Accediu  |  Registreu-vos-hi
"La història és una galeria de quadres en què hi ha pocs originals i moltes còpies."
Charles AIexis de Tocqueville
ARTICLES » 28-12-2020  |  PROJECTE SOBRE LA CENSURA I LA MANIPULACIó
4784 lectures

Destapant un pamflet

En Carles Ortiz s’ha llegit el llibre «Pseudohistòria contra Catalunya» i ens mostra com aquest llibre no és res més que un simple pamflet per desprestigiar una persona —En Jordi Bilbeny— i una institució i els seus membres: l’Institut Nova Història.

Cliqueu-hi damunt per ampliar la imatge

El diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans defineix pamflet com un llibre imprès amb molt poques planes. Es considera especialment pamflet qualsevol llibre curt en què s’ataca violentament algú o alguna cosa. Però, de vegades, els autors de pamflets intenten amagar, entre moltes pàgines i en forma de llibre seriós i acadèmic, llur objectiu: el d’atacar algú de tal manera que els autors quedin amb les mans netes. Aquest és el cas del llibre Pseudohistòria contra Catalunya, que han coordinat En Vicent Baydal i En Cristian Palomo. Per aconseguir destapar el pamflet que s’amaga dins d’aquest llibre, faig la següent dissecció.

METODOLOGIA SEGUIDA
En el present article segueixo la regla següent: el text entre cometes i en cursiva és un extracte literal del llibre, i ressalto en negreta els fragments que considero més interesants.

GENERALITATS SOBRE EL TÍTOL I INTRODUCCIÓ A L'OBRA
Ja el títol del llibre ens deixa molt clar que hi ha una cosa anomenada «pseudohistòria» que va en contra de Catalunya. A la introducció, els autors del llibre defineixen això de la «pseudohistòria». Afirmen que és simplement una història falsa. I ens deixen molt clar quines són les persones que tenen el permís de refutar la pseudohistòria tot dient:

«Lògicament, aquells que poden refutar amb més facilitat els plantejaments acientífics dels pseudoinvestigadors —gràcies a la seva formació i acumulació de coneixements— són els investigadors que es guien per una metodologia científica.»[1]

Més endavant, expliciten l’objectiu al qual volen arribar a l’apartat intitulat «l’objectiu i els continguts de la present obra».

«L’objectiu primordial d’aquest llibre col·lectiu és el d’oferir informació, a través d’arguments científics, proves documentals i contextualitzacions històriques i historiogràfiques contrastades, als lectors interessats en determinades temàtiques de la història de la Catalunya medieval i moderna, una àrea de coneixement de la qual som especialistes els autors.» [2]

D’entrada, he de dir que l’objectiu de refutar tot allò que va en contra de Catalunya sembla un bon propòsit. Ara bé, com veurem, res més lluny de la realitat. En aquesta dissecció podrem comprovar com la intenció, propòsit i objectiu d’aquest llibre és del tot diferent. Es tracta d’una intenció i d’un propòsit i objectiu no pas tan nobles com els que els autors ens donen entenent.

Així mateix, en aquesta introducció s’hi explicita que el lector hi trobarà unes conclusions que han estat signades per tots els autors en conjunt i, a més, que el llibre ha estat dividit en tres parts, amb diversos capítols cadascuna. També s’hi afirma que cada capítol és d’un o diversos autors i, finalment, que cada participant es fa responsable de la seva part.

«En aquest sentit, evidentment cada autor és responsable dels seus respectius capítols, però hem resolt signar conjuntament tant aquesta introducció com les conclusions per tal d’exhibir als lectors el nostre ferm compromís col·lectiu a favor d’una història medieval i moderna de Catalunya tractada amb rigor i metodologia científica.»[3]

DISSECCIÓ DE LA INTRODUCCIÓ
Els autors presenten dos fronts de pseudohistòria contra Catalunya. Per un costat hi ha el front espanyolista:

"En conjunt, al respecte, observarem dos grans fronts pseudohistòrics en allò relatiu al passat de Catalunya. D’una banda, un tipus de plantejaments pseudohistòrics que tenen èxit entre una gran part de públic nacionalment espanyolista".[4]

Per un altre costat, hi ha el front catalanista:

"Però d’una altra banda, també hi ha un altre model pseudohistòric d’èxit en relació amb Catalunya: el de la «Nova Història». Es tracta d’una novíssima pseudohistòria —atès que amb prou feines compta amb un parell de decennis— que, en oposició a les predites interpretacions del nacionalisme espanyol, s’autoproclama «catalanista» i «independentista»." [5]

D’entrada, sobta que mentre la pseudohistòria espanyolista no la personifiquen en ningú ni en cap institució, sinó que parlen del públic que la segueix, pel que fa a la banda catalanista, no diuen res sobre quina gent els escolta, sinó que concreten directament en la «Nova Història». Així, amb majúscules. D’aquesta manera, apunten ja cap a una institució. Per tant, aquí ja s’hi comença a entrellucar un biaix entre el tractament dels d’una banda i el dels de l’altra.

