo con el que me tratas de apuntar tienes a 4 que te apuntan a ti. En no saber, en no leer, y en hacer actos de Fé.

 155. cesc
  31-01-2013 21:57

  Si en Miquel Servet aixequés el cap i veiés arrossegar-se com colobres davant del seu amo castellà a aquells que s’anomenen a ells mateixos aragonesos i tot i rebre bastonades d'aquest amo castellà besar-li els peus y suplicar-li que per caritat acabi amb aquells que parlen la llengua que parlava el Rei de Aragó i tota la família d’aquest rei, no s’ho pensaria dues vegades, diria “Afortunadament sóc català. No tinc re a veure amb els aragonesos”.

 156. antimanipulacion
  31-01-2013 21:13

  PERE no necesito Wikipedia para saber donde esta Aragon y sus pueblos , pero vosotros si que necesitáis que os paren los pies y os recuerden donde terminan vuestras fronteras. El caso es que hasta en esta WEB (pro todo es catalan) reconoce que Miguel Servet es de Villanueva de Sigena, el problema es que aquí se piensan que Villanueva de Sigena esta en Cataluña y ese es el problema que tienen, mira el mapa de Aragon que quieras y veras donde esta ese pueblo, por cierto explícame que es eso de un "pueblo catalan administrado por Aragon" ¿Por que los catalanes se adjudican pueblos y montañas que nunca han estado en Cataluña? Estamos ya hartos de vuestra ignorancia. Nosotros si tenemos historia y bandera, estamos muy orgullosos de ella, no necesitamos robársela a otros pueblos para ser lo que somos.

 157. Alfonso
  31-01-2013 19:59

  Cesc , relájate hombre . No se puede vivir así, odiando siempre. Te vas a generar una ulcera. Te recomiendo que te vayas a un SPA y desconectes un poco. Te recomendaría el Aqqum Spa de La Pineda de Salou. Pero como aquello esta lleno de aragoneses pertot arreu mejor no vayas. Búscate algo mas relajado por Girona y así podrás ponerte ese bañador tan chulo que tienes con los colores de la Estelada. Por cierto el rey de Aragon , Cataluña y medio mundo en el periodo en que vivió Servet fue el emperador Carlos V y hombre catalán, catalán no parece que hablara , el castellano le costo algo aprenderlo . Hay una anécdota que dice que él mismo decía :"Hablo español con Dios, italiano con las mujeres, francés con los hombres y alemán con mi caballo" (aunque hay otras versiones y en ninguna de ellas aparece el catalán). Como puedes ver era tan poliglota como Servet . Y como él tampoco consta que hablara catalán. Iba a decir una maldad con el idioma que debía hablar Carlos V cuando estaba en Cataluña . Pero mejor me la guardo, hoy no toca provocar. También pudiera ser que cuando habla del español no se refiriera al castellano ,sino al catalán ya que ambas son lenguas españolas, como el euskera o el bable. ¿Te parece mejor así?. Por ultimo quiero pedir perdón a Joan del Riu. Al que le he dicho que probara a leer un poco más. Y a demostrado tener suficientes conocimientos en sus dos post posteriores. Aunque sus lecturas sean muy diferentes a las mías.

 158. cesc
  31-01-2013 15:18

  Si en Miquel Servet aixequés el cap i veiés a aquells que es diuen aragonesos a si mateix, de quatre grapes a terra, besant les mans i els peus del seu amo castellà i imploránt "si us plau acaba amb els que parlen la mateixa llengua que parlava el Rei d'Aragó, tu ens vas dir que els catalans eren febles, que es sotmetrien facilment. El nostre territori et pertany, acceptem de bon grat ser governats amb les lleis de Madrid, serem els teus vassalls, els teus esclaus si convé, però fes que desapareguin del mapa els catalans”. Quan Miquel Servet veiés aquest espectacle diria "sóc català, no dieu mai més que sóc aragonés".

 159. Pepe
  31-01-2013 13:37

  Definitivamente Cesc es aragonés. Cabezón como ninguno.

 160. cesc
  31-01-2013 09:18

  Si en Miquel Servet aixequés el cap i veiés als què es diuen aragonesos postrats davant els castellans i implorant submisa i mansament a Madrid que lliguin i emmordassin als qui parlen la llengua del Rei d'Aragó segur que diria "si us plau, que ningú m’anomeni aragonès, jo sóc català"

 161. Pere
  31-01-2013 07:36

  Sabes cual es el dato en que se apoyan para decir que nace el 29 de septiembre? que es san miguel. genial especialemnte cuando la poblacion llamada " miguel" es muchisimo mayor que 1/365 avo, del todal, en el siglo XVI, entre cristianos. Pero " probablemente" nacio ese dia, y porque publica restitucion ese dia. Y? Es un pedo mental. Digamos que cada uno de los 365 dias tiene la misma probabilidad, eso nos da un 0.274 por ciento de probabilidades de que naciese ese dia, digamos que es 10 veces superior, .. por decir algo ese dia, digamos que es un 3%. Probablemente?? aunque lo multipliques por 100, 30%, probablemente??, Si ya empiezan asi.., apaga y vamonos. No se sabe, y ya esta, y antes de decir una memez, mejor no decir eso. "No se sabe cuando nacio, anque hay algun tonto que apunta que el numero de nacidos bajo un nombre cristiano en esas epocas era superior el dia del santo". Eso deberia decir

 162. Pere
  31-01-2013 07:22

  Es mas, en el siglo XX y XXI, si se es serio hay que mostrar imagenes de los documentos notariales oficiales que se refieren. Eso son pruebas, lo de mas son pedos mentales, y muy frecuentemente invenciones, fruto de la vagancia y el deseo de figurar, mas que investigar. Copio Copio Copio, y parece que hago hago hago, y ni si quiera me doy cuenta de que lo que he copiado no va a ningun lado..

 163. antimanipulacion
  31-01-2013 02:36

  Después de leer la versión catalana, conozcamos ahora la verdadera historia: Cortesía de Wikipedia Miguel Servet, llamado también Miguel de Villanueva, Michel de Villeneuve o, en latín, Michael Servetus (su nombre auténtico era Miguel Serveto y Conesa, alias «Revés») (Villanueva de Sigena, Huesca,1 probablemente el 29 de septiembre de 1509 o 15112 – Ginebra, 27 de octubre de 1553) fue un teólogo y científico español.

 164. albert
  30-01-2013 19:46

  El següent missatge tindrà l'honor (per dir-ho d'alguna manera simpàtica) de ser el número 400 en intervencions, i més de 16300 "clikades" a l'escrit. A veure si tenim sort i la propera intervenció tracta estrictament de comentar, interpretar, esmenar, criticar, o apuntar, el document. Perquè provocar per provocar, uns i altres tenim les urnes de paperetes com a element més pràctic, però el web té l'única utilitat en mostrar anàlisis-conclusions-intuicions, i permetre que d'altres lectors puguin reforçar o esmenar el document publicat. A veure a veure...... ;-)

 165. De Pere.
  30-01-2013 18:05

  Escuses Cesc. Gustau, Dius que vosaltres viviu al segle XXI volent dir que nosaltres som del pasat o algo semblant. Estas convidat a vore totes les ultimes superproduccions de cienciaficció made in Holywood on podras constatar la aparició de cuatribarrades en totes i cadascuna d'elles. ¡ Preguntat per que!.

 166. De Pere.
  30-01-2013 17:57

  Cesc, Dius que vosaltres viviu al segle XXI volent dir que nosaltres som del pasat o algo semblant. Estas convidat a vore totes les ultimes superproduccions de cienciaficció made in Holywood on podras constatar la aparició de cuatribarrades en totes i cadascuna d'elles. ¡ Preguntat per que!.

 167. cesc
  30-01-2013 17:33

  Si en Miquel Servet aixequés el cap i veiés que els que s’anomenen aragonesos supliquen i imploren de genolls als castellans que apliquin un correctiu als catalans muntaria en còlera contra aquests que s’anomenen a ells mateixos aragonesos. Si en Miquel Servet veiés com els que s’anomenen aragonesos demanen per caritat als castellans amb frases del tipus "nosaltres hem acceptat ser els vostres vassalls, nosaltres us rendim homenatge i mira com ens ho pagueu. Per caritat acabeu amb els catalans, per caritat acabeu amb els que parlen la llengua del rei d’Aragó, acabeu amb la llengua catalana”. Segur que en Miquel Servet al veure això renegaria de ser aragonés i voldria que unicament l’anomenessin català.

 168. Pere
  30-01-2013 15:54

  Cesc, no se si tienes 10 años, o dearrea mental. Pero dices cada chorrada..

 169. Pere
  30-01-2013 15:51

  Creo que sabes que no es una " foto" sino un retrato posterior, no? Y ahi pone lo que declara sin documentos en ginebra, y lo que escribe en los libros mas peligrosos sin marcak de impresor ni pie de imprenta ni ciudad, todos los detalles para que vaya la inquisicion a su casa, Seguis atribuyendole a Miguel inquietudes que no tenía. Jamas alardeó de su ciudad natal, ni de donde vivió, ni como se naturalizó. Solo habla de ese pueblo , villanueva de Sijena , cuando hay peligro.

 170. Jaime I de Aragon
  30-01-2013 14:36

  Si es que hasta en la foto que usa esta web abajo pone "MIGUEL SERVET, HISTORIA DE ARAGON" SI vamos a manipular la historia vamos a hacerlo bien

 171. Gustau
  30-01-2013 13:52

  “La diferencia entre los nacionalistas como vosotros catalanes, vascos, gallegos, aragoneses etc y los que no lo somos. Es que nosotros vivimos en el siglo XXI en un pais llamado España y sentimos como común y propio nuestro…” Clar, vostre, en propietat, quan un català viatja fora Catalunya, perd la seua condició de ciutadà i s’ha de comunicar amb l’administració en llengua castellana; un ciutadà valencià en Madrid, Sevilla… Espanya estant no pot matricular el seu fill per rebre una educació en català, ni tan si vol l’assignatura, i malauradament tampoc pot fer-ho en València estant; per això, l’estat español defensa la llengua castellana i per contra ha prohibit i perseguit la llengua catalana, i la relega com a llengua de segona i regional; per això n’hi ha una llei de la història que diu que s’ha de bombardar Barcelona cada 50 anys, o construir un túnel per sota per vore si la Sagrada Família cau; és tant vostra que vos penseu tenir dret a blasmar, prohibir i si és possible, eliminar-la; és tant vostra que cal cremar i enderrocar edificis històrics catalans per a omplir els vostres, arruïnant tant bells palaus com el Palau Reial de València (por justo derecho de conquista); la sentiu tant vostra que heu traduït les obres catalanes, no per a compartir-les, tot el contrari per a fer-les vostres en propietat. Si aquest és el vostre SXXI, no l'hi trobe cap diferència amb els temps anteriors. Lladres que entreu per Almança…

 172. cesc
  30-01-2013 08:53

  Si en Miquel Servet aixequés el cap i veiés que aquells que es diuen a si mateixos aragonesos volen destruir i aniquilar a aquells que parlen la llengua del rei d'Aragó no s’ho creuria. Si en Miquel Servet aixequés el cap i veiés que aquells que es diuen a si mateixos aragonesos són la veu del seu amo castellà i submisament i mansament treballen per Castella i en contra de Barcelona s’estiraria dels cabells. Quan li preguntessin a en Miquel Server, vols ser català o aragonès? sens dubte respondria - "De cap manera vull que diguin de mi que sóc aragonès, vull que diguin que sóc català"

 173. Pere
  30-01-2013 01:43

  Si es por antiguedad, El Reyno de Navarra- Pamplona es aun mas antiguo, y aún mas el de Asturias, .. y? En todos lados hay razones. Pero ninguna que le importe a Servet.

 174. Joan del riu
  30-01-2013 01:31

  És molt gran sens dubte el personatge d'en Servet, acollint als seus peus hores i hores de debat entre defensors i detractors de tesis, arguments i raons ben diverses. Diguem ara i aquí que Servet no era castellà, sinó d'una altra nació de les espanyes, i que fou perseguit a mort per pensar diferent, o potser només pel fet de 'pensar', de defensar idees pròpies, que enfront dels poders fàctics i inquisitorials del renaixement ja era prou delicte. Són molt antigues i grans també les nacions catalana i aragonesa, en nom de les quals es defensen aquí alguns dels arguments. Són nacions antigues, i ben vives encara com es pot comprovar. Tanmateix, per bé que la nació aragonesa perviu intensament en l'esperit de molts, no se'n percep una gran representació en les institucions actuals de l'antic regne. Però no és aquest el cas de la nació catalana, que, com tothom sap, dia rere dia reafirma amb força la seva identitat i la seva voluntat de ser, i de forjar el seu destí. Ho fa ara, com ha fet sempre, des de fa molts segles, en èpoques d'expansió i en èpoques de recessió. Una nació, i això els aragonesos ho saben millor que ningú, que ha defensat els seus símbols i tradicions, i especialment , amb gran zel, el tresor de la llengua pròpia, malgrat les persecucions a que ha estat sotmesa, ja des del segle XV, primer per la inquisició, braç armat de la monarquia de la dinastia trastàmara (que la va implantar al Principat tan bon punt Ferran II pujà al poder) i després dels habsburg, i posteriorment, al final de la guerra de successió, un cop abolides les constitucions pròpies, la llengua catalana fou perseguida itjançant les lleis dictades pels borbons, implacablement i constant, des de principis del XVIII fins encara a finals del XIX, quan es prohibia l'ús del català (i l'euskera) en les converses telefòniques (¡), en una època en que el telèfon era un invent recent i totes les converses s'escoltaven indefectiblement des de la centraleta, només per posar un exemple paradigmàtic. La repressió més ferotge dels símbols i signes d'identitat de la nació catalana es reprèn el 1939, amb la victòria franquista sobre la república, amb la prohibició absoluta de l'ús públic de la llengua catalana i la obligatorietat de l'ús públic de l'altra llengua, la castellana, sota pena de pèrdua de la feina els funcionaris, l’obertura d'expedients, sospita de conspiració contra el règim, empresonament,................. No em vull allargar, només fer unes pinzellades sobre un tema tan bàsic per a les persones humanes i les societats i les nacions com és la llengua pròpia, el codi que ens serveix per relacionar-nos amb el món, amb la realitat, amb el dia a dia. Una nació no s’improvitza. La grandesa d’una nació és mesura pel reconeixement que aquesta nació té de la nació veïna. Igual que la grandesa de les persones es mesura pel reconeixement i el respecte que li tenim a la persona que tenim al davant. Podem treballar pel present i el futur, com també podem treballar per recuperar, només parcialment, la nitidesa del nostre passat que, se’ns dubte, se’ns ha amagat. Hi ha moltes capes, hi ha molts enganys. Hi ha apropiacions. Encara avui, després de 100 anys de l’aparició dels 3 exemplars en català de Tirant lo Blanc, en edicions de València i Barcelona, anteriors a allò que durant 250 anys va ser el clàssic castellà anònim Tirante el Blanco, encara doncs, el 1970, s’editava novament a Espanya el Tirant lo Blanc de Joanot Martorell a la col·lecció “clásicos castellanos”. És només un exemple d’engany que, avui, tenim davant dels ulls… Quan la màxima defensora de la tesi genovista de Colom, Consuelo Varela, s’adona que la realitat supera la ficció i que la catalanitat de la descoberta ja és pràcticament inqüestionable, aleshores argumenta que, doncs si finalment Colom és català, ara ja el podrem acusar de genocidi. .. Podríem parlar del Lazarillo, oficialment ambientat a Salamanca i a Toledo i que, com va dir el mateix Azorín, “qui el va escriure no coneixia ni Toledo ni Castella”, i on un dels personatges principals al qual serveix el llatzaret, l’hidalgo castellà, és tractat d’estranger. Per no parlar de les tesis del prestigiós Dr Calero, madrileny, que afirma i demostra amb un tractat filològic exhaustiu, que El Lazarillo, aquesta novel·la ‘anònima’ que, a mitjan sXVI revolucionava el món de la narrativa europea, havia de ser escrita per Joan Lluís Vives, l’eminent humanista valencià, que fugí a estudiar a París als 18 anys, perseguit per la inquisició castellana que va condemnar a la foguera al seu pare i a la seua mare, i que ens dubte va descriure en aquesta obra el rerefons social que quedava a València després de la dura repressió que sufocà la revolta de les Germanies…. Què ens pensem que és la història? La història no és un llibre, la història no és una veritat absoluta, la història no es pot utilitzar com a arma llancívola perquè es tranforma en un bumerang que probablement, més aviat o més tard, t’acaba esclatant a la cara. Tal com jo ho veig, la història ha de ser ara, per nosaltres, catalans i no catalans, un punt de trobada, de debat, d’investigació, d’autoexigència. De moment ho deixo aquí

 175. colors
  30-01-2013 00:40

  Ni tu ni nadie podemos saber lo que pensaría Servet si "aixeques el cap". La diferencia entre los nacionalistas como vosotros catalanes, vascos , gallegos , aragoneses etc y los que no lo somos. Es que nosotros vivimos en el siglo XXI en un pais llamado España y sentimos como común y propio nuestro: Loarre, la catedral de Burgos , la Alhambra de Granada o la Sagrada Familia de Barcelona, igual que nuestros son también: Cervantes, Picasso, Dalí o Servet. Vosotros habéis decidido parar la historia en el punto que más os ha convenido y os empecináis en vivir allí . Descartando todo lo que no os interesa e ignorando a muchos catalanes como vosotros .Que dieron su vida por este país llamado España junto a aragoneses castellanos o andaluces .En las heladas costas de Irlanda ,en Lepanto, en Cuba , o en Annual por poner algunos ejemplos. Yo creo que estáis equivocados y que los problemas de este país son muchos y son de todos y entre todos debemos solucionarlos. Y si en Madrid solo hay que corruptos e inútiles desde hace muchos años, (siglos me atrevería a decir).Pues entre todos debemos hacer presión para cambiarlos. No obstante no descuidaros, porque en Barcelona la calidad de la política deja también mucho que desear. No veo en que puede ser antagónico ser catalán y español , como no lo es ser aragonés y español. Hay que perderle el miedo a palabras como España o Espanya, debemos ser el único país del mundo donde decir el nombre propio de tu nación es tabú y cualquier ciudadano que se atreva a hacerlo sea relacionado automáticamente con el fascismo (la momia de Franco ya debe estar muy reseca en su tumba). Eso no pasa en ninguna democracia del mundo. Y si la calidad de nuestra democracia o de nuestra constitución no es buena, pues se enmienda que para eso también están las constituciones. Hasta conseguir un país en el que todo individuo tenga cabida con los mismos derechos y obligaciones independientemente de su lugar de nacimiento. La división solo hace que debilitarnos a todos. Esa debe ser la España del siglo XXI y Cataluña y los catalanes deberían ser como ha sido siempre parte nuclear de esa España. Para hacer una España mejor y siempre desde el respeto mutuo estoy seguro que siempre habrá miles de aragoneses dispuestos a arrimar el hombro. El hecho de que muchos aragoneses no sepamos escribir correctamente en catalán, no significa que no entendamos esa lengua. Creedme el esfuerzo es pequeño .Y no. Yo no sé tampoco lo qué pensaría Servet de todo esto.

 176. Aragones
  29-01-2013 22:20

  cesc: La vergonya es leer tu comentario. Has trasladado tu mente a 1710, y allí te has quedado. No ofende quien quiere, sino quien puede.

 177. Pere
  29-01-2013 21:56

  No sabes de lo que hablas, a MIguel le daban igual los reyes y los territorios, Por eso se escapó en cuanto pudo, del sequito imperial de Carlos I. Es a ti al que te importa todo eso, no a el. A el le parecia todo es vomitivo. Solo seguía a Jesus, y no estaba pendiente de soplapolleces.

 178. cesc
  29-01-2013 21:28

  Si en Miquel Servent aixequés el cap i veiés que l'Estat d'Aragó s'ha convertit en una comunitat autònoma i que els aragonesos estan orgullosos de ser manats des de Castella i veiés que tenen una presidenta que es dedica a fer genuflexions a Madrid diria: “si us plau que ningú digui que jo sóc aragonès, dieu que sóc català, almenys ells no accepten la submissió de Castella i tard o d'hora s'alliberaran, al menys ells continuen enraonant la llengua del rei d’Aragó”. Segur que pensaria: “quina vergonya, els aragonesos ni entenen ni parlen la llengua que enraonava el rei d’Aragó”

 179. Pere
  29-01-2013 19:09

  cada uno debería estar orgulloso de lo que cada uno hace, no de pertencer a un grupo. Si Miguel levantase la cabeza, diria que se la trae floja de donde se diga que es. Lo que el consideró importante es lo que el escribió. Lo de que otros consideren importante otros aspectos que a el le resvalaban , es bastante ridiculo. Nacido en Tudela, habitante de Zaragoza o pueblos de alrededor durante bastante tiempo, nacionalizado frances, utilizando el español en sus obras, y tambien el frances, sin presumir de ningun localismo ni nacionalidad. Ciudadano del mundo. Eso es lo que es. Lo que le importaba? la justicia, la vivencia interna de Dios, difuminar las tergiversaciones BIblias , los enfermos y los pobres. Que hay que decir al respeto? Cuando el sabio apunta con su dedo a las estrellas, los tontos miran al dedo.

 180. Pepe
  29-01-2013 19:07

  Ariel, no se si has puesto el link por lo que yo he dicho pero lo que dice el catedrático Juan Carlos Cabrera no contradice lo que yo dije. Solo dije que el castellano y el aragonés tienen fonéticas influidas por el euskera. Nada más. Cosa que haría más sencilla de asimilación de la lengua por parte de los aragoneses. Y respecto de Ácrata... yo creo que esa es otra discusión. Podríamos tirarnos el día hablando de esto. El porqué nuestros tatararararabuelos se dejaron robar la cultura. Precisamente por eso escribimos aquí, para defender lo que nos queda.

 181. ácrata
  29-01-2013 18:45

  Pepe, hasta ahora en la historia de España, común o no, los únicos que se han comportado como auténticos nazis han sido los castellanos; intentando asimilar culturalmente al resto de España (no sólo a Catalunya) Con algunos lo han conseguido, pero los que luchan por no desaparecer son calificados de fascitas y totalitarios...en fin que el asesino se hace la víctima.

 182. pepe
  29-01-2013 18:41

  Y un par de cuestiones referidas a la palabra enemigos para el que no conozca la historia de Aragón (reino). Alfonso I el Batallador rey de Aragón se casó con Urraca de Castilla y fue emperador de Castilla bastantes años antes de que Ramiro casase a su hija con el hijo del Conde de Barcelona. La historia tiene estas cosas. Emperador porque cumplía los requisitos establecidos en la edad media... porque el reino de León era vasallo del de Castilla y así lo había reconocido por el papa. Pero tampoco me hagáis mucho caso que yo no soy un experto en historia...

 183. Ariel
  29-01-2013 18:39

  Una opinión distinta sobre el nacionalismo...de un catedrático respetado internacionalmente. Dice verdades como puños, ojalá más españoles abrieran los ojos...https://www.youtube.com/watch?v=37HoQMqgeQc

 184. Pepe
  29-01-2013 18:26

  Cada uno habla la lengua que aprendió en su casa. Y cada uno se siento orgulloso de la historia de su país y de su familia. En Aragón se habla mayoritariamente español desde hace más de trescientos, tal vez cuatrocientos años. El aragonés y el castellano tienen una fonética muy similar muy influida por las lenguas vascuences. Por otro lado, el rey de España, entre su larga lista de títulos, tiene el de rey de Aragón (que no de Barcelona ni de Cataluña), etc. Con o sin guerra de sucesión los borbones tenían algo del linaje de los reyes de Aragón tanto o más que los Austrias. Cesc, 500 años... son muchos años y por contra el nacionalismo algo relativamente reciente... la renaixenca y todo eso (de donde parten todas estas discusiones, reinterpretaciones, etc por más que os empeñeis). Lo que duele en Aragón es que el pancatalanismo (y el catalanismo en general) tenga que reafirmar su identidad machacando al vecino. Todo nacionalismo se basa en tres pilares, la lengua como reclamo expansivo (catalán/alemán) crear un pasado glorioso (corona catalano aragonesa / los Reich alemanes), buscar un enemigo al que odiar y culpar del presente (judíos / Castilla)... allá cada uno. Vivís en una democracia, por más que os empeñeis no estais oprimidos ni nadie quiere acabar con vuestra historia. Sencillamente... respetad la de los demás no por ello sois menos grandes.

 185. cesc
  29-01-2013 17:29

  Si Miquel Servet aixequés el cap es preguntaria: Aquests enemics d'Aragó són aragonesos?. ¿Aquests tipus que no entenen la llengua del Rei d'Aragó són aragonesos?. Aquests tipus que estan de part de Madrid i de Castella són aragonesos?. Aquests tipus que estan contra Barcelona són aragonesos? Evidentment Miquel Servet es proclamaria català, no voldria pertànyer a un territori que prefereix rebre ordres de Castella . Servet català universal

 186. Pepe
  29-01-2013 16:34

  Si Miguel Servet hubiese nacido en esta época seguramente pensaría lo mismo que el resto de sus compatriotas aragoneses, que maldita la hora que a Ramiro se le ocurrió casar a la hija con un catalán.

 187. Pere
  29-01-2013 16:21

  A Miguel todo eso le daba igual, jamas dice que sea de Aragon, Español,excepto cuando hay peligro, y presenta la documentacion de Tudela, pero tampoco le da excesiva importancia. Está muy por encima de todas esas cosas. Una es para atacar y la otra es porque es verdad. Pero ninguna nos muestra parioterismo. Ni siquiera con respecto a decir que es " Frances", tampoco hace gala de eso tampoco. Simplemente no hace gala. Un tio que viajó por tantos sitios y era tan universal, nacido en Tudela, y viviendo tambien en Aragon, Italia, Alemania, Francia, .., Esos asuntos tan menores le daban igual. Así que , ni preferia que le llamasen catalan , ni aragones, ni navarro ni francés ni nada. Simplemente Miguel de Villanueva. No hace gala nunca de las intenciones que aqui los contertulios le atribuyen. El por supuesto no habria tenido ningun problema en aprender catalan, pero no hay datos que indiquen que lo hizo. 1 saludo

 188. cesc
  29-01-2013 12:27

  Jo penso que si en Miquel Servet aixequés el cap, en aquest moment de la història, preferiria que diguessin d'ell que és català avans aragonés. Probablement confondria als actuals aragonesos amb castellans. Escoltaria la llengua que parlen els que diuen que són d'Aragó i pensaria que no és a casa. No entendria que les persones que diuen que són d'Aragó acceptessin de bon grat rebre ordres des de Madrid. Per Miguel Servet seria un xoc adonar-se que els que diuen que són els seus compatriotes no entenen la llengua del Rei d'Aragó.

 189. Pedro
  29-01-2013 11:15

  Yo soy de los alrededores del Cinca, y me planteo: 1. Quien construye un entramado de medias verdades? 2. Quien instrumentaliza la lengua? La comparativa que usáis es demagógica y no procede. Seamos serios y objetivos.

 190. Pedro
  29-01-2013 11:10

  Proyecto de Ley de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón (Boletín oficial de las cortes de aragón. número 79. 3 de septiemBre de 2012) Artículo 2.— Las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón. 1. El castellano es la lengua oficial y utilizada en Aragón. Todos los aragoneses tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2. Además del castellano, Aragón tiene como propias, originales e históricas las lenguas aragonesas con sus modalidades lingüísticas de uso predominante en las áreas septentrional y oriental de la Comunidad Autónoma. b) Una zona de utilización histórica predominante de la lengua aragonesa propia del área oriental de la Comunidad Autónoma, con sus modalidades lingüísticas.

