Accediu  |  Registreu-vos-hi
"L'únic deure que tenim amb la història és reescriure-la."
Oscar Wilde (1854-1900) Dramaturg i novel·lista
ARTICLES » 25-08-2021  |  PROJECTE DESCOBERTA CATALANA D'AMèRICA
4153 lectures

La mandioca o manyoca ens indica que la descoberta d'Amèrica fou catalana

En Bel·lònides ha resseguit, en el seu blog 'La història usurpada', com el mot català 'manyoc' o 'manyoca' ha anat arrelant en idiomes com ara el portugués, el francès, l'anglès, el llatí i en algunes llengües nadiues americanes de Puerto Rico, Veneçuela, Brasil i la Guaiana francesa. Ha esdevingut un sinònim de 'mandioca '(neologisme creat, precisament, a partir de ''manyoca'). Sembla que els primers descobridors catalans d'Amèrica el devien utilitzar per anomenar originalment aquest vegetal. L'autor de l'article aporta dades significatives segons les quals l'extensió d'aquest mot a Amèrica és una altra prova de la persistent -ì obviada- presència dels catalans i la seva llengua en aquest continent.

un manyoc de mandioca

Al Diccionario cubano, etimológico, crítico, razonado y comprensivo... (enllaç al document) (imatge següent), escrit l'any 1885 en espanyol per En José Miguel Macías, a la pàgina 22 s'hi diu que entre els boricua —la nació precolombina nadiua de l'illa de Puerto Rico— s'anomena mañoc al midó extret de l'arrel que els catalans avui coneixem com mandioca. I se'ns informa que no només els boricua feien servir aquest mot sinó que també ho feien d'altres pobles nadius americans. De fet, els francesos i els portuguesos, encara avui li diuen manioc.

A parer nostre, aquest terme maniocmañoc s'assembla massa al terme català manyoc, que definiria molt bé el que és realment el preparat alimentari de la mandioca: una pasta filosa de midó amassada. En català, manyoc significa precisament això: una porció de fils, cabells, etc. que poden ésser engrapats amb una mà.

L'espanyol no té el terme mañoc i utilitza manojo. En francès i portugués tenen manioc, però en cap de les dues llengües no fa referència a cap grapat o bola de fils amassada, sinó simplement al nom del vegetal, fet que indicaria que l'han manllevat d'una altra parla.

Si ens fixem en les arrels del vegetal de la mandioca, veurem que també té forma de bony malgirbat, una mena de patata allargassada, una mena de manyoc. De 'manyoc' o 'manyoca' derivaria després 'ioca' o 'iuca' o 'lluca' o 'yuca', que en seria una abreviació. Així doncs, la paraula original catalana manyocmanyoca podria ser l'orígen de mañocmanioc.

Una altre detall interessant el tenim en el nom científic de la planta, Manihot esculenta, una llatinització que clarament està relacionada amb la catalana manyoc.

En tot cas, si la paraula mañoc utilitzada pels indis boricua per designar la mandioca fos la catalana manyoc, això denotaria que entre les parles dels nadius americans encara es conserven rastres de la llengua catalana i, per tant, de la presència dels catalans a Amèrica, potser, fins i tot, des del temps de la descoberta. A més, indicaria que la influència de la nostra llengua entre els nadius americans fou persistent.

Aportem-ne algunes proves.

El terme català manyoc

Tornant al Diccionario d'en José Miguel Macías, aquest extreu la informació sobre el terme mañoc del llibre Memorias geográficas, históricas, económicas y estadísticas de la isla de Puerto Rico (1831-1833) d'en Pedro Tomás de Córdova (enllaç al document) (imatge següent).

Avui dia, els experts ens diuen que la mandioca és un tubércul alimentari d'origen centre-americà. Per tant, semblaria que cal cercar l'origen de la paraula entre les nacions que habitaven aquesta zona geogràfica. Tanmateix, al Diccionario també s'indica que l'historiador francès Antoine François Prévost, a la seva Histoire general des voyages, assegura que el vocable prové d'Angola.


Fragment del Diccionario d'en José Miguel Macías.

D'altra banda, el Diccionario (imatge següent), a la mateixa pàgina, ens afegeix que també els pobles originaris de Venezuela encara anomenen la mandioca com manioc o mañoc, tot i que s'hi adverteix que popularment no pronuncien mañoc sinó mañoca. A més, especifica que a Europa han transcrit aquesta veu de diverses maneres, com ara manihot o maniot.

Una mica més endavant, l'autor del Diccionario (imatge següent) ens adverteix que el terme manioc no seria originari dels indis de Venezuela sinó que procediria del terme brasiler (portuguès?) mandioka. Nosaltres no trobem encertada aquesta possibilitat.

En el cas del terme mandioca, veiem una probable alteració moderna del terme original català manyoca. De manyoca, el terme es va corrompre en manioca i en mandioca.

S'ha intentat relacionar mandioca amb el terme llatí manducare (mastegar). Tanmateix, a parer nostre, no té massa sentit fer servir el verb mastegar un aliment, atès que totes les menges sòlides es masteguen.

Altres estudiosos, per la seva banda, fan derivar el terme mandioca del guaraní (mandiog) o, com hem vist, del brasiler (mandioka). Els que fan derivar manioc del llatí hi veuen una contracció apocopada del terme llatí manduca, sense qüestionar-se la inutilitat, abans ja esmentada, d'emprar el verb mastegar un aliment quan tots els altres també es masteguen.


Nadius taïins preparant manyocs, en un gravat del 1565

Al llibre titulat Cuba primitiva: Origen, lenguas, tradiciones e historia de los indios de las Antillas Mayores y las Lucayas (enllaç al document), de l'Antonio Bachiller y Morales, del 1883, se'ns concreta que el mañoc és com En Tomás de Córdova ens diu que s'anomena la pasta de farina de la mandioca a Puerto Rico (imatge següent).

L'obra Resúmen de la Geografía de Venezuela, de l'Agostino Codazzi, del 1841, ens aporta una varietat: el terme mañoco, que registra a Venezuela. Una evident espanyolització del ja prou espanyolitzat terme català, que passaria de manyocmañoc, per finalment convertir-se en mañoco. Aquest terme sí que ha estat inclós al diccionari de la Real Academia de la Lengua Española, per significar 'mandioca', tot i que és una paraula derivada del terme català manyoc.

També els nadius de la Guaiana feien mañoco, segons ens explica el llibre Diccionario histórico, geográfico, estadístico y biográfico del estado Lara, del 1883 (pag. 514) (enllaç al document) (Imatge següent)

Si retrocedim una mica més ja anem trobant la forma catalana. Així, el naturalista Carl von Linné, botànic, científic, metge i zoòleg suec que establí els fonaments del sistema modern de la nomenclatura binomial, escriu el 1779 el seu llibre titulat Des Ritters Carl von Linné Königlich Schwedischen Leibarztes [et]c. [et]c. vollständiges Pflanzensystem: nach der dreyzehnten lateinischen Ausgabe und nach Anleitung des holländischen Houttuynischen Werks übersetzt und mit einer ausführlichen Erklärung ausgefertiget. (Volum 13, pag 538) (enllaç al document) (imatge següent), on ja ens parla del manyoc, referint-se al manioc o a la cassava o cassada, és a dir, la mandioca i, a més, ens informa de la forma anglesa Mandeoch per a mandioca.


Fragment del llibre de Carl von Linné, del 1779, on parla del manyoc.

El terme català manyoca

El femení de la paraula catalana manyoc seria manyoca. La trobem en nombrosos documents, escrits a la catalana, i també en la seva forma espanyolitzada, és a dir, mañoca.

En un altre document del 1847, titulat Memorias sobre el estado rural del Rio de la Plata en 1801 (enllaç al document), del naturalista aragonès Félix de Azara, escrit en espanyol, se'ns explica que entre les principals produccions del Brasil a principis del segle XIX hi trobem la manyoca (imatge següent).

Aquesta paraula manyoca, que no figura al diccionari espanyol ni al portuguès, fa referència sense cap mena de dubte a la mandioca, i ens indica que al Brasil era i, probablement encara ho és, popularment coneguda com a manyoca, utilitzant el terme original en català que ja hem trobat també entre els pobles originaris de Puerto Rico i de Venezuela.

També al llibre titulat Cartas edificantes, y curiosas escritas de las missiones estrangeras, y de Levante... (pàgina 377) (enllaç al document) (imatge següent), del 1755, escrit en espanyol, del pare jesuïta Diego Davin, s'ens detalla com el pare Creully, també jesuïta, va viure a les missions de Caiena, a la Guaiana Francesa, com els indis nadius, alimentant-se se peix i Cassave, que ens assegura que és una mena de pa fet amb arrels de manyoca.


Fragment del llibre d'en Diego Davin del 1755.

Una altra vegada, per tant, trobem el terme català manyoca per referir-se a la mandioca, pel fet que avui dia el terme cassave és considerat sinònim de mandioca, tot i que al llibre s'explica que no és ben bé el mateix, atès que el cassave és el pa que se'n deriva.

L'any 1760, a Londres, Anglaterra, es publicava l'obra The Modern Part of an Universal History,: From the Earliest Account of Time. En aquest document es parla dels primers europeus que varen explorar i habitar Sierra Leone, a l'Africa. I es fa ressò de plantacions d'arrels de manyoca entre els indígenes. El fet que els estudiosos britànics utilitzin la paraula original catalana manyoca per definir la mandioca, indica que la paraula era prou coneguda internacionalment al XVIII.


Fragment del llibre anglès, escrit el 1760.

En canvi, a Santo Domingo, en un llibre de l'any 1883, l'esmenten en la seva forma espanyolitzada, és a dir com mañoca. Ho veiem al llibre Colección de leyes, decretos y resoluciones emanadas de los poderes legislativo y ejecutivo de la República Dominicana (enllaç al document) (imatge següent).


ManyocManyoca és com els primers colons catalans d'Amèrica devien anomenar a la mandioca.

No hem trobat cap diccionari català que reculli les paraules manyocmanyoca per referir-se a la mandiocaManyoc hi apareix, amb les significacions que ja hem esmentat, i manyoca només hi apareix, en alguns pocs casos, en referència a una mena de guant molt específic dels caçadors.

Al nostre entendre caldria afegir-les als diccionaris perquè sembla clar que són paraules catalanes que han arrelat en idiomes com ara el portugués, el francès i en algunes llengües nadiues americanes (en la seva forma masculina) i en algunes llengües nadiues d'Amèrica (en la seva forma femenina), per significar mandioca, essent-ne probablement el mot original, que també va donar lloc als termes mandioca i iuca.

Sembla que els primers descobridors catalans d'Amèrica les devien utilitzar per anomenar originalment al vegetal i el preparat alimentari que avui coneixem com mandioca. El terme va arrelar profundament a les llengües dels pobles originaris d'Amèrica, especialment entre els nadius de Puerto Rico, Veneçuela, la Guaiana i el Brasil.

23 d'agost del 2021
Blog 'La Història Usurpada'
Bel·lònides

https://historiausurpada.blogspot.com/2021/08/La-mandioca-o-manyoca-ens-indica-que-la-descoberta-dAmerica-fou-catalana.html
versió per imprimir

Comentaris publicats

 1. Franquinspain
  25-11-2021 08:28

  Hola Queraltó:

  Com va?

  Ja dorms?

  Confirmo que segueixes arromat/ada per aqui DIA I NIT fins a altes hores de la matinada.


  Tros de Troll caragirat.

  No participes, empastifes!

 2. Guillem Caralt
  24-11-2021 23:06

  David, AIXO ES REALMENT INCREIPLA!  O sigui, el fet que un 99.99% dels mots utilitzats als paisos castellanoparlants d'America siguin iguals que paraules existents en castella' NO VOL DIR RES, i el fet que un 0.01% dels mots s'assemblen a paraules catalanes VOL DIR QUE COLOM ERA CATALA'! QUINA BON LOGICA!  I es mes! En frances es diu "coulombe", pronunciat mes o menys com "colom" per l'ocell (i no pas "paloma") i "biere" per "birra" enc omtes de "cervesa"! Segurament Francia te arrels catalans tambe'!  Els experts oficialistes, per amagar la importancia d'aquests fets, igual s'inventaran una ridicula teoria que diu que castella', catala' i frances venen de la mateixa llengua, i es per aixo' que tenim aquestes semblances! Nosaltres sabem mes, perque' som pastors i sabaters i veterinaris i agents de viatge, i mai hem sigut infectats per les universitats, els estudis i la erudicio'!