Tot seguit, en la mateixa «Introducció» vénen dos apartats que estan dedicats a descriure amb més detall cadascuna d’aquestes «pseudohistòries», l’espanyolista i la catalanista. Ja ho fan per mitjà dels títols:

 • «L’auge de la pseudohistòria espanyolista»
 • «La novíssima pseudohistòria sobre la Catalunya universal, encapçalada per Jordi Bilbeny»

El lector podrà comprovar que el títol que esmenta la pseudohistòria espanyolista no fa referència a cap persona ni a cap col·lectiu concret. No s’esdevé així amb el segon. En aquest s’hi cita una persona: En Jordi Bilbeny. Bé, per si fos poca aquesta diferència en el tractament, la part encapçalada per «l’auge de la pseudohistòria espanyolista» comença així:

«De manera genèrica la pseudohistòria espanyolista sobre Catalunya...»

Per contra, pel que fa a l’altra banda, malgrat que podrien tractar la pseudohistòria catalanista d’una manera igual de genèrica, no actuen així, sinó que ataquen directament l’Institut Nova Història. Llegim-ho:

«Malgrat que el nacionalisme català arrossega des del segle XIX diversos mites pseudohistòrics, com, per exemple, el plantejament que la derrota de Muret el 1213 hauria desfet un imperi català ben articulat sobre Occitània; la identificació de la decadència política, econòmica i cultural de Catalunya amb l’entronització el 1412 d’un Casal d’Aragó de llinatge castellà, per la seva mateixa procedència; o la interpretació que Catalunya i la Corona d’Aragó serien un avançament de les democràcies modernes en contraposició a una Castella i una França pretotalitàries de tant absolutistes com eren, cap d’aquestes asseveracions no és comparable amb el discurs que ha acabat esdevenint actualment l’hegemònic –tant per la seva radicalitat com per la seva projecció mediàtica– entre la pseudohistòria catalanista: la «Nova Història»".[6]

I per què aquesta diferència? Doncs, atenció: "per la seva radicalitat com per la seva projecció mediàtica". És a dir, que els pseudohistoriadors espanyolistes no són considerats «radicals» ni són criticats per la seva projecció mediàtica, malgrat tenir-ne molta. Recordeu això de «projecció mediàtica», perquè més endavant en tornaré a parlar.

Sobta també, que, ja en la introducció, els historiadors de l’acadèmia fan una subdivisió entre els pseudohistoriadors espanyolistes, la qual, si no ens hi fixem, pot passar desapercebuda, ja que no la recalquen expressament. Vegem-ho:

«En definitiva, exposem aquestes qüestions introductòries perquè és necessari advertir el lector que, malgrat que el medi natural de la «ciència» falsària es trobi fora del món universitari i acadèmic, per desgràcia també des d’aquesta principalíssima plataforma intel·lectual ha estat practicada de vegades per tal de servir de base a certs posicionaments polítics i justificar plantejaments evidentment manipulats, com veurem en alguns capítols del llibre». [7]

Ens estan dient que hi ha historiadors titulats que fan pseudohistòria? Doncs, si fan pseudohistòria, haurien de ser qualificats de «pseudohistoriadors» per molta titulació que tinguin, no ho creieu? A més, no ho fan només de vegades, sinó constantment i amb molts mitjans.

A l’apartat l’Auge de la pseudohistòria espanyolista tornen a fer la subdivisió i se’n lamenten:

«Així doncs, per a la pseudohistòria espanyolista, i desgraciadament també per a una part d’acadèmics espanyols que mantenen en major o menor mesura el plantejament descrit...» [8]

Està clar: els autors del llibre no titllaran pas de pseudohistoriadors els acadèmics espanyols, encara que diguin el mateix. I molt menys els acusaran de falsaris, tot i que practiquin una «ciència falsària». D’això se’n diu no mossegar la mà que et dóna de menjar.