 191. Pedro
  29-01-2013 11:07

  Ley 10/2009, de 22 de diciembre, de uso, protección y promoción de las lenguas propias de Aragón: 1. Una zona de utilización histórica predominante del catalán, junto al castellano, en la zona este de Aragón. 2. La ley da derechos a los habitantes de las zonas bilingües que se designan a recibir educación, así como a dirigirse a las diversas administraciones en cualquier lengua propia de su zona. No obstante, esta ley no reconoce la cooficialidad del aragonés o el catalán en la comunidad autónoma

 192. Pedro
  29-01-2013 10:48

  De "Alfonso": "(...) muchos aragoneses que vivimos alrededor del Cinca vemos con preocupación cómo alrededor del idioma catalán se ha construido un entramado de medias verdades a fin de justificar la adscripción de dichos territorios a una futura gran Cataluña ( Països Catalans) que cada vez se parece más ,en su justificación histórica ,a la gran Alemania que preconizaba Hitler en Mein Krampf o a la gran Serbia de los 90 por poner un ejemplo más cercano" De "para Alfonso": "(...) La instrumentalización de la lengua como herramienta principal del imperialismo cultural, es utilizar los mismos métodos que los ultranacionalistas catalanes achacan a "Castilla".

 193. Nuria Campo
  29-01-2013 10:32

  ¡qué atrevida (y peligrosa) es la ignorancia!

 194. Para Alfonso
  29-01-2013 01:13

  Otros aragoneses, que somos y vivimos en el occidente de nuestra tierra, también tenemos la inquietud de los que como tu, estais al oriente. La instrumentalización de la lengua como herramienta principal del imperialismo cultural, es utilizar los mismos métodos que los ultranacionalistas catalanes achacan a "Castilla". La insensatez llega al punto, de que alguien que responde a alguno de tus comentarios diferencia entre anarquistas "buenos" o "malos", en función de la lengua que hablaban cuando destruyeron el monasterio. Bien expuestos tus razonamientos, autocrítica incluida. Un saludo.

 195. Alfonso
  28-01-2013 22:34

  Pedro en eso te voy a dar la razón somos un país de caciques y cazurros eso siempre lo he dicho yo también,. Nuestras clases dirigentes históricamente siempre han tenido mucha de la culpa de lo que nos ha pasado , ya que han estado siempre más pendientes de defender sus privilegios y no les importaba tener liendres si alrededor suyo ,todos los demás tenían piojos. Eso no es óbice para que queramos defender lo que consideramos nuestro patrimonio histórico, cultural e incluso territorial, y lo hacemos como buenamente sabemos, si he sido brusco o irrespetuoso lo siento. Históricamente a los aragoneses por las buenas ha sido siempre bastante fácil convencerles, pero a las bravas es prácticamente imposible. Eso lo supo ver muy bien Ramón Berenger IV (al cual admiro profundamente, de verdad) y consiguió ganar una corona para su prole con la que sus descendientes lograron independizarse del vasallaje al rey de los Francos , sin contrariar a la nobleza aragonesa. A eso se le llama "Seny".(Seny que le falto a Jaime I ,por cierto) De un tiempo a esta parte muchos aragoneses que vivimos alrededor del Cinca vemos con preocupación cómo alrededor del idioma catalán se ha construido un entramado de medias verdades a fin de justificar la adscripción de dichos territorios a una futura gran Cataluña ( Països Catalans) que cada vez se parece más ,en su justificación histórica ,a la gran Alemania que preconizaba Hitler en Mein Krampf o a la gran Serbia de los 90 por poner un ejemplo más cercano. L a verdad no me gustaría tener que sufrir “somatenes de camisas pardas” catalanes por estas tierras. En un post anterior ya he dado mi opinión sobre Miguel Servet, no voy a repetirla, pero puedo profundizar un poco más. Yo creo que si el mayor estudioso actual de la figura de Servet, después de 18 años estudiándolo y haber descubierto varias obras inéditas de él dice que era original de Tudela. Pues de Tudela debía ser. Gerau ; Laspuña, L´Ainsa , Boltaña , Lo Grau, Barbastro, Monzón etc ¿ Catalanoparlantes?. Supongo que toda la Ribagorza va incluida en el lote. Ahora solo falta que los Vasco- Navarros reclamen el Aragon , la Jacetania y lo poco que queda de Sobrarbe y resultara que el reino de Aragón no ha existido nunca . Que fue una fantasía de algún pirado y que los malvados castellanos se lo inventaron para debilitar Cataluña. Aparte del catalán hay otros idiomas que derivan del occitano y si te das una vuelta por esos lugares todavía podrás oír terminaciones en ez y en az genuinamente occitanas. Todo lo que no sea castellano no tiene por qué ser catalán. (Eso si lo que se hablaba allí en la edad media seguro que no era castellano). Nosotros todavía conservamos en muchos pueblos hablas particulares de cada zona como el Patues e incluso giros propios de cada pueblo que no tienen por qué ser iguales (y de hecho en muchos casos no lo son) a los del pueblo de al lado. Y que han sobrevivido gracias a la tradición oral y que tenemos el deber de proteger. Por eso instaurar una fabla aragonesa para todo Aragón solo puede conducirnos a que nos pase como a vosotros en de una visión unitaria del catalán está exterminando los catalanes propios de cada valle con mas efectividad que lo hizo elfranquismo. Todo sea por la construcción nacional. Bueno “ voy a plegar” y no voy a volver a entrar en esta página por que no me gusta lo que representa , porque estoy convencido de que no voy a convencer a nadie aunque le de mis mejores argumentos. Y porque me estoy dando cuenta que cuanto más leo esta página más radical me vuelvo y ya tengo bastantes preocupaciones como para preocuparme de esto. No obstante por si queréis reflexionar ,pensad :¿Como es posible que una monarquía como la española ha sido capaz de crear desde el siglo XVI , un sistema de censura y de ocultación de la realidad catalana que aquí se expone? . La cual ningún otro servicio secreto del mundo ha sido capaz de repetir con tanta efectividad y que empequeñece a la Cia , Stasi , y KGB juntos .Y como sus enemigos (que no eran pocos )no fueron capaces de descubrir y emplear en su contra como si hicieron con la leyenda negra y todo esto siendo Castilla la región más pobre de Europa (según dicen aquí) cosa que por cierto contrasta con los conjuntos monumentales de la época que han llegado hasta nuestros días. Por fin parece que hemos encontrado algo en el que los españoles hemos los mejores del mundo con diferencia Por último dejaros una cita de Ortega en las cortes constituyentes de1932: "El problema catalán es un problema que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar; es un problema perpetuo, que ha sido siempre, antes de que existiese la unidad peninsular y seguirá siendo mientras España subsista"."Este, señores, es el caso doloroso de Cataluña; es algo de lo que nadie es responsable; es el carácter mismo de ese pueblo; es su terrible destino, que arrastra angustioso a lo largo de toda su historia". Y otra de Joan Esterlich diputado de la liga nacionalista en las cortes de 1931: “Lo que nosotros queremos es que todo español se acostumbre a dejar de considerar lo catalán como hostil; que lo considere como auténticamente español; que ya de una vez para siempre se sepa y se acepte que la manera que tenemos nosotros de ser españoles es conservándonos catalanes (...) que no nos desespañolizamos ni un ápice manteniéndonos muy catalanes; en fin, que la garantía de ser nosotros muy españoles consiste en ser muy catalanes. Porque lo contrario es ir contra la naturaleza. Y por lo tanto debe acostumbrarse la gente a considerar ese fenómeno del catalanismo no cómo un fenómeno antiespañol, sino como un fenómeno españolísimo." Unos y otros estamos yendo para atrás como los cangrejos. Que os vaya bien con la independencia. Pero me parece que no sabéis “ el melón” que estáis a punto de abrir en Europa. Adeu.

 196. Pambtumaca Pujol
  28-01-2013 19:59

  La civilització mesopotàmica, l'escriptura cuneïforme, l'Imperi romà, el discòbol, el regne merovinigio i carolingi, la truita francesa i espanyola, els vaixells a vela ia motor i la Corona d'Aragó són creacions catalanes. Visca Catalunya.

 197. ¿Confederaqué?
  28-01-2013 18:38

  ¿Existe algún documento histórico donde se aluda a la "Confederación catalano-aragonesa"? ¿Existe algún documento histórico donde se aluda a los reyes catalanes? ¿Existe algún documento histórico relativo a los títulos que ostentaba el soberano de la Corona de Aragón donde se nombrara antes al conde de Barcelona que al rey de Aragón, Valencia...? Mira la supremacía que tenía Cataluña en la Corona de Aragón, cuando -por causas que no vienen al caso- tres representantes aragoneses, dos valencianos y un catalán decidieron elegir a la dinastía Trastámara, en contra de la opinión de los intereses catalanes, y se quedaron con un palmo de narices, como los novohistoriocatalanes.

 198. Pedro
  28-01-2013 17:37

  Cualquiera de vosotros, si hubierais vivido en época de Servet seguro que lo hubierais quemado también (me planteo si no lo quemarías hoy en día) Intolerantes! y que más da que sea catalán. País de caciques y cazurros (eso somos)...; Acaso el autor más profílico en lengua castellana (una de las lenguas españolas) se llama .... ANÓNIMO (lope de quevedo) Que verguenza!

 199. Pedro
  28-01-2013 17:31

  "En españa en español" "Todo engañoso y vergonzosa su lectura" "en estos y en otros muchos temas hay mucha gente en Cataluña que no piensa ni quiere hacerlo ,solamente cree y la fé es incompatible con la razón" " Por lo que ,como pidio a ETA en 1991 (si querían atentar contra España) "ese ilustre catalán" Josep-Lluis Carod - Rovira después del atentado que costó la vida a 10 personas, algunas de ellas niños, en la casa cuartel de Vic "OS SITUEIS PREVIAMENTE EN EL MAPA"." "Las fronteras aragonesas actuales deben traspasar los erróneos límites y adentrarse en Catalunya unos 4.000 Km, aproximadamente" "es necesario volver a reivindicar a Joaquín Costa y concluir por fin la revolución agrario-industrial aragonesa, aunque sea a costa de dejar el delta seco como la mojama. sin duda que la independencia de Catalunya nos facilitará la labor"

 200. Pere
  28-01-2013 15:38

  Hablaba castellano. Disticos de Caton , la Bellleza de la Leguna latina y Ocho partes de la Oracion, sus tres hombras gramaticales estan en español. Y sus dos biblicas con ilustraciones tambien, Retratos o tablas y Ymagines. En españa en español. en francia en francés , en determinados circulos en latin y hebreo, ( alemania incluido) y el griego también lo utilizaba para obras.

 201. Benita
  28-01-2013 11:54

  Alfonso, Molt de bla bla bla... però no respons; En quina llengua parlaven? En aragonès? En català potser?... Ah sí que respons... "no se que lengua hablaban, pero si de donde venían" S.C.

 202. Guerau
  28-01-2013 04:16

  L'espunya, L'ainsa, Boltanya, Lo Grau, Barbastre, Montsó, Berbegall, Castellflorit, Sarinyena, Ontinyena, Burjalaròs, Casp, Alcanyís, Calanda, Fortanet Rubiols de Mora, etc. formen un eix nord Sud de territori catalanoparlant a l'edat mitjana, dins el regne d'Aragó, Simplement si la Corona d'aragó hagués estat independent el català s'hagués estés per tota la corona i hagués tornat el catalano-occità a Aragó rebutjant la invasió castellano-navarresa d'Aragó,

 203. Sito
  28-01-2013 01:23

  Sita: Se supone que para ser "catalán universal" es preciso bastante más que solo hablar catalán. Hay muchos "xarnegos" que tienen un perfecto dominio del catalán.

 204. Miguel
  27-01-2013 23:45

  Todo engañoso y vergonzosa su lectura, los q trabajais en cambiar la historia no teneis nombre, porque el llamaros rastreros es poca cosa.

 205. Joan del riu
  27-01-2013 23:39

  Maite, és molt viva darrerament la controvèrsia sobre la denominació de l'estat medieval de la confederació catalana, i ho és perquè en dir-ne Corona d'Aragó es vol donar a entendre que aquest regne tenia la supremacia política de la confederació, quan aquesta tesi no resisteix l'anàlisi dels fets històrics que es van produint al llarg dels segles XII al XVIII. :::::: Vull però insistir a ressaltar l'argument de l'oficialitat total i absoluta del català en les actuacions reials i l'alta administració de l'Estat, n'hi ha proves de tot ordre. Començant per les de caire general com les Ordinacions, dictades pels sobirans, totes, des de Pere el Gran fins a Ferran el Catòlic, eren catalanes. I que també ho eren les Ordinacions navals i el llibre del Consolat de Mar. I que a les Corts Generals de tots els regnes, i també en les particulars dels diferents estats, els reis empraren sempre i exclusivament la llengua catalana, amb l'excepció única de les corts del regne d'Aragó. Que fins i tot la coronació dels reis a Saragossa es feia també en català. Que les grans cròniques històriques també ho eren, entre les quals les dues escrites pels mateixos reis, Jaume I i Pere el Cerimoniós. L'administració reial suprema i la dels diferents regnes - amb l'excepció, i encara parcial, d'Aragó - també era catalana i ho va ser al llarg de tots els segles de l'edat mitjana, sense distinció de dinasties. I no cal dir que també foren catalanes les administracions dels territoris nobiliaris, municipals i eclesiàstics. Fins i tot al llarg del segle XV, l'empre constant del català per part d'Alfons el Magnànim i els seus successors de la dinastia Trastàmara, constitueixen una mostra suficient de quins eren els usos cancellerescos i protocol·laris, i de quin era l'idioma usat pels reis i els alts oficials del govern. És a dir, indiquen de manera clara no sols la catalanitat de la monarquia, sinó també quin era l'estat que representava, encarnava i assumia el poder central suprem, d'entre els constituents de l'estat compost o confederal. Aquesta catalanitat que, com a governants, van practicar els reis Trastàmara confirma la veritat incontrovertible d'haver estat la unió de Catalunya i Aragó una assumpció d'Aragó per Catalunya i no pas, com maldestrament es predica i malda per fer creure, una introducció d'una dinastia catalana a l'Aragó.

 206. Alfonso
  27-01-2013 23:15

  Monica lo que has escrito es de las cosas mas centradas que se han podido leer en este hilo. Lo importante Servet es su obra , su lugar de nacimiento es accesorio. Independiente de si nació en Sijena, en Tudela o en Cataluña.Fue un hijo del territorio al cual los romanos ya llamaban Hispania, y que desde hace 5 siglos se ha venido denominando como España . Haber tenido un compatriota como Servet es algo que debería hacernos sentir orgullosos a todos. Joan del Riu , te recomiendo que si quieres opinar sobre el tema de la corona de Aragón te documentes un poco MAS. Aparte de leer solo al señor Bilbeny,(lectura que para un nacionalista catalán ,debe ser harto interesante) varia tus lecturas .Y así sabrás que en las cortes catalanas de Barcelona se hablaba en catalán, en las aragonesas de Zaragoza se hacia en aragonés y en las generales de Monzón cada uno hablaba en su idioma materno y los notarios debían conocer tales idiomas los cuales se empleaban para extender los documentos referidos a ese territorio. Cuando se extendía un documento común para todos los territorios se hacia siempre en latín. Otra cosa. Si tan importante era Barcelona y tan insignificante era Aragón como es que el hijo de Petronila y Ramon Berenger al que su padre llamaba Raimundo paso a llamarse Alfonso y después todos los reyes se fueron con los nombres de Pedro y Alfonso y despues Jaimes Pero nunca mas se llamaron Ramón , Guifré o Berenguer Ramón. Para responder a eso no hace falta saber mucha historia, solamente tener sentido común. El mismo sentido común que dice que el reino de Aragón nunca se habría extendido al mediterráneo sino hubiese emparentado con la casa de Barcelona , la cual tenia los medios la experiencia y la tradición naval y mercantil mediterránea .Y que una vez firmados los tratados de Corbeil y de Almizra por Jaime I fue el único lugar hacia el cual se pudo expandir. No voy a seguir explicando cosas ya que me canso de repetirme y he llegado a la conclusión de que en estos y en otros muchos temas hay mucha gente en Cataluña que no piensa ni quiere hacerlo ,solamente cree y la fé es incompatible con la razón. Relee el articulo de esta pagina al que haces referencia ( http://www.inh.cat/articles/Reis-d-Arago-de-la-Corona-d-Arago-o-Reis-de-Catalunya) pero por favor sigue todo el hilo desde el principio, tal vez aprendas algo.

 207. Pere
  27-01-2013 23:12

  Dominava el català en Miquel Servet? La resposta a la teva pregunta és "No". Las referencias no van a ningún documento de la época de Miguel. La 13 comprobada. Gente del siglo XVIII y XIX y XX. Y el seudónimo Luncurius es un fan de sus obras, comprobado.

 208. Sita
  27-01-2013 23:03

  Dominava el català en Miquel Servet?. Si oi?. Doncs es català. No s'en parli més. La majoria dels que aquí escriuen no en tenen ni la més remota idea de parlar en català, la llengua que parlava rei d'Aragó. Miquel Servet català universal

 209. De Serveto (CATALUNYA)
  27-01-2013 22:52

  Pues podemos considerar esto como un punto de inflexión en la historiografía servetiana. Cinco siglos de bibliografía errónea, y por fin vemos la luz. Siempre sospeche que la casa natal de Servet en Vilanova i la Geltru... digo Vilanova de Sixena, que todos hemos visitado alguna vez, era una especie de Disneyland, o una especie de casa de los horrores de la mentira. Pues habrá que empezar a tomar medidas judiciales contra los responsables de ese mundo paralelo en el que nos han sumergido los difamadores del humanista catalano-navarro. Por fin la luz.

 210. Pere
  27-01-2013 19:14

  Depende de lo que entiendas por " Ser Aragonés" , si que parece que estuvo viviendo bastante tiempo en Zaragoza, 5? 10? a lo mejor 15 años, nadie sabe cuanto pero que los primeros años de su vida hasta los 16 esta en Tudela y luego Zaragoza, eso es lo que se sabe. 0(meses en tudela )+16(en zaragoza)?1+15? 3+13? 15+1? Nadie sabe cuantos años.Pero es seguro que estuvo. No esta mal no? 1 abrazo

 211. De Serveto (Huesca)
  27-01-2013 18:58

  Entonces Servet es navarro o catalán, que ya sabemos que no es aragonés. NI YESA NI BISCARRUÉS, RECRECIMIENTO DEL MEDITERRÁNEO HASTA LLEIDA.

 212. Maite
  27-01-2013 18:41

  JOAN, lee a Monzó y analiza qué está pasando con vuestra lectura catalana de la Historia. Por supuesto no existe rey catalán alguno, pues nunca Catalunya ha sido reyno sino comunidad de condados bajo la supremacía del condado de Barcelona. Es más, en el momento de la unión de la dinastía real aragonesa y la catalana, ésta última no era tal sino que era, estrictamente, la barcelonesa. La primacía recae sobre el reino y no sobre el condado, por lo que lo que tú llamas numeración diversa no se refiere a rey alguno de Catalunya, sino, por un lado, al rey de Aragón y, por otro, al conde de Barcelona. Así, la dinastía sigue la línea aragonesa y, si tú quieres, la del condado barcelonés o catalán, pero cuando se alude a esta última, siempre se hace en segundo lugar, incluso por detrás de los reinos de Valencia, Mallorca, etc. Catalunya o Barcelona siempre son nombrados después de los principales: Aragón, Valencia, Mallorca... En todos los documentos históricos. Esto no te lo rebaten ni los propios historiadores catalanes mínimamente serios... y es muy básico. Puedes elucubrar lo que te parezca pero la Historia es la Historia, otra cosa es la nueva historia que pretendéis crear, que es una falacia en su mayor parte. Nadie te va a rebatir que Catalunya (ya podemos hablar de Catalunya en un momento dado) sí tenía un preminente poder económico, comercial, social... si bien los diferentes países que conformaban la Corona de Aragón (única denominación válida) mantenían absoluta independencia, pero bajo la supremacía de la Casa Real de Aragón. El Conde barcelonés casado con Petronila de Aragón no detenta el poder real, sino que gobierna en nombre de su mujer, y sólo el heredero (por descendiente de los Aragón) continuará la línea del reino de Aragón y por extensión de la Corona. Efectivamente, las coronaciones se hacían en Aragón -por algo-. Y por entonces, el aragonés, catalán, castellano y latín no tenían la clara diferenciación que tienen ahora. Lo cual no niega que los reyes de la Corona de Aragón nacen muchos de ellos en Barcelona, pues era la ciudad principal, y por supuesto hablan catalán. La verdad es importante para crear una nación-Estado.

 213. Joan del riu
  27-01-2013 17:52

  Per puntualitzar sobre la controvèrsia que genera l'expressió corona catalano-aragonesa, em permeto de transcriure a continuació un text d'en Jordi Bilbeny publicat en aquest mateix web. ( http://www.inh.cat/articles/Reis-d-Arago-de-la-Corona-d-Arago-o-Reis-de-Catalunya-) Per a més informació, també recomano llegir a Caius Parellada: "Corona d'Aragó, Denominació Impròpia de l'Estat Català Medieval" , de Rafael Dalmau Editor. Entenc que aquesta tesi pugui causar recança a gent aragonesa o de qualsevol altre lloc, poc informada o mal informada. Demano doncs disculpes anticipades i alhora demano també molta atenció als arguments, el més important dels quals considero que és el següent ::: Els reis catalans eren catalans en tant que eren (majoritàriament) nascuts a Catalunya, parlaven i escrivien en català, eren coronats a Saragossa en català, i regnaven des de Barcelona (gairebé sempre) "S'entén per reis d'Aragó, de forma usualment acceptada, els reis de la Corona d'Aragó, que no eren sinó els reis de Catalunya a partir d'Alfons I de Catalunya i II d'Aragó. Estrictament, el rei d'Aragó només era rei del regne d'Aragó i no pas de Catalunya, València, Mallorca, Sardenya, Nàpols i Sicília i, després, Navarra, perquè Aragó era un territori encara més petit que les actuals províncies de Saragossa (o Çaragoça), Osca i Terol. Per això és dóna el cas de la numeració diversa: quan, per exemple, es parla d'Alfons I d'Aragó, no es parla mai de Catalunya, perquè aquest rei només va governar l'antic regne d'Aragó. Però Alfons I de Catalunya, ja va regnar sobre Aragó, per la qual cosa a l'Aragó se'l bateja com a Alfons II. I amb els Peres passa el mateix. Pere III, dit també Pere Terç, és Pere IV a Aragó, però no a Catalunya, on Pere IV és Pere el Conestable. Si com ens volen fer creure infantilment Catalunya no hagués sigut mai un regne, sinó un mer comtat d'Aragó, com expliquen els aragonesos i els espanyols en general, encara que tinguin cognom català, els monarques catalans s'haurien d'haver enumerat igual que els reis d'Aragó. Com que això no va ser així, sinó que sovint els reis només es van enumerar siguint l'ordinalitat catalana, en tant que reis de Catalunya, com el cas que he exposat d'En Pere Terç, cal inferir-ne que Catalunya era un regne diferent del d'Aragó (talment la documentació explicita, a més a més, sense embuts) i que, en tot cas, Aragó havia de ser, com de fet era, un territori incorporat al comte de Barcelona, primer, i, després, al rei de Catalunya. I per aquesta simple raó el monarca parlava català i vivia a Barcelona. I per aquesta raó, les barres o pals de les seves armes van ser assumides per Aragó, que llavors tenia uns senyals heràldics ben diferents. Si el comte de Barcelona i els seus comtats haguessin estat un apèndix d'Aragó, a hores d'ara Catalunya tindria les antigues armes aragoneses, que no eren precisament els quatre pals."

 214. Pere
  27-01-2013 15:24

  Pues si te hubieses leido los comentarios verias que no conoces toda su obra. Y que su teologia es una parte de su obra. Tiene 7 trabajos medicos, 3 teológicos, 3 biblias y 5 de traduccion. uno de poesia. Tambien te habrias enterado de por que es ridiculo decir que se " oculto" , se oculto antes de escrbir las Obras hereticas, para no tener que esconderse despues, por eso oculta los impresores y todos los datos, antes de publicar, para no estar jodido 20 años. Y no sabemos como tenia la barba, los retratos son posteriores. Lo que sabemos es que casi seguro que ni tenia barba cuando tenia 20 años, y que se interesó especificamente por la Trinidad porque tenia dos padres ( uno adoptivo, logicamente). De todos modos, si que creo que una de sus ideas principales era volver a las ideas generales del cristianismo, con su muy especial misticismo cristiano, que como ya sabes es el punto de encaje de todas las religiones, el mistismo, comun a todas, no en todos... Pero no es la unica ni mucho menos, tambien insistió en la lucha por la justicia social, si te has leido su geografia de ptolomeo, y también en la tolerancia, en gran cantidad de sus escritos y cartas. Ademas de promulgar grandes saberes medicos que solo el conocia, ya que era el mejor galenista- farmacologo de todo Paris. Sus recetas ayudaron a curar a muchisima gente, con su Explicacin universal de los Jarabes, su farmacopia enquiridion.Eso si no entramos en sus generosas obras para enseñar gramatica.

 215. Mónica
  27-01-2013 10:24

  El que conozca un poco a Miguel, sabrá que fue un hombre buscado por la Inquisición en 2 paises, por eso se dejó barba, cambió de nombre y vivió 12 años "oculto" mientras escribía «La restitución del cristianismo» (en latín, si no me equivoco). Su idea era que volvíesemos todas las personas a los orígenes del cristianismo, sin pasar por los cambios en los textos que hizo la Iglesia católica. Su deseo y su certeza eran que cualquier persona, de la religión que fuera, pudiesen unirse bajo las ideas originales del cristianismo. Esta era la esencia de su obra. Digo esto porque este artículo ha generado la desunión, justo lo contrario. Ya me pienso que será la idea general, por eso ni lo he leido ni tampoco ningún otro artículo de esta web, no me interesan si lo que hacen es des-Unirnos, separarnos. Prefiero dedicar mis valiosos minutos a unir, tal y como intentó Miguel. Salud

 216. Johnathan James
  27-01-2013 05:16

  Training field on frauds and clones. The article is pretty lame.

 217. Alfonso
  27-01-2013 00:22

  Benita los que quemaron Sijena no se que lengua hablaban, pero si de donde venían. Son los mismos que son enaltecidos en esta misma pagina ,en este articulo: http://www.inh.cat/articles/Tenim-els-catalans-esperit-bel-licos-. En el autor escribe: "Aquelles milícies catalanes, que des del primer moment anaren a defensar l'Aragó. Aquell exèrcit de Catalunya que es dessagna a la batalla de desgast de l'Ebre, amb una pèrdua de vuitanta mil a noranta mil homes (i a la llarga la impossibilitat de poder defensar Catalunya)¨ . Curiosa manera de defender Aragón la de aquellos milicianos. Aunque quien sabe, igual eran quintacolumnistas falagistas de Valladolid. Seguro que aquí alguien es capaz de escribir un libro perfectamente documentado en el que los incendiarios eran de Valladolid , de Jaén , o aragoneses como tu o como yo. Por que ya sabemos que en el oasis catalán nunca pueden pasar cosas como estás. A los que los que sitúan Sijena dentro de la "franja aragonesa de levante" aduciendo el testamento de Jaime I ( Jaime II lo cambió en el 1300) y en el cual se establecía la "frontera" en el Cinca. Deciros que viniendo de Cataluña , hay que cruzar el cinca y recorrer 22km por carretera desde Alcolea para llegar a Sijena. Por lo que ,como pidio a ETA en 1991 (si querían atentar contra España) "ese ilustre catalán" Josep-Lluis Carod - Rovira después del atentado que costó la vida a 10 personas, algunas de ellas niños, en la casa cuartel de Vic "OS SITUEIS PREVIAMENTE EN EL MAPA".