 3. David2
  24-11-2021 22:31

  A Centre-Amèrica diuen "un hom" on en català dèiem "hom".

  Al Perú pesquen un peixet petit que en diuen "anchoveta" i no "anchoita", com seria normal en castellà.

  A Mèxic tenen un plat tradicional que en diuen "menudo" d'un plat que en castellà peninsular se'n diria "entrañas".

  Per no parlar de desenes de tradicions valencianes i catalanes que se segueixen arreu d'Amèrica.

 4. Franquinspain
  23-11-2021 13:02

  Hola Queraltó:

  Com va?

  Ja dorms?

  Confirmo que segueixes arromat/ada per aqui DIA I NIT fins a altes hores de la matinada.  1. Tu dius: "Franqui",

  Si efectivament sóc jo, que vols?

  2. i Segueixen dient: "em sembla que no t'has fixat",

  Si va collons que vols? en que no m'he fixat o gran Amorrat!!

  3. "pero' ningu' et fa cas."

  Jo t'he contestat a tú, no he fet cap pregunta ni he dit res a ningú que no hagis sigut tu, o gran altesa.

  Ja m'iluminaràs amb la teva saviesa, però que em contestis que ningú no em fa cas, no és una contesta?? O gran Amorrat??  4. Dorm AMORRAT INSULTADOR de univesitaris i universitats, dorm.

  5. Pretens que no ens preocupem per tu dient que vius a EEUU, per tal de amagar que restes AMORRAT com un gos fins a més enllà de les 3 de la matinada, però nosaltres som bona gent, i volem que et recuperis i dormis.

 5. Guillem Caralt
  23-11-2021 12:11

  Franqui, em sembla que no t'has fixat, pero' ningu' et fa cas.

 6. Franquinspain
  23-11-2021 08:22

  Senyor o senyora Queralt, només vius per estar AMORRAT ALS NOSTRES DARRERES.

  Tots entrem i sortim d'aquest espai, i podem estar moltes hores, dies o setmanes i fins i tot mesos sense fer cap comentari.

  Però en definitiva tu dius:

  1."Te molt de sentit"


  M'agrada que admetis finalment que aquest espai busca una base raonada i que per tant té tot el sentit del món. Cosa que tu i els altres TROLLS us manca en cada una de les intervencions.

  2. Dius: "aquest article".


  Efectivament comences a centrar-te en el que sempre mirem de enraonar i establir uns cometaris honestos. Els Queraltons i altres especiements mai us centreu, i mai concreteu, només feu fàcils i patètiques generalitzacions, que no tenen cap valor.  3 Tu dius: "Quan van arribar els catalans al Nou Mon"

  Efectivament cosa que els Queraltons de torn mai heu fet. Ets un mentider, i no aportes cap prova sobre la teva suposada i sense CAP prova, repeteixo cap prova que visquis a EEUU.


  4, Continues dient, "finalment els indigens podien aprendre com es deia el menjar"

  Logicament, al aprendre la llengua dels colonitzadors, tot i que tu i els altrs TROLLS Gossos oloraculs no heu après encara.


  5.Dius"que menjaven des de fa molts segles"


  Logicament que menjaven, abans de la arribada dels primers catalans. I tenien vida, i familia no com tu que estàs AMORRAT EN AQUEST ESPAI DIA I NIT, fins a altes hores de la matinada, insultant i despreciant a tort i a dret. A Univesiutat i univesitaris, a catedràtics i a estudiants.


  6.Dius" Va passar aixo' amb cacao tambe', no?"

  Escolta bonic, o bonica, vols fer el favor d'estudiar-ho tu. Si creus que això va passar, estudia-ho. I ens ho presentes. Però que això passe amb el cacao o no, no treu que tu siguis un malalt com la resta de TROLLS.  7. Dius: "Tot el plantejament de l'INH es supremacista".


  Fas un plantejament que novament són generalistes i no tens CAP PROVA, ni CAP ESTUDI seriós que confirmi aquesta volada. Sou vosaltres els que esteu negats d'odi i rabia que no us deixa veure més enllà del nas que teniu AMORRAT ALS NOSTRES DARRERES  8. Deixa d'estar conectat/AMORRAT als nostres darreres

  9. Deixa d'insultar a UNIVESITATS I A CATEDRÀTICS

  10.Dorm, per la mort de Deu dorm.

 7. Guillem Caralt
  23-11-2021 04:00

  Te molt de sentit aquest article.  Quan van arribar els catalans al Nou Mon, finalment els indigens podien aprendre com es deia el menjar que menjaven des de fa molts segles. Va passar aixo' amb cacao tambe', no?  Tot el plantejament de l'INH es supremacista.

 8. Xavi G.
  10-09-2021 13:36

  Què mentida mare, què mentida!

  Què no estàs veient bona cosa de catalans als primers viatges colombins, i a Santo Domingo o Colòmbia a la primera meitat del XVI??

  Pals, Pere de Torroella i el cancionero dels Estunyiga condes de Miranda, per aquí va el fil conductor que ho connecta tot...

  https://dbe.rah.es/biografias/8878/pere-torrellas

 9. Bernal Francés
  09-09-2021 21:49

  Deixant a banda la desil•lusió de la teva manyoca (me gustan gordas, pero no con la punta fina), me alegro de que coincidamos en el deseo de una confederación respetuosa con las diversas peculiaridades, sobre todo en las lingüísticas, si bien muy en desacuerdo con lo de obligar a nadie a que hable lo que sea, algo impropio de un estado de derecho comme il faut.
  Tocante a América, puedes pedir a los descendientes de tus esclavos que te devuelvan las plantaciones azucareras de la Perla del Caribe, tan catalanas ellas y tan consecuencia de la Nueva Planta, que con la Vieja no os comíais un colín allende el océano.
  Lo de la etimología alternativa del artículo para mandioca no tiene ni fundamento ni recorrido, ya que se explica sin problema y sin revueltas con el guaraní mandiog. Lo del manojo catalán está más traído por los pelos que la cabeza de María Antonieta, fill meu.

 10. Xavi G.
  09-09-2021 12:06

  Hale hale, tots a tocar les campanes.

  Mira Bernal, jo no tinc cap cacao mental, sé massa que tothom pot ser igual d'imbècil i mala persona o llumenera i bona persona sent català que castellà o lleonès o d'on sigui.

  Només vull un estat confederat on es respecte la meva llengua en perill d'extinció i que per tant tothom que vingui tingui que aprendre-la per obligació, i que ens torneu Amèrica, ja està, no és tan difícil.

  Perquè al final de la manyoca no heu dit res i és del que va el tema, d'un altre mot català a Amèrica.

  Jo per la meua banda i només per reprendre el tema de la manyoca, només per això, he de dir que la meva manyoca es calcadeta a la que surt rampant al mig de la fotografia tu, però calcadeta, eh. El que son les casualitats.

  Què, què heu de dir d'això?? Tampoc s'ho creieu o què? hahhahaaa.

 11. Bernal Francés
  09-09-2021 10:05

  Xavi, tienes un cacao king size, y te falta mucho por aprender. Castilla se estructuró desde el principio con sistema concejil prácticamente calcado del leonés. Dejó su impronta incluso en el Señorío de Vizcaya, con el árbol de Guernica como ejemplo señero de este tipo de juntas territoriales. Andando el tiempo, y merced a las peculiaridades del sistema de repoblación castellano, daría lugar a las Comunidades de Villa y Tierra, que constituían de facto pequeñas repúblicas en torno a las ciudades, con un grado de autonomía sin parangón en el contexto peninsular.
  Bien, todo esto, que constituye la esencia del ser castellano, se fue a pique con la apisonadora del emperador Carlos, que acabó con una tradición más o menos democrática de siglos. Cuando los Borbones aplican la Nueva Planta "reduciendo estos reinos a las leyes de Castilla”, tales leyes no tienen de castellano sino el nombre, y sería más apropiado hablar de legislación de estado moderno, es decir, tendente a la consideración de los súbditos como ciudadanos iguales y no según el sistema de estamentos, propio de las Constituciones Catalanas de matriz marcadamente feudal, y por ende discriminatorio según nacimiento. Claro que faltaba aún mucho para hablar de una sociedad plenamente democrática que, como quien dice, es cosa de anteayer. Pero el mantra de la oposición Cataluña pactista y demócrata=Castilla autoritaria e imperialista es una falacia producto de una mala digestión, sin prueba documental que lo acredite más allá de los habituales delirios identitarios, da igual que sean catalanes, castellanos o españolazos: todos están igual de chalados.

 12. Hola Pepsicola
  08-09-2021 22:30

  No Xabi la estructura legal de los reinos leoneses se mantuvo durante toda la reconquista y hasta la llegada de los Borbones como te he dicho, y las primeras cortes de Europa se celebraron en León en el año 1188 está claro que por la influencia democrática que ejercía la estructura concejil.
  Ejemplos de distintos toques a concejo, tanto leonese como castellanos:
  https://www.youtube.com/watch?v=_1ZjyWrkNIE
  https://www.youtube.com/watch?v=XbQWBep-fI0
  https://www.youtube.com/watch?v=9zxnMVzQMqg
  https://www.youtube.com/watch?v=PetczGv7vsA

  Una vez que se tocaba a concejo los vecinos se reunían bien al pie de la iglesia o bien debajo de un árbol grande a deliberar sobre las decisiones que concernías desde al reparto de suertes de madera, organización del riego, organización del ganado, etc.

 13. Hola Pepsicola
  08-09-2021 22:21

  @Xabi bueno, para eso ya os están islamizando ahora jajajaja. Hombre, mucho mejor los concejos, democracia directa, es el pueblerino el que decide sobre su propiedad y su producción sin baja nobleza de por medio. De hecho siempre hubo conflictos entre los señores feudales y los concejos independientes. Uno famoso es el de los señores de Luna, dueños de Babia, y el concejo de Villablino, en el valle de Llaciana. A finales del siglo XIII los señores de Luna trataron de reclamar soberanía sobre el concejo de Villablino, que respondía directamente ante el rey, por lo que Alfonso X dictaminó la raya entre Babia y Llaciana en lo que hoy se denomina Piedrafita, pues allí se localizó el mojón. Los concejos acabaron sucumbiendo cuando se pasó del viejo orden al nuevo con la llegada de los Borbones ya que hasta entonces el Reino de León seguía manteniendo sus propias leyes independientes de las de Castilla. Que lo que os pasó a vosotros les pasó a todos los territorios de la península, pero el resto no es tan quejica.

 14. Xavi G.
  08-09-2021 18:56

  Bé, me n'he passat una mica.

  La mateixa estructura fins al 1714.

 15. Xavi G.
  08-09-2021 18:54

  ...Mentre que Catalunya, malgrat tenir una organització feudal, també va desenvolupar aviat un règim parlamentari i, important, va romandre en el temps amb la mateixa estructura durant tota la reconquesta i edat moderna i, fins i tot podríem dir que fins avui, algo que no van fer ni Astúries ni Lleó ni Galícia.

  I es per això que podem dir que Catalunya és la principal cuna d'Espanya, no volent amb açò desmerèixer l'antiguitat d'Astúries i el seu art autòcton amb una joieta com Santa Maria del Naranco, però les coses com són.

 16. Xavi G.
  08-09-2021 18:41

  Ostres tu, un any, m'he enganyat d'un any, i mira que pensava que havia estat prudent amb la data i tenia eixe flanc ben cobert. Doncs no, un any tu, un any.

  Bé, de totes formes l'islamització del Llobregat cap a amunt fou en tot cas molt lleugera en els que es van quedar, i amb el retorn dels que es van exiliar a la Septimània la societat es va refer d'immediat.
  Carta de repoblament de Cardona any 880, una diferencia respecte a Salobreña pràcticament equivalent al temps en que van hi van ser els musulmans a Catalunya respecte a Astúries.

  Estàs parlant d'una organització encara de tipus tribal davant el feudalisme galopant. Doncs no ho sé si era millor o què, potser sí, però van acabar sucumbint engolits per Castella esvanint-se com a estats. M

 17. Hola Pepsicola
  07-09-2021 20:48

  En el año 800 en Barcelona se rezaba mirando a la Meca Xabi, no te vengas arriba. La carta puebla es un documento legal que constituye un concejo, el pueblo ya estaría. Un concejo es un municipio independiente de cualquier señor feudal que basa su acción en la democracia directa, es decir, en el voto de cada pueblerino. De hecho en Galicia, León y Asturias se siguen celebrando concejos en paralelo con las instituciones modernas municipales, se tocan las campanas de la iglesia y los ciudadanos deliberan sobre lo que sea menester, sin políticos de por medio. Es algo peculiar del Reino de León, mientras que Europa estaba dominada por el feudalismo en el Reino de León millares de pueblos ejercían democracia directa respondiendo directamente ante el jefe del Estado.