Continuem desgranant la «Introducció». Al llarg d’aquest capítol, tracten la pseudohistòria espanyolista de forma genèrica. Només concreten en persones quan posen d’exemple algun article o llibre. Com quan parlen de l’historiador Antonio Morales Moya i de l’economista Gabriel Tortella. [9] O quan posen l’exemple d’un article d’En Jordi Canal:

"I encara el 2018 l’historiador Jordi Canal publicava al diari ‘ El Mundo’ un article titulat «Historiadores catalanes y su procés»". [10]

Cal remarcar igualment que, tot i que aquest capítol de la introducció està dedicat a la pseudohistòria espanyolista, els autors no s’estan de citar l’Institut Nova Història. A més a més, no tenen cap mania a posar-se del costat espanyolista per anar en contra d’aquest Institut. Ho podem percebre quan citen l’article esmentat de l’historiador Jordi Canal, en el qual aquest hi afirma:

«Las teorías contubernistas de los Bilbeny, Cucurull y compañía reciben, desde hace años, jugosas subvenciones y premios de entes nacionalistas y el apoyo público de políticos como Pujol, Rull o Carod-Rovira».[11]

Com hem dit, tots els autors d’aquest llibre es fan responsables d’aquesta introducció. I diuen, referint-se a Jordi Canal:

"Tot i que l’autor no anava gens mancat de raó en la crítica a l’Institut Nova Història". [12]

Sobre aquesta notícia, cal remarcar que la Generalitat la va negar rotundament quan van sortir les «fake-news» sobre les subvencions a l’Institut Nova Història (ref.: https://www.vilaweb.cat/noticies/desintoxicacio-3-milions-institut-nova-historia/

Hem de recordar, a més a més, que En Jordi Canal és un historiador català que col·labora habitualment amb les FAES i amb Societat Civil Catalana (ref.: https://ca.wikipedia.org/wiki/Jordi_Canal_i_Morell)

Continuem amb la introducció sobre la pseudohistòria catalanista. Ja hem comprovat que el títol posa el focus directament sobre l’objectiu, a diferència de quan parlen de la «pseudohistòria espanyolista»:

«La novíssima Pseudohistòria sobre la Catalunya Universal, encapçalada per Jordi Bilbeny»

La concreció és inequívoca, tot i que al principi parlen de diversos mites pseudohistòrics catalanistes.

En resolució, veiem, que en aquesta introducció comença l’intent de desacreditar tot allò que fan els investigadors de l’Institut Nova Història.

També hi argumenten que no tenen la formació adequada:

«per poder ja no demostrar sinó, simplement, plantejar les argumentacions que exposa l’INH i que siguin preses en consideració de manera seriosa pel món científic, Jordi Bilbeny i els principals investigadors de la Nova Història haurien d’acreditar (cosa que no han fet) que són experts i especialistes en moltes ciències i disciplines». [13]

I tot seguit enumeren tota una llista de coneixements que segons ells haurien de tenir els investigadors de l’INH.

«la genealogia, l’heràldica, la vexli·lologia, la cosmografia, la geografia, la toponímia, l’orografia, la nàutica, la botànica, la zoologia, els fenòmens atmosfèrics, les matemàtiques, la impremta i l’antropologia, abraçant, segons convingui, les èpoques antiga, medieval, moderna i contemporània del conjunt d’àmbits territorials d’Europa, Àsia i Amèrica, així com del mars Mediterrani i Bàltic, i de l’oceà Atlàntic». [14]

Si ho analitzem amb calma, ens adonem que aquest intent de desacreditar és realment infantil, ja que resulta que els investigadors de l’Institut, en procedir d’àmbits ben dispars del saber, formen un grup multidisciplinari que s’aproxima a aquesta llista molt més que no pas un unidisciplinari grup d’acadèmics de la història.


Cliqueu-hi damunt per ampliar la imatge

DISSECCIÓ DE LA PART I
A la part I, els autors del llibre se centren en la pseudohistòria espanyolista sota aquest mateix títol:

 • La pseudohistòria espanyolista

Els qui signen aquesta secció continuen referint-se d’una manera genèrica a la pseudohistòria sobre Espanya i els seus autors. Sí que anomenen algun historiador de l’acadèmia. Així, tornen a citar —ja ho havien fet a la introducció— l’historiador Antonio Morales Moya i l’historiador Jordi Canal i n’anomenen d’altres en una llista, en la qual, això sí, els tracten d’«investigadors»:

«Així, investigadors com José Álvarez Junco, Carlos Taibo, Antoni Simon i Tarrés, Mateo Ballester, Antonio Morales Moya, Juan Sisinio Pérez Garzón, el mateix Xosé Manoel Núñez Seixas, Ramón López Facal, Ismael Saz, Ferran Archilés, Àlvar Peris Blanes, Vicent Flor o Juan Carlos Moreno Cabrera han posat fil a l’agulla i han començat a publicar estudis tant sobre el patriotisme espanyol dels segles XVI, XVII i XVIII com sobre el nacionalisme espanyol de l’edat contemporània».[15]

Aquesta secció del llibre consta de 5 capítols i s’hi adverteix una crítica més o menys raonable i civilitzada, en la qual van desgranant uns quants tòpics de la historiografia espanyolitzadora i els van contradient. En cap moment profereixen insults ni desqualificacions personals. És en definitiva, un tracte que brillarà per la seva absència en la part segona dedicada a l’Institut Nova Història.