 218. Amaya
  26-01-2013 22:03

  Cal ser mesquí per acusar algú de patriotisme quan la majoria de les seves investigacions són per difondre l'obra de Servet (Servetista Gonzalez). El govern de navarresa ja li donava ajuda abans, quan encara defensava que Miguel es deia "Servet" i no "De Villanueva" i que havia nascut a Aragó, perquè encara no havia investigat la vida de Miguel, només l'obra, com a important membre dels Estudis Sijenienses. Després dels congressos de Turquia i Tunísia, quan ja havia trobat 4 obres i el major manuscrit de Servet fins avui. 420 pàgines. Ara també investiga la identitat de Miguel, i el Govern de Navarra a vegades li ajuda amb col · laboracions com les que ens han mostrat, amb 1/6 de total de l'edició del llibre. Potser els pocavergonyes són els que diuen que ell ho és. El Pais Dic 1998 http://elpais.com/diario/1998/12/14/paisvasco/913668016_850215.html

 219. Curiós
  26-01-2013 21:18

  Albert, a mi em convenç més un Servet navarrès, però no entenc que diguis que l'article és propi de primària. És profundament injust i impropi d'algú que, com tu, expressa opinions intel·ligents sobre el tema.

 220. albert
  26-01-2013 21:12

  Pol: diria que no transcrius el que et vaig escriure, evidentment no ho vas entendre, ara m'ataques a mi. ESTÀ CLARÍSSIM: ets tu qui ataques l'escrit del web perquè dius que "quedem" malament amb els aragonesos.... Doncs mira, aquí al web ens interessa més aprofundir que no pas passar bou per bèstia grossa. Aquí s'obre una finestra d'estudi per aprofundir. Nosaltres no ens aturem ni per insults, ni menyspreus, ni "males consciències". Tu deus ser dels que cedeixes fins i tot la dona i els fills si el qui t'ho demana et té sotmès(???)

 221. super
  26-01-2013 19:48

  Acció-reacció... 4.000 km... Más que adentrase lo que sugieres es que los límites lleguen a Armenia... por cierto... "la franxa de ponent aragonesa" no la situariamos mejor entre Calatayú y Echea d'os Caballers? Lo digo porque ciudades como Fraga son de las primeras que ven salir el sol en aragon, ese astro que acostumbra a salir por el este

 222. Pere
  26-01-2013 18:51

  He mirado la obra de la referncia 13. En la pagina 23 en la linea 18 escribe en frances esa misma frase, y no dice en que obra se encuentra esa frase. Desconfio totalmente de los historiadores que no referencian sus fuentes. Asi pues, esperaremos a que aparezca tan afirmacion de Palmier. Que lo dudo,

 223. adolfo
  26-01-2013 18:28

  A mi me da igual donde nacio, me importa lo que hizo, y lo que escribió. Pocos son los que se salvan del patriotismo. En todos lo sitios. Un saludo

 224. Maria
  26-01-2013 18:24

  Comprobado, el servetista Gonzalez habla de la identidad de Servet en 9 de sus 38 publicaciones, en las otras habla solo de obras y de cotejo de ediciones anonimas y de un estudio erudito de los impresores Lyoneses para revelar las nuevas obras. Otra cosa es que aplique esa ortodoxia tan fuerte y cientifica a la identidad. Asi que, si Se le ha financiado labores de encontrar nuevas obras, y algunas de las que tratan sobre la identidad de Miguel, igual que le financio tambien el gobierno de aragon. Y si ahora nos revelan que en su ultimo libro lo pago casi todo el, eso lo hace alguien que desea que se conozcan las cosas, no obtener beneficios. Asi que veo estupido tratar de deslegitimar a alguien por eso. Gran investigador, que da sus frutos, tiene derecho a fondos, especialmente cuando tanto con el gobierno de Aragon como con el de Navarra ha sido el único que ha encontrado obras nuevas, y nada menos que 10. Ya como la gente no sabe ni que decir a decir " si es que le dio dinero tal" " es que le dio dinero cual". Si claro, y por eso se centra en las obras. en 29 de sus 38 publicaciones. Nada, esta persona quiere a Servet, y ese es el problema, que a gente inteligente y honesta que no tiene interés mas que en sacar lo que no se sabe, no hay manera de pararla. Especialmente cuando nos muestran las pruebas en la cara como en su web, y en sus publicaciones. El señor Gonzalez ya lo tenia todo hecho, era miembro numerario de los Estudios Sijenienses cuando el promotor actual no lo era, y con familia en Aragon, padres y hermanos, y con obras descubiertas y publicadas en Aragon. ¿Ganas de Joder? Es que la verdad es jodida.., y pocos se atreven a decir nada. Pero haberlos haylos. Haber que tonteria se inventa la gente ahora.

 225. Acció-reacció
  26-01-2013 18:07

  En caso de confrontación no hay duda alguna de que las tierras en conflicto se circunscribirían a poblaciones bajo administración catalana, aunque de origen claramente aragonés. Son los territorios denominados en Aragón: "Franxa aragonesa del ponent". Las fronteras aragonesas actuales deben traspasar los erróneos límites y adentrarse en Catalunya unos 4.000 Km, aproximadamente. En las actuales circunstancias, el Estado español apoyaría las tesis aragonesas y cumpliría los objetivos de expasión aragonesa en tan sólo 24 horas. Ahora es un momento idòneo para que las fronteras aragonesas vuelvan a su estado primigenio. La modificacion de fronteras afectaría a los siguientes territorios aragoneses bajo administración catalana: Comarcas del Val d´Aran, Alta Ribagorça, Terra Alta y Baix Ebre.

 226. Caspe sin acritud
  26-01-2013 18:02

  CURIÓS, quería decir que l'article és erudit, molt ben estructurat i ben rematat. Una joia!, que me has debido entender mal. (que poquicas luces tiene el chaval, como para rebatirle nada).

 227. Albert
  26-01-2013 17:55

  La verdad es que parece un articlo de primaria. Pero bueno.

 228. Butifarro
  26-01-2013 17:54

  La suposada casa natal de Miguel Servet (ara Miquel Servet) a Villanueva de Sigena (ara Vilanova de Sixena) va ser manada construir per un ministre franquista. Seguint els postulats de Menéndez Pelayo, el susdit polític feixista només tenia al cap una cosa: fer desaparèixer la catalanitat de Miquel. Ara tot encaixa com un trencaclosques sideral. Prego a tota la catalanitat que denunciï a l'Ajuntament de Vilanova de Sixena pel cobrament fraudulent del tiquet d'entrada a la falsa casa natal de Servet i que es disposin a envair pacíficament tot el territori català sota administració aragonesa, és a dir, el territori que va des Neopàtria fins Torrelodones.

 229. curiós
  26-01-2013 17:52

  Caspe, un text tant llarg per a una opinió tan poc lúcida?? Has quedat ben retratat! Potser és que per a tu només és veritat el que tu penses...això no té res a veure amb cap llei educativa, es diu incultura, més o menys com la dels que van cremar en Servet

 230. Pere
  26-01-2013 17:49

  Ah y los documentos de Aragones, español, son efectivamente los de cartas y declaraciones en Ginebra, donde no presenta documentos, como define el documento de Ginebra, y por tanto puede decir lo que quiera, como cualquiera. Por tanto, lo que hay es.. un tio que firma obras como Spiderman, que va y sin entregar nada declara verbalmente que se llama Spiderman, de Ny, calle tal y tal, USA. Muy bien, se conserva el papel que dice que es Spiderman? Coño pues prueba, no? Pues no.

 231. Pere
  26-01-2013 17:45

  Lo de pierre palmier es falso, Y Alcala puede decir las tonterias que queira, igual que decia en 2003 primer capitulo de sus obras completas que el hecho de que Miguel fuese converso no tenia importancia. En 2010 en su libro " Los conversos" dice que toda la teologia de Miguel es judia, y que es una importancia enorme. Genial y ademas añade " Algunos autores habian negado esto" deberia añadir. " por ejemplo yo. Hay cada impresentable. Tambien es genial cuando en la pagina 52 y mas, de su " Leño Verde" sugiere de manera escandalosa que Servet tiene un criado que tiene 16 años pero que e sta con el desde que tiene 10, con el que tiene relaciones sexuales. Muy Bien por Alcala otra vez, que rigor. Ni un dato y cataloga a Servet de Pedofilo, alo mejor es lo que en psicologia se denomina "proyeccion". Lo de Palmier yo no lo he oido nunca, asi que mejor cite sy fuente. No hay documento en el que se pruebe que habla catalan. Ni que tenga catalanismos. LUncurious es un conocido pseudonimo, un fan de Servet, que dice conocerle para adherir luego obras a su autoria y aumentar la fama. Si, lo dice, y ? Tambien Calvino dice que conoce a Servet de paris, sin embargo Servet dice que no, que no se conocieron , lo dice en Vienne Isere. Por tanto como solo lo dice calvino, a una reunion que dice que pactan y ademas para apuntarse un tanto como si ... digamos miguel no se hubiese atrevido a entrevistarse con el, y el si, y lo hace despues de que muera miguel, pues parece que es mentira, como el resto de lo que dice. Luego Beza reescribe lo que dice calvino. Lo que dice la gente es lo de menos. Documentos.

 232. Pere
  26-01-2013 17:37

  No, a eso le añades el medico zaragozano que fue financiado por investigar obras nuevas, a lo que se ha dedicado desde hace 18 años. Eso no lo dices? Leete los pdfs hombre. Aver cuantos son sobre obras de Servet. Se le financian obras que tienen que ver con la investigacion DE OBRAS DE SERVET. apenas un cuarto de su obra tiene que ver con su NACIMIENTO o origen, y en estas ultimas, elgobierno de navarra ha colaborado con un SEXTO, eso es 1/6 del total. Para que se vea el gran interés de este aragonés por lo que realmente le importa, las obras de Miguel. Tonterias las justas.

 233. Porriño Hachís
  26-01-2013 17:28

  Miguel Servet naceu en Porriño (Galicia), os seus descendentes viven ao lado da miña casa todos os días e xogar con eles para Tute. Entón me diga, como un neno Migueliño era unha empresa de ancho cara acordado e formal, pero malo, mira onde levou a fogueira. Todos os rapaces do condado aprendeu a escribir con el. Pobriño home. Descanse en paz.

 234. Caspe sin acritud
  26-01-2013 17:17

  A ver como casamos todas las informaciones. 1. El titular define a Servet como catalán universal. 2. El subtítulo afirma que nació en Villanueva de Sigena, población catalana de administración aragonesa. 3. En un libro del XVIII aparece como Tarraconensis, en las españas. 4. La historia oficial da a Servet nacimiento aragonés (V. de Sigena), pero existe otra versión que pone a Tudela como población de nacimiento. 5. En un proceso, Servet se declara nacido en Tudela, y en otro se declara nacido en V. de Sigena. 6. Sus vicisitudes le hacen cambiar de nombre a menudo (Miquel Servet, Servet, Serveto, Servetus, Revés, Villeneuve, o Villanovanus. 6. Se conservan documentos don aparece su procedencia: "ab Aragonia Hispanus". 7. Como su apellido es Servet algunos consideran que es catalán. 8. Pero resulta que lo de Tarraconensis viene de la antigua división hispano-romana, la Hispania-Tarraconense, en la que se incluyen los actuales Aragón, Cataluña, etc. 9. Menéndez Pelayo nos dice que es natural de V. de Sigena y por tanto aragonés. 10. Servet se declara de Villanueva de Sigena y aragonés. 11. Lincurio, que al parecer no sabía ni tansiquiera que Servet utilizaba seudónimos, describe a nuestro personaje como Tarraconensis y, por lo tanto, acepta su catalanidad. 12. Se apunta la posibilidad de que Servet sea de Vilanova de Prades, Vilanova d'Escornalbou i Vilanova i la Geltrú, poblaciones catalanas. 13. Parece ser que el interés de Menéndez Pelayo era demostrar la no catalanidad de Servet. 14. Àngel Alcalà asegura que como Sijena perteneció a la diócesis de Lérida hablaría catalán en tiempos de Servet, éste debería ser catalán. 15. Pierre Paulmier, amigo de Servet, le tenía por catalán y catalán hablaba con él. 16. La censura castellana ha usurpado la catalanidad de Servet. 17. Miguel Pedro Lapuerta escribe en 1781 que "Servet excercitaba la medicina en Tarragona" y que era "catalán". 18. Vicente de la Fuente escribe en 1855 que "Calvino hace quemar al catalán Servet". 19. y a esto añadamos lo que nos cuenta el médico zaragozano que trabaja en el hospital de Tudela y realiza trabajos financiados por el Gobierno Foral de Navarra. Como dice el primer comentario: Enhorabona, l'article és erudit, molt ben estructurat i ben rematat. Una joia! y añadiría yo, un artículo digno de un alumno de LOGSE.

 235. Guerau
  26-01-2013 16:38

  ORIGINAL: Sixena i Urgellet= Vilanova de Sixena territori repoblat per catalans de l'urgell i res de Villanueva Sijena castellà

 236. Maestrico en Tudela
  26-01-2013 16:35

  Tudela fue "reconquistada" por Alfonso I el batallador,-rey de Aragón y Pamplona- el 22 de febrero de 1119, al poco de la toma de Zaragoza. A la muerte de este rey, sin descendencia, se planteó un grave problema de sucesión monárquica. El hermano de Alfonso I, Ramiro el monje le sucedió en los territorios aragoneses; por su parte, García Ramírez heredó el reino navarro. Tras varios conflictos territoriales quedaron fijadas las fronteras tal como las conocemos hoy. El acento de la población navarra de la rivera (Tudela, Monteagudo, Cortes, Cintruénigo, Corella, etc.) es exactamente igual que el del resto de los pueblos cercanos de la ribera zaragozana, la zona de Aragón con más marcado "acento".

 237. Pere
  26-01-2013 15:52

  Es una zona donde el acento a lo largo de esa linea no subre digamos cambios muy acusados ( si nos ponemos finos si que hay alguno). Sin embargo con Lerida si que hay un acento diferenciador, como has podido notar. jeje. Leguna propia..etcl. 1 abrazo! Petons

 238. Pere
  26-01-2013 15:45

  desde el frenopatico. Tudela esta a un poco mas de 80 km de zaragoza, en la ribera, donde tienen un acento bastante maño. Es terreno llano, y comunicado con el Ebro, y el intercambio cultural es muy intenso, ahora y entonces. Hablar a lo mañico, no es totalmente igual pero es bastante similar al acento de la ribera.

 239. Pere
  26-01-2013 15:37

  Perdon. no queria decir " cuando no hay peligro" si no.. cuando hay peligro, solo cuando hay peligro es , Español, de aragon, de vilanueva, de la familia Serveto, y alias reves. Y en basiela , que todo el mundo se pone mote

 240. Oscar
  26-01-2013 15:31

  Osea, que digamos Miguel va a la puerta Negra de Mordor para que mientras ( frodo y sam.. y los impresoresy condenados) escapen mientras Sauron ( calvino) mira a " Servet". Tambien me recuerda a cuando Jesus va delante del sanedrin y dice ser "hijo de dios" y " ami es al que buscais". Pues suena muy epico y con mucho sentido.

 241. Benita
  26-01-2013 15:30

  Sixena renaix de la incultura

 242. Pere
  26-01-2013 15:22

  ah .. y la sentencia de Viena Isere, despues de la de ginebra como " Servetus" ,.. vuelve a ser...contra... tachan tachan.. ; Miguel de Villanueva. ( vaya , y los documentos de calvino..?) Por tanto, de familia aragonesa, nacido en tudela, residente de aragon tambein, y al parecer se consideraba frances, .. escepto cuando no habia peligro, entonces se consideraba, español, de aragon de villanueva, y un Serveto, con alias reves. Poniendo bien la diana para la inquisicion. En sus obras gramaticales del latin al español si se preocupa por los niños españoles y su educacion. Eso es lo que te puedo decir.

 243. Benita
  26-01-2013 15:18

  Alfonso, Els que cremaren Sixena parlaven català? O castellà?

 244. Pere
  26-01-2013 15:14

  Yo te saco de dudas. Miguel es una persona nacida como Miguel de Villanueva, nombre comun en españa ahora y entonces, de familia materna judia, comprobada en 1999 ,y de padre muy posiblemente judio por ese apellido, Se desconoce el nombre del padre. ( lo que no siginifca que no se sepa nada de el) Catalina Conesa, madre de Servet al parecer se queda viuda y se casa con Anton Serveto, teniendo entonces otro hijo que se llama Juan. Hermanastro de Miguel. Sin embargo parece que miguel esta poco en Villanueva de Sijena, si es que esa. Pero no se lleva bien con Anton o muy mal , mejor dicho. La adopcion podria ser sujerida por las propias monjas de Sijena que figuran en los protocolos de anton serveto, y que estaban viviendo en tudela, alguna con la familia entera. El caso es que luego Miguel va a Basiela, y conoce a "capito" " bucero" "ecolampdio" y "Melaththon" que ninguno es nombre real, y es cuando comenzamos a ohir ese nombre " Serveto/Servetus", en sus obras, las hereticas, escribe " Miguel Serveto alias reves de aragon español" indicando claramente el camino de la inquisicion 2 veces, 1531 y 1532, hacia esa casa. Sin que haya impresor , ni pie de imprenta, ni ciudad, porque nadie tiene huevos a poner nada, y miguel lo sabe. Pero por algo manda a la inquisicion contra esa casa. Y lo hace luego otra vez en 1553. despues de publicar esto se va a francia, lo echan de basiela, mas o menos, y ahi se registra aportando documentos con su nombre real, y tambien, tiene un probema con el decano de medicina, que trata de matarlo, le condenan a muerte en 1538 la unievrsidad de paris, y al final le perdonan diciendo que no puede "atacar no verbal ni por escrito a ningun medico" lo que hace que casi todas sus obras a partir de entonces sean anonimas. Solo firma santes pagnini biblia 1542, todo el resto son anonimas por eso y por los prologos que menciona a erasmo, a Estienne que estaban prohibidos, o Holbein. Y porque traduce textos sagrados al español, tambien penado. Bien. Entonces va a seguir estudiando.. etc etc ect, corrigiendo obras, y ejerciendo de medico en Vienne Isere, por muchos años. A traves de un amigo comun, Jean Frellon impresor, intercambain cartas calvino y el , Frellon le ofrece a Calvino intercambiar cartas con el doctor De Villanueva. Calvno utliza un pseudonimo, Charlse d'espeville. Calvino habia oido hablar de la obra de miguel " Servet" pero no la ha bia leido , muy posiblemente pues no sabe ni lo que dice en toda la portada. Pero le habian contado cosas. Entonces identifica las ideas de esta persona commo " Servetus", y tiene razno, son la misma persona. Entonces es cuando la caga. dice "tu eres Serveto" etc, y le acusa de ser ese Serveto. Miguel no responde nada diciendo que realmente se llama asi. Calvino lo asegura se lo quiere cepillar y manda cartas indirectas a la inqusiicon, en la tercera dice que la segunda ha mandado pruebas de que " ves como se llama Servet, y que tiene nomrbe falso y se hace llamar De Villenueve/ De Villanueva haciendo referencai a donde nacio" es decir, es uan elucubracion de calvino que no entiende que ese apellido es muy comun, y la caga, y no tiene pruebas, pues en la segunda carta ni en niguna aparece nada de eso. Entonces en 1553 despues de que en 1552 Broyerinos publica con arnoullet una obra con HPB como pseudonmido, el publica un libro heretico en el que escribe MSV. La cartas llegan a la inqusiicon, y aunque miguel reconoce que las crtas son suyas, el dice que no es " Servet" sino que toma la persona de " Servet" para enfrentarse a calvino. Bien. Esto coindice ademas como hablad e las diferentes " personas" en la trinidad, lo utliza siempre, para explicar los modos de dios. Bien. la inqusiicon lo arresta pero no lo condena, el al dia siguiente dice que esos relatos " contienen verdad" queriendo decir que aunque no ha dicho toda la verdad si que en cierta manera ha dicho la verdad. En no es pero si que es.. la misma mano, aunque no es " Servet. Bien. Entonces se escapa, y no se sabe por donde anda, la isentecia civil condena ala ohogeura a la efigie de tacha tachan.. " Miguel de Villanueva" no " Servet" despues de que calvino hubiese mostrado sus "pruebas." Y por cierto, el solicitaba que le devolviesen las cartas, quizas para que la historia no comprobase su plan y quedase el bochorno al descubierto. Bien. Entonces cuadno la inquisicion habia ya interrogado a su amigo Jean Frellon y arrestado a Aroulet y a mas persona que habian colaborado, entonces soprendentemenet aparece Miguel en Ginebra, y le arestan en el meson de la rosa. Lo llevan a declrara y durante todo el juicio asegura ser " Servet" pero no tiene esos documentos.. " miguel no presenta documentos". bien. tambien dice que ha corregido otras muchas obras, y empieza a hablar de la teologia , las personas de dios, y de que calvino no entiende este concepto. Bien, dice que su padre es notario de la diocesis de lerida, y de villanueva aragon. que cuiriso otra vez sin pruebas y solo cuando hay un peligro mortal. Bien. firma cartas como servet, ... corrige algun escrito, y lo matan. Basicamete creo que es eso. en 1553 Frellon cierra su imprenta porque esta muy dolido, y en 1554 4 impresores le hacen una version homenaje de un libro de medicina, con una D, letra capital, que tiene al imagen de una muerte, y con comenatrios ocultos de ua obra suya anterior. LA maniobra de ir aginebra los salvo a Frellon arnoullet, y mas .. Que menos. Espero que te saque de dudas me he informado aqui www.miguelservetinvestigacion.com

 245. Desde el frenopático
  26-01-2013 14:55

  Si Navarra y Aragon son dos comunidades distintas, me sorprende que en Tudela hablen como en Zaragoza, así, con acento muy marcado. ¿Hay alguna razon historica? Gracias.

 246. Gemma
  26-01-2013 14:51

  Me gustaria que el autor del escrito nos aclarara su posicion actual. -1. ¿MIguel Servet es navarro, aragones o catalan? -2. ¿Villanueva de Sigena es catalan por haber pertenecido a la diocesis de Lerida o por otra cuestion? -3. Si podemos decir que Servet es catalan, ¿en que se basa esta afirmacion? -4. Servet es, entonces, nacido en Navarra, de la diocesis de Lerida, ciudadano catalan, de familia aragonesa, judio, cristiano... Es que no acabo de entender. Perdonad mi ignorancia, pero me gustaria sacar alguna clnclusion de todo esto, que me parece muy interesante.

 247. Pere
  26-01-2013 14:49

  Ahora que lo dices en sus obras gramaticales tiene palabras comunes a zaragoza y tudela. En el valle del ebro, por ejemplo dice " dame un poquitico", curioso eh?

 248. Desde el frenopático
  26-01-2013 14:38

  ¿Tudela pertenece a Navarra? pues el acento de rivera con boina es duro. ¿Pero Servet es catalán o navarro? que aragonés ya sabemos que no es.

 249. Vicent
  26-01-2013 14:37

  Vale. Tudela explica todo. Y Villanueva de Sijena es una teoría sin sentido. Así que dos médicos de Viena Isere publican en el mismo lugar casi al mismo tiempo 1552, 1553, y Miguel sabia esto porque el también escribió disocorides y ya conocía a Arnoullet. Una obra con tres letras como seudónimo. Impresionante. Todo encaja y tiene sentido. Ok, acepto tudela, Ley de Francisco I.

 250. Alfonso
  26-01-2013 14:35

  Benita cuando dices que" Sixena renaix" te refieres a que renace de las ruinas en la que lo dejaron los milicianos anarquistas venidos de BARCELONA durante la guerra civil .Incendiándolo y saqueándola para luego vender sus reliquias de modo fraudulento .Muchas de las cuales han ido a parar al museo de arte de Cataluña . Como debió ser la destrucción, que el mismo Buenaventura Durruti dijo:"Cerrad este recinto y poned una guardia porque una fotografía de esto, nos hará más mal que todos los cañones de los fascistas juntos". Esta historia esta muy documentada y está demasiado reciente para que la podáis manipular todavía .Pero tiempo al tiempo cosas mas increíbles vengo leyendo por aquí. Con respecto a la sangre y fuego de los Borbones no creo que fuera más grave que la de los franco-catalanes en la guerra de secesión. Además si así fuera que casualidad que todavia haya por aquí multitud de apellidos, como los mios por ejemplo,que pasaría desapercibido en cualquier territorio de la corona de Aragón ,Cataluña ,Aragón o Valencia. no veo muchos apellidos castellanos por aquí ,si descontamos las migraciones de los años 50 y 60 del siglo XX.

 251. Pere
  26-01-2013 14:28

  El delegado español para la historia de la medicina, que fue financiado con dinero aragones, y aparecio en toda la presna escrita de aragon y nacional, y publico con aragon, hasta que empezo a decir lo que no le convenia a aragon, Y que fue expulsado por sus intolerantes promotores de estudios sijenienses y que ha hecho publico que la participacion del gobierno de navarra en sus colaboraciones es de 1/6 de su produccion y gasto de su obra magna, ha demostrado que Miguel de Villanueva ha nacido en Tudela, Se presentó en el Ateneo navarro y se hizo publico: 1000 Euros fue la ayuda a este investigador por su libro. El resto a cargo suyo, asi que no se digan tonterias. Al lado de la larga lista de libros financiados exclusivamente con dinero Aragones,de los estudios sijenienses, al mismo tiempo que sus congresos , desde hace decadas. La explicacion de Tudela es mucho mas consistente que la de Sijena, porque tiene los documentos oficiales, los unicos que son probatorios, de acuerdo al derecho real frances y alos edictos del rey Nerique segundo y su padre, con verificacion en la camara de Comptos. Explica por que oculta el impresos y pie de imprenta y ciudad en obras antiguas. Explica por qúe no le conoce nadie por " Servet" en el sequito imperial, aun a pesar de estar 60 personas juntas durante 1 año, Explica por que se interesa por la Trinidad, que antes no se entendía, porque tiene 2 padres, uno adoptivo. Explica por que dice que no es " Servet" pero que toma la " persona " de Servet, en Vienne Isére. Explica por qué se conocen sus padres huidos de Aragon, desde barbastro , tambien, y como las monjas pueden ser el contacto entre Villanueva y tudela, ya que hay varias monkas de esa aldea en esos mismos años y antes en tudela, y una de ellas, aparece en ls protocolos de Anton Serveto. Explica tambien por qué Miguel va a Ginebra. Explica por qué Calvino no llega a demostrar nunca que su nombre sea " Serveto/Servetus" y por eso le condenan despues de que el lo quema en ginebra, en Vienne, donde se supone que habia mandado las pruebas, como Miguel de Villanueva, porque no convence a nadie. Explica por qué hay un mismo Medico, editor del dioscorides en 1552 llamado broyerinos, que edita un Materia Medica con las siglas anonimas HPB, en la misma imprenta en que pocos meses despues , Arnoullet va a imprimir el libro de Miguel con las siglas MSV. Es un estilo ya utilizado como pseudonimo. Si, precedentes del Chirstianismi Restitutio. Y explica su hebraismo. Su educacion rabinica, y explica su informacion en documentso oficiales, que no tiene ningun sentido argumentando que se hace " pasar por navarro" con una informacion, que no dice eso. Nacido en la conflictiva ciudad de Tudela ( a la que fueron muchisimos judios de aragon y volvieron como conversos a los pocos años, exactamente coincide con miguel) pero viviendo en zaragoza, y con padre español. Y padre apedillado , De Villanueva. Segun derecho real frances, las cartas de naturalizacion devian verificarse como se ha dicho por la Cancilleria Real, por el inspector de registro en el Parlamento de Grenoble, y por la Camara de Comptos de Francia. Y son una prueba innegable, iguale que su registro en la Universidad de paris, donde no se apunta su nacimiento, el que " iva de navarro" sino su diocesis: Sorpresa : Zaragoza, no Lerida. Los antiguos Servetistas ya se pueden tirar por la ventana, porque su teoria no tiene ningun sentido. " Consistencia, " JA

 252. Osca
  26-01-2013 14:21

  Potser se us inunda Saragossa amb tanta aigua (com que part està per sota de la cota del riu...) Per aquesta "revolución agrario-industrial aragonesa" penseu en fer arribar l'aigua al desert dels monegros... que és desert pq vau tallar totes les sabines... I a banda feu el túnel del somport per conectar-vos amb França. Això sí... que us ho paguin els vostres castellans estimats, i millor encara, us ho pagueu vosaltres. hihiksihihigigihihigui

 253. Pol
  26-01-2013 14:06

  Decir a los aragoneses que, afortunadamente para Catalunya, sólo son una minoría recalcitrante la que está creando este cisma entre aragoneses y catalanes. ALBERT, estàs molt tocat del cap, mira el que escrius: "el teu et sents més seriosos per haver liquidat una exposició d'una investigació que obri Opcions a intentar aclarir els Contradiccions i els desubicacions que existeixen, no tan Sols en Servet, sinó en una Munio de Personatges i de relats que semble importar-et 3 àrabs??? "Sembla l'escrit d'un talibà. Qui ets tu per dir-me el que he de i no he plantejar, matisar o corregir? Esteu molt tocats del cap. Dubto molt que els teus cognoms siguin catalans, perquè el seny et brilla per la seva absència.