 18. Xavi G.
  07-09-2021 19:43

  Però què Brasoñera i carta pobla al 824, si Catalunya al 800 estava tot ple de pobles i viles, i urbs com Barcelona i Girona??

  No facis el ridícul, Pepsi.

 19. Hola Pepsicola
  06-09-2021 23:06

  Pero qué país ni qué plenitud ni qué ocho cuartos, si el Condado de Barcelona era un condado de mala muerte en la frontera con los moros que ni correspondía con los territorios de la Cataluña actual ni nada. Asturias era ya un reino asentado, organizado territorialmente y administrativamente con estructura de estado (el primer municipio es Brañosera, Palencia, año 824, carta puebla concedida por el conde Munio Núñez en tiempos del rey Alfonso II el Casto) 200 años antes de eso que dices tú de una "Cataluña" "país" y "asentada".

 20. Xavi G.
  06-09-2021 21:13

  Sí, claro claro, el reino d'Asturias i Don pelayo, claro claro, per això he posat que "pràcticament".

  És que ni llegir...

  Està molt bé llegir molt i molt, però no tant i tant ràpid, perquè després passa el que passa...

  De totes formes aquestes dues societats eren ben diferents. Es com comparar Anglaterra amb Irlanda, perquè Catalunya sorgeix en el context i àmbit de la Mediterrània, cuna i focus irradiador de la civilització occidental tal i com reconeix la UNESCO, la OTAN i els festivals de la OTI i SAN REMO.

  Pepsi, "però seran els grans comtes de Barcelona, com Ramon Berenguer I (1035-1076), el Vell, o Ramon Berenguer III (1093-1131), el Gran, els que conduiran el país a la seva plenitud"

  segle XI, PLENITUD!!

  Xe, tant feliç que estava jo veien com es treien els ulls ambdós, i resulta que alhora venen ambdós a tocar-me els coll....

  https://ca.wikipedia.org/wiki/Art_rom%C3%A0nic_a_Catalunya


 21. Bernal Francés
  06-09-2021 15:04

  Reino de Asturias. Primera entidad política cristiana de la península ibérica. Desarrolla incluso un estilo arquitectónico original y propio. Del año 728 al 924, cuando se transforma en el reino de León, cuna del parlamentarismo europeo según reconoce la misma UNESCO.
  Xavi, hay que salir del pueblo y leer más.

 22. Hola Pepsicola
  06-09-2021 14:39

  Asentadísima claro, lo viste tú con tus propios ojos.

 23. Xavi G.
  06-09-2021 12:58

  Errata??

  El que està clar, sigui el que sigui, es que Catalunya (o el conjunt de comtats) al s. XI era ja una societat totalment assentada i estructurada amb ja 3 segles d'història, mentre que pràcticament tots els altres regnes o comtats hispànics estaven començant la seva història.

 24. Xavi G.
  06-09-2021 12:49

  Vaig estar llegint el que apuntes a la Wikipèdia, Manel, que supose que ets tu, Manué, i si és cert que el ser regne depèn tan sols de la voluntat del monarca com apuntes, doncs com també apuntes la cosa està claríssima i Catalunya era regne.

 25. Hola Pepsicola
  06-09-2021 12:48

  O puede ser una errata.

 26. Xavi G.
  06-09-2021 12:42

  El Pepsicola és que te ganes d'emprenyar.

  No em crec que no hagi vist que per un costat posa Reino de Valencia i per l'altre Catalunya Reino, però la qüestió és fer-nos emprenyar.

  Què mala persona tu!! Com juga amb els nostres delicats i ja malmesos sentiments!!

  Per altra banda el Gerard Jode podria haver-se avançat al seu temps i jugant amb les paraules entreveuria que ara és Catalunya Rei no!!

 27. Hola Pepsicola
  06-09-2021 12:02

  La realidad esque Cataluña no es ni fue un reino por mucho que te empeñes, y una errata en un mapa extrangero no prueba nada.

 28. Francesc D.
  06-09-2021 06:10

  Tant se t'en fot les raóns i les probes que es puguin aportar car, la teva dèria malaltisa contra tot el que és català t'impedeix veure la realitat. El que pasa és que la teva opinió, si no va acompanyada d'alguna font solvent, o d'una petita proba, per minsa que sigui, no val rés. No val dir que s'han equibocat, aixó no cola noi! Donec Perficiam!

 29. Hola Pepsicola
  05-09-2021 21:43

  Pone Valencia Cataluña Reino todo seguido, se estaba refiriendo al Reino de Valencia y incluyó a Cataluña dentro de este, lo que tanto tú como yo sabemos que es un error. Algo habitual en esos mapas hechos por extrangero cuyo conocimiento era adquirido de segundas y terceras manos.

 30. Francesc D.
  05-09-2021 15:06

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 31. Hola Pepsicola
  05-09-2021 12:46

  Está claro que con reino se refería a Valencia, no a Cataluña.

 32. Xavi G.
  05-09-2021 11:09

  I en aquest darrer mapa del Jode queda clar que la platja de Pals mirava llavors cap al nord i no a l'est.

 33. Francesc D.
 34. Francesc D.
  05-09-2021 07:44

  Portulà d'en Pedro Reinel 1504. Ni castells ni Lleóns, només l'escut de Portugall i les barres catalanes. https://es.m.wikipedia.org/wiki/Mapa_de_Pedro_Reinel#/media/Archivo%3APedro_Reinel_1504.jpg

 35. Francesc D.
 36. Francesc D.
  05-09-2021 06:29

  https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Millo_Geographicae_tabulae.jpg

 37. Francesc D.
  05-09-2021 06:28

  Millo Geographical Tabulae 1583. Senyera ocupant tota la península Ibérica i a l'escut.
  Castells i Lleóns, rés de rés! https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Millo_Geographicae_tabulae.jpg

 38. Bernal Francés
  04-09-2021 21:35

  Claro que sí, Guerau. En realidad... yo... yo... ¡SOY TU HIJA!

 39. Guerau
  04-09-2021 18:54

  El català o occità naix en el regne visigot de Tolosa molt i molt pròxim al romanç de la Llombardia. Es parlava a banda i banda del Pirineu durant els visigots. I és la llengua i cultura mare d'Europa, el portuguès, el castellà, el francès i l'italià en són filles del català/occità/llombard. El Romanç Central.

 40. Hola Pepsicola
  04-09-2021 18:26

  Zasca metrasca.

 41. Bernal Francés
  04-09-2021 17:08

  Vaya, vaya, Francesc. Resulta que Ubieto Arteta no vale para documentar el nombre de Aragón y la prevalencia drl reino sobre Cataluña, pero para menstenyir Castella sí lo reconocemos como autoridad. ¿Comprendes ahora lo que es el cherry picking?

 42. Francesc D.
  04-09-2021 12:45

  Evidentment, jo no combrego amb tot el que diu l'Ubieto però, en el cas que ens ocupa si. Donec Perfíciam!

 43. Francesc D.
  04-09-2021 10:50

  No ho diem nosaltres que el document de Taranco és fals. Ho diu l'historiador Antonio Ubieto Arteta que, potser per a tu no serà ningú i està molt lluny de ser independentista. Ja t'ho he dit unas quantes intervencións més avall. https://ca.m.wikipedia.org/wiki/Antonio_Ubieto_Arteta

 44. Bernal Francés
  04-09-2021 08:23

  Y dale. Te has empeñado en afirmar que el documento de Taranco es una falsificación porque sí y porque le viene bien a tu tesis. Pero si no te vale, ¿qué pinta en todo esto el conde Fernán González obteniendo de facto la independencia del reino de León en el año 960? Eso también es antes de la mención pisana a Cataluña, y genera incluso una literatura épica al respecto, fíjate si habría identidad castellana. Pero tú ya has resuelto que no, que Castilla y los castellanos no existían, que son un invento. Y eso es lo que has hecho pels teus ous morenos, te pongas como te pongas. Y encima con un insufrible tono de pretendida seriositat. Aburrío!

 45. LluísLluís
  04-09-2021 07:54

  Francés,

  tant que parles d'homolagació a la "comunitat acadèmica internacional" hem pots dir de quina acadèmia prové la teva afirmació " por la teva figa morena, porque sí y porque a ti te lo parece"?

  És molt graciosa, però s'aparta de qualsevol debat minimament acadèmic dels que tu reivindiques.

  Jo estic intentant debatre sobre dos punts. Ja ho vaig exposar. Un document falsificat (el castellà) i un document original (el pisà). I una reflexió sobre el naixement de la nació catalana i la castellana.

  Però tu marxes d'estudi i escrius:

  "según tu argumentación (en fin), la primera mención a Cataluña es obra de extranjeros pisanos. Se trata, por tanto, de un exónimo, como el de ‘espanhols' que usan por primera vez los occitanos, y que os sirve para negar la identidad española, mientras que Castilla se forma precisamente como afirmación identitaria de un condado frente al reino leonés, del que se independizó y al que acabó por absorber."

  Barreges Occitania, la identitat espanyola i quan parles de Castella no exposes quan es va formant la seva afirmació identitària. Això és el que estic interessat en debatre.

  Podria contestar-te amb les teves mateixes paraules:

  "Por tanto, tu afirmación la haces por la teva figa morena, porque sí y porque a ti te lo parece, pero para homologarse con la comunidad académica internacional y ser tenido en cuenta hay que argumentar con hechos y pruebas documentales, no con creencias y pareceres.

  Però no ho faig per no fer enfadar la comunitat acadèmica internacional que tantes vegades anomenes.

  Si vols continuar, t'agrairia una mica més de seriositat, sinó deixe'-ho estar i no perdem més el temps

 46. Xavi G.
  04-09-2021 00:09

  Doncs el sentiment és mutu, figura!

  Bona nit.

 47. Bernal Francés
  03-09-2021 22:41

  De fet, tu a mi em caus molt rebé, Xavi. El sentit de l'humor uneix a tothom. Ser un sieso sí que es imperdonable.

 48. Xavi G.
  03-09-2021 21:36

  Eh, eh, que aquí s'ho pot passar bé tothom, no només els trolls carpetovàrduls.

 49. Bernal Francés
  03-09-2021 21:28

  Acabáramos. Ahora me explico la peste a carnemomia que exhala esta página. Diez milenios en descomposición pulverizan cualquier resto de inteligencia en los sesos. ¡Sois ectoplasmas originarios!

  En fin, que con este disparatado relato es suficiente para que cualquier ser mínimamente racional ni se moleste en tomaros en serio por un minuto.

  Gracias por los buenos ratos que nos proporcionáis a la gente ociosa y desocupada. Petons.

 50. Xavi G.
  03-09-2021 21:14

  L'únic poble autòcton som el que els grecs van denominar ibers, en que els bascos serien l'única tribu que conservaria la seva variant lingüística ibera resistint a totes les invasions cèltiques, romanes, musulmanes i godes, però els ibers com a ètnia encara pervivim a tot l'est i sud peninsular. Fórem capaços de resistir als celtes, no així la resta de la península on els van passar a ganivet a tots els ibers fent un genocidi conforme s'estilava en aquella època als pobles derrotats per instalar-se ells.
  Amb els romans i cartaginesos no varem poder resistir, però eren cultures molt més avançades i allò del genocidi ja no ho practicaven, si es que no s'oferia resistència aferrissada, i per tant l'ètnia ibèrica va subsistir i conviure amb els romans, però perdent la llengua i indoeuropitzar-se, llevat dels bascos que igualment resistiren i mantingueren la seva variant ibèrica.
  Amb els musulmans i gots la cosa va anar pràcticament igual, canviant idioma i religió en el cas dels àrabs, però l'ètnia va romandre intacta i els bascos de nou van conservar la seva llengua ibèrica.
  El cas dels ibers catalans és interessant perquè, encara que van adoptar formes llatines, godes, àrabs, etc, van conservar la seva variant ibèrica en mots com Cartxofa, Tros de soca i molts més que a vegades s'han dit aquí.