DISSECCIÓ DE LA PART II

Com tindrem ocasió de llegir, la Part II està farcida d’insults i calúmnies contra l’INH i els seus investigadors.

Al capítol 1, per exemple, amb el títol "fal·làcia rere fal·làcia: el «cherry picking» com a tècnica d’engany", escrit per En Vicent Baydal, trobem expressions pejoratives com les següents:

 • «dades clarament falsables» [16]
 • «en formes d’argumentació defectuoses i disposades a enganyar» [17]
 • «Aquesta tàctica de confusió i engany» [18]
 • «Com es poden dir tantes mentides i falsedats» [19]
 • «Mentides i falsedats» (ho repeteix per segona vegada) [20]
 • «es dedica a practicar l’engany sistemàtic» [21]
 • «científicament falsables» [22]
 • «raonaments certament de baixa estofa» [23]
 • «l’engany i la mentida» [24]
 • «Una tècnica, en definitiva, deshonesta en tots els sentits i completament preparada per a l’engany» [25]
 • «pràctiques d’engany d’aquestes persones» [26]
 • «intentar desfer d’una vegada per totes els peus de fang d’aquest monstre engalipador que, sota la falsa aparença de veritat que proporciona la tècnica acientífica del ‘cherry Picking’» [27]
 • «Quan, per contra, imperen la mentida, l’engany, l’antirracionalisme i l’acientifisme més absoluts, esdevé una perillosíssima eina de descomposició cultural i degradació social» [28]

Al capítol 3, el títol del qual és «Joan Colom i Bertran no va descobrir Amèrica», i queestà signat per Stefano M. Cingolani, Guillem Fornés i Cristian Palomo, hi hem espigolat locucions tan despectives com:

 • «per engalipar els lectors» [29]
 • «Aquesta nova explicació és tan enganyosa» [30]
 • «per la manca de mètode científic i escrúpols de la Nova Història» [31]

Al capítol 4 intitulat Desmuntant la teoria del Segle d’Or castellà escrit originalment en català, el qual va redactar Guillem Fornés i que se centra en les catalanades del segle d’Or, hi descobrim frases del mateix to desfavorable:

 • «els descobriments de la Nova Història són un mer muntatge. I després d’haver-los cercat podem afirmar amb total rotunditat que són una gran enganyifa» [32]
 • «tampoc no s’escapa de l’insaciable inventari» (referint-se a la llista de catalanades) [33]
 • «no deixar-se enganyar» [per l’INH] [34]
 • «l’enganyós repertori de catalanades» [35]
 • «la llista de catalanades de Jordi Bilbeny és tan llarga com enganyosa» [36]

Recordeu l’objectiu del llibre? L’escrivim de nou:

«L’objectiu primordial d’aquest llibre col·lectiu és el d’oferir informació, a través d’arguments científics, proves documentals i contextualitzacions històriques i historiogràfiques contrastades, als lectors interessats en determinades temàtiques de la història de la Catalunya medieval i moderna, una àrea de coneixement de la qual som especialistes els autors.» [2]

Ja veiem quins «arguments científics» utilitzen. Si la PART I, dedicada a la pseudohistòria espanyolista, no hi fos, podríem arribar a pensar que tots aquests insults és la base del tipus de mètode científic que apliquen aquests historiadors i acadèmics. Però no, no és així. Si busquem aquests improperis a la PART I no els trobarem ni una sola vegada. I, utilitzant el títol d’un apartat del capítol escrit pel senyor Baydal, diem que NI UNA VOL DIR NI UNA.

D’ara endavant, doncs, comencem a copsar que aquest llibre no és res més que un pamflet. I és que l’objectiu no és cap altre que insultar i desprestigiar l’INH en general i En Jordi Bilbeny i la resta d’investigadors en particular. I dic que comencen a desprestigiar perquè no acaben aquí. I com es desprestigia? Observem-ho.