 254. El Mesías
  26-01-2013 13:53

  Que Servet sea aragonés o navarro no es fundamental, aunque parece que la primera tesis es más consistente, sin despreciar los trabajos del "médico zaragozano que trabaja en el Hospital Reina Sofìa de Tudela (Navarra) y financia sus escritos con dinero del gobierno foral navarro". Lo que si creo importante en estas absurdas rivalidades ARAGÓN-CATALUÑA es que, de una vez, se realicen todas las obras hidráulicas pendientes en Aragón, lo cual supondrá la mengua de caudales en el delta del Ebro, que se convertiría en un desierto. Pero es necesario volver a reivindicar a Joaquín Costa y concluir por fin la revolución agrario-industrial aragonesa, aunque sea a costa de dejar el delta seco como la mojama. sin duda que la independencia de Catalunya nos facilitará la labor.

 255. ACCIÓ-REACIÓ
  26-01-2013 13:36

  En caso de confrontación no hay duda alguna de que las tierras en conflicto se circunscribirían a poblaciones bajo administración catalana, aunque de origen claramente aragonés. Son los territorios denominados en Aragón: "Franxa aragonesa del ponent". Las fronteras aragonesas actuales deben traspasar los erróneos límites y adentrarse en Catalunya unos 4.000 Km, aproximadamente. En las actuales circunstancias, el Estado español apoyaría las tesis aragonesas y cumpliría los objetivos de expasión aragonesa en tan sólo 24 horas. Ahora es un momento idòneo para que las fronteras aragonesas vuelvan a su estado primigenio. La modificacion de fronteras afectaría a los siguientes territorios aragoneses bajo administración catalana: Comarcas del Val d´Aran, Alta Ribagorça, Terra Alta y Baix Ebre.

 256. Osca
  26-01-2013 13:24

  hohohohohohgskgogogoohohoho

 257. Martell d´Aragò
  26-01-2013 13:09

  LÉRIDA: POBLACIÓN ARAGONESA BAJO ADMINISTRACIÓN CATALANA Estoy leyendo -bajo la imagen de un documento histórico de 1255- un texto donde se señala que los consellers de Lérida hacen la petición de seguir rigiéndose por las costumbres de Zaragoza. En otro documento firmado por Jaime I (año 1260 ), éste agradece a Lérida y a otras poblaciones aragonesas el permiso para acuñar 15.000 marcos de moneda jaquesa para la Cruzada en Tierra Santa. (CATÁLOGO DE LOS PRIVILEGIOS Y DOCUMENTOS DE LA CIUDAD DE LÉRIDA (Lérida, pág. 11, nº 42)).

 258. Osca
  26-01-2013 12:50

  Jaume I posa estableix la frontera al Cinca

 259. Aragón Trilingüe
  26-01-2013 12:43

  Incidint en la subjugació dels petits comptats al poderós comtat de Barcelona, recordar que el comtat d'Urgell va trencar les cadenes que el lligaven a Barcelona, independitzant durant tota l'alta edat mitjana, fins a l'època de Jaume I, moment en què s'inicia el establiment de fronteres entre Aragó i Catalunya (que seguia sense tenir identitat política de "Estat"). A partir d'aquest moment. Recordeu que fins llavors tots els territoris "reconquerits" eren de patrimoni real (la primacia era de la casa reial d'Aragó, evidentment superior al comtat de Barcelona). Les fronteres establertes en aquell procés són les mateixes que en l'actualitat.

 260. Osca
  26-01-2013 12:33

  Aneu negant els orígens. Aneu negant la identitat. Enganyeu-vos i enganyeu. Per això Tamarit té rec, i de Tamarit enllà és secà; Perquè Lleida és aragonesa... Claaaaaarooooooo.

 261. Turiasonense
  26-01-2013 12:29

  Otra constatación importante respecto a Lérida como población aragonesa es que, como en cualquier otra población aragonesa, contaba con un "tenente". En el caso de Lérida tenía su residencia en el castillo de Gardeñ, situado en medio de la ciudad, como todos los leridanos saben.

 262. Marc de Tamarit (Aragò)
  26-01-2013 12:22

  Redundando en la misma cuestión, debe tenerse en cuenta que tras los desposorios entre Petronila y Ramon Verenguer IV, la anexión de nuevos territorios se adscribía al patrimonio real, y en ningún caso a "Catalunya", pues no existía todavía como ente político. Sí existía el condado de Barcelona, y una serie de pequeños condados a los que subyugaba; pero en ningún caso existe todavía Catalunya. En mi modesta opinión, Catalunya magnifica y delira con su Historia porque no tiene una base constituyente de prestigio.

 263. Miquel
  26-01-2013 12:21

  Su hermano Juan, si.

 264. Miquel
  26-01-2013 12:13

  Que Miguel no esta regstrado en la diocesis de Lerida, cansos., no existe ningun registro, no aparece, como hay que decirlo? Si queremos inventarnos las cosas nos las inventamos.

 265. Turiasonense
  26-01-2013 12:10

  Efectivamente, LLEIDA ES ARAGONESA POR LOS CUATRO COSTADOS. Los documentos que adscriben Lérida a Aragón son innumerables, pero uno destacable es el hecho de que la ciudad aragonesa de administración catalana vivía con arreglo a la moneda jaquesa, la moneda aragonesa por antonomasia.

 266. Marc de Tamarit
  26-01-2013 12:05

  Lleida, ciutat d'origen i fur aragonès, ha de ser també aragonesa administrativament.

 267. Marc de Tamarit
  26-01-2013 12:00

  LLEIDA: POBLACIÓ DE CATALUNYA D'ADMINISTRACIÓ CATALANA. "Els prohoms de Lleida assisteixen a les Corts de Daroca (1228) per jurar que els límits d'Aragó arriben des del Segre fins Ariza, de manera que reconeixen que la seva ciutat estava dins d'Aragó".

 268. Benita
  26-01-2013 11:50

  La xent d'Aragó se va llevantar contra els borbons antes que los catalans. I vam caure antes tamé. Mos van posar una ciutadella per al control de les seues xents abans que a Barcelona. De la frantxa enllà, els francesos (i castellans) ho van passar tot a foc i espasa i ho van repoblar amb xents castellanes (Tamarit vs Binèfar). I ara esta gent ens nega hasta la nostra llengua. Que no és ni el txapurreao ni l'aragonés oriental; és el català occidental La ignorància i la supèrbia us han furtat la vostra conciència. No sou (som) dignes de la nostra història. Els aragonesos no us (ens) la mereixem. Quan us mireu a l'espill us hauria de caure la cara de vergonya. Sixena existeix i renaix. Som tossuts... Un de la frantxa (sí!!!! encara en quedem: visca la terra!)

 269. curiós
  25-01-2013 23:42

  Albert, potser no m'he explicat bé. Les proves són importantíssimes, hi estic totalment d'acord. Però les proves, de vegades, poden despararèixer per sempre. Aquests dos aragonesos que es referien a en Servet com a català devien tenir claríssim que ho era perquè sinó s'arriscaven a que els hi tiressin la cavalleria per sobre. Pol, no em sembla que ningú es torni boig per proposar una relectura de la història de manera raonada. Independentment que aques article tingui o no raó, des del punt de vista formal és impecable i si per això s'ha de molestar algú, el problema el té aquest algú.

 270. albert
  25-01-2013 23:41

  Pots Pol? vull dir que, ¿pots sentenciar-nos com a provocadors i generadors d'enemics? de tot el País? no sé si treballes o aportes temps/recursos per prevenir/solventar els problemes que "tenim", però ¿tu et sents més seriós per haver liquidat una exposició d'una investigació que obre opcions a intentar aclarir les contradiccions i les desubicacions que existeixen, no tan sols en Servet, sinó en una munió de personatges i de relats que semble importar-te 3 rabes???

 271. Desmond
  25-01-2013 23:37

  Most important thing is Michael's works. New and old ones.

 272. alfonso
  25-01-2013 23:01

  Por fin leo en esa pagina algo con sentido común , Gracias Pol ya estaba empezando a pensar que más allá de la clamor de Almacellas os habíais vuelto todos locos. Después de seguir todo este hilo la verdad es que no tengo claro si Servet era de Villanueva o de Tudela. Y a decir verdad no me importa mucho . Ambos me parecen dos lugares probables y fundamentados para su nacimiento y supongo que deberán ser los historiadores los que se pongan de acuerdo. El hecho de que aparezca Tudela como posible lugar de nacimiento y eso me deje indiferente. Me hace pensar; porque me cabrea que se lo atribuya Cataluña y en cambio no ocurre lo mismo cuando se lo atribuyen los navarros . Desde luego que Villanueva de Sigena sea incluido como un municipio catalán influye. Como también influye que Cataluña se haya pasado por el forro todas las sentencias que le obligan a devolver los bienes eclesiásticos de las diócesis aragonesas, trasladadas del obispado de Lerida al de Barbastro_Monzon. Pero lo que sobretodo influye es el pancatalanismo nacionalista que intenta apropiarse tanto de parte del territorio Aragonés como de la historia Común de Catalanes y Aragoneses , reduciendo la de Aragón a la mínima expresión para así engrandecer la de Cataluña. La historia esta ahí , esta escrita , en algunos casos es interpretable pero considero que es tan falso hablar de la Corona de Cataluña o de Condes-Reyes , como decir que Cataluña era una provincia de Aragón. De 30 años a esta parte, la verdad es que entre vuestros vecinos no estáis haciendo muchos amigos y lo que debería ser una relación cordial entre países que comparten un pasado común se ha convertido en desconfianza , cuando no hostilidad directamente. Nosotros con los navarros no tenemos esos problemas.De hecho aquí siempre se ha dicho " aragoneses y navarros primos hermanos" Históricamente hemos compartido reyes , hemos guerreado juntos y hemos sido enemigos. Tenemos una extensa frontera e incluso hay enclaves de Navarra. Encastrados históricamente en territorio aragonés y que en Aragón todo el mundo aceptamos con toda naturalidad. Con Valencia nos pasa lo mismo, ningún problema ni con las fronteras ni con el Rincón de Ademuz. ¿ Aceptaría Cataluña tener un rincón histórico aragonés dentro del territorio catalán?. Yo creo que no. ( Si no hay reivindicaciones sobre Andorra es por que a la burguesía y al política catalana le viene muy bien tener un paraíso fiscal a la puerta de casa, para ir llevando allí las bolsas con dinero). Aquí mucha gente ha escrito que los aragoneses hemos sido castellanizamos , yo no lo creo , yo creo que mas bien nos españolizamos y poco a poco pasamos a formar parte de una realidad histórica mayor que ya tiene más de 500 años de antigüedad y que se llama España, con sus grandezas y sus miserias, con sus virtudes y sus muchos defectos , los cuales entre todos tenemos el deber de corregirlos. Y donde la frase de mio Cid que dice " Dios que buen vasallo si tuviese buen señor" a sido una constante histórica. ¡De Cataluña también!.

 273. Marga
  25-01-2013 20:25

  Vilanova de Sixena, el lloc on la història oficial fa néixer En Miquel Servet, és una població catalana d'administració aragonesa. Y luego decís que no reinventáis la historia.... ni la geografía ¡¡¡¡ ¿Villanueva de Sigena catalana? ¡¡¡Veis a aprender geografía, anda ya !!! Lo único que tuvo que ver con cataluña fué que perteneció a la Diócesis de Lérida, pero siempre ha sido de Aragón, del Reino de Aragón.

 274. Pol
  25-01-2013 19:27

  Ens estem tornant bojos, Catalunya té massa problemes com per fer enemics entre els veïns, siguen seriosos, home. Servet és tan català com Dalí aragonés.

 275. Albert
  25-01-2013 18:46

  Curiós, T'agraeixo les teves paraules però entén també que perquè una persona sigui culta, sinó refereix seves proves, bé .., val la pena la seva opinió? Bé per alguna cosa val, ho accepto. Només dic això. En comptes de creure que hi ha indicis, per la reputació dels que ho asseguren, caldria veure que proves diuen tenir. En qualsevol cas encara que pensem diferent aquesta bé que puguem parlar educadament. Per descomptat és bo sempre pensar i meditar.

 276. curiós
  25-01-2013 18:33

  Albert, no crec que sigui el mateix aquesta comparació que em fas de Les Indies. Aquests dos personatges que són citats a l'article eren gent amb cultura i no uns ignorants. Insisteixo que si hi ha hagut tanta gent que, encertadament o no, ha dit que en Servet era català serà que algun indici raonable hi ha, com per exemple que en Servet tot i no ser de Catalunya sabés parlar en català. A internet es pot accedir a diversos llibres italians que també afirmen que Servet era català. En tot cas fos d'on fos (que en el fons m'és igual) es bo que hi hagi debat i no desqualificacions i insults (i no ho dic pas per tu, sinó per altres personatges que han fet gala de la seva poca intel·ligència i educació)

 277. a
  25-01-2013 17:51

  Recrecimiento del Mediterraneo Ya!! Hasta Fraga!!

 278. Albert
  25-01-2013 17:41

  Claro que los habría pero de lo que se piensa a lo que se es, hay un cacho, como que la tierra es plana etc. Pero la historia es una ciencia. Ademas en esos años muchos de los documentos de su vida ni siquiera habian aparecido. Es como decir que por el mar se llega a las indias sin pasar por ninguna tierra, porque así lo pensaba la gente, y que por lo tanto no es descabellado. Por tanto no creo que fuesen mannipulados, por lo menos no tiene por que. Pero un juicio honesto en el pasado no es una prueba, lo son documentos, y no todos. Como dicta la jurisprudencia.

 279. curiós
  25-01-2013 17:19

  No sé si Servet era aragonès, navarrès o català però algú em sabria dir perquè hi ha dos aragonesos que esmenten amb naturalitat que en Servet era català? Aquests llibres (MIGUEL PEDRO LAPUERTA, Ilustración veterinaria: y tratado de afectos y modo de febricitar el animal; Saragossa, 1781, vol. I, p. 223. i VICENTE DE LA FUENTE, Historia eclesiástica de España; Barcelona, 1855, Tom III, p. 132.) existeixen, no se'ls ha inventat l'autor d'aquest article i es poden consultar a internet. És que estan manipulats per algú?? Ho dubto, si ho deien és perquè en aquella època hi deuria haver aragonesos que pensaven que en Servet era català, per tant no és tan descabellada la idea que ho fos!

 280. Guerau
  25-01-2013 16:18

  La pregunta: Perquè Aragó va acabar sent absorbit per la cultura i llengua navarro-castellana i no va conservar el seu original catalano-occità?. els culpables: Catalunya i la seva burgesia.

 281. Miquel Monserrat
  25-01-2013 16:09

  M'agradaria que fos català, però ja me fa. Estic d'acord, crec que les seves obres són molt més importants. De todos modos, solo estamos elucubrando, amigos Aragoneses.

 282. Albertofrias
  25-01-2013 16:05

  Aunque me fastidie, fue él el que descubrió hace 14 años la nueva edicion como decis en nuestra Biblioteca Municipal en Huesca, de la Biblia Ex postremis doctorum de 1542 de Joncte. El instituto Miguel Servet, aun a pesar de estar aqui al lado ni se dio cuenta. Me hace sentir mas orgulloso que tengamos una obra de Servet en nuestros archivos, que que haya nacido donde o cuando. VIva Miguel Servet, lo que importa es su obra.

 283. Jorge
  25-01-2013 15:53

  jaja . volviendo a lo de Gonzalez es que me parto. Un tio que aparece en todos los periodicos de Aragon como una eminencia, Altoaragon, Heraldo de Aragon y en los propiso comunicades de los Estudios sijenienses a prensa en 1996 1997 ( antes de que le echasen por pensar diferente), y en los tres Nacionaes. El Pais( 2 veces), el Mundo, y ABC ( 2 veces) con articulos bien grandes algunas veces de pagina entera. Anda que no les tiene que joder ahora a Aragon decir que no tiene apoyo, cuando ellos mismos se lo brindaron de manera brutal. reconociendo sus obras y descubrimientos hasta mas o menos el 2001 http://www.scoop.it/t/discovered-new-works-and-true-identity-of-michael-servetus-proofs Por cierto habria que tambien dejar claro como el gobierno de aragon financia los congresos de Miguel Servet, por ejemplo el ultimo, la diputacion de Aragon, así como una gran lista de libros publicadas por los estudios sijenienses, incluido el de Gonzalez que publicó con ellos en 1997 con la nueva obra Dioscorides de 1543. Nada, que la mierda caiga donde toda, como decian por ahi antes.

 284. sophilia
  25-01-2013 15:36

  Es bastante ridiculo decir que Servet nace en cataluña por ese razonamiento pero bueno. Yo creo que hay multitud de personajes catalanes, pero este no parece uno, lo siento.

 285. perello
  25-01-2013 15:34

  És clar que sap. Algunes persona de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona em van dir que és un dels mejors paleografistas de espanya. I expert en impressors de França. És molt estimat enel arxiu

 286. Monse
  25-01-2013 15:27

  Acabo de veure com sap paleografia per entendre documents complicadíssims, també es veu com sap grec, llatí, i hebreu. Dir que aquesta persona "juga a historiador"??? ja.

 287. Pere.A
  25-01-2013 15:15

  La teoria de bainton i Calvino és ridícula. Cartes ordinàries, declaracions verbals i sense cap explicació raonable de per que Miguel diu el que diu. Ok, convençut. Nom real Miguel de Villanueva, i nascut a la problemàtica ciutat de Tudela, però amb diòcesi a Saragossa a Espanya, i amb pare espanyol, sembla que no navarrès.

 288. Amanda
  25-01-2013 15:04

  Picasso Tambien Catalan: Que te has fumado? He visto la pagina y leido los pdfs del Dr Gonzalez. ¿Que tonterias dices? Ese hombre tiene un nivel que ya quisieran 3/4 de los catedraticos de Historia. Ha descubierto las 10 obras perdidas, el orgen Judeoconverso, documentacion de la diocesis de Juan Serveto, ediciones desconocidas de una de las Biblias de 1542 de Servet. Ha probado que historiadores como Hillard y baron estan equivocados, porque la Biblia de 1545 , estaba sin firmar, y ellos decian que si. Pues se equivocaban. Quizas porque no visitan archivos. Lo que han hecho los estudios sijenienes es copiar de una biografia a otra sin mirar nunca los orginales. Igual que la falsificacion que presentan en el protocolo de 1504. Es algo inhaudito. Presentar un protocolo de 1504 con informacion de 1537. Vamos, es mas de Urdangarin. Por cierto sus comentarios sobre la web referida son ridiculos. Ya que ninguna web se atreve a dar documentos primarios. Igual porque ni siquiera los han ido a ver. Aqui no investiga nadie, y Aragon no quiere investigar, porque eso implicaria encontrar cosas que no le convienen. Por cierto, tambien fue recibido en la Academia real de Medicina de catalunya, y fue la estrella de la comunicacion, donde yo estuve. Tambien estuve en el congreso de Segovia, y tengo amigos que estuvieron con el en Galveston, en la Universidad de Texas, en su comunicacion hace unos 12 años yo estuve en Padua. Ese descubridor no " juega a ser historiador". Es uno de los 3 investigadores mas importantes de la International Society for the History of Medicine. Por eso en Padua se le cedio el aula Magna del Palacio del Bo, donde enseñaba Galileo, para que nos expusiese sus ultimos avances, que fueron, brutales. Un saludo.

 289. Arsene
  25-01-2013 14:48

  Falso El Dr Gonzalez es licenciado en historia moderna. Es juez de premios historicos en navara y delegado de España en la sociedad internacional de Historia de la Medicina y miembro de la Sociedad Francesa de la Historia de la Medicina. Es un gran inv estigador con 3 premios nacionales de Investigacion pediatrica, y algunos de historia. Los documentos en los que se basa el orgen de Servet no son contundentes son una . hez. Cartas y declraciones de Calvino , o de Miguel en Ginebra en donde se dice " No presenta documentos". El Derecho real frances edicto de Enrique II de Francia estupila que las cartas de Naturalizacion siempre seravn verificadas por la camara de Comptos. Y por el parlamento de Grenoble. Ademas de por la cancilelria Real. Documento de 21 paginas, Que todo el mundo pued econsultar. Igual que el registro en la Universidad de Paris. 1 solo documento? Falso. Registro de La universidad de Paris y Naturalizacion Francesa, junto con sus procesos de Verificacion dela Camara de Comptos. Verificacion Notarial por parte de los Secretarios de la Camara de Comptos, y su secretario Ferrand. 2) Los aragoneses, no pueden acreditar uan estratgema este acto, pues nadie explica por que refiere unpadre español y una diocesis españoila, y no una archidiocesis. La archidiocesis no se refiere nunca. Por tanto dice la diocesis de Zaragoza, haciendose pasar por Navarro? Genial la teiroa, asi como que elige el apellido falso del tambien lugar de " nacimiento". Esto es una estupidez. Calvino y Bainton se les ocurrio y no tiene ningun sentido. Si hubiese querido ser " Navarro" habria dicho que nacio en otra ciudad navarra ( mucho menos conflictiva) por ejemplo Pamplona, con una diocesis navarra, por ejemplo Pamplona, y con un padre Navarro. Pero no dice eso. El dice que reside en españa. no en Navarra, en zaragoza. diocesis, no archidiocesis. A lo mejor es usted el que juega a historiador, y no el Dr Gonzalez, que lo alavan en diarios academicos tan importantes como Vesalius, que yo leo. Y nunca nadie habia sido alabado por el Presidente y el editor de estos prestigiosos diarios academicos. Asimismo tambein fue alabado por John DeGiogia y por la Universidad Hebrea de Jerusalem. En 1999, con su estudio sobre los Zaporta que es el que se utliza de referencia, por unir a los conocidos Zaporta con Servet por priemra vez, y darse cuenta de que son judio conversos. Nadie antes lo hizo, y usted no puede probar lo contrario. Iguel usted dice tonterias, y no sabe de lo que habla , y no puede competir con alguien que ha publicado 38 veces sobre el tema, http://www.miguelservetinvestigacion.com/perfil.html Ahi está el que jeuga a historiados. 25 pdfs. Con gobiernos enteros como el de Tunez, llendo a sus congresos, o como el presidente de españa llendo a otros de españa en sus coinferencias. Siga diciendo tonterias. " Se hace pasar por navarro?" Tonterias, no dice eso, de Tudela, en el reyno de navarra, pero con diocesis de zaragoza, ( no archidiocesis) y con padre español. Que navarro eh? 3) " Dieferentes doucmentso referiendose a la misma informacion" vaya, que habil, igual que .. los 3 libros con el pseudonimo, una declaracion en un juicico en la que no se presentan pruebas.., " Miguel no presenta documentos", y una carta de calvino que dice tener las pruebas de Miguel dicendo que es " Servet" pero que no las tiene, frente a los documentos Reales, Verificacion de Comptos y registro en el Parlamento 2 veces, y registro en Universidad de Paris. Usted no tienne ni Idea de Derecho Real Frances. Usted es el que juega a historiador. Nombre real de " Servet" = Miguel de Villanueva.

 290. Bilbilis Aragonian
  25-01-2013 13:38

  Por cierto, yo soy el que corta el jamón en las cenitas, porque no tienen ni puta idea. Entalto Aragón.

 291. Bilbilis Aragonian
  25-01-2013 13:34

  Soy aragonés, de Calatayud, y vivo temporalmente cerca de Barcelona (trabajando para una empresa aragonesa) y corroboro lo que alguien ya ha apuntado aquí: "El término delirio es el nombre que se le da a un tipo de enfermedad o condición mental que se basa en la alteración de la realidad a partir de la presencia de una psicosis. El delirio hace que una persona que tiene las facultades mentales alteradas perciba la realidad que lo rodea de manera tergiversada no sólo a nivel sensorial (por ejemplo, los sonidos o las imágenes) si no también a nivel cognitivo y racional. Un alto porcentaje de la población catalana padece de delirios." Imaginaros que no pueden creerse que en Aragón también comemos p´amb tumaca desde siempre y que los castallanoparlantes le llamamos jamón y pan con tomate. Se llevan cada sorpresa que se quedan tocados". Visca l´Aragò.

 292. carmen
  25-01-2013 10:09

  Los catalanes sois tan tontos, que aún inventando las mayores barbaridades os las creeis como si fueran realmente hechos históricos. Mas os valdría poneros a trabajar y a estudiar de verdad la historia. ¿No teneis en Barcelona el archivo de la corona de ARAGÓN?. Parece mentira, que teniéndolo tan cerca no lo hayais ni ojeado. Aragón tiene su historia y mal que os pese, vosotros fuisteis una provincia del Reino de ARAGÓN, sí ARAGÓN con mayúsculas, pedazo de analfabetos. CARMEN, UNA DE TERUEL - ARAGÓN.

 293. Tomé Nota
  25-01-2013 06:19

  La Archidiócesis de Toledo se extiende hasta Extremadura; la Archidiócesis de Granada tiene su sede en Cartagena; algunas pueblos de Aragón están adscritos a la Archidiócesis de Navarra. Ésto se repite de forma generalizada por todo el territorio español. Que Villanueva de Sigena haya pertenecido a la Diócesis de Lérida no significa que sea catalán. Las fronteras de la Corona de Aragón están muy claras desde la Edad Media; no existe una supuesta Confederación catalano-aragonesa, ni reyes catalanes, ni reino de Catalunya. Pertenecer a un condado o a una federación de condados, como es el caso de Catalunya, no desmerece la Historia de ningún país; pero es la Casa de Aragón la que tiene la primacía y la que da nombre al Señal de Aragón, la cuatribarrada, vuestra señera también, las barras de Aragón, de los Aragón, apellido de la Casa Real, no condal, Real. ¿Para qué ir por ir? Y el Aneto, también catalán, joer, que pesaos.