  Bueno, i fins aquí la història dels Ibers segons la meva persona.

  El que no sap tothom, o crec que no sap, és que els ibers érem un poble tan pur i arcàdic, que el nostre sorgiment en la península es va donar mentre la placa ibèrica es desplaçava cap a la placa euro-asiàtica, anomenada per altres indoeuropea.
  Encara recordo l'inmens estruendo i terratrèmols que vam sentir i notar quan aquesta deriva, per desgràcia, va finalitzar. Perquè aquells grans sorolls i moviments ja ens van avisar els nostres majors que no portarien res de bo.

  Efectivament, a l'endemà van entrar els celtes carpetovetònics.

 51. Bernal Francés
  03-09-2021 20:42

  ¿Y dónde he dicho yo que lo fueran? Ningún pueblo de lengua indoeuropea es ‘autóctono' de la península ibérica. Ni tampoco de Europa propiamente dicha. Ninguno. Ni celtas ni latinos ni griegos ni germánicos ni eslavos ni nadie. Te lo repito para que lo entiendas mejor: el romance castellano, como el gallegoportugués, el asturleonés, el aragonés y los extinguidos navarrorriojano y el grupo mozárabe, nacen y se desarrollan dentro de los límites de la península ibérica, y forman entre todos el grupo iberorromance en la familia de lenguas neolatinas. El catalán no. El catalán se inscribe en la rama occitanorromance del grupo galorromance. ¿Comprendes? Sois vosotros los colonos invasores. Nosotros estamos en casa.

 52. Xavi G.
  03-09-2021 20:24

  A) Doncs canvia la wiki, els Vàrduls no eren autòctons.

  https://ca.wikipedia.org/wiki/V%C3%A0rduls

  B) *ja que els romans no deixaven de ser uns bàrbars (per als grecs)

 53. Bernal Francés
  03-09-2021 20:01

  Item mas, los várdulos eran un pueblo de lengua indoeuropea precéltica, sin relación ninguna con carpetanos ni vetones, que ocupaban las tierras en torno al Sistema Central, en medio de la meseta, y sí eran de filiación céltica. El sustrato céltico, pa que veas, es el que opera en el nacimiento del grupo lingüístico occitanorromance, al que pertenece el catalán, mientras que el el nacimiento del castellano influye alguna lengua próxima al vasco, la única lengua prerromana peninsular viva. O sea, que soy más ibérico que tú a lo largo y a lo ancho. Toma.

 54. Bernal Francés
  03-09-2021 19:54

  Pues tú verás, Xavi, porque estamos conversando en dos variantes próximas de la lengua de los que llamas bárbaros. Es más, la mía se originó en esta península, es autóctona, mientras que la tuya viene del otro lado de los Pirineos, así que según vuestro criterio sois unos vulgares invasores del territorio de este lado, ya ves.

  De tu pintoresca teoría acerca del origen de los carpetanos y los vetones ya si quieres hablamos cuando se te pase la resaca. Yo mientras intentaré contener la risa tonta.

 55. Xavi G.
  03-09-2021 19:43

  Bernal, estem comparant realitats semblants per que sigui una cosa vàlida.

  La Hispania romana l'hem de comparar amb la més afortunada Iberia grega, ja que els romans no deixaven de ser uns bàrbars.

 56. Xavi G.
  03-09-2021 19:38

  Los Bardulios no eren nadius, eren pobles carpetovetònics invasors celtes. Els carpetos provinents dels Carpats al sudoest de Transilvania i el Vetons de Virmania del Sud.

 57. Bernal Francés
  03-09-2021 17:29

  Y cuando se funda Barkino, obviamente, no existían ni catalanes ni castellanos, ni se los esperaba durante un milenio. Espero que lo entiendas, es una perogrullada.

 58. Bernal Francés
  03-09-2021 17:21

  Vale, Xavi. El término Hispania está documentado antes que el de Barkino.

 59. Hola Pepsicola
  03-09-2021 15:57

  Castilla proviene de la Bardulia, que era un pueblo nativo de la península. A vosotros os trajo Carlomagno de Francia, con lo cual érais inexistentes antes de la creación de la Marca Hispánica.

 60. Hola Pepsicola
  03-09-2021 15:54

  Claro que no Guerau, todo mentira, todo un espejismo. De hecho vierten químicos en el agua y nos fumigan con aviones para que nos creamos toda esta realidad paralela.

 61. Guerau
  03-09-2021 13:49

  Castella no ha existit mai, és una ficció, no hi ha hagut mai un regne de Castella, no hi ha hagut mai una capital d'un regne de Castella. Existeix un llinatge reial que va crear una altra ficció: Espanya.

 62. Xavi G.
  03-09-2021 13:23

  Però si esteu dient que "Castella" es anomenada així de forma fiable sobre el 900 per primera vegada, tot açò altre o t'ho inventes o no val com a document històric.

  Vinga va, a veure quin és el document històric més antic un surt comtat de Barcelona, o ja, per a rebentar-ho tot, tan sols el nom de Barcelona i les seves formes llatines.

 63. Hola Pepsicola
  03-09-2021 11:58

  La ignorancia es atrevida Xavi. Castilla viene de una de las 3 regiones en las que dividían las Bardulias en el siglo VIII y IX, que eran Amaya para la zona del nacimiento del Ebro, Aguilar de Campoo etc. llamada así por tener capital en la antigua ciudad de Amaya, cerca de Peña Amaya, en Sostregudo, Burgos; la otra Castella, que es lo que hoy es Bricia, Valdebezana, Medina del Pomar, Oña, Espinosa de los Monteros, Valle de Mena, etc; y por último lo que hoy es Vizcaya y Álava.

 64. Francesc D.
  03-09-2021 11:41

  Si parlem d'Africans, o d'Europeus, de qui carai estem parlant? De ningú en concret i de tots a l'hora car, tant Àfrica com Europa s'ha d'entendre com un lloc geogràfic amb diversos països integrants. Doncs fins fa 200 anys, més o menys, escanya també és un lloc geogràfic i quan es fa referència als espanyols, generalment es tracta dels catalans que eren els qui tallaben el bacallà. No costa tant d'entendre. La escanya jurídica entesa com estat nació només té 200 anys. Donec Perfíciam!

 65. Xavi G.
  03-09-2021 11:06

  El comtat de Castella era un comtat de nova creació, però un comtat, que s'ha de comparar amb alguna cosa semblant per a que la comparació tingui validesa, i és per això que s'ha de comparar amb el comtat de Barcelona per fer un rastreig històric de documents on surtin aquestes dues denominacions i que tingui validesa.

  Sense haver fet aquesta comparació, estic pràcticament segur que ens trobaríem en alguna cosa semblant al 0-5 del Bernabeu.

 66. Bernal Francés
  03-09-2021 10:04

  Lluis, según tu argumentación (en fin), la primera mención a Cataluña es obra de extranjeros pisanos. Se trata, por tanto, de un exónimo, como el de ‘espanhols' que usan por primera vez los occitanos, y que os sirve para negar la identidad española, mientras que Castilla se forma precisamente como afirmación identitaria de un condado frente al reino leonés, del que se independizó y al que acabó por absorber.
  Por tanto, tu afirmación la haces por la teva figa morena, porque sí y porque a ti te lo parece, pero para homologarse con la comunidad académica internacional y ser tenido en cuenta hay que argumentar con hechos y pruebas documentales, no con creencias y pareceres.

 67. LluísLluís
  02-09-2021 19:49

  L'andalús que escriu en castella m'interpela;

  " Lluis lluis, vale, colega, sois más antiguos que los demás, y más buenos, y más sabios,,,, supremacismo friki guay,,,, y tartessos estaba en tortosa,,,"

  Colega? Jo no soc colega seu, ni ganes.

  Més antic que els demés? no. No som més antics que els demés (en genèric)

  Més bons i més savis? No estic parlant de res d'això.

  supremacismo friki guay,,,, y tartessos estaba en tortosa,, ?? Vosté no li arriba ni a la sola de la sabata a Chiquito de la Calzada

  Una altre pregunta a veure si té pebrots de contestar la veritat, vosté va obtenir el graduat escolar o només el certificat?

 68. Francesc D.
  02-09-2021 18:19

  Voler recuperar la nostra història, furtada pels nostres colonitzadors, no és ser superior ni inferior a ningú. Supremacistes son els colonitzadors, els que et volen anorrejar, els que t'imposen la seva llengua i els que no et permeten recuperar el teu pasat per a impedir-te ser. Us sona?

 69. Ramiro Romero
  02-09-2021 18:04

  Lengua impuesta por el colonizador,,,,,,, no haga el ridículo, chavalin, escribo en castellano, pues no sé catalán, y me gustaría saberlo, por dios, respetase a, si mismo, argumentos,???, por dios, respetese a si mismo

 70. Hola Pepsicola
  02-09-2021 17:39

  No hijo no, supremacismo es creerse superior a otros, en vuestro caso creeros superior al resto de Españoles y creeros que sóis el orígen de todo en Europa, los descendientes de los fenicios y demás gilipolleces que se parecen demasiado a los delirios nazis que decían que los romanos antiguos eran alemanes arios, que ellos habían descendido del Valhalla por el Hilamaya y demás.

 71. Francesc D.
  02-09-2021 16:34

  Supremacisme és no respectar el nóm original en català i traduir-lo al castellà perque a vosté li surt dels pebrots. Supremacisme és no respectar la llengua de la Web i parlar amb la llengua imposada del colonitzador. Supremacisme és no voler ni escoltar l'altre per molts arguments que presenti. Supremacistes son vostes!

 72. Ramiro Romero
  02-09-2021 14:53

  Lluis lluis, vale, colega, sois más antiguos que los demás, y más buenos, y más sabios,,,, supremacismo friki guay,,,, y tartessos estaba en tortosa,,,

 73. Ramiro Romero
  02-09-2021 14:51

  Francisco d, usted no tiene sentido del ridículo?????, todo viene de Cataluña??? Toda mi historia, toda, toda, toda, viene de Cataluña??? Todo??? Repito, TIENE USTED SENTIDO DEL RIDÍCULO???, TODOS MENTIMOS MENOS USTEDES, TODOS TENEMOS UNA HISTORIA FALSA MENOS VOSOTROS???,,,,, SOIS UNA SECTA!!!!

 74. Francesc D.
  02-09-2021 11:06

  Et sona la batalla dels camps Catalaunics i la Gothia o Gothalaunia? Molt avans del 800! Doncs ja et pots anar fent una idea d'on venen els Catalans. La reconquesta va ser d'Occitania fins a Sant Jaume i no pas des de la cova de Covadonga cap a baix i castella és una terra de castells de Castlans, o Castellans Catalans com, els Urgell i els Ponç de Cabrera. Els Giraldo o Girón i els Lara. Tots de brancas familiars Catalanas.

 75. LluísLluís
  02-09-2021 11:05

  Més enllà de parlar de falàcies i de dir que el nom de Castella surt en molts documents, veig que no ha rebatut res.

  La creació d'un sentiment nacional no es produeix mitjançant documents.

  Per tant, crec que es troba més antigament consolidada la identitat catalana que la castellana i a això em refereixo quan li discuteixo que la formació de la nació catalana és més antiga que la castellana

 76. Bernal Francés
  01-09-2021 22:43

  Demuestra entonces que el Liber maiolichinus no es una falsificación por encargo de los monarcas catalanes.
  En todo caso, da igual. A partir del año 900 la presencia de Castilla en la documentación de todo tipo y lugar ya es abrumadora, un siglo antes de la primera mención escrita a Cataluña.
  El problema es que partes de una falacia no probada, y eso es hacerse trampas al solitario.

 77. LluísLluís
  01-09-2021 20:03

  M'agradaria debatre sobre dues afirmacions que s'han publicat en aquest fòrum:
  1- Primera mención escrita de Castilla: 15 de septiembre del año 800: "Bardulia quae nunc vocatur Castella" (Documento del monasterio de Taranco de Mena, Burgos).

  Això m'ho van explicar a l'institut a la dècada dels 80. I aleshores creus que Castella és molt important.

  Però resulta que no és un document original. Sembla que hi havia algú interessat en algunes terres i va falsificar documents segles després.

  Actualment, m'inclino més a pensar que la falsificació s'ha realitzat amb finalitats històriques, també.

  Quan des de la criminalística s'estudia un cas, es presta molta atenció a l'escenari del delicte: s'investiga tot el que hi ha a l'escenari i se'n treuen conclusions.

  En aquest cas, fent la hipòtesi del delicte com la falsificació de la història d'Espanya-Castella, sembla com que algú ha estat molt interessat en fer constar que Castella és antiquíssima i per a demostrar-ho "s'ha trobat” un document que ho certifica.

  Quina casualitat que a l'any 800, segle IX, algú tingui la necessitat d'especificar que una terra anomenada "Bardulia”, també es coneguda com a CASTELLA.

  I en canvi, CATALUNYA no apareix als documents fins al segle XII.

  2- Primera mención escrita de Cataluña: año 1117, Liber maiolichinus.

  En aquest cas son el pisans qui parlen dels catalans i és una obra on es narra una expedició conjunta entre pisans i catalans contra els moriscos de Mallorca, crec recordar.

  Si busquem l' origen de la nació catalana, observarem que les arrels nacionals apareixen a partir del segle XI; Josep Fontana determina que cap l'any 1000 "aquestes terres (comtats catalans) no formaven encara una unitat política, sinó que eren una juxtaposició de comtats independents units per una identitat de llengua i una comuna acceptació de la preeminència barcelonina (Comte de Barcelona)” . p.11
  La formació d'una identitat. Una història de Catalunya. Josep Fontana. Eumo Editorial, 2016

  Atenent al criteri d'evolució, trobaria lògic que la identitat catalana tingués un origen primigeni cap al segle XI, després, al segle al segle XII, fos reconegut des de fora (Pisa) i posteriorment, acabés tenint plena consciència nacional.

  No crec que el document falsificat "Documento del monasterio de Taranco de Mena, Burgos” i posat en l'escenari del "crim” expressament, tingui el mateix valor credencial per a l'existència nacional castellana, que el "Liber Maiolichinus de Gestis Pisanorum Illustribus o Liber Maiorichinus” el té per la nació catalana.

 78. Bernal Francés
 79. Bernal Francés
  01-09-2021 08:36

  Pues tendrás que conformarte con este troleo desganado de baja estofa. A ver si te crees que algún experto de verdad va a rebajarse a debatir contigo. ¿Acaso esperas un diálogo de altura académica? Y conste que el nivel ínfimo lo marcáis vosotros. Es lo que hay.

 80. Edmund Cooke
  01-09-2021 01:19

  Ostres el trio calabera de la TIA tornen a dir vegenada rere vegenada…fa temps vaig a arribar a pensar-me que amb el Bacterio es podria mantenir una conversa adulta, ja que els altres dos se'ls cala de primeres, però veig que és calcadet al Mortadelo i al Filemon…aquests vailets barbamecs acientifics han perdut tota credibilitat… son uns sabotejadors de baixa, molt baixa cultura i educació…. Verament fan nosa!

 81. Bernal Francés
  30-08-2021 19:10

  Da igual. Si no aceptas el becerro, hay cientos de documentos desde el año 900 en los que se cita a Castilla por su nombre constantemente. Un siglo antes que Cataluña.

  Que conste que todo esto de quién la tiene más gorda es una solemne estupidez. Más que nada, insisto por eso que repetís como un mantra de que Cataluña es anterior a Castilla y tontunas semejantes.

 82. Francesc D.
  30-08-2021 17:17

  https://www.academia.edu/1797540/Reescribiendo_el_pasado_El_Becerro_Galicano_como_reconstrucci%C3%B3n_de_la_historia_institucional_de_San_Mill%C3%A1n_de_la_Cogolla

 83. Francesc D.
  30-08-2021 17:02

  Bernal Francés, si t'haguesis prés la molèstia de llegir-te els enllaços que he aportat, haguesis vist que els documents que aporta la pag. El Becerro Galicano també son apócrifs. I ets tu qui ha d'aportar la proba d'alló que argumentes perque, de no ser així, tothom pot dir el que vulgui sense sportar rés, i aixó no és seriós ni te cap rigor. T'ho tindràs que trevallar una mica més si vols pasar per un paio seriós!

 84. Guerau
  30-08-2021 16:48

  No és Castella ni els castellans com a nació els que han manipulat la història catalana. Són les elits de la màfia de la càbala, que els importa una merda Castella, Catalunya, Espanya, Europa i el món sencer. I no només han manipulat la història catalana, han manipulat la història en general. Des dels temps de Babilònia.

 85. Bernal Francés
  30-08-2021 16:35

  ue, por lo visto, manda la perfidia castellana, vivir para ver) os conceda el más mínimo crédito. Por mí, como si os la machacáis con un adobe.

 86. Bernal Francés
  30-08-2021 16:34

  uien cuestiona lo comúnmente aceptado es quien ha de aportar la prueba irrefutable. No vale con decir que todo es falso pels teus ous morenos, que es lo que hacéis todos por aquí.

  Y además, da igual. Lleváis décadas con la misma matraca y de momento seguís sin que absolutamente nadie en el mundo académico internacional (en el q

 87. Bernal Francés
  30-08-2021 16:32

  Si no te fías del documento de Taranco, ahí tienes otro del año 853, del Becerro galicano:
  https://web.archive.org/web/20160524190442/http://www.ehu.eus/galicano/id356

  Lo de las fuentes árabes te lo tienes que currar tú. A fin de cuentas, q

 88. Francesc D.
  30-08-2021 14:38

  Bernal Francés, pots aportar el document en àrab on es parla de castella molt abans que catalunya? O és simplement la teva opinió de suposat entés en la materia?

 89. Francesc D.
 90. Francesc D.
 91. Francesc D.
  30-08-2021 13:32

  «Ego Vitulus abba, quamuis indignus omnium seruorum dei seruus […] fundauimus ipsam basilicam in ciuitate de area patriniani in territorio Castelle.»

  Algunos historiadores han apuntado a que el conocido como «Diploma de Taranco» es apócrifo, y podría haber sido redactado en el siglo XII para justificar la propiedad eclesiástica de los terrenos a los que se alude. En este sentido conviene leer el artículo de este enlace, sobre el carácter apócrifo del conocido como Diploma de Taranco. Donec Perficiam!

 92. Bernal Francés
  30-08-2021 13:16

  "segons la majoria de experts"

  ¿Qué expertos? ¿Qué mayoría?

  No puedes demostrar absolutamente ninguna de tus afirmaciones.

  Los "expertos" del INH no son expertos en nada, ni reconocidos en ningún sitio.

  Además del documento de Taranco, Castilla aparece ya con su nombre en documentación árabe, mucho antes que Cataluña.

  Si no tienes ni repajolera idea de la diptongación en las lenguas romances, es mejor que no intervengas si no quieres hacer el más escandaloso ridículo.

 93. Hola Pepsicola
  30-08-2021 13:02

  Que no Francesc, que castella es la declinación latina en el caso nominativo del plural Castellum. Manda huevos que queréis ir dando lecciones sin tener ni idea de lo que habláis.

 94. Francesc D.
  30-08-2021 12:30

  I els Cabrera i els Urgell senyors de mitja espanya son catalans.

 95. Francesc D.
  30-08-2021 12:28

  Castellum és llatí, Castella és Català com el pa amb tomaquet!

 96. Hola Pepsicola
  30-08-2021 12:24

  Que Castella es latín, no catalán. De aquella no existía el catalán.

 97. Francesc D.
  30-08-2021 12:08

  "Eo tempore populatur Asturias , Primorias, Liueria, Transmera, Subporta, Carrantia, Bardulies qui nunc uocitatur Castella et pars maritimam [et] Gallecie; Alaba namque, Bizcai, Aizone et Urdunia a suis reperitur semper esse possessas, sicut Pampilonia" Extret de la Crónica Rotense que segons la majoria d'experts és apócrifa. Castella sempre en Català.

 98. Hola Pepsicola
  30-08-2021 12:04

  Castella es en latín, no en catalán, del latín castellum, castella. Después evolucionaría a Castiella (como aún se la conoce en astur-leonés), y por último a Castilla.

 99. Francesc D.
  30-08-2021 11:58

  En primer lloc, apareix amb el nom de Castella(en català) i en segon lloc, és un document apócrif segons alguns estudiosos actuals. Apareix en la Crònica Rotense i forma part d'un conjunt de documents procedents de San Millan de la cogolla manipulats al segle XII. Castella és una terra de castells de 'castellans o castlans' d'origen català.

 100. Frede
  30-08-2021 11:10

  Bernal. Primer de tot. És copia, recopia o original? En segon lloc, la resta documental que confirma la teva afirmació? Perquè ara no crearem un artifici històric només amb una frase, com sovint ens recrimineu, oi?

 101. Bernal Francés
  30-08-2021 10:42

  Para Francesc:
  "I no cal dir que abans que Castella Catalunya ja hi era!"

  Primera mención escrita de Castilla: 15 de septiembre del año 800: "Bardulia quae nunc vocatur Castella" (Documento del monasterio de Taranco de Mena, Burgos).

  Primera mención escrita de Cataluña: año 1117, Liber maiolichinus.

  Y ahora demuestra lo contrario si eres capaz.

 102. Francesc D.
  30-08-2021 07:03

  L'Imperi espanyol, o tots els reialmes i terres on no es posava mai el Sol, va poder ser mercés als catalans, la seva flota, i els seus coneixements en l'art de la navegació, majoritàriament. Només cal veure el planisferi d'en Teixeira 1573,entre d'altres. I dic majoritàriament car, cap a mitjans del XVI i endevant els diferents monarcas van anar introduint gent de tot arreu de la península i arraconant els catalans. El rei de les espanyes i el seu autoritarisme topava de front amb el pactisme català i les seves constitucións i lleis, hereves del dret romà. Degut als fets del 1714 i que tots coneixem molt bé, les diferents potències europeas es van repartir el que va quedar de l'imperi, en el tractat d'Utrech i Catalunya va pasar a l'oblit assimil.lada deglutida i anorreijada,' por justo derecho de conquista' per la castella de Felip V, amb connivència de les nacións europees. I aquesta és la història molt resumida, us agradi als trolls, o no, i així fins a dia d'avui amb algún que un altre ensurt però, vam ser, mai hem deixat de ser malgrat aquests darrers 300 anys, i tornarem a ser. Donec Perficiam!

 103. Hola Pepsicola
  29-08-2021 23:12

  Sí hijo sí, todo lo relevante de Europa Occidental y Oriental lo han hecho ellos. ¿Y te preguntarás cómo esque siendo lanasió más importante del mundo como decía Curcurull son ahora tan mediocres y descafeinados? Todo obra de la cábala castellana oye, ellos nunca tienen culpa de nada, si son perfectos.

 104. Ramiro Romero
  29-08-2021 22:56

  Todos los nobles del mundo, mundial eran catalanes!!!!!, que verano más cachondo me estáis dando!!!

 105. Xavi G.
  29-08-2021 20:19

  Doncs sí, Francesc D., queda ben clar que els Ponce de León són els Cabrera.

  Tot va agafant la seva forma i sentit.

 106. Francesc D.
  29-08-2021 15:43

  El Ducat de Arcos, concedit als Ponç de Lleó que son els Cabrera Catalans. A l'enllaç podeu veure tots els seus senyorius dels voltants de Marchena que n'era la capital. https://es.m.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Arcos

 107. Francesc D.
  29-08-2021 15:14

  No és d'extranyar que els hi deien 'els Giron' si son els senyors del vescomtat de Girona.

 108. Francesc D.
  29-08-2021 15:12
 109. Francesc D.
  29-08-2021 15:07

  Parlant de Marchena,Andalussia. Van senyorejar els Ponçs de Lleó que, la història els fa castellans de Lleó però, son els Cabrera Catalans de tota la vida. Només cal mirar el seu escut d'armes primigeni per a veure que és el mateix dels Cabrera catalans que es van establir a Llió i després van anar baixant fins a Andalussia. https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ponce_Vela_de_Cabrera

 110. Xavi G.
  29-08-2021 14:39

  Els ibers es van fer indoeuropeos en entrar en contacte amb els romans.

  Jo sóc molt d'iber, però sobretot, no sé si europeu, però d'indo en sóc una bona estona. Sempre fent l'indi em diuen.

 111. Xavi G.
  29-08-2021 14:34

  Marchena és un cognom català/valencià i ja en tenim per tant un altre topònim a Andalusia amb, de nou, la seva corresponent senyera.


  https://es.m.wikipedia.org/wiki/Marchena

 112. Francesc D.
  29-08-2021 14:28

  Casualment el territori dels Íbers comprenia més o menys la zona dels païssos catalans. Ves per on! https://ca.m.wikipedia.org/wiki/Ibers

 113. Hola Pepsicola
  29-08-2021 12:26

  Eso es imposible Frede, los íberos no eran indoeuropeos y los catalanes sí sois indoeuropeos.