 294. Picasso Tambè Català
  25-01-2013 05:40

  El médico zaragozano González Echevarría (con plaza en el Hospital de Tudela y cuyos estudios sobre Servet han sido financiados por el Gobierno de Navarra) alude a la procedencia tudelana de Servet basándose en documentos franceses (una misma alusión en diferentes escritos) en los que se menciona dicha procedencia navarra. Esta inconexión extraña en el contexto de la procedencia acreditada de su origen aragonés se resolvió hace tiempo al considerar tales datos una estratagema para pasar desapercibido a sus posibles perseguidores. Los documentos y testimonios en los que se da por hecho la procedencia aragonesa de Servet son contundentes. Es loable el trabajo de Glez. Echevarría, pero no deja de ser un médico jugando a historiador y, como en la medicina, las investigaciones serias se publican en revistas serias, no en una página web, a la que se nos dirige en este foro, que está elaborado por el propio Glez. Echevarría ( por cierto, muy malica). De igual manera que el autor del presente artículo sobre la procedencia catalana de Servet se basa en la delirante razón de que Villanueva de Sigena es catalán por el hecho de haber pertenecido este pueblo a la diócesis de Lleida nuestro médico historiador Echevarría considera que la parte define el todo, y que un documento aislado corrobora una posibilidad que sólo es suposición. Tan suposición como que Colón es catalán... todos sabemos de dónde es... y también que el perrito de Tintin es un fox terrier.

 295. Arnau
  25-01-2013 02:49

  No tiene mucho sentido plantear la cuestion asi, esta bien pensar, pero eso de una poblacion catalana bajo administracion aragonesa... es bastante ridiculo. Al contrario si que hay documentos importantisimos que demuestran que nace en Tudela, mientras que Villanueva de Sijena no tiene ningun documento oficial. Ya tenemos muchos personakes importantes, pero esto suena mas a una elucubracion, bastante creativa. No pretendo ofender. Solo eso, pienso que no se deberian plantear así las cosas. Cientificamente Servet nace en tudela, porque no se llama " Servet". La Academia Real de Medicina de Catalunya ya lo dijo en 2011. Y por que? por los documentos oficiales, año 1511 seccion vida www.miguelservetinvestigacion.com . Calvino nos consiguió engañar a todos, Miguel no se llama " Servet", es mas, parece que odia a la gente de Villanueva de Sijena, por eso manda la Inquisicion contra ellos 3 veces. 1531, 1532 y 1553.

 296. Guerau
  25-01-2013 01:41

  exactament avui ia aragonés=castellà no hi cap diferència, quan sabem que el català va nàixer a l'actual aragó, i s'hi parlà força segles...doncs això es el que ens espera a catalunya, valència i balears si no ens independitzem de Castella, ens espera ser igual que els aragonesos= ser castellans

 297. Franxa d´Aragò
  24-01-2013 23:17

  Es confirma: el gos de Tintín no és un fox terrier ... és un pastor català.

 298. Moncaíno
  24-01-2013 23:09

  Se confirma: el perro de Tintin no es un fox terrier... es un pastor catalán.

 299. Delizias
  24-01-2013 22:55

  El término delirio es el nombre que se le da a un tipo de enfermedad o condición mental que se basa en la alteración de la realidad a partir de la presencia de una psicosis. El delirio hace que una persona que tiene las facultades mentales alteradas perciba la realidad que lo rodea de manera tergiversada no sólo a nivel sensorial (por ejemplo, los sonidos o las imágenes) si no también a nivel cognitivo y racional. Un alto porcentaje de la población catalana padece de delirios.

 300. 6esenta
  24-01-2013 21:00

  PARANOIA definición: f. psiquiat. Conjunto de perturbaciones mentales que provocan un estado de delirio.

 301. Aragones
  24-01-2013 18:36

  Angel Daniel: OK, salutacions.

 302. Aluterio
  24-01-2013 18:19

  !!Que bueno el articulo!!! Me parto el pecho , hace años que no me reìa tanto. Bueno , os apunto unos articulos para indagar , " ¿llegaron los catalanes los primeros a la Luna?" , "La gran muralla china ¿fue diseñada por catalanes?" No digais que no cooperamos los aragoneses.

 303. MBruenor
  24-01-2013 17:45

  Official documents= Previous documents for demonstrating identity= Tudela ( and staying in Zaragoza) "Servet"= in letters, 3 books ( out of 8 signed) with no impresor, no city, declaration without documents. True name of Michael, Michael de Villanueva, born in Tudela in the Kingdom of Navarre, 1)Enric II King Dauphin of France 2)Chambre des Comptes 3)Parlement au Grenoble 4)Université de Paris Conclusion: Miguel de Villanueva, Born in Tudela, in the Kingdom of Navarre. You can read it yourself

 304. Albert
  24-01-2013 17:32

  El problema està en barrejar naps, i cols. Perquè? Doncs perquè es desvia el centre d'atenció. En aquest article, agradi o no, es posa de manifest una sèrie de dubtes a partir d'un relat "oficial" (oficial perquè l'acadèmia assalariada ho corrobora, i l'estat ho assumeix dins dels llibres de texte escolars). Els relats oficials són erronis o manipulats o ...??? No, aquí no es diu això. Aquí, repeteixo, s'exposa una sèrie de fets, elements, referències, intuïcions, i, deduccions, que permeten dir que cal aprofundir sobre la història d'en Servet (d'on ve, què fa, què diu, on va, etc), i, això mateix, es fa a partir del màxim de referències que es puguin trobar. I, a més antigues, millor que millor. A l'INH, fundació privada finançada per patrons i adhesions particulars, després d'uns quants anys valorant i analitzant la teoria bàsica del cap de recerca actual de l'INH, en Jordi Bilbeny, que diu que es pot comprovar per passiva i activa que hi ha una constant adulteració i maniplació de textes, grabats, llibres, documents, i que la majoria són traduïts, i que la majoria han "superat" les ordenances reials i eclesiàstiques de censura i control (també d'imprempta), i que aquesta adulteració permet dir que és Castella, la monarquia castellana, el poder castellà, que acaba absorvint i controlant el govern d'Espanya, tenim una conclusió: CAL ANALITZAR I REESTUDIAR TOTS ELS FETS DE LA HISTÒRIA EN RELACIÓ ALS REGNES DE LA CONFEDERACIÓ CATALANO-ARAGONESA bàsicament, SUSCEPTIBLES que hagin pogut ser víctimes d'aquests fets. Això és delicte???? Depèn, per a nosaltres no. No negarem que això pot estar atacant, pel fet que es qüestiona directament, bona part del relat de la Història d’Espanya assumida per tots els poders dictatorials i democràtics (ben pocs periodes, per cert) que Espanya ha tingut. O sigui, dels fonaments bàsics de la unitat d’Espanya, dels fonaments bàsics de l’esperit i ànima que tot relat històric, acaba esdevenint per als ciutadans que el fan seu. Però, a nosaltres, no ens mou això. Només ens mou entrar allà on creiem que hi ha una esquerda, una incoherència, una impossibilitat. I, per això mateix estudiem, repassem, analitzem, i diagnostiquem o bé deduïm. I ho escrivim. Des d’aquest entitat, l’INH, lamentem profundament el malestar que hagi pogut ocasionar una reflexió/estudi, o tot el que escrivim. Fa uns decenis, sabem que se’ns podia aplicar tot el pes de la llei i ser engarjolats, o fins i tot cremats o expulsats del País. Actualment, però, el relat de la història, com qualsevol altre relat, ja no està guardat i vigilat per la maquinària de l’estat i la seva violència o beneplàcit. Aquí només parlem de coneixement, com alguns dels participants heu exposat, amb fets/proves/referències, fins i tot dubtes o crítiques. D’altres, però, heu reaccionat d’una manera airosa/ofesa/crispada. Bé, per a molts catalans/es que poretem anys i panys vivint sota el genocidi cultural-social-econòmic-polític que des de l’Espanya dictatorial s’ha exercit contra nosaltres, això ja no és suficient. Ara busquem fets i raons, diàleg i discussió, i, al final de tot, conclusions. Benvinguts al debat, però deixeu les armes fora de l’aula. Perquè aquí només té lloc la paraula i la intel.ligència. La resta no ens interessa.

 305. Àngel Daniel
  24-01-2013 17:02

  Aragonés: Era un comentari generalista i per tant no es pot contrargumentar amb casos personalistes, ni a favor ni en contra de castellans, aragonesos o catalans. Puc donar-te una llista de grans fillsdeputa catalans i no acabaria, i savis castellans i aragonesos, però no atacaria l'arrel de la qüestió. Pot semblar una opinió diguem que xovinista (que no ho pretén) però ho dic seriosament, quelcom passa en la manera d'entendre el coneixement en castellans i catalans. És un fet empíric, repeteixo, empíric, que al llarg dels segles ha anat repetint-se i perpetuant-se (te'n podria donar centenars de milers de casos). Pots fer el mateix anàlisi entre castellans i anglosaxons, mediterranis (també catalans) i nòrdics, quelcom passa. I justificar-se amb orgulls patris no soluciona res. Nota final: El nivell del sistema educatiu català comparat amb Finlàndia és pèssim i no tenim cap inconvenient en admetre-ho. Què fem, ens enfundem amb la bandera catalana? NO, anem a Finlàndia, observem, preguntem, comprenem, observem, comparem i intentem trobar solucions (encara estem igual). També fem coses malament, moltes, però ens fem preguntes i acceptem respostes sense tirar merda al que ens aconsella. Un saludo.

 306. Aragonés
  24-01-2013 16:40

  Angel Daniel: Es emocionante la autoestima que expones y que haces extensiva a todos tus paisanos, la humildad no es una de las virtudes que se te puedan atribuir, otras quizás si. Entre los que hablamos castellano estamos gentes para todos los gustos, y mal que te pese, ocurre lo mismo entre los catalanoparlantes entre los que incluyo a paisanos míos. Ni todos los aragoneses somos gente noble, ni todos los catalanes son gente de mente abierta y sentido común. Las cosas son como son y no como nos gustaría que fueran, son más prosaicas de lo que tu idealizas. Un saludo.

 307. Àngel Daniel
  24-01-2013 16:04

  Francesc, tens tota la raó. Sovint penso que algun científic estranger hauria de fer un estudi psicològic (descarto 100% el genètic) que expliqui el per què de la diferència intel·lectual/perceptiva dels catalans i castellans. És a dir, a un català ja no li sobta però un estranger flipa al veure el nivell de recepció intel·lectual d'un castellà i d'un català davant un coneixement nou. No parlo de quantitat de coneixements, sinó de la racionalitat i la conducta davant aquests nous sabers. Exemples: El català històricament sempre hem estat oberts de ment, totes les civilitzacions que han penetrat a la península ho han fet pel llevant i ens hem fet nostres les seves aportacions intel·lectuals. Fenicis, grecs, romans, àrabs, jueus, francesos, castellans, portuguesos,... el romànic, el gòtic, el renaixement, l'humanisme, l'erasmisme, el protestantisme,... totes aquestes ideologies han quallat fàcilment als estats catalans. No és així a Castella, on sempre han estat bel·ligerants amb el pensament heretge (contrari al propi, el forà, l'estrany, el bàrbar). Un català es fa preguntes, és inquiet amb el desconegut, vol saber coses noves, és educat amb el pensament diferent, escolta, escolta, pregunta i repregunta, pensa i torna a preguntar. No insulta al que pensa diferent, no vomita merda contra l'altre pel sol fet de pensar diferent, poder creurà que l'altre va errat però no per això li espetarà mocs i merda a la cara, som educats, civilitzats. I insisteixo, què tenen els castellans que durant segles han obrat igual? Què té la seva aigua, el seu blat,.. que els fa ser maleducats crònics? Un dirà, home, són casos puntuals, NO, perquè és una constant que es repeteix al llarg dels segles, passen els anys, les modes, les ideologies, els reis, els censors,...però la mala educació i la ment tancada continua intacta. No ho entenc, que algun psiquiatra, un genetista, un antropòleg, algú de fora m'ho respongui. Segurament la meva opinió serà corroborada en posteriors opinions castellanes/aragoneses (que és el mateix). No falla.

 308. Francesc
  24-01-2013 14:23

  Moncaíno escrius "per què ho diem nosaltres". La cosa no va per aquí. Senzillament, tot el que en aquest web s'exposa són dubtes raonables, raonats i enraonats. I el que ha de fer un en aquests casos, si es vol ser intel.lectualment honest i arribar a la veritat dels fets en un assumpte determinat, és aplicar la contenció i l'abstenció de judici a fi de llegir amb el mínim d'idees preconcebudes. El fet de canviar la manera com està estructurada una tesi ha de ser en primer lloc motiu per despertar la curiositat i per a fer-se preguntes a un mateix i després fer-les al defensor de la nova postura. Preguntes com: i si l'autor d'aquesta tesi té raó? I sí sóc jo qui està equivocat? O bé: és lògic el que defensa? És coherent? En què va errat? Què hi ha de cert? Reconec, però, que de vegades és difícil mantenir-se impassible. A mi mateix em costa. Tanmateix, s'ha de fer. Tots ho hem de fer. Estic convençut que hi ha massa passió irreflexiva en els comentaris d'aquesta entrada. Massa desqualificacions. Sobre la teva tesi de si Montserrat o Muntaner són aragonesos o el fet que determinats pobles i persones de Catalunya son aragonesos etc.... doncs mira, no és descartable a priori. No hi ha res descartable. Ara, el que es tracta és de provar-ho. Salutacions

 309. Tudelano
  24-01-2013 14:17

  Pero tu mucho cerebro no demuestras tener con ese comentario...igual es que no lo has sabido leer...y aún así hablas de ignorancia. Yo si que alucino que en esta página puedan leerse comentarios de gente que demuestra la capacidad mental del ganado ovino.

 310. la leche
  24-01-2013 11:33

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 311. Aragonés
  24-01-2013 01:14

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 312. Eureka
  23-01-2013 23:58

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 313. MSC
  23-01-2013 23:48

  Minoritaria, Sociedad Internacional de Historia de la medicina, Real academia de medicina de Cataluña, dicen que Servet en Tudela. Y veo que has copiado wikipedia, que quieres que diga qwikipedia? lo puedo cambiar ahora mismo! Fuente muy academica y erudita escrita por gente que no tiene ni idea de lo que dice, y se le da la capacidad de editar.

 314. MSC
  23-01-2013 23:44

  Lee tu este documento firmado por el Rey, la camara de Comptos, Secretarios reales, y Parlamento de Grenoble. Y a ver si encuentras algun documento oficial ( aparte del de ginebra que no vale porque dice " miguel no presenta documentos" para probrar su nombre real y lugar de nacimiento.http://www.michaelservetusresearch.com/ENGLISH/naturalization.html , Muy claro, 21 paginas, mas el registor de Paris, algun documento oficial en que sea " Servet" despued de entregar pruebas documentales, ? ni una.

 315. Joeeeeeeeeer
  23-01-2013 23:42

  Aunque es generalizada la opinión de su origen aragonés, existe otra tesis, minoritaria: Actualmente la mayoría de biografías3 de Servet sitúan su lugar de nacimiento en Villanueva de Sigena, aunque hay algunos investigadores que mantienen la opinión de que nació en Tudela de Navarra4 . Para ello se basan en documentos en los que Servet se atribuía un origen navarro, mientras vivía en Francia bajo la falsa identidad de Michel de Villeneuve. Sin embargo, según los partidarios de la hipótesis aragonesa, este nombre ficticio haría alusión a su auténtica localidad natal, Villanueva de Sigena, donde se conserva la casa familiar, hoy convertida en centro de interpretación.5 Fue hijo de Antón Serveto, noble infanzón6 y notario del Monasterio de Sigena (; actualmente se encuentra en el MUSEO NACIONAL DE ARTE DE CATALUNYA, el mural de la techumbre del Monasterio de Sijena, quemado y expliado por Catalunya) y de Catalina Conesa, que por línea materna descendía de la familia judeoconversa de los Zaporta. Tenía dos hermanos menores: Pedro, quien continuó con la notaría paterna, y Juan, que fue ordenado sacerdote.

 316. Que cruz
  23-01-2013 23:30

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 317. MSC
  23-01-2013 23:13

  Igual con "Servet"., todos los documentos oficiales " MIguel de Villanueva" nacido en tudela, en el Reyno de Navarra", Villanueva de sijena, en ningun documento oficial. Tu mismo, Autoridad del Rey de Francia, El Palamento de Grenoble y La Camara de Comptos de Francia, frente a cartas y pseudonimos en 3 libros, .. y una declaracion en un juicio sin presentar documentos. Ginebra " miguel no presenta documentos" ( juicio de Ginebra). Ahi tambien queda.

 318. Sin acritud
  23-01-2013 23:13

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 319. Sin acritud
  23-01-2013 23:10

  Los aragoneses tenemos con los navarros tantas similitudes o diferencias como las que podemos tener con Catalunya, pero observa el escudo de Petilla de Aragón (Navarra) y verás como solucionan las discrepancias los pueblos civilizados.

 320. MSC
  23-01-2013 23:05

  Yo acepto pulpo, si abres la puerta a decir quien segun tu criterio es que.., pues entonces todo el mundi puede decir lo que queira del que quiera, su tu sientes que es " aragones" pue smuy bien, Yo acepto el puplo y su partida de nacimiento esta referida en la comunidad navarra. Si quieres redefinir el concepto de " Ser de" adelante, pero entonces no seas hipocrita montandla con una cosa, y diciendo lo que no es en la otra. Donde estan registrados los nacimientos,es " Ser de" pues entonces cajal navarro. Ahi queda.

 321. Sin acritud
  23-01-2013 22:49

  MSC. Petilla de Aragón es un pueblo de Navarra (en la Edad Media, aragonés), al que fue destinado la familia de Ramòn y Cajal (absolutamente aragonesa) por ser aquella población un enclave en medio del territorio aragonés y, por cercanía, era lógico que ocupara la plaza un médico aragonés (el padre de Ramón y Cajal). El novel de Medicina nació y paso unos meses en Petilla de Aragón (Navarra). Si esto implica que es navarro, aceptamos pulpo como animal de compañía. Pero, evidentemente, Navarra es, en comparación a Catalunya, otra cosa.

 322. Sin acritud
  23-01-2013 22:14

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 323. MSC
  23-01-2013 15:06

  Mas valdría que todo el mundo aprendiese un poco de historia y de como se investiga antes de decir que es de un lado o de otro. Los aragoneses se han creido una ficcion, la relacion con ctaluña de servet, es una elucubracion. Pero bueno, entre creerse lo que se ha venido diciendo desde años, y lo que algun grupo elucubra, bueno. Con cual me quedo? pues con los que investigan, y presentan los documentos y estan centrados en la identidad de Miguel, no en su lugar de nacimiento. No es " Servet" y eso es lo que importa. Hemos entendido toda su vida al reves. www.miguelservetinvestigacion.com

 324. Mario Cortés
  23-01-2013 12:17

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 325. Jesús
  23-01-2013 11:18

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 326. albert
  23-01-2013 00:35

  gràcies a tots si algun dia feu un "simposi", o un intercanvi de coneixements, ens podeu convidar. No acostumem a mensprear a ningú que aporta dades, hipòtesis, elucubracions, o semblants. Però, el que més ens agradaria, és que cadascuna d'elles, per inverosímil que fos, tingués alguna mena de base, per més forasenyada que fos. Alguns de vosaltres heu confós la vostra esència, per l'esència naci-onal. Però no és això. Només es tracta de coneixement, d'anàlisi, de recerca, de conclusions, d'intuicions. Naltros portem més de 500 anys (alguns segles amb els vostres avantpassats també) en una lluita peninsular per ser, esdevenir, i projectar. I és clra, la nostra història no es diferencia gaire del tòpic històric de l'evolució humana. Ai las, però, naltros som víctimes d'uns altres. Però, algú, segurament, abans que naltros, va ser víctima dels nostres avantpassats a qui pretenem "restituir". No cal prendre-s'ho a la tremeda. només cal Racionalitzar el tempus, les paraules, i, els sentiments. BENVINGUTS AL MÓN MATRIX, on l'oficial no és el que diu ser, i el que és, va treient cap... Sense rancúnies, però. Albert

 327. daniel
  22-01-2013 23:59

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 328. Julia
  22-01-2013 19:33

  Miguel Servet era originario de la provincia de Huesca. Es un aragonés universal. Denuncio la apropiación indebida de personajes aragoneses por los catalanes

 329. Fer
  22-01-2013 17:07

  Siento comentar que Miguel Servet era originario de la provincia de Huesca. Es un aragonés universal.

 330. Datador
  22-01-2013 16:50

  Independientemente del origen de Servet, lo que está claro es que Colón era catalán. Por este motivo los artículos en esta web no se datan en formato europeo(DD/MM/AAAA), sino en formato americano(AAAA/MM/DD) como homenaje colombino.

 331. Fede
  22-01-2013 13:58

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 332. Ramon
  22-01-2013 11:37

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 333. Arsene
  22-01-2013 09:49

  Es un dato falso que no existe en ningun documento, Ha una falsificacion en unprotocolo de 1504, alterado con datos de 30 años despues. Los protocolos notarianoes no se pueden alterar. Asimismo, su declaracion en ginebra, no requiere de ningun documento para probar lo que dice. Anton Serveto es un conocido, si, pero no su padre, sino muy posiblemente su padrasto. Lo que se difundió es simplemente mentira. http://www.miguelservetinvestigacion.com/historia.html figura tres. La unica " prueba" que se inventa Castro y Calvo y nunca muestra el original, por la chapuza que debio hacer. Solo ese dato, Cesar.

 334. César
  22-01-2013 09:27

  Solo como apunte; el padre de MIguel Servet nació en Serveto, una pequeña localidad del Pirineo oscense, para luego bajar a tierras monegrinas a trabajar como notario, en Villanueva de Sijena, donde tuvo sus tres hijos. Es un dato aceptado por la comunidad de historiadores e investigadores.

 335. Pere
  22-01-2013 06:12

  La veritat és que sembla que no, Pamela. Fa por eh?

 336. Pamela A. Lopez
  22-01-2013 06:03

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 337. Arsene
  22-01-2013 06:00

  Aqui esta un manuscrito del congreso nacional donde Francisco es el primero que habla de las obras de Garcilaso y Boscan, como de Servet. www.miguelservetinvestigacion.com/pdf/15bAnatPatProg.pdf Descubrimientos tan brutales merecen referenciarse.

 338. Arsene
  22-01-2013 05:48

  Lo importante son sus obras, eso todos de acuerdo, si. Errores de la Trinidad 1531, Dialogos de la Trinidad 1532, Geografia de Tolomeo 1535, Apologia contra Fusch 1536, 1537 Explicacion de los Jarabes 1537, Manuscrito de la Complutense ( nueva-c.1538), Ymagines (nueva-1540), Biblia Santes Pagnini 1542, Ex postremis doctorum 1542, Retratos o Tablas (nueva) 1543, Disticos de Caton ( nueva-1543), DIoscorides (nueva-1543), farmacopia Enquirion ( nueva- 1543), Biblia cum glossis ( llamada biblia fantasma- 1545, francisco probo su existencia), Belleza de la leguna latina ( nueva 1549), Ocho partes de la Oracion ( nueva- 1549), Opera Omnia de Galeno ( nueva 1548.-1551), Chrsitianismi Restitutio 1553, y postuma Dioscorides 1554 por sus amigos despues de muerto con sus comentarios ( nueva). Gracias a Francisco por todas estas obras nuevas, asi como tambien las posibles de Garcilaso y Boscan, que tambien apuntó el por primera vez, en el congreso que yo atendí.

 339. Francesc
  22-01-2013 02:39

  Perdó. Refutació per a perplexos. Arnau de Villanova fou el metge dels reis catalanoaragonesos dela segona meitat del XIII i alhora teòleg molt polèmic.. Era nascut a València i va escriure la seva obra en català i en llatí. Cervantes és un Servent i va escriure la seva obra en català i la censura la hi va traduir al castellà. Colon era català i de Barcelona: Joan Cristòfor Colom i Bertran i va descobrir Amèrica sota l'estendard quatribarrat, es a dir per al rei Ferran i per a la Nació Catalana.

 340. Francesc
  22-01-2013 02:33

  Refutació per a perplexos. Arnau de Villanova fou el metge dels reis catalanoaragonesos i alhora teòleg molt polèmic.. Era nascut a València i va escriure la seva obra en català i en llatí. Cervantes és un Servent i va escriure la seva obra en català i la censura la hi va traduir al llatí. Colon era català i de Barcelona: Joan Cristòfor Colom i Bertran.

 341. Juan Manuel
  21-01-2013 22:10

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 342. Mangel
  21-01-2013 20:59

  Aunque la verdad es que su origen viene tambien de Aragon, De todos modos, las ciudades que Miguel registra en papeles oficiales es tudela y zaragoza. En principio no hay nada que indique relacion con cataluña. Bueno chicos, tampoco pasa nada, hay multitud de personajes catalanes importantes. Lo que importa de Servet son sus obras,hace 18 años teniamos 9 obras, y ahora tenemos 10 mas gracias al dr Gonzalez. Eso si que es acojonante.

 343. mangel
  21-01-2013 19:37

  Pues puede ser. Los De Villanueva estaban por todos lados, si. Ademas eran importantisimos, en Aragon, Cataluña, Toledo, Madrid, Valencia, toda la peninsula.

 344. Miquel Monserrat
  21-01-2013 19:31

  Científicament té més sentit la investigació de gonzalez. Qui sap? Pot ser que el pare de Miguel De Villanueva si que tingui relació amb Catalunya, encara que el en principi no la tingui. També hi ha alguns jueus conversos a Catalunya amb aquest nom, XVI. O potser no. En qualsevol cas és molt interessant. Sembla que la resposta la té el pare desconegut, que pot ser Navarro, Aragones o català, o fins i tot castellà. Però sembla que jueu. De Villanueva,... donde estas?

 345. TODO ES CATALÁN
  21-01-2013 19:29

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 346. Àngel Daniel
  21-01-2013 18:56

  Thomas Rhyme, Francisco, Jorge Monforte, Karol,... i altres, uns animo a exposar en aquesta web aquestes investigacions sobre Servet, així com d'altres. Aquesta web pretén treure a la llum les falsedats de la Història oficial castellana en quan a fets històrics de Catalunya i de tots els territoris que la van constituir. Ens interessa desmuntar l'historicidi perpretrat tant al Principat, a Aragó, València, Itàlia, Grècia, les Canàries, Navarra, Castella, Almeria, Múrcia, Granada, Amèrica, Oceania, Àfrica,... Seria fantàstic que investiguéssiu personatges possiblement aragonesos com "Hernán Cortés" o "Magallanes" i aquesta web us obriria les portes de bat a bat si ho exposéssiu. La Història mateixa d'Aragó (el regne) té molta xixa censurada per Castella, mooolta. Aquesta web va d'història viva, i el que és fals avui, demà pot ser cert, ampliat o desmentit. Això és investigar, la resta, refregir llibres d'Història d'altres refregidors. Benvinguts.

 347. Jorge Monforte
  21-01-2013 18:29

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 348. Jaume
  21-01-2013 18:15

  karol, estic d'acord. Ho sento molt. Una injustícia.