 114. Frede
  29-08-2021 12:18

  I tant! I tant! Si al llarg de cinc-cents anys, més o menys, heu fet desaparèixer tots, tots vol dir tots, els originals de la historia de la Corona d'Aragó, que no heu fet amb les pedretes i altres vestigis arqueològics de fa tres mil anys? Que no, Bernal, que no, mal que et pesi, els ibers son els avantpassats dels catalans. Altra cosa son les manipulacions a que ens teniu tant acostumats. Però no et preocupis, tard o d'hora apareixerà la Rosetta ibèrica i podrem desentrellar moltes coses, tal com va aparèixer el Tirant lo Blanc. Ves en compte! No es trobi el Quixot en català! Quina putada seria, oi?

 115. Francesc D.
  29-08-2021 12:10

  Frede, completament d'acord amb el que dius en rel.lació als Íbers i Bernal Francés, Ibèria rep el nóm del riu Ebre però, molts segles abans de que Castella existis. I no cal dir que abans que Castella( terra de castells de castellans catalans, els Urgell,Ponç de Cabrera,etc...) Catalunya ja hi era! Donec Perficiam!

 116. Bernal Francés
  29-08-2021 11:22

  Y otro dato. La provincia de Jaén contiene el mayor número de yacimientos de cultura ibérica de toda la península, a mucha distancia de cualquier otro territorio.

 117. Bernal Francés
  29-08-2021 11:21

  Otro aclariment, Frede. La península ibérica recibe su nombre del río Ebro, el cual, tanto en su versión castellana como en la catalana (Ebre) deriva del latín Hiberus flumen, y este a su vez del griego Ἴβηρ, seguramente relacionado con la raíz ibérica que ha dado lugar ibaia en vasco y vega (>ibaica) en los romances peninsulares. El Ebro nace en Campoo de Suso, en el corazón de la Castilla primigenia, y sigue siendo castellano en aproximadamente todo su tercio inicial. Solo en el último tramo, más o menos una sexta parte de su curso, discurre por tierras catalanas antes de entregarse al mar.
  Fíjate si es ibérica Castilla.

 118. Frede
  29-08-2021 10:57

  Francesc D. Un aclariment. Espanya, Castella, mai ha estat ibèrica. Els ibers es situaven des del sud de França fins, més o menys, Múrcia i des de la Mediterrània fins la frontera amb Aragó. En cap més lloc hi varen existir ibers. Ni celtibers que és un invent maldestre i groller. Dubto que els ibers s'aventuressin per la Meseta tenint el Mediterrani, i més en aquells temps. L'apropiació del món ibèric és una altra element més de la manipulació històrica dels espanyols. Sembla ser que fins i tot reubicant jaciments arqueològics, que té collons! Investigat per erudits espanyols. El període més nefast sembla que va ser durant el franquisme, però abans ja es feia. Vol dir que els assentaments ibèrics per les espanyes és molt dubtós, perquè, que collons hi anaven a fer si la riquesa es situava al Mediterrani i vora els rius catalans?

  Us deixo un link d'un llibre, complicat de trobar, però molt interessant:

  https://www.todostuslibros.com/libros/els-origens-ibers-de-la-cultura-dels-paisos-catalans-continentals-dins-el-contex_978-84-699-0010-9

  Aquest autor en té més sobre el tema, però d'edicions limitades. Cal buscar-los.

  https://www.todostuslibros.com/autor/santaeularia-i-roig-frederic

 119. Hola Pepsicola
  29-08-2021 10:24

  Si esque encima váis de marineruchos navegantes y no sabéis ni lo que es una barloa. Lo se yo que soy de la meseta...

 120. Hola Pepsicola
  29-08-2021 10:20

  Pero vamos a ver Francesc, que tú lo razones a tu manera no significa que esté bien. Esque parece que tuvieseis 6 años, que hay que daros la razón o si no pataleta.

 121. Francesc D.
  29-08-2021 09:51

  Al final t'adones que intentar raonar amb fonamentalistes de ment obtusa i per més arguments i raóns que exposis, no serveix de rés car, la seva dèria malaltissa i d'animadverssió contra tot el que és català, els hi impedeix veure la realitat. Avans Celta, Íber,o Swajili que català. El dia que es demostri i s'acepti que tením raó i el seu megalomanisme imperial castellà s'enfonsi, els hi esplotara la neurona. La única que els hi queda tot just per a respirar. Donec perficiam!

 122. Hola Pepsicola
  29-08-2021 09:26

  Y dale Perico al torno... Que no, que barlovento viene de barloa, que son los cables con los que se sujetan los barcos de costado. Y sotavento por tu razonamiento también podría venir del castellano de sota, bajo; y vento de viento tras perder el diptongo ie.

 123. Francesc 2
  28-08-2021 23:15

  No sotavento i barlovento són en castellà manlleus del català: Sotavento ve de 'sota vent' i 'barlovento' prové de 'par [la 'a' transcriuria una vocal neutra] lo vent' o 'per lo vent' /pel vent. És a dir, per la banda d'on ve el vent.

 124. Hola Pepsicola
  28-08-2021 22:29

  A ver Francesc, creo que no entiendes cómo funcionan las lenguas romances. Todas estas lenguas son hermanas, vienen del mismo latín vulgar por lo que comparten mucho vocabulario en común. Existe chemin en francés, camino en español, cami en catalán, etc. Camino viene de camminus, y de camminus derivó a camino en español y a cami en catalán. También tienes que revisar los sinónimos, en castellano puedes decir andar o caminar, y caminar se usa más que andar.

  Tampoco entiendes que en castellano muchas palabras no se conservan el diptongo, se dice collar de cuello, mullido de muelle, moler de muela, etc. Muchos de estos diptongos se han perdido con el tiempo. Y Cuéllar not tiene nada que ver con cuello.

  Sotavento viene o del italiano sottovento o directamente del latín subtus y ventus. Barlovento es francesa, de barloa, palabra de orígen normando, y ventus.

  No, picerna es un camarero, no un mayordomo. Mayoromo viene de los manuscritos latinos del siglo XII, major y domus, palabra yuxtapuesta. 125. Xavi G.
  28-08-2021 21:24

  Doncs Guerau, aquest català frare de Montserrat Antonio de Marchena que citen ha de ser el mateix frare Antonio de Marchena que va acollir a Colom a La Ràbida diuen, i que el va promocionar en la cort. Però era català i frare de Montserrat...

 126. Edmund Cooke
  28-08-2021 21:15

  Guerau gràcies per la teva tasca!...
  Genial, brillant i aplastant ta teoria per explicar origen i derivacions toponimiques per Coma, en aplicació estricta i rigurosa del principi o llei d'ockham, que en descarta l'explicació oficial....
  Brutal la partcipació dels castellans, andalusos i extremenys als viatges colombins....
  Desperta ferro!

 127. Ramiro Romero
  28-08-2021 21:12

  Uno es valenciano, otro es de jaca y otro de aragón también,,,, o sea, que según el imperialismo friki de la secta,,,, los valencianos, y los aragoneses son catalanes???, cita el friki, a un catalán,,,, perfecto,,,, sabes cuantos marinos estuvieron implicados en el descubrimiento y posteriores viajes a América??,,,, salid de la frikisecta!!!!!!!

 128. Guerau
  28-08-2021 20:33

  primers viatges de colom primera fundació de La Isabela 1493-1498, personatges:

  Antonio Marchena (catalan friar from Montserrat)
  Rodrigo Pérez (catalan friar from Montserrat)
  Diego de Torres (Baile of Valencia)
  Bernaldo Valenciano (left, 1945)
  Gaspar Feriz (aragonese)
  Miguel de Cas de Dios (vecino of Jaca)
  Miguel Ballester (warden La Concepcion fort 1497)

  p. 230-31
  https://books.google.es/books?id=iWGZP0V8WroC&pg=PA280&dq=la+isabela+republica+dominicana&hl=es&sa=X&ei=7MldVZKAO4nlUZHfgKAN&ved=0CEMQ6AEwBg#v=onepage&q=la%20isabela%20republica%20dominicana&f=false

 129. Guerau
  28-08-2021 20:32

  Acompanyants de Colom a la Isabela

 130. Guerau
  28-08-2021 20:31

  Antonio Marchena (catalan friar from Montserrat)
  Rodrigo Pérez (catalan friar from Montserrat)
  Diego de Torres (Baile of Valencia)
  Bernaldo Valenciano (left, 1945)
  Gaspar Feriz (aragonese)
  Miguel de Cas de Dios (vecino of Jaca)
  Miguel Ballester (warden La Concepcion fort 1497)

  Citat textualment a:
  Kathleen A. Deagan, José María Cruxent (2002) Columbus's Outpost Among the Taínos: Spain and America at La Isabela, 1493-1498. Yale University Press, (p. 230-31)

 131. Guerau
  28-08-2021 20:18

  Bé, tenim la paraula "Coma" que en castellà es pot traduir per Loma equivalent al valencià "Lloma". A Amèrica hi és estès per tots els països aquest topònim, i els seus derivats comala, comalada, i comal. El cas de "comal county" a l'estat de Texas segons l'oficialitat ve de la paraula nahuatl "Comalli",que vol dir plat pla. Crec que a texas no va arribar el nahuatl, no obstant segons la pàgina americana de Comal county, el primer missioner que va arribar allà és deia Damián Massanet el 1691, Extremeny de cap a peus i "Hidalgo Altanero com el que más". Massanet va donar nom a "Las fontanas del comal" "comal springs" en anglès. Dos termes geogràfics: fonts i muntanyes seria lògic, atés que el lloc es ple de petites comes i fonts en abundància. Doncs no, segons l'oficialitat espanyola és un plat pla nahautl. "comalli". També a la desembocadura del Rio Grande a Texas està el topònim "Vadia ancha" literalment és lògic pensar que és una transcripció de Badia, i no de Bahía.

  DCVB:
  COMAL m.
  Petita clotada entre muntanyes (St. Feliu de G.); cast. hondonada.
  Fon.: kumá? (St. Feliu de G.).
  Etim.: derivat de coma art. 4.

 132. Edmund Cooke
  28-08-2021 20:10

  Només fas que vomitar vegenades i foteses sense sentit.... doncs si, tothom sap que aquí fas el ridicul....madurament, però el ridícul igualment!....

 133. Ramiro Romero
  28-08-2021 19:35

  Edmun, cuando madures y pasen los años,,,, y leas lo que escribes te darás cuenta,,,, saldrás de la secta, ánimo y suerte en la vida

 134. Edmund Cooke
  28-08-2021 18:48

  Tothom sap que aquí no fas res més que el ridícul....ets tan espavilat que encara no t'has assebentat tros de soca!....


 135. Ramiro Romero
  28-08-2021 18:30

  Yo se que hago aquí, reírme,,,, reírme, y reírme, las carabelas salieron de pals,,,,, y tartessos,,,, es tortosa,,,,,,, no me diga que el chiste no es bueno, suerte

 136. LluísLluís
  28-08-2021 16:32

  Al sr. andalús que escriu en castellà en aquesta web i que sempre està dient: "respeta!!! Y seréis respetados" :

  Quan tradueix els noms de Francisco, Edmundo... està faltant al respecte

  Quan diu: chavalin, suerte en la vida, infantilismo, vais de víctimas por la vida, chaval, madure, madure...està fent una mala imitació del gran Chiquito de la calzada.

  Quan afirma: "hubo más franquistas en Cataluña que en Andalucía,,,, suerte"... se està inventant la història

  Quan còpia i enganxa les seves aportacions en els diferents fòrums de la web...està mostrant la seva poca professionalitat i certa vagància.

  En algun lloc he llegit que es queixava que li treien els missatges i que no tornaria a escriure més en aquesta web...això és mentida perquè encara hi escriu.

  Vostè és com un pop en un garatge, no sap que hi fa aquí.

  Si tingués sentit del ridícul, ja faria dies que hauria callat, però no, no ha callat i cada dia demostra que és un poca vergonya que s'avorreix molt a la vida, perquè segurament no té res més a fer que entrar a aquesta web i faltar al respecte dels seus participants.

  No ha entès res del que s'hi fa en aquesta web?

  Granada, és preciosa...i Sevilla, i Còrdova i Jaén i el cabo de Gata, de veritat. Andalusia és una preciositat, però aquí no pretenem establir un rànquing de ciutats, territoris bonics.
  Aquí ningú està dient que Andalusia no tingui història, no sigui bonica, ni respectable.

  Aquí estem per investigar i corregir la història fraudulenta d'Espanya.

  Si vostè creu que som un friquis i una secta, allunyi's... però no s'allunya. Marxi...però no marxa.
  Si vostè vol discutir, debatre, rebatre...endavant. Però no debat, falta el respecte contínuament amb un grau de condescendència que fa fàstic.

  Ni s'allunya, ni debat.

  Que hi fa aquí, senyor pop?

 137. Ramiro Romero
  28-08-2021 15:34

  Gracias por el consejo, y recuerde, todos somos iguales, usted catalán y yo andaluz, y tenemos una gran historia detrás, yo respeto la suya, respete la mía,,,,,, Barcelona, es maravillosa, Granada, por ejemplo, también,

 138. Francesc D.
  28-08-2021 15:20

  No rigui tant que a segons quina edat li pot sortir una hèrnia! Salut!!

 139. Francesc D.
  28-08-2021 14:47

  Supremacisme és abolir les constitucións catalanes, lleís i prohibir la llengua homogenitzant-la a les lleis de castella, ' por justo derecho de conquista'. Supremacisme és aplicar un 155 i atonyinar la gent pel sanísim exercici de votar en un país que es vanta de ser democràtic, inclús tot i permetre-ho en l'article 10.2 de la seva constitució on escanya va ratificar els tractats europeus sobre els drets humans. Aixó és supremacisme i colonialisme. Voler recuperar la nostra història només obeeix a la voluntat de voler ser com a poble lliure. Donec Perficiam!

 140. Ramiro Romero
  28-08-2021 14:12

  Vamos, en resumen, que todas las palabras vienen del catalán,,,,, esta friki secta es INCREÍBLE,,,,, os debemos el resto de pueblos inferiores, a,,,, Cervantes, Leonardo, santa Teresa, San Ignacio, Francisco de asís, Marco polo, Pizarro, almagro, Hernan cortes, el cid, el gran capitán, la conquista y descubrimiento de América, la reconquista, Shakespeare, el siglo de oro español, la reconquista, el gótico, la nobleza castellana, Castilla en sí misma, el quijote, la celestina, el lazarillo de tormes, aragón, la banca, el comercio, el gótico, erasmo, la moneda, todo, todo, todo, todo,...... Seréis respetados, cuando abandoneis el ultranaciolismo que practicais, y asumeis que habéis contribuido a la historia de la PENÍNSULA IBÉRICA, como otros pueblos, desde andaluces, gallegos, navarros o portugueses,,,,, lo demás, es un supremacismo racial que se irá al garete de la historia,,,,, de nada por la lección, es GRATIS

 141. Edmund Cooke
  28-08-2021 13:35

  Molt bona aquesta!.... crec que el SEGUR que esmentes és sinònim de falç o destral gran per tallar cereals, eina fonamental pel agricultors, camparols i pagesos de les germanies medievals catalanes.... per això es un toponim molt usual tan a occitania francesa com a Catalunya... i amb la variant en femení, a tota la resta de la península ibèrica: SEGURA

 142. Xavi G.
  28-08-2021 12:59

  Edmund, si la "litera" castellana prové de la Llitera el "seguro" els hi ve de la Pobla de Segur de ben segur.

 143. Francesc D.
  28-08-2021 10:39

  Majordom en llatí és 'pincerna'. Rés a veure Pepsi, t'ho tindràs que trevallar una mica més! Donec Perficiam!

 144. Edmund Cooke
  28-08-2021 10:31

  Pep si calles no fas el ridicul home!

  Quines explicacions tan puerils....segur que ja t'afaites?.... si us plau, fes-nos riure una mica mes i dona'ns més de les teves mesquines explicacions a la castillana pels papas i no padres, les umbrel.les conclaus amb senyeres i els templers i no templorios.....més més si us plau! Hahaha!!....


 145. Francesc D.
  28-08-2021 10:29

  El mot Collar també és un altre apropiació del català i que ve de peça o tira que envolta el Coll. En castellà és Cuello i per tant, la transcripció lògica seria Cuellar. Salut!

 146. Francesc D.
  28-08-2021 10:16

  A veure Pepsi! Par lo vent( Barlovento) en Francés seria 'pour le vent' i Sota vet en Francès és 'Sous le vent'. no inventis! Tot és català! Donec Perficiam!

 147. Francesc D.
  28-08-2021 10:08

  A veure Pepsi! Camino ve de fer cami i el cami es fa caminant amb les cames. De cames surt caminar i com deia el poeta 'se hace camino al andar' ergo, vosaltres hauriau de dir piernear. Caminar és una apropiació del català. Donec Perficiam!

 148. Francesc D.
  28-08-2021 09:28

  També el 'Barlovento i Sotavento' venen del català ' par lo vent (d'on bufa el vent) i Sota vent. Salut!

 149. Edmund Cooke
  28-08-2021 09:25

  … si es que fins i tot al "sumo pontifice catolico”, comunament denominat PAPA o el Papa de Roma, no se li diu mai el Padre ni el papá de Roma!….ni father of rome….de fet, tots els conclaus, que no serien res mes que el ritual catolic de neixament del papa, a la seva heraldica llueixen un parasol amb la senyera reial ja des del segle XII i fins a data d'avui…..suposo que si els primers papes haguessin estat castellans, la heraldica dels conclaus i la denomicació "Papa” no serien catalanes si no castellanes…. Enlloc de senyeres hi haurien castells a les umbrel.les papals i el papa se l'enomenaria PADRE..

 150. Francesc D.
  28-08-2021 09:24

  També la paraula 'Litera' en castellà no te sentit car, ve del català Llitera que, alhora ve de llit. En castellà, llit és cama i ells en diuen camastro. Litera és una apropiació. Salut!

 151. Edmund Cooke
  28-08-2021 09:01

  ….Més curiositats….Almirall i lloctinent, són dues paraules catalanes de naturalesa militar …. En castella almirante i lugarteniente o teniente….en angles, admiral i lieutenant…..l'origen d'aquestes paraules catalanes està documentat des del segle XI ja a les primeres croades dutes a terme pels templers catalans….i es que la propia designació/denominació de l'ordre militar-religiosa, és 100% catalana…. Si no donaria "Orden del Templo” i "Templorios”, enlloc de orden/ordre del temple i templers/templarios.

 152. Edmund Cooke
  28-08-2021 08:25

  .... més curiositats.... la paraula MAJORDOM, d'origen anglo-català es feina servir per a designar la persona més propera i de més confiança del rei o virrei ....sempre eren persones d'origen noble, fins i tot familiars del monarca o virrei i obviament eren persones molt cultes, capacitades i avançades a la seva època....la traduccio al castellà dona "mayordomo", un nyap de paraula des del punt de vista filològic i curiosament amb un significat molt perioratiu, totalment oposat al seu origen català, .....

 153. Francesc D.
  28-08-2021 08:21

  Alguns cops per les castelles, he sentit dir 'Buenos dias nos de Dios' i vull pensar que s'ha anat omitint la part final' nos de Dios' i s'ha quedat 'Buenos dias'. Podria ser una explicació però, no estic segur!

 154. Francesc D.
  28-08-2021 08:13

  Certament Edmund! El castellà és una copia del català-occità. Per exèmple el mot 'Caminar' que ve de Cama. Els castellans haurien de dir piernear de pierna però, també fan servir caminar i aquesta és sens dubte una paraula que ve de cama.

 155. Edmund Cooke
  28-08-2021 07:58

  ....algú ho podria explicar?.....


  .....Tampoc puc entendre per què l'expresió "Bon Dia" tots els idiomes ho fan en singular, excepte en castellà apanyol, que ho fan en plural "buenos días".... per que fins i tot a sudamerica diuen "buen dia".....inexplicable, oi?

 156. Edmund Cooke
  28-08-2021 07:54

  .... i en castellà deriva a FORTIN....penseu que el Castellà és un idioma inventat pels inquisidors i censors derivat sucedani aigualit del català/occità.... per això tot surt català d'arrel....Tot inaixí, algunes derivacions no tenen lògica.... per exemple, en català és assegurança, assegurat, assegurador... en castellà és asegurado, asegurador.....però quan tocaria aseguro, es menjen la a i deixen seguro.....no trobo explicació......

 157. Francesc D.
  28-08-2021 07:05

  Hi ha un altre paraula, encara que podria ser catalana, o francesa al 50% però, mai dels mais castellana i és la paraula FORT, de fortí, o enclavament estratègic defensiu.

 158. Edmund Cooke
  28-08-2021 06:53

  A Baixa Califórnia….La Bufadors….

  https://es.wikipedia.org/wiki/La_Bufadora

  Una altra paraula, ara en toponims….origen 100% català….

 159. Hola Pepsicola
  27-08-2021 21:32

  Puede ser una bandera ficticia inventada como el pintor. Señera no es, puesto que no posee el color amarillo. Es como decir que la bandera de Austria es la Española porque coincide un color de dos y las franjas son iguales.

 160. Francesc D.
  27-08-2021 21:21

  El que segur que no és, una bandera de castella. Aixó està clar, i si son espanyols amb aquestes barres només poden ser catalans.

 161. Hola Pepsicola
  27-08-2021 21:03

  Eso es una bandera blanca y roja, no flipes.

 162. Frede
  27-08-2021 21:02

  Ja està. L'he copiat i ha funcionat.

 163. Frede
  27-08-2021 21:00

  Francesc, passa alguna cosa amb el link. No es pot accedir. O jo no puc.

 164. Francesc D.
  27-08-2021 20:17

  https://ca.m.wikipedia.org/wiki/La_Mare_de_D%C3%A9u_dels_Navegants#/media/Fitxer%3AFernandez-Virgin_of_the_Navigators_(proper_inversion).jpg

 165. Francesc D.
  27-08-2021 20:14
 166. Francesc D.
  27-08-2021 20:13

  Verge dels navegants de Fernandez Alejo. Sevilla. ELS BAIXELLS AMB SENYERA. Sr. Ramiro, encara estem a la espera de que aportis alguna dada convincent, a banda de fer el paperina. Aquí en tens una a Sevilla. No cal que viatgis per aprendre. https://ca.m.wikipedia.org/wiki/La_Mare_de_D%C3%A9u_dels_Navegants

 167. Hola Pepsicola
  27-08-2021 19:56

  Chiquitita se dice en Castilla también, y antes a los peluqueros se los llamaban barberos. Yo creo que la mayoría de vosotros no habéis salido de vuestro pueblo en la vida.

 168. Xavi G.
  27-08-2021 18:14

  Doncs és probable, Guerau, molt probable.

 169. Ramiro Romero
  27-08-2021 18:11

  Francisco d, chaval, te ciega el supremacismo, no ves más allá que el ultranacionalismo que os nubla la vista,,,,, ya ves,,, un simple paseo por la catedral de Sevilla, por la capilla de los marineros, por el archivo general de indias,,,, con un simple paseo,,,, y toda la, friki historia que tenéis montada se va a tomar viento,,,,, la empresa descubridora salió del puerto de palos de la frontera, y se centro en el puerto de Sevilla,,,,, y más tarde en el de Cádiz, lo siento, de verdad lo siento, y esto no nos hace ni mejor ni peor que vosotros, solo es historia, en america se habla Castellano, habrá palabras catalanes, pues cataluña era parte de la península, como los es ahora, colon era genovés, y los grandes conquistadores eran extremeños,,, argumentos??? Millones de documentos de la época que así lo certifican, y no cuatro ideas de friki historiadores catalanes,,,, te repito, chaval, esto no nos hace ni mejores ni peores que los catalanes,,,,,,,, sencillamente es la HISTORIA,,,, suerte en la vida,,,,manojo,,,, mandioca,,,,,, y los catalanes descubrieron America,,,,, de verdad,,, HABLAIS EN SERIO???

 170. Xavi G.
  27-08-2021 18:05

  Ok ok, Francesc D., no havia mirat res dels mots que apuntes, però com que en hi han un fum de professions amb el sufix -er, que les tenen en l'anglès, sobretot crec que en forma de noms o cognoms, com Porter, Calder, Freser i una muntonada més que ara no m'ixen, i que crec que les fan venir totes del francès... , (QUAN SÓN CATALANES!!!), doncs per això venia el que deia.