 349. Karol
  21-01-2013 18:05

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 350. Thomas Rhyme
  21-01-2013 17:45

  Aqui el unico que ha aportado datos es Francisco. Los demas decis opiniones pero no razonan. El ha dicho las fuentes primarias que hay y por que las hay. Y explicado todo su punto, revatiando las tesis de Villanueva de sijena. Documentos oficiales, Tudela y Zaragoza. Esa es la verdad. Por tanto, nacido en Tudela, seguramente de familia de aragon, luego viviendo seguramente por muchos años en zaragoza, como asi dice la diocese, no de Lerida, eso es mentira, en pagina de Gonzalez pueden ver la diocese real, zaragoza año 1538. www.michaelservetusresearch.com y todos los documentos. Y encima, miguel se va Francia y nunca vuelve. No se puede considerar que siente apego por españa en general, cuando habla y dice ser " español de aragon" es cuando hay peligro, tontamene se entiende esto como chuleria, pero no lo es. Es redirigir a la inquisicion, hacia donde el quiere, Y no es su casa. Por eso cuando la inquisicion llega y habla con anton Serveto, no quema en efigie a Michael. Esto nunca ha pasado, siempre se quemaba en efigie a los heretics. Miguel manda la inqusiicon contra su padrastro. Errores de la trinidad Author: "Spanish"+ Aragon+ Villanueva+Serveto +Alias reveis( les dice la puerta de la casa) Y dos veces, 1531 y 1532. Nombre de Impresor Sezter? no lo pone, Nombre de ciudad Hagenau? no la pone. marca de impresor tampoco. Nada. Ademas en basel esta con "Capito", "Bucer" "Melaththon"y "oecolampadios" todos pseudonyms. Es ahi donde le llaman "Serveto/Servetus". Otras obras de miguel "universal explanation of the Syrups", author, Miguel De Vilanueva. Impresor, Simon de Colines, ciudad, Paris, Año 1537, y asi todas las firmadas por Miguel De Villanueva. Nombre muy comun en españa. Igual que 62 pueblos llamadas Villanueva. Leanse año 1511 seccion vida de web. Ademas nadie puede explicar por que Miguel es tan tonto y para escapar pone " De Villanueva" como nombe, pone el nombre del pueblo . Ellos dicen " si , es por amor..". Tonterias, nadie se pone para escapar eso. Eso es real, y el nombre de los libros es falso, o no suyo. Tampoco pueden explicar nadie por que dice que nace en tudela. Dicen porque hace pasar por navarro para tener mas beneficios en francia, cosa no exactamente verdad. Pero aparte, el dice " nacido en tudela, reyno de Navarra, pero engendrado por padre español" y su dioceses es de Zaragoza. Entonces, si va a inventarse que es navarro por que dice que su padre es español, su diocese es española, zaragoza, y para que elige tudela?? es muy judia, muy probelmatica. Si de verdad quiere beneficios, el dice " Miguel de Luceni" nacido pamplona ( ciudad con menos probelmas, y peligro) diocese de pamplona, y padre Navarro. Pero eso no es lo que lee el Decano Jean tagault, ni es lo que hay registado en Uni de paris, ni lo que naturaliza el rey de francia. Aparte de que segun derecho real frances, estos documentso son inspecionads por cancilleria real, camara de comptos, y parlamente de grenoble, 2 veces. Nadie puede explicar por que elige tudela y dice toda esa informacion. Es la verdad, y esta en los documentso oficiales inspecionados que requieren por tanto de documentso previous. Serveto aparece en cartas, libros sin impresor y en juicio de ginebra donde dice el documento " miguel no presento documentos". Esta claro. Nacido en tudela, de familia aragonesa seguramente, en su juventud en zaragoza, y luego en francia, gennio universal, que donde quiso vivir y estaba agusto es Vienne Isere, francia donde vivio muchos años. Eso, todos decis " se sabe" se sabe" " no digas chorradas" , pero no decis datos. Francisco tiene razon, Calvin se inventa una mentira, el envia varias cartas para denunciar a miguel a la inqusiicion, en una la 3 , dice que en la 2 sepueden ver las pruebas de que miguel dice que su nombre real es Miguel Servet, de Vilalnueva, y que su nombre falso es De Villanueva. Esto es mentira, en la carta dos, no hay nada de eso. Calvin cree que esto es asi pero se equivoca, no sabe que el apelllido De Villanueva es muy comun, y es tonto, porque piensa que miguel es tonto y se pone ese nombre de mentira, pero es ridiculo. El dice en carta lo que cree que pasa, y dice tener pruebas, pero no las tiene, y esta equivocado, por eso la inquisicoon dicta sentenca contra Miguel De Vullanueva , no " Servet" .Datos , decir que son chooradas...Eso ya no funciona. Datos.

 351. Jordi
  21-01-2013 15:23

  M'afegeixo a l'opinió de l'Àngel Daniel.

 352. Francesc
  21-01-2013 13:41

  Penso que el senyor Àngel Daniel té tota la raó.

 353. UN NAVARRO
  21-01-2013 07:42

  Dejar de decir chorradas !!! Soy Navarro de Padres Catalanes, hay pruebas contundentes de que nació en Villanueva de Sijena de Huesca, Aragón. A este paso saldrá uno de Soria y dirá que nació allí....

 354. Sergio-M
  21-01-2013 01:56

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 355. El ventrílocuo Francho
  20-01-2013 23:01

  ¿Y no hubiéramos ganado los aragoneses si se hubieran quedado los franceses después de Los Sitios? Para estos vecinos no hacían falta tantas alforjas. ¡Vive la France!

 356. Jordi KHII (bipbip)
  20-01-2013 22:23

  Bip, bip 50='r'5u3//%, bip, biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip... Escolti-nen-somos-catalans-i-be-ni-mos d Marte, de Marte, de Marte. Hosti tu Miquel, que es que no saben que Catalunya llega a Tudela, la mare de Deu... En la Corona catalana no se pone el sol, nen. Adeu, que voy a parlar con Obama, el president... que ya sabéis que també es catalán. Una abraçada.

 357. Er primo de Servé
  20-01-2013 22:11

  Quillo!!! me va a desí tú ande ha nacío er Servé, en Zalobreña (Graná)... Ale.. ale.. ale..a triquitrán, tran, tran el migué e de Graná, triquitrín triquitrán. Arza pilili, arza.

 358. Miguelón de Tudela
  20-01-2013 21:58

  bai, anda tú, la hostia... que me llamo Mikel, hombre, de Tudela. Mikel Servetetxea, Miguelón pa la cuadrilla. Y tranquilos, que no fue pa tanto lo de Ginebra, cuatro quemazos de nada; estos helvéticos no conocen a los de Euskalherria. Hala, agur, y tranquilos eh?

 359. ThomasRhyme
  20-01-2013 20:54

  Para Aragones. El delegado de la Sociedad Internacional de la Historia de la Medicina para españa, Dr Francisco Gonzalez Echeverria no es Navarro, es Aragones como tu, de Zaragoza desde su nacimiento en 1956 hasta que termina la licenciatura. 20 añitos de nada. No todo el mundo es patriotero, ademas es el unico que defiende que Servet estuvo en zaragoza, porque lleo libros de Villanueav de sijena y no defiende eso. Asi que Servet seguramente de familia aragonesa, nace en tudela y luego vuelve a aragon, Y ademas el se querra quedar en francia asi que no merece la pena pegarse por estas cosas. Zaragozay Tudela son las que aparece en documento oficial, ningunamas. En Geneva Michael no entrega documentos. Y en libros todos podemos elegir nombre falso.

 360. Tontico
  20-01-2013 20:08

  Como soy un poco corto de mente a ver si alguien me explica esto. Una señora llamada Agustina Raimunda María Saragossa i Domènech(Barcelona, 1786), que nos hemos apropiado los aragoneses con el nombre de Agustina de Aragón, mariscal honorario del ejército español, ¿nadie la reclama como propia?. Pues si nadie la reclama, muy agradecidos nos la quedamos en propiedad.

 361. Aragonés
  20-01-2013 19:21

  Francisco: Para mi lo que diga un navarro, más si es ribero y además está documentado y fundamentado, como es el caso, va a misa. Amén. Cuidado con el río que está entrando en el casco viejo. Por cierto, hablando de médicos, Ramón y Cajal, del que presumimos los aragoneses, es navarro de nacimiento. Nacido en Petilla de Aragón, enclave navarro en la provincia de Zaragoza, fruto de un préstamo no pagado por el rey de Aragón al de Navarra. Ese si que es un territorio aragonés bajo administración navarra. Creo que ni por una cosa ni por la otra hemos tenido nunca ningún enfrentamiento.

 362. Francisco
  20-01-2013 17:37

  Para Pedro: Ya que lo menciona en su correo el antecedente de judeoconverso de Miguel por rama materna , parte de su abuela Catalina Zaporta, lo encontré yo en los archivos de Zaragoza y así consta , pues lo publiqué en 1999 en Pliegos de Bibliofilia, en Revista Raíces de Cultura, 1999, Congreso de Andrés Laguna en Segovia en 1999 o incluso en Heraldo de Aragónen marzo de ese año.... Hasta entonces nadie había presentado original ni habían visto protocolo... Lo puede ver en mi libro o en mi web en un protocolo del notario Solórzano. Atentamente Francisco González Echeverría

 363. Francisco
  20-01-2013 17:23

  Para Raimon Balague, el Sr Cinca y para el último autor , Pedro: Hablamos de cosas distintas.La historia se escribe por las pruebas y no por las opiniones. Miguel hablaba latín, griego , hebreo, francés y español. Que yo sepa nunca eusquera o vasco ni se sentía euskaldun ( por lo demás un concepto muy posterior). Wikipedia nunca ha sido un fuente fiable, como son los archivos y cancillerías reales . Una cosa es hablar de nacionalidades ( o lo que uno quisiera que fuera) y otra de hechos históricos( lo que fue de verdad). Se debe hablar por los hechos que uno ha investigado y no por las opiniones. Si quieren saber algo más ya lo puse en las webs citadas en mis anteriores correos de hoy mismo. Atentamente Francisco Gonzalez Echeverría

 364. Pedro
  20-01-2013 16:20

  Wikipedia pura y dura: Actualmente la mayoría de biografías3 de Servet sitúan su lugar de nacimiento en Villanueva de Sigena, aunque hay algunos investigadores que mantienen la opinión de que nació en Tudela de Navarra4 . Para ello se basan en documentos en los que Servet se atribuía un origen navarro, mientras vivía en Francia bajo la falsa identidad de Michel de Villeneuve. Sin embargo, según los partidarios de la hipótesis aragonesa, este nombre ficticio haría alusión a su auténtica localidad natal, Villanueva de Sigena, donde se conserva la casa familiar, hoy convertida en centro de interpretación.5 Fue hijo de Antón Serveto, noble infanzón6 y notario del Monasterio de Sigena, y de Catalina Conesa, que por línea materna descendía de la familia judeoconversa de los Zaporta. Tenía dos hermanos menores: Pedro, quien continuó con la notaría paterna, y Juan, que fue ordenado sacerdote. La familia Serveto utilizaba un apodo, "Revés", cuyo origen podría deberse a que un miembro de una familia de Villanueva, probablemente antigua y distinguida, de apellido Revés emparentase con los Serveto, conservándose así ambos nombres en posteriores generaciones.7 Joven con dotes sobresalientes para las letras y gran conocedor del latín, griego y hebreo, Miguel abandonó su población de origen para ampliar estudios, quizá en el castillo de Montearagón.8 Es aceptado como pupilo por fray Juan de Quintana, quien llegaría a ser confesor de Carlos I. Tras una estancia en Toulouse (Francia) para realizar estudios de Derecho, donde entra por primera vez en contacto con círculos próximos a la Reforma, viaja con Quintana por Italia y Alemania como parte del séquito imperial y presencia la coronación de Carlos V como emperador en Bolonia (1530).

 365. Jordi
  20-01-2013 14:13

  Per a en Miquel (o Miguel): 1) Estic d’acord amb tu quan dius que gran part de la riquesa que a l’Edat mitjana aporta Catalunya és gràcies a la seva bona situació geogràfica. Evidentment, els catalans no som pas superiors a ningú. Simplement, aprofitem, treballant, el que la natura ens posa a disposició. Com qualsevol altre poble. 2) Dius que els catalans fem el ridícul pels casos Millet, etc etc. Mira, de lladres i d’aprofitats n’hi ha a tot arreu. Si llegeixes els diaris, veuràs que de casos de corrupció se’n donen a EEUU, França, Alemanya, etc etc etc. I ja no diguem a Madrid. Estigues segur que a l’Aragó també n’hi deu haver, de casos més o menys equivalents, surtin als diaris o no, s’hagin descobert o no. No sigueu tan refiats. 3) Jo no sé si l’article de la web que critiques te l’has llegit sencer o no, i si l’has entès bé o no. Espero que sí. Ara, hi ha una cosa que crec que explica clarament la indignació que manifesteu majoritàriament els aragonesos respecte a aquest escrit. I és que entre vosaltres i els qui solem llegir els articles d’aquesta web hi ha una diferència molt notable. Els qui solem llegir aquests articles sabem, perquè en tenim moltíssimes evidències, que la història d’Espanya és un muntatge, que no respon a la realitat dels fets, i que per tant no ens en podem fiar. I que els qui escriuen en aquesta web el que fan és reportar-hi les seves reflexions sobre indicis trobats en la seva investigació que poden ajudar a refer la història d’acord amb els fets. Els articles d’aquesta web no són generalment tesis fermes, són opinions raonades, camins oberts a tothom qui vulgui continuar la indagació. Diguem-ne que és un treball d’equip. Tan enorme és la falsificació, que només s’hi pot treballar en equip, i amb moltes mans. Vosaltres, en canvi, els aragonesos que critiqueu l’article, encara no us n’heu adonat, de la falsificació. I, creient-vos el que us han dit a l’escola i arreu, consideu que el que és fals és el que es diu aquí. I per això us indigneu. És natural, que us indigneu. 4) Hi ha una altra diferència important, a més, entre uns i altres, que explica que uns ens hàgim adonat de la falsificació de la història i els altres encara no. Els catalans conservem la llengua i la volem continuar conservant, i justament per això som atacats pels qui ens voldrien ja assimilats a Castella. Aquests atacs ens duen a defensar-nos-en, i una bona arma de defensa és intentar d’entendre per què hem arribat a l’estat de supeditació a Castella en què ens trobem, pertal que ens ajudi a sortir-ne i no tornar-hi a caure. Això ens ha portat a indagar en la història, i d’aquesta indagació n’hem tret les moltíssimes evidències de la falsificació que ha sofert. Els aragonesos, en canvi, la immensa majoria heu perdut la llengua i pel que sembla tant us fa si desapareix, i és per això que se us considera un poble ja assimilat i no se us ataca. I per tant, castellanitzats com esteu, no teniu necessitat de defensar-vos ni de preguntar-vos res, perquè la història creieu que va a favor vostre, sentint-vos com us sentiu, sembla, aragonesos de llengua i nació castellanes. I doneu per certa la història oficial.

 366. cinca
  20-01-2013 14:07

  ya lo que faltaba que tambien fuera euskaldun o navarro.al paso que vamos aragon resulta que solo seran los secarrales de la sierra de alcubierre.dejar ya de tocar las pelotaaass

 367. Francisco
  20-01-2013 13:07

  Creo que será mi último mensaje, por ahora. Pero entre historiadores todo lo que no conste suelen ser opiniones,hay que ir siempre con la documentación oficial, a pesar de que en el caso de Tudela de Navarra, haya sido un camino muy largo y muy prolongado, pues la primera vez que aparece Tudela de navarra como ciudad nativa fue casi 250 años después de su muerte y todo el mundo le llamaba ya Servet, tal y como Calvino quería. Pero si que consta que Miguel de Villanueva nació en Tudela de Navarra y después fue a Zaragoza pues figura su diócesis( "residente" en Zaragoza diríamos, pero navarro de Tudela de Navarra , navarro como nativo)por que pertenece a esa diócesis de Zaragoza , digamos como "residente" antes de irse al extranjero nuestro Miguel de Villanueva. Hablo de documentos oficiales franceses de naturalización y del decano de Medicina de Paris Tagault. Miguel de Villenueva había dicho en 1553 en Viena del Delfinado que él no era ese "Servetus" pero que tomaba la "persona" de "Servetus" en su defensa contra Calvino; pero no consta como tal ese apellido "Serveto" como "oficial". Tampoco consta que viviera en Sigena ni en Lérida o Lleida o que se apellidará , como digo, Serveto, aunque lo utilice cuando hay peligro o esta en territorio protestante). En sus obras de traducción española, incluso en verso, pues era tamién poeta,nunca veo catalanismos. Lo que añadé el servetologo Gener, no lo puedo constatar , es decir, eso de que "hablaba maravillosamente catalán", y no lo he visto en documentación original. Tampoco lo de otros servetologos,sin pruebas...Peor si que hablaba hebreo , perfectamente y era un gran hebraista. La historia del servetismo es muy compleja. Un dato : todos siguen a Calvino desde 1553 que solo le interesa que se apellide "Servet" para acusarlo. Asi todos lo hacen "aragonés de Sigena "en 1553 y durante muchos años años más siguen asi... Solo, timidamente, casi 250 años más tarde aparece el abad Artigny, que eb 1749, copia el juicio de Viena del Delfinado y saca lo de "Tudela de Navarra"( juicio de Viena del Delfinado, 1553)como naciemiento. Hasta entonce nadie lo afirmaba..... Mientras tanto adversarios y seguidores de Servet lo hacen nativo de Sigena y , muy pocos se dan por enterados. Otros casi 125 años después, aparecerá otra vez lo de "Navarro", pero de un padre " De Villanueva" con Tollin( hacia 1875-1878), según documentos de la Facultad de Medicina de Paris de 1538. Pero todavía tienen que pasar unos 40 años, 1921, más para que aparezca la documentación, parcial todavia , de naturalización de Miguel de Villanueva, publicad en 1921 por Vellein, que es reproducción parcial de los docuementos de 1548-1549 y que citará , por ejemplo el servetologo Wilbur desde Harvard, pero ya en 1932, donde figura Tudela de Navarra como nacimiento y Zaragoza como ultima residencia en España. Pero el servetismo internacional( Yale) ignora esto y Bainton (de la u. de Yale) no lo cita.Los servetologos españoles , incluido el citado Gener, no señala lo de Artigny ni lo de Tollin , etc....y no aporta documentación original que es básica en un historiador. No valen opiniones, sino documentos y si es posible , reproduccion gráfica de los originles. El camino tan eficaz de Calvino y tan lento en lo de "De Villanueva" y lo de Tudela de Navarra, explica lo de gráficos y biografías erróneas de Miguel , tan extendidas, sobre su apellido y lugar de nacimiento, pues siguieron a Calvino y a lo que el afirmaba en 1553. Pienso que su madre, Catalina Conesa, si vivió en Villanueva de Xixena y su hermano Juan, Serveto alias Reves, también. Pero con pruebas documentales Miguel de Villanueva no o estuvo muy escaso tiempo en Villanueva de Sgena... Tuvo que tener un padre que se apellidaba " De Villanueva"previo a su "padre adoptivo" Antón Serveto ,y que nacio en Tudela en 1511( docuemacion de Paris de 1538). Tudela fue una ciudad refugio de judeoconversos aragoneses durante bastantes años antes, donde los mataban y perseguian y acudian a Tudela de Navarra, que además era otro reino. Son muy diferente los apellidos, y diocesis de su "hermano" ,Juan Serveto alias Reves y los de Miguel de Villanueva en documentos oficiales, incluyendo el nacimiento tudelano de nuesreo Miguel. En todo caso se puede consultar las web antes citada y mi ultimo libro sobre Servet publicado, "El amor a la verdad. Vida y obra de Miguel Servet" en 2011, Gobierno de Navarra Francisco Javier González Echeverría. Tudela de Navarra

 368. Francisco
  20-01-2013 11:48

  Lo siento, He cometido un lapsus en mi anterior escrito. Las sesiones de la Real Academia de Medicina de Catalunya donde, en monografico, se habló de Miguel Servet y donde se afirmó el nacimiento de Miguel de Villanueva( Servet) en Tudela de Navarra a la luz de nuevos documentos y obra , realizad por parte delos doctores catalanes Dr. Fuentes y Dr. Sabaté , con la presidencia de Jacint Corvellá fue en 2011, después del VI Meeting of the International Society for the History of Medicine de septiembre donde coincidí con ellos. Como digo las dos reuniones, la del Meeting y la de la Real Academia de Catalunya fueron en 2011 y no en 2012 como yo afirmaba en mi correo anterior. No obstante se puede consultar la web citada y ver las fechas correctas, en este caso el año correcto, era el de 2011 en Barcelona ( ver www.miguelservetinvestigacion.com o miguelservet.com). Atentamente Francisco Javier González Echeverría Tudela de Navarra

 369. Francisco
  20-01-2013 11:21

  No hablo catalán, lo siento. Pero llevo investigando a Miguel de Villanueva( Servet) desde hace 18 años. Ya se comentó en las Jornadas de 2012 de la Academia de Medicina de Barcelona, por parte del Dr. Sabaté y el Dr. Fuentes sobre Miguel de Villanueva( Servet)pero creo que Miguel de Villanueva nacio en Tudela de Navarra de familia judeoconversa. Ver el ultimo numero de la revista Principe de Viana, nº255, 2012, pp.139-174, por primera vez , reproducido graficamente, la naturalización completa de Miguel de Villanueva( Michel de Villenefve), las 21 páginas de su naturalización francesa por el rey Enrique II de Francia( que muchos servetologos daban por perdida y que esa en Grenoble ADI. Podeis ver mi web, miguelservetinvestigacion.com ( hay edición en francés y en inglés)o miguelservet.com. Todos los doumentos oficiales fanceses afirman que nació en Tudela de Navarra y no encuentro dcumento de Filiación enre Anton Serveto y Miguel( No se ha mostrado nunca) y es un error historico. Solo utiliza Servet cuando está en territorio protestante o hay peligro para su vida. No consta documento de naciento en Villanueva de Sigena, ni tampoco catalanismos en sus traducciones españolas, y si navarrismos-aragonesismos. Es muy importante el antecedente judeoconverso de su abuela y el dominio hebreo de Miguel. Importante el apellido "De Villanueva" judeoconverso de Zaragoza y de Tudela de Navarra( Ver Manta de Tudela). Atentamente Francisco Javier González Echeverría Tudela ( Navarra)

 370. Jesus
  20-01-2013 10:42

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 371. Memeo
  20-01-2013 07:09

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 372. miquel
  20-01-2013 01:41

  JORDI: has razonado muy bien, pero el problema es que hay una parte de independentistas que no lo hacen como tu, y son una panda de egocéntricos abusones. (sisi, abusones) Comprendo que en tiempos de La Corona de Aragón una gran parte de la riqueza se aportaba desde Cataluña (por comercio derivado de su buena zona geográfica, 99% gracias a su contacto con las rutas marinas,nada mas), pero es un nombre de nuestra pertenencia. Tonterias tan divertidas como "corona catalano-aragonesa" no, por favor, que como dirian en el APM, "ME DESORINO". El asunto de los BIENES DE LA FRANJA igual. Desde Cataluña nos maltratan a los aragoneses, nos ignoran y luego van de victimistas por la vida. Ahora, que estas cosas tienen sus consecuencias, como que el incipiente movimiento de "BOICOT A LOS PRODUCTOS CATALALANES" empieza ya cuajar....(tiene buen tiron comercial) Nos has dado buen consejo (conocer +nuesta cultura), ok, esta bien, pero espabilar y meterle caña a vuestros "caso Minguet", "3% de comisiones", la gran familia de los PUJOL ("los intocables") por que estáis haciendo el ridículo.

 373. Jordi
  19-01-2013 23:18

  Sóc, d’ascendència, mig català i mig aragonès. La meva àvia parlava aragonès. I, a més, sóc independentista català i independentista aragonès, de sentiment i pensament, no de militància en cap partit. Dic tot això perquè s’entengui el que ara diré: 1) No entenc aquesta ràbia de molts dels qui aneu contra l’autor de l’article, que al capdavall només fa que indagar per tal de trobar la veritat dels fets, i dóna una opinió raonada, que pot ser encertada o no. 2) En aquesta web s’ha descobert la possibilitat, també raonada, que l’Hernán Cortés, el conqueridor de Mèxic, fos aragonès, i em sembla recordar que l’autor de l’article no va pas rebre un munt de felicitacions equivalent de part de totes aquestes persones que ara tant es queixen. Això tampoc no ho entenc. 3) A tots els pobles que envolten l’Aragó, occitans, bascos, valencians, aragonesos, catalans, i no cal dir castellans, la seva llengua s’ensenya a les seves escoles, i en canvi a l’Aragó encara és l’hora que no han començat, tret pel que m’han dit de casos comptats, i encara la majoria en condicions bastant deplorables. Això tampoc no ho entenc. I no cal que digui que, com a mig aragonès, em sap un greu immens. Perquè la llengua aragonesa, si les coses segueixen així, d’aquí una generació haurà desaparegut del món de les llengües vives. 4) A l’Aragó s’edita un diari on-line, l’Arredol, íntegrament en aragonès. Doncs bé, si hi entreu, veureu que la participació dels lectors en forma de comentaris als articles és insignificant, pràcticament nul.la. Això tampoc no ho entenc. 5) A l’Aragó s’edita la Biquipedia, l’enciclopèdia lliure en aragonès. Actualment, s’hi entren un total de 4 a 9 articles nous diaris. No és pas que sigui gaire. CONCLUSIÓ: Si els aragonesos, en comptes de queixar-vos tant dels catalans, us estiméssiu més el vostre país, de manera activa i constructiva, no tindríeu cap necessitat de queixar-vos, ja que la vostra llengua seria respectada, ensenyada i coneguda de tots, seria llengua oficial efectiva dintre l’Aragó, la producció cultural en aragonès seria important, i la vostra autoestima seria la que tot poble es mereix tenir. Us animo a esforçar-vos a aprendre la vostra llengua, practicar-la, traspassar-la als vostres fills, a fer una verdadera revolució cultural al vostre país, des de baix, sense necessitat d’haver d’esperar res dels polítics, ni lleis de llengües, ni res. En resum, us animo a treballar de valent pel vostre país. Gràcies per l’atenció, i perdoneu si en res he pogut molestar ningú.

 374. Años atrás
  19-01-2013 19:43

  Años atrás(más de doce), se publicó esto en el País: http://elpais.com/diario/1990/10/28/espana/657068405_850215.html Seguramente esta web es uno de esos múltiples medios, creados para conseguir el fin que por todos es conocido, y que ni siquiera nombro.

 375. Victor
  19-01-2013 18:17

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 376. luis
  19-01-2013 18:04

  ¿Y si el objetivo de estos cuatro mataos no fuera investigar la historia sino simplemente sembrar cizaña para crear catalanofobia y así fomentar el separatismo? Por mi parte no lo vais a conseguir. Me caen bien la mayoría de los catalanes.

 377. sobre arbe
  19-01-2013 17:45

  Yo hasta ahora cuando me queria descojonar clikaba "El Mundo Today" pero vosotros soy bastante mejores, donde va a parar. Os auguro un magnifico futuro . Ideas para el futuro: Lance Amstrong también es catalán , entrenaba en Gerona y es un tramposo compulsivo.,Cervantes tenia un negro catalán que le escribió el Quijote , Anibal cuando atravesó los pirineos para invadir Roma le gusto el clima y se hizo también Catalán, Hitler no está demostrado que fuera catalán , pero es que sino no se explica que pudiera ser tan Nazi.la bandera americana proviene de la catalana ( a, no que eso ya lo habeis puesto) , la bandera española proviene la catalana ( a no, que eso es verdad). Bueno cuando se me ocurra alguna barbaridad mas os la digo.

 378. Chuan
  19-01-2013 15:46

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 379. Goretti
  19-01-2013 15:26

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 380. Archanco
  19-01-2013 14:49

  Que verguenza de articulo, lo mejor que podria hacer esta web es cerrarse

 381. No va la història
  19-01-2013 14:35

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 382. LA MARE QUET VA PARIT
  19-01-2013 12:12

  HOLA, SOY UNA PROTESTANTE DE BARCELONA, ESTE CHICO ES HIJO MIO, QUE JOYA DE DOCUMENTO, VERÉIS QUE HABLO CASTELLANO PERO ES PORQUE YO NO FUI AL COLE Y APRENDÍ EN LA CALLE, AQUÍ EN BARNA, ENTONCES TAN APENAS SE HABLABA CATALÁN Y ENTRE OTRAS COSAS PORQUE NO LO ENSEÑABAN EN LAS ESCUELAS, AHORA ES AL REVÉS SOLO ENSEÑAN CATALÁN ESTO ES DEMOCRACIA SEÑORES. VISCA CATALUÑA !!! PERDÓN QUERÍA DECIR PROSTITUTA NO PROTESTANTE.

 383. Ramón Ortiz
  19-01-2013 12:08

  DIGAIS LO QUE DIGAIS ... EN CONCRETO SOIS DE LA CORONA DE ARAGÓN. (AUNQUE DUELA)

 384. Jojo
  19-01-2013 12:00

  Que ganicas tenemos de que votéis el referéndum y que salga que sí, de verdad, descansaremos todos. Viva Oriol Pujol I de Catalunya!!

 385. ontiñena
  19-01-2013 11:50

  miguel servet era raboso si quereis os damos pomar de cinca y ya de una p.. vez nos dejais en paz.valeeeeeeeeeee y de paso nos devoveis lo robado(bienes,bandera,val de aran,alta ribagozaetc etc

 386. Chica guapa
  19-01-2013 11:35

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 387. Chica guapa
  19-01-2013 11:13

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 388. Chica Guapa
  19-01-2013 11:05

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 389. Para el censor
  19-01-2013 10:37

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 390. Chica guapa
  19-01-2013 07:33

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 391. guillermo
  19-01-2013 06:34

  Hola, que a estas alturas, quieran hacer pasar a Miguel Servet(Aragonés Universal) como si fuera Catalán...pues que les voy a decir, suena ridículo, es como si ahora en Aragón dicen que el Sr. Más es Aragonés!! No por favor, eso no ocurrirá, se lo dejamos a ustedes enterito, Ala, a ver si este Instituto aprende de verdad algo de H I S T O R I A, que anda algo flojo...

 392. Juli
  19-01-2013 03:10

  Llevant, les meves disculpes pel tema "maño", si ho trobes ofensiu. Tinc "La conquista" d'en Thomas. Dóna moltes dades, però el senyor Thomas té el problema que es creu fil per randa la Història oficial. Igual que tothom, excepte la gent d'aquesta pàgina web. Si em permets, jo també m'atreveixo a recomanar-te que comparis la informació sobre en Pedro de Navarra entre les pàgs. 749-752 de la gran biografia "Hernán Cortés", de José Luis Rodríguez, Fondo Cultura Económica, Mèxic, 1990. I les pàgines 208 i següents del llibre de JOSÉ ALIPIO MOREJÓN RAMOS, Nobleza y humanismo. Martín de Gurrea y Aragón, Institución “Fernando el Católico”, Colección Estudios, Diputación de Zaragoza, Zaragoza, 2009. http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/28/71/_ebook.pdf Comprovaràs que parla del mateix personatge, Pedro de Navarra, i de les mateixes reunions, i de les mateixes obres. Només que amb Cortés es reunien a Madrid (mentida) i amb Martí d'Aragó (el fill del conquistador de Mèxic) en alguna finca aragonesa. Els personatges que els acompanyen són gairebé tots navarresos. És el mateix. I en José Lus Rodríguez diu que Cortès va fundar una acadèmia de pintura a Sevilla, però no n'ha trobat rastres. És clar: perquè l'acadèmia la fundà el comte de Ribagorça a Saragossa, i el seu mestre pintor era Roland de Mois, flamenc que es casà, visqué i morí a Saragossa. Dels quatre néts del Cortès aragonès, Felip II decapità el gran l'any 1573 (Joan Alfons d'Aragó-Gurrea), el segon morí a la presó (Ferran d'Aragó-Gurrea) el 1592, el tercer (Martí d'Aragó-Gurrea) fou assassinat pel carrer a trets (1593?), i el quart, Francesc, va dir "lo que vuestra majestad diga, pero no me mate...!" Així va volar la Història de la Conquesta de Mèxic cap a Extremadura. Però els palaus renaixentistes encara són a l'Aragó i València. Tu creu-te la Història que vulguis. Vau ser molt grans, però ja no us queda res, i el que us queda, no ho sabeu identificar.

 393. MEJOR CHISTE DEL DIA
  19-01-2013 02:26

  COMO BROMA ESTA BIEN

 394. Jose
  19-01-2013 02:25

  Comentari ocultat per inapropiat.

 395. mentirosos
  19-01-2013 00:41

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 396. Llevant
  19-01-2013 00:26

  Por cierto Juli, el único retrato que se hizo en vida Hernán Cortés lo hizo en 1528 Christoph Weiditz- Además hay un grabado con su rostro que se hizo a los 63 años, justo el año de antes de su muerte. Te recomiendo un buen libro de historia de un autor no español Hugh Thomas "La conquista de México" para que comprendas realmente lo desencaminados que van en este blog. Sin acritud ¿eh?. Lo que sé te recomiendo es que eleves tu espíritu crítico y no des por bueno todo lo que se va diciendo por ahí por cuatro interesados.

 397. Llevant
  19-01-2013 00:05

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 398. Aragones
  18-01-2013 23:50

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 399. Subdito de la catalana aragonesa
  18-01-2013 23:44

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 400. incultos
  18-01-2013 23:27

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 401. Juli
  18-01-2013 23:09

  ¡Aragoneses! ¡Os han robado tanto como a nosotros! Aragonesets espanyolitzats, o el que és el mateix, mañicos abducidos por la castellanidad, a vosaltres us han robat la història, però no teniu nigú que us la investigui. La conquesta de Mèxic es va fer des de la Corona Catalano-aragonesa, amb molt pocs catalans i sí, en canvi, amb un gran contingent d'aragonesos i valencians. Cortés no era un hidalgo de Medellín, sinó el comte de Ribagorça, fill de Joan d'Aragó, nebot del Rei Catòlic, i Maria López de Gurrea i Torrelles, la rica fembra, una de les dames més cultes d'Aragó. Els últims anys de vida del conquistador de Mèxic els passà a Pedrola (Saragossa), on encara es pot admirar el palau dels duc de Vilafermosa, els seus descendents. Martí d'Aragó-Gurrea i de Borja, el seu fill, hi tingué tertúlies cultíssimes amb Pedro de Navarra, bisbe de Comenge i fill natural de l'últim rei de Navarra (Joan d'Albret), que en deixà constància escrita en uns Coloquios. La vostra Ruta del Arte Mudéjar Aragonés, que va de Saragossa a València, es va finançar al segle XVI amb els metalls preciosos americans que gastaven en fer-se palaus renaixentistes i luxoses mansions fortificades els qui havien acompanyat el comte de Ribagorça. La família del conquistador fou pintada per un dels millors pintors europeus de la segona meitat del segle XVI, Roland de Mois, que tingué acadèmia de pintura a Saragossa i estava casat amb Anna de Fonz. Heu vist l'ajuntament de Fonz? Allò era un palau edificat amb els beneficis americans. ¡Que os han robado, y no sólo la historia, sinó la identidad: ahora solo sois castellanos que se creen aragoneses. Despertad!

 402. Llevant
  18-01-2013 22:25

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 403. Moncaíno
  18-01-2013 22:09

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 404. Llevabt
  18-01-2013 22:04

  EEEEEEEEEXTRA! EEEEEEEEEXTRA! Según han revelado presitigiosos investigadores catalanes después de salir de su sesión diaria de deshabituación a los estupefacientes, Elvis Presley sigue vivo y es catalán. Su nombre real es Oleguer y vive en la ciudad de actual administración mexicana de Cuernavaca (fundada asímismo por un catalán). Ahora en serio, como decía uno de los pocos catalanes sensatos que he visto por aquí, todas estas payasadas sobran. Cataluña tiene su historia y no tiene que robar la del vecino. Este tipo de actitudes el único objetivo que tienen es joder al vecino en sus creencias o valores más que reafirmarse como catalanes. Sois los catalanes los que tenéis que poner orden en vuestra casa y supongo que os interesará más tener un vecino amigo como ha sido Aragón a lo largo de la historia o tener un enemigo. Los aragoneses estamos profundamente dolidos de vuestras actitudes y no me vengais con que quereis atacar a España y no a Aragon. Siempre que ha habido que expoliar a Aragòn, Cataluña y España han ido de la mano en buena armonía.

 405. Petronila de Aragón
  18-01-2013 21:54

  Por último, "Ramón Berenguer IV jura fidelitas y rinde homenaje al rey Ramiro II además de jurar los fueros del Reino. La adscripción condal a la Corona es el final del condado independiente siendo Ramón princeps y Petronila regina". Si lo sabre yo que fui su esposa.

 406. Petronila de Aragón
  18-01-2013 21:49

  ¡Y dale!. Es como un niño, "quiero que todo sea catalán", "quiero que todo sea catalán", "mamá comprame a Miguel Servet y a Leonardo Da Vinci", "también quiero ... lo quiero todo". Que pesados. ¡Ya vale!

 407. El de Lleida
  18-01-2013 21:31

  Precisament el rei Ramir va haver de tallar els caps dels nobles aragonesos revoltats per posar ordre al seu regnat.

 408. Petronila de Aragón
  18-01-2013 21:25

  Un de Lleida, Estoy asombrada con sus majaderias, si mi padre el rey Ramiro II llamado el Monge levantara la cabeza, iba a cortar tantas cabezas que le daría para hacer campanas no solo para Huesca, para toda la Corona de Aragón. Por favor vale ya.

 409. rio cinca
  18-01-2013 21:21

  pero que chorradas se dicen por aragon oriental.por que cataluña es aragon oriental

 410. Un de Lleida
  18-01-2013 20:58

  Cara'm veig molta manyada esvalotada per aquí. En primer lloc dir que la Corona d'Aragó pertanyia a la casa de Barcelona, que la va adquirir per donació i va continuar governant des de Barcelona, on residia la cancelleria, tot el conjunt estatal català que es va anar forjant des de la unió amb participació majoritariament catalana. La coronació dels reis a Saragossa es feia en català i va quedar reglada per les Ordinacions de Pere el Cerimoniós (que va posar ordre a nobles aragonesos revoltats), que no van ser traduides al castellà fins al regnat de Felip I de Catalunya i II de Castella. Des de la unió del Principat i Aragó, els reis d'Aragó eren uns reis catalans, i ho van ser duran dues dinasties. Quant a la investigació que hi ha aquí es només una aportació més. Vegis el propi web www.miguelservet.com, on no hi ha afirmacions definitives, sino dues teories sobre l'origen de M. Servet, ben documentades però no totalment definives. En aquest mateix web hi ha una carta en català sobre una monja, on s'anomena la poblacio de Xixena. I no m'estendré sobre el confilicte de la Franja que seria massa extens i es per un altre debat. Si es fa un comentari, convé raonar-lo, no dir informacions insultats a tort i a dret.

 411. José Luis Villar
  18-01-2013 20:23

  En fin !!! Por la misma regla de tres, D, Francisco de Goya y Lucientes también sería catalán, y Buñuel, y un largo etc... Patético, la verdad, hacer historia a costa de los demás !!!

 412. dispierta
  18-01-2013 20:14

  Abrase visto desfachatez, que una región autónoma de la Corona de Aragón, que a día de hoy es comunidad autónoma del estado español, se quiera cachondear de Aragón, en fin,.......................nosotros fuimos y espero que volvamos a ser, pero vosotros NUNCA fuisteis. Con esa mala forma de actuar os pronostico mal futuro.

 413. Para ELL
  18-01-2013 19:07

  Toma nota: me llamo Josep Lluis y como me cabrees llamo a la guardia civil, me tengo afinidad paterna con ella.

 414. Vicente
  18-01-2013 18:14

  Si, para que el dice que DALI nació en Utebo. Es verdad. Hay que cambiar el museo Dali a Utebo YA... Y la pedrera hay que transplantarla al paseo del Independencia piedra a piedra, ya que Dali era muy español, seguro que preferiria se rde UTEBO que nacido en su pueblo catalan separado de su patria....VIVA ESPAÑA Y ARAGON CON ELLA SIEMPRE.

 415. ELL
  18-01-2013 18:03

  Próximo titular: Paniza, el lloc on la història oficial fa néixer José Luis Carod Rovira, és una població catalana d'administració aragonesa

 416. Pero co!!
  18-01-2013 17:34

  Breaking news: Ghandi era catalán. Martin Luther King era catalán. Neil Armstrong era catalán. Messi y Zubi también... En nombre de toda la Humanidad: Gracias por vuestras contribuciones, Cataluña. O no será que no hubo demasiados catalanes ilustres...

 417. Torrodá
  18-01-2013 17:30

  Luego dirán que las drogas no hacen daño ...

 418. fernando
  18-01-2013 17:02

  El articulo en cuestión deberia haber sido borrado por .....Comentari ocultat per inapropiat. como se hace habitualmente, cuando se escriben basuras.

 419. maria
  18-01-2013 16:52

  Desde luego el nombre del instituto este se justifica por sus publicaciones. Nova historia total. Lo que no cuadra con la supuesta hilarante historicidad de los países catalanes, pues nada, se cambia y a correr. Pero que cuadrilla tarugos que dirían por aquí y que estrapalucio han organizado. Si ya lo decían mis abuelos "de donde no hay no se puede sacar" y añado yo, y además es imposible. Gracias por demostrar que siempre es posible llevar la estulticia a un grado superior

 420. Javier Escartin
  18-01-2013 16:49

  Be, aixo esta be. El nationalism per devant de la veritat. El senyor Servet era Aragonés, no Catalá. O es que ara s'ha de re-escriure la histoira? o es que la veritat es adaptable als interessos politics? sembla que a Catalunya, amb aquests aires guerrers d'indpendentisme cec i estupid, la veritat es dependent del nacionalisme, o simplement ignorada. Aixi ens anira - visca la Catalunya de la barretina, la butifarra i el tió - aixi podrem jusrificar millor que ens quedem fora de Europa si ens independitzem! Si us play corregeigin aquests errors o identifiquin aquesta institutcio com a eina propagandistica del no nacionalisme exaltat del Mas and Co.

 421. ARAGONES
  18-01-2013 16:35

  Que raro los catalanes contando mentiras y comiendo la cabeza a su población. Ojito a la frase "Población catalana, de administración aragonesa" jajaja, tras lo de la supuesta Corona Cataloaragonesa, cuando en realidad es corona de Aragón, ya que Cataluña nunca ha sido Reino, se inventan otra mentira....De auténtica mofa son...jaja. A ver cuando los catalibanes empiezan a borrar los comentarios que no les gustan

 422. Antón
  18-01-2013 16:25

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 423. Aragonés
  18-01-2013 16:22

  Chilifu: Agustina Raimunda María Saragossa i Domènech, nacida en Barcelona en 1786, conocida como Agustina de Aragón, murió siendo mariscal del ejército español. Eran otros tiempos.

 424. dispierta
  18-01-2013 16:18

  Desde cuando la patria de alguien es una entidad menor, como las tierras catalanas en el contexto de Aragón. Ya vale de expolios de catalanes y españoles, que os lleváis muy poco. Entalto Aragón libre de trastamaras y catalanes.

 425. Daniel
  18-01-2013 16:13

  Soy el del anterior comentario. me he equivocado en una cosa el nombre del señor que ha escrito este panfleto. Romón Belenquer. Disculpas. Aprovecho para contestar a Pedrito que dice que los aragoneses solo sábemos insultar y que no aportamos pruebas... Pues bién atento: Miguel Servet era de un pueblo de Huesca, y Huesca es una provincia de Aragón. Aquí tienes pruebas contudentes. VIVA ARAGÓN, VIVA ESPAÑA

 426. News
  18-01-2013 16:09

  Ultimas noticias: Según el Instituto del NUEVO folclore de Oregón, la conocida cançó "Baixant de la font del gat Marieta, Marieta, baixant de la font del gat una noia i un soldat.................." es una jota que corresponde a una variante del estilo de la fiera. Se ha llegado a esta conclusión después de sesudos y profundos estudios musicales.

 427. Carlos
  18-01-2013 16:05

  Simplemente es mentira...

 428. Chilifu
  18-01-2013 16:04

  Soy Catalán, independentista, y con este tipo de artículos lo único que conseguimos es odio y exclusión. ¿Porque rehacer nuestra bonita historia inventandonos chorradas como que Servet era catalán (mentira), el Aneto es catalán (mentira) o la tan manida Corona "catalano-aragonesa? De verdad, menudo rigor, y luego nos quejaremos del odio que nos tienen. Lo siguiente que es?? decir que Agustina de Aragón era de Lloret de Mar??? Menudos historiadores que solo van a conseguir lo contrario a los que buscamos.... por no hablar del ridiculo mas absoluto que hacen. Visça catalunya y visça aragó!!

 429. c
  18-01-2013 15:56

  Pero a ver... no leeis ni WIKIPEDIA ni veis GOOGLE Maps no? la ignorancia es muy valiente... http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Servet os lo pongo fácil, INCULTOS! INDIGNANTE Y VERGONZOSO este artículo... espero que de verdad haya catalanes con sentido común y que no se crean esta palabreria, aunque bueno, por lo visto, en algunos, no es asi.. herudito? anda ya! Fd. una indignada del Reino de Aragón!!! ENTALTO ARAGON!! si Doña Petronila levantara la cabeza... pd. a ver si me poneis tb inapropiat!

 430. amigo
  18-01-2013 15:55

  Raimon Balagué LOCALIZADO

 431. Anticatalán
  18-01-2013 15:45

  Siempre fuiesteis unos farsantes y siempre lo sereis, con vuestro victimismo y vuestras invenciones de historia. Espero q algún dia nos podamos disputar con las manos esos territorios, yo estaré el primero enfrente vuestro

 432. Yo
  18-01-2013 15:43

  -Dali nacio en Utebo-

 433. Eric el Belga
  18-01-2013 15:26

  Miguel Servet catalán universal??? Estáis muy mal ... hacéroslo mirar.

 434. Azucena Elbaile
  18-01-2013 15:13

  Para el que quiera visitar la casa de Miguel Servet (en HUESCA), que le ilustrarán como es debido sin manipular la historia: Casa Natal de Miguel Servet C/ Ramón J. Sender, 19 22231 Villanueva de Sijena (Huesca-Aragón-España) Teléfono de Información: 974 57 81 37 c. electrónico: mail@miguelservet.org

 435. Un aragonés
  18-01-2013 14:56

  No se atreven a decir que durante muchos años, casi cien, gran parte de la provincia de Lérida perteneción al reino de Aragón, o sea, como si fuera una extensión de la actual Huesca, así que, haciendo valer esos "derechos históricos" queremos recuperar nuestro territorio. ¡Qué patéticos son!

 436. macondo
  18-01-2013 14:56

  Que cachondos. Acudid al Instituto de Estudios Sijenenses Miguel Servet (www.miguelservet.com), por favor.

 437. Alex
  18-01-2013 14:15

  Hace falta tener poca vergüenza...

 438. Javier
  18-01-2013 13:34

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 439. santi
  18-01-2013 13:15

  Estas cosas son las que justifican la supuesta "manía" que nos soléis achacar a los aragoneses hacia vosotros. Cuando no es un Pico como el Aneto, es una zona geográfica o un aragonés ilustre o unos bienes eclesiásticos. El caso es reinventar sobre la marcha, una identidad propia, "robando" al antiguo reino que os permitió tener una cultura propia. A los que se crean ese artículo, mi más sentido pésame, porque tienen el cerebro muerto.

 440. Guillermo
  18-01-2013 12:52

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 441. kukytrex
  18-01-2013 12:44

  Gracias!!. Me habéis alegrado el día!!. Espero que os premien como la mejor página de humor. Y de paso podríais seguir con Goya...Buñuel... Espero con ansia vuestros próximos articulos y desde ahora considerarme vuestra fan número uno.

 442. Centurión
  18-01-2013 12:29

  Jajajja andaaa que hay que tenerlos cuadrados, ¿ Cristóbal Colón, Leonardo da Vincci, Miguel Servet… cuantos van ya? Vuelve a Matrix fantasma.

 443. yo
  18-01-2013 12:27

  QUE UN TERREMOTO SEPARE ARAGON DE CATALUÑA CON 100KM DE MAR POR MEDIO. SALUDOS Y BUENA SUERTE EN VUESTRA NUEVA HISTORIA

 444. Som el 7è continent.
  18-01-2013 11:49

  Ràpid, un ambaixador! Si la bandera que puso el ilustre catalán Amstrong en la luna, era la catalana deberíamos enviar rápidamente un embajador, y de paso abrir una sucursal del Palau de la música. Donar pel sac al veïnat...ès cultura? Tan curts de cervell estem a Catalunya que l´hem de robar? Vergonzoso.

 445. AlonsoAl
  18-01-2013 11:45

  No doy crédito. Como Miguel Ángel he conocido la Web por el periódico. Entiendo que lo de Nova será porque se inventan la historía a su propio intrés. Es increible la falta de rigor y veracidad. se le debería caer la cara de verguenza. Esta Web es indigna y os recuerdo que una mentira dicha mil veces es una mentira. Un aragonés cansado de la manipulación catalana

 446. Jor
  18-01-2013 11:44

  Espero que se independicen de una vez y nos dejen en paz. Sólo queremos eso, (como decía la canción de Oregón Televisión), que nos dejen en paz. Es mejor tener lejos a la gente que no te quiere, y ellos no sólo es que no quieran ser españoles, es que nos desprecian. No se trata de sentirse diferente y ya está. Los asturianos también se sienten diferentes de los andaluces, los aragoneses nos sentimos diferentes de los gallegos, etc… y no pasa nada. Entendemos que cada uno tiene su identidad, sus costumbres, su cultura, su lengua. Pero hay algo que nos diferencia de los catalanes, y es que valoramos más lo que nos une que lo que nos separa. Por cierto, mi enhorabuena a los políticos catalanes. Han logrado crear una corriente de pensamiento que ha calado hondo en la población. Han reinventado la historia y las fronteras y la gente les ha creído. Todo en base a intereses políticos y económicos y siempre usando la confrontación como herramienta de trabajo. Espero que les vaya bien solos, aunque mucho me temo que no va a ser así.

 447. miento más que hablo!
  18-01-2013 11:42

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 448. Adrian
  18-01-2013 11:34

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 449. Azucen Elbaile
  18-01-2013 11:30

  Esto ya es de vergüenza...Miguel Servet es de Villanueva de Sigena, y eso está en Huesca! Ya vale, un periodista medianamente decente se documenta: http://www.miguelservet.org/casanatal.htm Lavando el cerebro de la gente no conseguiréis la independencia, sólo crear una generación (y ya van varias) de incultos...

 450. Embusteros
  18-01-2013 11:16

  Més decència y menys independència. Fart dels historiadors mentiders. Catalans (alguns), no aneu pel bon camí.

 451. Persona normal de aragon,españa.
  18-01-2013 11:11

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 452. Jaime de la Lastra
  18-01-2013 11:11

  Si quieren ustedes decir chorradas son libres de hacerlo, es más pueden decir hasta que Moctezuma era catalán si se ponen y encuentran a un vendido que firme el artículo pero no será más que eso, CHORRADAS. Miguel Servet nació en Huesca y se paso media vida por Europa. Tiene de catalán lo que tengo yo de filipino. Pero nada ustedes a lo suyo...todos sabemos que el fin último es vender la moto de que el catalán es Messi, que es lo unico que les importa en el fondo. Ignorantes y paletos, eso son ustedes. Aquí les espero en Santander, cuando quieran y debatimos los límites de Catachusta

 453. maria
  18-01-2013 11:06

  Querrán decir que nació en una población de Huesca, perteneciente a la Corona de Aragón, en el periodo histórico en el que condados, como el de Barcelona o Lérida se encontraban bajo jurisprudencia aragonesa. A ver si dejamos de invertarnos la historia y de apropiarnos los méritos y representantes de prestigio de los demás. Por cierto cristobal Colón tampoco era catalán.

 454. Vicente
  18-01-2013 11:05

  El señor este Raimo Balague, es un nuevo humorista de estos que salen cada cierto tiempo. O vive de las subvenciones de los PUJOL SA empresa domiciliada en Suiza con lo que nos han robado a todos los españoles. Estamos esperando que devolvais el dinero robado porque es nuestro de los españoles...Una sociedad corrupta como la catalana, permite este tipo de gente falsario y poco cientifica en sus afirmaciones. Esa sociedad es la Cataluña actual.

 455. corona
  18-01-2013 11:05

  ¿¿corona catalano-aragonesa?? ande esta eso coooooo, Reino de Aragon si pero me paice que catalano-aragones no. Salut y forza al canut (el que os estais fumando)

 456. Sugerencia aragonesa
  18-01-2013 11:01

  Me permito sugerir a los "nous historiadors" otra linea de investigación: Puesto que los monasterios cistercienses de Rueda, Piedra y Veruela fueron creados por monjes del monasterio de Poblet, sería interesante averiguar si por ello pertenecen a los "Paisos Catalans". Si así fuera, podrían pasar de incordiar desde La Ribagorça al Matarranya, hasta las comarcas limítrofes con la odiada Castilla(pobres castellanos, culpables de todos los males de Catalunya).

 457. j pujol (fill)
  18-01-2013 11:00

  ¿serán Los honorables Pujol , madrileños proximamente? EL SEGUNDO HIJO DE JORDI PUJOL Josep Pujol se empadrona en Madrid para huir del infierno fiscal catalán (Prensa de hoy 18.01.2013)

 458. no a l'ocupació catalana
  18-01-2013 10:56

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 459. Aragonia
  18-01-2013 10:44

  No tenéis vergüenza. Me habéis censurado un comentario por decir que EL CATALANISMO NOS ROBA, a los aragoneses en particular, y por tanto a los españoles en general. Nos robáis históricamente y materialmente (aún estamos esperando que devolváis el arte religioso de nuestros pueblos, mientras vemos como saqueaís el Archivo de Salamanca) . Esto no es opinión: son hechos. Recordar eso no es "Inapropiado". Es simplemente obligado. Si volvéis a censurar esta afirmación, demostraréis no sólo que no tenéis decencia intelectual, sino que os comportáis como totalitarios y fascistas. Voy a guardar mi comentario y como lo censuréis, me iré por el ancho mundo de internet diciendo de vosotros lo que os merecéis. Ya está bien: tolerancia cero con vuestros desmanes y vuestros abusos.

 460. Ver para creer
  18-01-2013 10:31

  En la parte inferior del retrato parece poner "hispanus de Aragonia", algunos de nuestros vecinos se están volviendo locos. Gracias por hacernos poner de acuerdo(a los aragoneses), al menos en defendernos de aquello de lo que los nacionalistas(catalanes) se quejan: el imperialismo cultural mediante la lengua.