  Ara resulta que el James Dean ens ho confirma, doncs la mar de bé, vaig a tocar les campanes de la Giralda com mai. Cuidao a vore si surt alguna volant.

 171. Francesc D.
  27-08-2021 15:53

  I estar a la catedral de Sevilla mercés a un amic teu, quín argument és aquest? Aixó és tant com el que te tos i es grata les orelles. Patètic!

 172. Ramiro Romero
  27-08-2021 15:31

  Guerau,,,,, toda la historia es una manipulación,,,,,,,,,,,,,,, toda, toda,,,, toda,,, menos esta página,,,,,, diossssssss miooooooo

 173. Ramiro Romero
  27-08-2021 15:26

  Barber es una palabra catalana, DE ACUERDO,, pero la clave es que 70000000 millones de palabras castellano/latinas en el habla de los amigos de América LATINA,,,,, provienen del castellano y del Latin,,,,, lo siento, chavales,,,, ah, hoy estuve en la, cátedra de Sevilla, gracias a mi amigo DEÁN de la catedral,,,,, y lo siento, Sevilla, Huelva,,,, son la cuna del descubrimiento,,,,,, de verdad,,,, lo siento

 174. Francesc D.
  27-08-2021 15:20

  Xavi G. Em poden dir misa però, Barber en Francès és coiffeur i en Llatí Tonsorem. Estic completament convençut que Barber és una paraula catalana i dentist no pot sortir de tooth que vol dir dent en anglès. Salut!

 175. Guerau
  27-08-2021 15:17

  I la paraula Chiquita, a Mèxic és clarament la paraula valenciana Xiqueta

 176. Xavi G.
  27-08-2021 13:27

  I Colombus tu, i COLOMBUS també, hahhahhahaaahaaaaaa

 177. Xavi G.
  27-08-2021 13:26

  I Bartolomeu de las Casaus també, hahahhahhaaaaaa

 178. Xavi G.
  27-08-2021 13:25

  Hi han de lingüistes que, per justificar la castellanitat d'aquest nomás americà, remarquen que tal estudiós ja va fer notar que Carpantes també el gastava al QUIXOT, hahhahhhahahaahhahahaaaaa.

 179. Xavi G.
  27-08-2021 12:52

  Francesc D., et diran, no sense raó segurament, que aquestes paraules els hi venen del francès o del llatí, però potser obviant en ocasions a l'occità o al català.

  Ho tenen ja més difícil amb el terme cotó(n), que aquest sí que de segur prové del català manllevat del àrab i va passar després a l'occità i/o francès i/o/u anglès.

  On ja patinen completament, que cada vegada que ho recordo em pixo de riure, és amb el terme NOMÁS hispanoamericà, hahahahahhaaaa.


  Hahhahhhahhhhahhhahhaaaaaaa..


  HAHHAAAAHAAHAHAHAAAAHAAAHAHAHAHHHAHHAAAAAAHAAHAAAAAHAAAA

 180. Guerau
  27-08-2021 12:05

  Tota la història oficial és una manipulació, però a més, es burlen davant de tots, a plena llum del dia, no se n'amaguen, es diu Primat negatiu i positiu, dissonància cognitiva i programació predictiva.

 181. Frede
  27-08-2021 11:11

  He, he, he (Je, je, je, en castellano). Jo sí que et llegeixo, Ramirín. Saps per què? Perquè és molt fàcil. Dues ratlles i, au!!! No he de consultar diccionaris, lèxics, documents, llibres, etc. com quan llegeixo els articles de l'INH que he de reconèixer que és una feinada de nassos si mínimament ho vull entendre. Llegir-te a tu és, tal com et vaig dir, d'un infantilisme vergonyós. Torno a reivindicar els trolls de fa uns anys que fins i tot a mi em feien trontollar els meus coneixements per la profunditat i erudició que traspuaven. Tu, et trobes a anys llum dels teus companys. Infantilisme és assegurar que estem exposant una idea només per una paraula. Llegeix i pren apunts per no fer tant el ridícul, Ramirito de mi arma! En definitiva, documenta't i exposa les teves tesis amb arguments contrastats. Amb "suerte”, "reirme”, "victimas”, "llorar” no anem enlloc. En fi. Que una persona que resumeix un article de varies pàgines en una sola frase, digui que aqui no s'investiga, doncs… En la meva pràctica docent van passar molts alumnes per les meves classes que ho reduïen tot a una frase. Sense menysprear ningú, doncs, tots s'en surten a la vida i troben el seu lloc, però val a dir que no destacaven per ser brillants. No sé, espero que no sigui el teu cas i tard o d'hora ens demostris la teva saviesa desconeguda.

 182. Francesc D.
  27-08-2021 08:05

  Si els catalans no hem tingut relació amb amèrica, emb pregunto d'on han tret els Nord Americans la paraula 'Barber Shop' per referir-se a cal Barber o Barberia, i que tantes voltes hem vist a les películes del far west? Si en anglés Barba és beard, barber hauria de ser beader, com a construcció lògica. O un altre exèmple, dentist per referir-se a cal dentista! I hi ha molts més exèmples de rareses com aquestes. Potser algún fil.lòleg ho podria aclarir. Salut!

 183. Xavi G.
  26-08-2021 20:10

  Carles I: "prefereixo comte de Barcelona que emperador de Romans". O sigui, que imaginat rei de Castella o de Panya, que ni ho nomena.

 184. Xavi G.
  26-08-2021 20:06

  Una palabra no, Ramir, UNA MÉS!!

 185. Xavi G.
  26-08-2021 20:04

  Què dius, Ramir!!

  Molts més de franquistes a Andalusia, però mil vegades més. De fet en Andalusia van entrar com Pere per sa casa llevat d'alguns focus de resistència.

 186. Ramiro Romero
  26-08-2021 13:08

  Investigación???, esto??????,,,,, que vais de víctimas por la vida,,,,, tanto llorar, tanto llorar,,,,,

 187. Ramiro Romero
  26-08-2021 13:01

  Ah, hubo más franquistas en Cataluña que en Andalucía,,,, suerte

 188. Ramiro Romero
  26-08-2021 13:00

  Fede,,,, ni te he leído,,,, infantilismo es decir que por una palabra,,,, Cataluña descubrió América,,,, o hablar de Carlos I de Barcelona y V de Cataluña o que las naves salieron de pals o que tartessos es tortosa,,,, yo vengo aquí a reírme,,,, suerte en la vida, chaval

 189. Frede
  26-08-2021 12:26

  Benvolgut Ramiro Romero, des que vas aparèixer per aquestes pàgines, llegeixo encuriosit les teves minses aportacions i, de tot cor, normalment no et responc perquè son d'un infantilisme xavacà que fa fredar. Avui, però, faré una excepció. Vejam, dius "en América se habla castellano”, algú ho ha posat en dubte? La hipòtesis és sobre una paraula, si s'en troben més caldrà veure a on ens porta. Res més. Ja ho sabem que es parla castellà. El que volem esbrinar és que hi fan aquestes paraules catalanes. Ens ho podries explicar tu mateix. Això sí, amb un article documentat i sense insults. Dius "indica que América fue descubierta por catalanes”, home! Si t'has pres la molèstia de estudiar la documentació aportada a través de la web i t'has llegit l'enorme quantitat de llibres sobre el tema, sembla força evident que la hipòtesis està fortament fonamentada. De tota manera, si no estàs d'acord, només et cal rebatre-ho amb la mateixa profusió de dades. Amb articles documentats o amb llibres i referències contrastades. Així de fàcil. Sobre "manojo, mandioca, etc.” no ens dones cap explicació filològica que desmunti la nostra proposta. Un estudiós, erudit o intel·lectual és el mínim que hauria de fer. Una explicació filològica fonamentada. Aquí i en qualsevol debat més o menys científic, seriós o senzillament d'entesos o estudiosos amateurs sobre el tema. Explicacions serioses. D'altra banda, tens una fixació permanent que ens volem apropiar de no sé que. Res més lluny, precisament volem que us ho quedeu tot i ens deixeu tranquils com a catalans a Catalunya. No volem res de vosaltres. Només volem que ens deixeu en pau i ens puguem divertir amb les nostres absurdes cabòries i així vosaltres també podreu continuar amb les vostres. Més clar, volem ser una nació independent. Volem que sigueu plenament espanyols a Espanya. Curiosament sembla que qui es vol apropiar de la nostra terra i modificar la nostra parla, costums i història sou vosaltres. T'imagines cadascú a casa seva i gaudint de les pròpies elucubracions? El problema rau aqui, veniu a casa nostra a imposar-nos el vostre relat. No cal imposar res, vosaltres vareu descobrir Amèrica?, doncs, molt bé, o els genovesos, o els portuguesos, o qui sigui?, perfecte! A nosaltres que ens importa! Com tothom, també defensem el nostre relat. Hi tenim tot el dret. Us comporteu igual contra italians i portuguesos? Per acabar, una frase que repeteixes sovint, "respeta y sereis respetados”. Permetem que et digui que és una bajanada exempta de cap justificació. Investigar no es faltar al respecte a ningú, sinó, a hores d'ara no et prendries cap antibiòtic. Investigar no és mancar al respecte. Exposar el resultat d'una investigació no és faltar al respecte. Es manca al respecte quan s'insulta i no s'argumenta. Respecte és el que reclamem des de fa cinc-cents anys pel cap baix i tres-cents com a mínim des que ens vau imposar per la força de les armes el Decret de Nova Planta, el Rivera ens va estabornir amb la dictadura, altra vegada per la força de les armes Franco de poc no ens aniquila i amb l'us fraudulent del poder i amb la pseudo-democràcia monàrquica intenteu fer-nos desaparèixer en l'actualitat. El respecte comença aqui. No envair les nacions que no et pertanyen.

 190. Ramiro Romero
  26-08-2021 10:59

  Cuate no es una palabra de origen catalán,,, coatl!!!!

 191. Ramiro Romero
  26-08-2021 10:58

  Nauhatl coatl,,, serpiente mellizo,,, también queréis apropiaros de la cultura indígena americana???... Guerau,,, respeta!!! Y seréis respetados

 192. Ramiro Romero
  26-08-2021 10:07

  Manojo,,,,,,,mandioca,,,,, y los catalanes descubrieron America,,,,, dios mío!!!

 193. Ramiro Romero
  26-08-2021 10:02

  La palabra manojo,,,, indica que América fue descubierta por catalanes,,,,,, increíble

 194. Ramiro Romero
  26-08-2021 10:01

  Yo,,,,, esto,,,,,,, no,,, se, me he quedado sin palabras,,,,,, de verdad,,,,, en toda América se habla castellano,,,,,, lo siento,,,,,,

 195. Edmund Cooke
  26-08-2021 09:08

  Està clar que per compendre la historia necessitem la filologia…. Tot encaixa perfectament i sense tenir que recorrer a fantasies castillanes…. I si apliquem el principi cientific d'ockham també. Tot encaixa!….
  Gràcies als investigadors del blog bel.lonides i a en Guerau per la seva aportació…. Brutal!

 196. Guerau
  26-08-2021 02:18

  I la paraula Mexicana Cuate, ve del català Coat o Cuat, que és el terme que utilitzaven els conqueridors per descriure els indígenes mexiques que portaven el cabell amb cua, el cabell llarg amb trena.

Afegeix-hi un comentari:

Per poder deixar comentaris us heu de registrar:


  EDITORIAL
L'Institut Nova Història torna a publicar un editorial d'En Jordi Bilbeny, que continua sent ben viu avui mateix. L'autor el dedica als calumniadors de ‘Sàpiens’.
28208 lectures
Lluís Batlle - Les anomalies de les expressions “poner puertas al campo” i “de pe a pa'
Pere Alzina - Una connexió religiosa desconeguda: el vincle de l’Abat Oliba amb Sench Amand de Còli
SUBSCRIPCIÓ AL BUTLLETÍ
Subscriviu-vos al nostre butlletí
Al web de numericana podeu comprovar quin és l'escut d'armes de Leonardo da...[+]
En Daniel S. Bello ens ofereix una crònica de la darrera conferència pronunciada per En Jordi Bilbeny a la...[+]
Podia ser que un nen, criat al camp, sense contacte amb cap centre de coneixement tècnic, fos un dels enginyers i...[+]
Per què van tancar Joana la Boja a la presó? Per amor? Perquè era boja? O per una evident raó d’Estat? En...[+]