 461. vielhalliure
  18-01-2013 10:23

  VIELHA NO ES NI SERA CATALUNYA, SOMOS INDEPENDIENTES COMO VOSOTROS VISCA VIELHA LLIURE

 462. arturo plus
  18-01-2013 10:15

  Madrid es catalan por que es una prolongacion de los pasos catalanes

 463. Pobrecillos...
  18-01-2013 10:07

  Francamente, no encuentro diferencia entre esta página y la de "El Mundo today". Cuenta el mismo tipo de historias, todas inventadas...

 464. ELL
  18-01-2013 09:46

  El mejor blog de humor q he leido en mucho tiempo!!

 465. Ana
  18-01-2013 09:40

  Ja ja ja ja ja, porque esto es una página de humor no? Miguel Servet catalán, y Juan Miró del valle del Jalón, no te digo....

 466. ELL
  18-01-2013 09:28

  Ahora ya entiendo el nombre del Instituto Nova Historia: ¡¡porque os inventais una nueva historia que no ha existido!! falta de rigor, mentiras, falsedades... esto no es ciencia, es ciencia ficción Quizá ahora entiendo por qué un anarquista catalán destruyó el monasterio de Villanueva de Sigena, para que luego la Generalidad catalana lo expoliara

 467. Ana Cris
  18-01-2013 09:24

  ¿Esta pagina es de humor verdad? ¿Miguel Servet catalán? Si, claro.... y John Rambo era de Torredembarra.... Aparte, no se llamaba Miquel, sino MIGUEL (Ojo si nosotros llamamos José Luis a Josep Lluis Carod) y Vilanova de Sixena tampoco existe.... será Villanueva de Sigena (o Sijena) que curiosamente está en la provincia de HUESCA (ARAGÓN) ¿O nos ponemos nosotros a traducir vuestros pueblos a ver que tal os sienta? Si, Aragón, ese reinado que os tenía como condado.... Lo dicho, junto al MUNDOTODAY y ELJUEVES, paginas de humor..... sin más.

 468. Maruja Peerz
  18-01-2013 09:21

  solo se puede definir con una palabra, vergonzoso. Cataluña es una tierra con mucha historia, por que os empeñais en robar la historia aragonesa???? por muchas veces que escribais vuestra version de la historia no se va ha convertir en verdad, o es que ya os creeis vuestras propias mentiras???

 469. Asombrada
  18-01-2013 09:18

  Espero con ansia el articulo que demuestre por fin que Invernalia y los Stark eran Catalanes! :)

 470. Aragones
  18-01-2013 08:52

  Que forma de entrar en polémica y apropiarse de cosas que no son suyas, ¿cómo se atreven a publicar mentiras y quedarse tranquilos?, cataluña tiene su historia con su condado, tiene su propia lengua, y muchas cosas importantes, no entiendo por qué intentan aparentar mas de lo que fueron, llegará algun dia que la gente no creerá mas cosas de cataluña por el alto porcentaje de invenciones y patadas a la historia que están haciendo en los ultimos tiempos. Por favor, un poco de rigurosidad historica

 471. Núria
  18-01-2013 08:46

  Articles com aquest em fan sentir vergonya.

 472. FERNANDO
  18-01-2013 03:06

  A VER A VER, CALMA, me he entretenido un buen rato en leer otros artículos y puede que en vez de reírnos nosotros de ellos, sea al contrario, y que esta web sea una especie de parodia humorística sobre la historia, porque viendo las afirmaciones que en ella se leen, no me extrañaría, porque son cosas tan absurdas y rocanbolescas, que son imposible de digerir sin poner el humor de por medio. Darle al botón de traducción de la página y lo veréis, y desde luego, que si no es de humor y pretende ser seria......no,imposible, tiene que ser de humor, me niego a pensar que haya gente presuntamente culta capaz de decir semejante colección de "absurdidades", el típico embuste neo-nazi de que el holocausto no existió, se queda en agua de borrajas con todo esto....y si querían darse a conocer, lo han conseguido, la denuncia de Chunta la e visto ya en bastantes periódicos de tirada nacional, Diario Vasco, 20 minutos, Las Provincias, el Mundo, la voz de Galicia etc etc etc, se tronchan, flipan en todas las comunidades.

 473. Jose
  18-01-2013 01:08

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 474. Hetenidounavision
  18-01-2013 00:38

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 475. Aragonia
  18-01-2013 00:17

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 476. José
  18-01-2013 00:10

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 477. Petronila de Aragón
  18-01-2013 00:07

  Por el mismo motivo que dice Joan "pertenecía al Obispado de Lleida, prueba inequívoca de que, en algún momento, sus gentes hablaban catalán". Si nos ponemos en esa tesitura, en todos los condados catalanes se hablaba aragones, ya que todos pertenecían a la Corona de Aragón. Por otra parte, han observado el grabado que ilustra este artículo, al pie del mismo pone "Michael Servetus hispanus de Aragonia", creo que no necesita traducción.

 478. jose
  17-01-2013 23:57

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 479. JLE
  17-01-2013 23:53

  Como sigenense (habitante de Villanueva de Sigena) siento vergüenza por el artículo sobre ésta población aragonesa 100 %. Los de Villanueva de Sigena, en el corazón de los Monegros, rechazamos, con el alma, el citado artículo que nos parece indignante. Ni siquiera hay un solo habitante que hable catalán, aunque eso tampoco sería impedimento para considerar que ni somos ni hemos sido ni seremos núnca catalanes. Viva Aragón!!!!

 480. eva
  17-01-2013 23:52

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 481. Mario R N
  17-01-2013 23:49

  El texto es claramente ofensivo para cualquier aragones y para cualquier catalan que se precie. Este tipo de documentos es un desprestigio para la cultura catalana y sus habitantes. Un insulto para toda aquella persona que tenga un minimo conocimiento de Historia

 482. Aragonés occidental
  17-01-2013 23:29

  Para SENY: Gracias, pensé que se había perdido el seny en Catalunya. Para PEDRITO: Hay cosas tan obvias que no necesitan argumentación. Para los NACIONALISTAS catalanes: GRACIAS, están consiguiendo algo difícil: Ponernos de acuerdo a muchos aragoneses, al menos en algunas cosas. Repito, gracias.

 483. jorge
  17-01-2013 23:24

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 484. Tomás
  17-01-2013 23:20

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 485. Miguel
  17-01-2013 23:18

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 486. ABCD
  17-01-2013 23:03

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 487. jose antonio
  17-01-2013 23:03

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 488. Manuel
  17-01-2013 23:01

  Villanueva de Sijena es una localidad aragonesa de la comarca de Los Monegros. Miguel Servet siempre se definió como aragonés. Ruego una inmediata rectificación de la burda tergiversación que aparece en su web, más cercana a la pseudo ciencia y el ocultismo que a la historia.

 489. aragones
  17-01-2013 22:49

  Como aragones no sé si sentir indignación . .. o pena por todos los que son manipulados con una historia inventada. Con articulos como este dan ganar de pedir el referendum YA. Pero para preguntar al Resto de España si nos queremos independizar de Cataluña (con eñe)!!!!!

 490. Seny
  17-01-2013 22:47

  Estimats editors, Catalunya sempre s'ha definit per el seu seny. Tenir Seny vol dir: respecte per la veritat, crear arguments rigurosos. Aquest article i pràcticament la majoria dels articles de la seva pàgina web tenen molt poca erudició, i aixó no es un valor de Catalunya. Catalunya mai ha sigut un regne independent, mai ha tingut casa reial pròpia, sempre nominalment i juridicament ha tingut una dependència externa: Carlomango, Reis Francia, el Rei d'Aragó i per l'ultim el Rei d'Espanya. Però aixo no ha impedit tenir una identitat pròpia, i aquest sentiment de identitat pròpia es un argument suficient per aspirar a un estat propi. Però el camí cap a la independència no necessita de cap "manipulació" la nostra història, en aquest cas compartida amb Aragó.

 491. Albert Aragón
  17-01-2013 22:44

  Sencillamente sigo alucinando. Hace 23 años estudiaba en zona de Tortosa,... y utilicé alguna de las bibliotecas de la Generalitat. Ya entonces comencé a sorprenderme como aparecían en libros de nueva edición términos que nunca habían existido.... como la corona catalno-aragonesa ???? Es eso de Star trek , de El Hobbit o de que mente calienturienta del siglo XX? Aragón y Cataluña son dos bonitas regiones como tantas,.... pero el comportamiento que estais teniendo con estfros artículos y otras acciones hace que la admiración y fraternidad que tuve se vuelvan en desazón y preocupación por lo que estaís generando. Las mentiras tienen las patas cortas aunque se disfracen de "estudio" histórico dirigido.... y solo deseo que vuestra actitud os genere las consecuencias que merece,... sin afectar a vuestros vecinos y la buena gente que también hay en Cataluña. Yo he viajado mucho, y he visto que la tontería esta distribuida de manera similar por todos sitios (al igual que la buena gente), pero falsedades como estas solo conllevan como resultado: guerras, disputas y desprecio. Ojalá en algún momento dejeis de creeros la raza superior divina que esta por encima de todo y todos... y os caigais desde muy alto.

 492. C3PO
  17-01-2013 22:35

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 493. Pánfilo
  17-01-2013 22:32

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 494. Aurora
  17-01-2013 22:32

  Dime de que presumes y te diré de que careces. Cómo no tienen historia propia, se adueñan de la de los otros.

 495. Historiadora
  17-01-2013 22:27

  Pero como no se os cae la cara de vergüenza al publicar tanta mentira y manipulación. Estos hechos ratifican lo que se dice del COMPLEJO DE INFERIORIDAD CATALÁN.

 496. Toñer
  17-01-2013 22:25

  Amb la major fermesa i amb la major tristesa us he de dir que això ja és mofa i escarni, és perquè s'ho mirin i mediquin els que han escrit l'article. Aquesta malaltia és cleptomania ...com si jo dic que Pau Casals és aragonès...

 497. Oroel
  17-01-2013 22:24

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 498. Corona de Aragon
  17-01-2013 22:23

  Por favor que un catalan que seguro que en esta web hay muchos, me explique que es una "POBLACIÓN CATALANA ADMINISTRADA POR ARAGON" ¿desde cuando los aragoneses administramos pueblos de Cataluña? ¿Quiere decir esto que algún día Aragon administrara Barcelona? Para ignorantes: VILLANUEVA DE SIGENA: http://es.wikipedia.org/wiki/Villanueva_de_sigena MIGUEL SERVET: http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Servet

 499. Luisa
  17-01-2013 22:13

  Villanueva de Sigena ( HUESCA ), digáis lo que digáis. Las mentiras tienen las patitas muy cortas. El Aneto ( EN HUESCA ) digáis lo que digáis. Catalina de Aragón ( Y SÓLO DE ARAGÓN ) digáis lo que digáis. Y así podríamos seguir desmontando todas las mentiras en las que estáis empeñados. Estas cosas os hacen parecer muy incultos.

 500. FERNANDO
  17-01-2013 22:10

  Para PEDRITO: solo te has fijado en los comentarios que insultan, ¿no te has fijado en los demás?, y para ti, ¿no es un insulto tremendo, gigantesco, brutal, enorme, descarado, el trasiverjar la historia a la conveniencia de unos aun siendo mentira?, y si no te sirve de magnífico argumento el mirar mapas, mirar distancias, mirar donde están las cosas, el leer libros, el mirar la wikipedia, enciclopedias o escuchar a los verdaderos historiadores, no se que argumentos buscas. Por cierto, insultos, no e visto ninguno, de hecho, esta web elimina los comentarios ofensivos, ahora, si la verdad que no te beneficia lo consideras un insulto, es otra cosa. La "socarronería" no es un insulto, es un tipo de humor aragonés, ejemplo: Mahatma Gandhi no era indio ni nació en Nueva Delhi, era catalán y nacío en Tarrasa...eso es socarronería.

 501. JLV
  17-01-2013 22:08

  Leer estos artículos es vomitivo, y verdaderamente da pena que se quiera manipular tan vilmente a tanta buena gente que hay en nuestra vecina y admirada en otro tiempo Cataluña. Como no reaccioneis os vais a hundir vosotros solitos con ese complejo de inferioridad, que si bien siempre ha estado presente, en estos tiempos vuestros politicos os lo están metiendo en vena. Lastima

 502. flipante
  17-01-2013 22:04

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 503. FLIPADO
  17-01-2013 21:58

  No, el problema no es que sea mentira, el problema es que a los niños catalanes les enseñan todo esto, y el día de mañana, estos niños, que ya serán hombres, no podrán pasar desapercibidos en cualquier parte del mundo. Imaginar a un hombre, el día de mañana, entra en una universidad de cualquier país, pongamos como ejemplo, y a voleo, una universidad de Texas, u Ohio, y los profesores de historia escuchan de su boca que Miguel Servet (conocido en toda la Galaxia) es catalán y que su pueblo está en Cataluña pero administrado por Aragon, o que el monte Aneto, aragonés por los cuatro costados, está en territorio catalán....

 504. Petronila
  17-01-2013 21:50

  Por favor, la franja no existe. Eso que llamais La franja, es ARAGÓN. Siempre lo ha sido. Nací en Barcelona, soy charnega, he vivido en Cataluña 15 años y me intentaron mentir y manipular, pero no lo lograron. En 7º de EGB me fui a la biblioteca (no existía internet) y en una tarde me enteré bien de lo que había ocurrido en realidad, ni confederación catalano-aragones, ni franja, ni paisos catalans, ni leches. Si una niña de 12 años pudo hacerlo, ustedes también. No repitan mas mentiras, da vergüenza ajena. Cataluña no necesita una historia falsa al igual que tampoco la ha necesitado Estados Unidos, con la suya es suficiente aunque sea reciente. Y no "roben" nada a sus vecinos que lo suyo ya es avaricia.

 505. chabierdragon
  17-01-2013 21:50

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 506. CÁSPITA
  17-01-2013 21:47

  ¡ATENCION!!!!....¡¡PELIGRO!!!!!...acabo de ver unas grúas cerca del Aneto, me temo que una madrugada de estas van a tender unas gigantescas cadenas alrededor del monte y la van a arrastrar hacia dentro de Catalunya, y no os extrañe que quieran hacer lo mismo con la Alhambra de Granada, que una noche, con alevosía y nocturnidad, la desmonten y se la lleven a Barcelona, que todo lo que les gusta lo proclaman catalán.....cuidado Steven Spielberg, que pueden proclamar catalán, a Chewuca o a usted mismo.

 507. Xusep
  17-01-2013 21:46

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 508. Pedrito
  17-01-2013 21:40

  ¿Pero no hay ninún aragonés pueda aportar algún argumento o solo sabéis insultar?

 509. Corona D Aragon
  17-01-2013 21:09

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 510. Oriol
  17-01-2013 21:03

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 511. miguel angel
  17-01-2013 21:03

  Tengo que reconocer que no conocía esta web hasta hoy que lo he leido en un periódico de Aragon. Como no me gusta hablar de nada sin informarme un poco, he estado repasando algunos d elos artículos del instituto de nueva historia y os he leido con toda la atención de que soy capaz, ya que no se catalan y tengo que esforzarme en entender una lengua tan diferente a la nuestra. De la lectura de los artículos que he repsado...obviamanet no todos, por lo que podría estar equivocado, he sacado una conclusión sencilla que me ha llenado de un nuevo respeto a cataluña... Todo lo bueno, las personas con prestigio, los grandes descubrimeintos y los grandes hitos de la historia....son catalanes. A partir de ahora, Estados Unidos es una colonia fundada por catalanes, el quijote se escribió en catalan, Crsitobal colon negocio con los reyes de cataluña, Leonardo da vinci portaba el escudo de aramas de cataluña, etc etc. Aunque suene a broma todos estos hechos están argumentados en diferentes artículos de esta web. Mi enorme admiración a cataluña por sus logros y sobre todo a la "caverna mediatica" por haberlos mantenido ocultos tantos siglos.

 512. UN CULÉ
  17-01-2013 20:51

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 513. FERNANDO
  17-01-2013 20:44

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 514. Carlos
  17-01-2013 20:40

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 515. kilovoltio
  17-01-2013 20:33

  !!! Lo que hay que escribir para poder comer¡¡¡

 516. Angel
  17-01-2013 20:29

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 517. Jose
  17-01-2013 20:03

  Una clase de geografía, por favor. Migue Servet nació en Aragón!

 518. miguel
  17-01-2013 20:03

  Vamos a ir despacito para no liarnos. Lo primero mi respeto y admiración al pueblo catalan por defender lo suyo con una fuerza que ya quisieramos en otras tierras... Partiendo de ahi, es justo pedir que defiendan...LO SUYO...no lo que querrian que fuera suyo. La corona catalano aragonesa jamas existió, así como tampoco hubo reyes catalanes ni nad apor el estilo. Si el gobierno de Aragon tuviera decencia iria a los tribunale so donde hiciera falta opara defender la historia...los bienes de la franja y tantas otras cosas. En cualqueir caso, estamos acostumbrados a sufrir atropellos desde cataluña, y consentidos por el gobierno central. Con responder a una sencilla pregunta queda todo claro...al menos en mi opinión... ¿Por que yo tengo que llmar Lleida a Lerida, Josep Carod a José Carod o Terrasa a Tarrasa...y cuando entro en cataluña solo veo Saragossa en lugar de Zaragoza?....si quereis que se os respete...que estais en vuestro derecho...teneía sque empezar por respetar al vecino....no sólo en la lengua, sin o en la historia, la identidad y la propiedad de sus bienes. Un saludo a todo el pueblo Catalan...de un Aragones que quiere vuestra independencia...al menos así los insultos serían de un país extranjero y podríamos cerrar las fronteras y defender lo nuestro.

 519. Pais Aragones
  17-01-2013 20:00

  Entalto la Corona d'Aragó!!!!! Basta de falsear y manipular la historia...cultura para vuestras escuelas. Firmado un aragones que ama el pueblo catalan, pero que no soporta tantas mentiras

 520. Una de Aragón
  17-01-2013 19:53

  ¡Que tristeza! ¿Os tenéis que inventar una historia catalana para estar orgullosos de ella? Eso si que es triste... Miguel Servet, ¿catalán? ¡¡Ja!! ¡Ya os gustaría! Esto es como la tontería de la Corona Catalano-Aragonesa, a ver si os lo aprendeis, Corona de Aragón. A ver que es lo siguiente que os queréis apropiar... a este paso convertís el Pilar en Catedral de Barcelona... ¡Dais pena!

 521. francisco grima
  17-01-2013 19:09

  En realidad poco importa el que OTRA VEZ la actual Cataluña intente apoderarse (robar) alguna cosa a Aragon. Solo recordar los bienes religiosos aragoneses "detenidos o retenidos" por decirlo suavemente por Lerida, los nombres de pueblos y ciudades, la bandera,reyes, artistas (Gargallo...) y ahora Servet. Creo que asi se debe escribir la historia en Cataluña, antiguo CONDADO dentro de la corona de ARAGON. En realidad para esto mas valdria que nos dejasenm en paz y se declarasen independientes de una vez.Descansariamos todos.

 522. robotijo
  17-01-2013 18:18

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 523. Carles
  17-01-2013 16:43

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 524. Mi nombre Rafael
  17-01-2013 16:40

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 525. Chosen
  17-01-2013 16:24

  No le deis tantas vueltas, esta es la versión catalana de "El Mundo Today". Hay que tomárselo con el humor y la gracia que desprende. Jamás nadie podría creer semejantes incoherencias.

 526. Josetxo de Sitges
  17-01-2013 16:15

  Pere, el problema es que es MENTIRA!

 527. Toni
  17-01-2013 15:58

  Amigo Noe permite que te corrija: Miguel Servet nació en Villanueva de Sigena (que no vilanova de sixena, que ni siquiera existe, y por eso lo pongo en minúsculas, ya que no es nombre propio de ningún lado). Quien sí que nació en Chalamera (con algún que otro siglo de por medio) fue Don Ramón J. Sender. Pere, el artículo te parece una joya? Lo es pero de la mentira y la falsedad. Xevi, nunca ha existido ningún territorio castellanizado del obispado de Lleida del siglo XVI, si no un Obispado de Lérida, en territorios del histórico Reino de Aragón, que abarcaba poblaciones de las que ahora son provincias diferentes e incluso de diferentes Comunidades Autónomas. Por otra parte, tal y como dice Sophie, Villanueva de Sigena pertenece a la provincia de Huesca, no de osca, que como tampoco es el nombre propio de ninguna ciudad que exista, tampoco la pongo con mayúsculas. Un saludo y que paséis un buen día.

 528. catarsis
  17-01-2013 15:28

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 529. UN CULÉ
  17-01-2013 14:47

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 530. Dani
  17-01-2013 14:29

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 531. Rialso
  17-01-2013 12:40

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 532. javifields
  17-01-2013 11:21

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 533. Carlos
  17-01-2013 10:11

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 534. Noe
  17-01-2013 09:56

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 535. David
  17-01-2013 09:34

  Joan, si quieres decir tonterias está bien que las digas, pero porque la iglesia se dedique a decir que arzobispados son de cada población en función a la clarividencia que hayan tenido aquel dia al levantarse, no es razón para que nos pongamos a decir que se hablaba catalán. Por otra parte, si quieres saber si se habla catalán en ciertos pueblos que no son de la Franja puedes ir y verlo tu mismo, pero Villanueva de Sigena no es uno de ellos, así que, burradas las justas, por favor.

 536. Catalá
  17-01-2013 09:07

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 537. Justice
  17-01-2013 08:24

  Menuda vergüenza de artículo. Villanueva de Sijena, población catalana!!!! Si, para empezar, en aquella época hasta Barcelona era Corona de ARAGÓN! Y lo que dice Joan de que "pertenecía al Obispado de Lleida, prueba inequívoca de que, en algún momento, sus gentes hablaban catalán", también es de traca: en aquel momento, el catalán no se hablaba ni en Palafrugell! (y a finales del siglo XX el Obispado de Lleida seguía cubriendo muchas poblaciones aragonesas q ni hablaban catalán, ni ganas q tenían)... Hay q saber más historia, no sólo las q os cuenta la Generalitat del siglo XXI!

 538. Catalana de padre
  17-01-2013 00:26

  Pero vaya atrevimiento de artículo. El problema es que le han contado a la gente que Cataluña existe, cuando es una región que no ha existido jamás, sólo han existido los catalanes. Me parece muy fuerte decir qu utilizo el catalán. No es cierto y sólo hay que leer toda la obra de Servet que esta escrita en latín y en francés. Escribía en idioma culto, conocía perfectamente el hebreo y el griego. El que ha escrito ese artículo debería haber viajado a París, haber leído todo el proceso a Servet antes de su muerte, donde todo esta todo documentado.Champierre, era su maestro y médico. Villanueva de sigena es panteón real de Aragón, hay tres reyes enterrados allí. A ver si no contamos la historia a la manera de uno y somos un poco más rigurosos. De todos modos la obra de Servet esta traducida en gran parte y la ha publicado el instituto de estudios sigenenses de Villanueva de Sigena, Monegros, Huesca, Vega del Cinca para más información, ARAGON. Villanueva es un Lugar maravilloso, donde todo fue expoliado, que no concedido a ellos, por el museo nacional de Cataluña, situado en el montjuic. Esto es como lo de la corona catalana aragonesa, que se está enseñando en los colegios, pero qué valor, cambiar la historia de esta manera.

 539. mick
  17-01-2013 00:24

  Esto es de risa... al final será verdad que sí se repite mucho una mentira al final la gente se pa cree como verdad. Primero de todo, como vecino de Villanueva, OS puedo asegurar que incluso hoy sigena y sijena son ambas válidas. Que decir tiene que antes de ninguna regularización de idiomas simplemente se escribía como se oía. En aquella época no existía ningún tipo de nación catalana. Se acababan de unir los reinos castellano y aragonés y Cataluña no era más que un principado. Sí a alguien no le gusta que Lo niege muchas veces y al final esto será mentira.

 540. Cesar
  17-01-2013 00:06

  Otra cosa, ¿qué quieres decir con eso de que Villanueva de Sijena "és una població catalana d'administració aragonesa"? porque esta localidad nunca perteneció a Catalunya, ni se habló catalán en ella, ni pertenece a la franja. La única relación que tuvo hasta hace unos años fue la religiosa, pues pertenecía a la diócesis de Lleida. Puedes aclarar mi duda por favor. Gracias.

 541. César
  16-01-2013 23:36

  Debes contrastar tus fuentes Raimon. Tus teorías sobre un "Servet catalán" están desprestigiadas ya hace años. Si quieres información objetiva y contrastada sobre el personaje, visita la web del Instituto de Estudios Sijenenses Miguel Servet, www.miguelservet.com.

 542. visitant
  16-01-2013 23:27

  Doncs a mi em sembla, Xavi, que t'ho han explicat malament...que dos aragonesos hagin dit que Servet era català em sembla demolidor...aquests també estaven manipulats nacho??

 543. Xavi
  16-01-2013 22:48

  Qui es Miquel Servet? Jo conet a Miguel Servet de Osca.

 544. Nacho
  16-01-2013 22:36

  Menuda vergüenza, debería de hacer algo con la gente que manipula tanto la información. No puede ser que la gente utilice las redes para esto, la historia es lo que es y no se puede cambiar, para lo bueno y para lo malo.

 545. Joan
  16-01-2013 20:04

  Bé, a mi em sembla que per informació no serà. En tot cas, Sophie, si has llegit bé l'article veuràs que Villanueva o Vilanova de Sigena o de Sixena pertanyia al Bisbat de Lleida (això ho pots trobar fàcilment i no és discutit per ningú) prova inequívoca que en algun moment les seves gents parlaven català.

 546. sophie
  16-01-2013 15:56

  Caldria informar-se millor i sobre tot no traduir impossibles. Vilanova de Sixena no existeix però si Villanueva de Sigena i per suposat no és una població catalana. Pertany als Monegros, (ni tan sols a la Franja), província de Huesca.

 547. Xevi
  11-01-2013 18:24

  També a mi m'ha semblat molt interessant l'article. Només un apunt. Si (segons Pierre Paulmier): [Servet] se servia [del català] a l'hora de tractar amb els senyors i els prelats de la Provença, Narbona i Perpinyà, "perquè ell era instruït en aquesta bella llengua i la parlava meravellosament" Trobo a faltar una referència a alguna documentació de la població de Vilanova de Sixena (o altres poblacions equivalents) per confirmar o desmentir que efectivament s'hi escrivís en català. Això suposant que hagi sobreviscut una tal documentació catalana en algún racó del territori actualment castellanitzat del bisbat de Lleida del sXVI.

 548. Pere
  07-01-2013 12:22

  Enhorabona, l'article és erudit, molt ben estructurat i ben rematat. Una joia!

Els comentaris per aquest article ja estan tancats.
  EDITORIAL
L'Institut Nova Història torna a publicar un editorial d'En Jordi Bilbeny, que continua sent ben viu avui mateix. L'autor el dedica als calumniadors de ‘Sàpiens’.
35784 lectures
Entrevista de Jordi Bilbeny sobre Papasseit a Espluga TV
Catalunya i el Mediterrani
SUBSCRIPCIÓ AL BUTLLETÍ
Subscriviu-vos al nostre butlletí
Al web de numericana podeu comprovar quin és l'escut d'armes de Leonardo da...[+]
Entre les primeres biografies redactades d’En Colom, tenim la de l’«italià» Paolo Giovio, que va escriure...[+]
Sabies que la dona del gran compositor rus Seguei Prokófiev va ser la catalana Carolina Codina? En Bartomeu...[+]
L’estiu passat En Pep Comajuncosa se’n va anar a Roma i va fer un cop d’ull a l’església de San Pietro in...[+]