Per aconseguir desprestigiar una persona, grup o institució, hi ha tot un seguit de tàctiques fàcilment detectables, les quals, preses en conjunt, conformen un mètode. El mètode que els autors del llibre han emprat consta de tres tàctiques principals:

1a.- Crear una mala Imatge. Aconseguir projectar una imatge negativa sobre tot allò que fa la institució, persona o grup (a partir d’ara l’objectiu) a desprestigiar. Això es pot aconseguir, per exemple, insultant, calumniant, o argumentant que un hom no està capacitat per fer el que fa.

2a.- Deslegitimar. Darrere de tot el que fa i diu l’objectiu només hi ha un mer interès econòmic. En aquesta fase es remarca com l’objectiu aconsegueix els recursos econòmics. La idea a presentar aquí és que tot es fa per negoci, i com que en el primer punt s’ha intentat dibuixar una imatge negativa del que es realitza, aleshores aquest negoci també serà èticament reprobable, és a dir, que serà il·legítim.

3a.- Aïllar. Isolar l’objectiu bo i presentant-lo com un enemic públic i apuntar, assenyalar amenaçadorament i atacar aquella persona o  aquell ens o entitat que se li acosti o li doni suport, sigui del tipus que sigui. Sobretot si és un mitjà mediàtic o una institució pública.

Fins ara hem resseguit el diferent tracte que reben els pseudohistoriadors espanyolistes —i recordeu també els historiadors espanyolistes tot curt— en comparació amb el tractament que pateix l’Institut Nova Història. Ja hem vist que aquesta fundació ha hagut d’entomar, en aquesta publicació, tota una rastellera d’insults i calúmnies. Tant és així, que un acaba el llibre amb la idea que Nova Història enganya i menteix. Per tant, ja tenim el primer punt assolit.

Ara comprovarem les altres dues tàctiques del mètode.

2a. Deslegitimar. L’Institut només actua per interès econòmic. D’aquest punt se n’encarrega el senyor César Sánchez en el seu capítol de la tercera part: Internet i els canals de difusió de la pseudohistòria sobre Catalunya i Espanya.

Al llarg d’aquest capítol, el senyor César Sánchez fa un recorregut històric sobre com sorgeix internet i com van apareixent webs pseudohistòriques espanyolitzants tipus Somatemps, Dolça Catalunya o Llibertat Digital. Per contra, de la banda catalanista se centra quasi únicament en l’INH. Dic quasi, perquè dedica un petit paràgraf a parlar d’Histocat. Tot plegat es torna a demostrar la tendenciositat quant al tracte que pateix l’Institut Nova Història.

Només llegint el títol de l’apartat cinquè dedicat a l’INH ja percebem la finalitat de la segona tàctica de què hem parlat: El cas de la  Pseudohistòria de l’INH: de la ideologia al negoci.

Al paràgraf desè d’aquest apartat En Sánchez enumera extensament els recursos econòmics amb què se suposa que es finança l’Institut Nova Història:

«Concretament, va ser des del 2011 que el nombre de personatges susceptibles de ser catalans es va disparar, en proporció directa al creixement d’una teranyina de webs i perfils a xarxes socials que oferien rutes, conferències, llibres i material corporatiu, des de les clàssiques samarretes a 20 € fins a calendaris. Si en un principi eren Colom, Pinçons i Bartomeu Casaus, el panteó d’il·lustres personatges catalans o de llinatge català va passar a incloure Santa Teresa de Jesús, Magallanes, Erasme de Rotterdam, Ignacio de Loyola o Leonardo da Vinci, entre altres. Perquè ara les teòriques conspiracions ja no només eren castellanes, sinó que, impulsades per la necessitat econòmica, també eren europees. De cop i volta, ja no es tractava de «l’ocultació de la participació catalana en els viatges colombins», sinó que directament es passava a parlar de València com a «capital de les Espanyes» i de l’«Imperi Universal Català». En clau de negoci, calia també ampliar i diversificar territorialment el tema de les rutes i, en aquest sentit, la del port de Pals (en substitució de Palos de la Frontera com a lloc de partida de l’arribada a Amèrica) i la megalítica per Savassona (amb l’excusa de la sardana) van anar de meravella. Així mateix, també ofereixen cursos d’estiu de cinc dies a 180 € per persona, conferències dels investigadors de capçalera a 150 € més despeses de desplaçament o a 400 € (també més despeses de desplaçament) si el conferenciant és el messies Jordi Bilbeny. Bilbeny també fa tertúlies i cinefòrums sobre els documentals de la Nova Història a 300 € l’acte, rutes guiades sobre Colom o el tal Servent per Barcelona a 20 € per assistent, o viatges a Cuba a 2.475 €».[37]

Arribat a aquest punt, m’agradaria fer un parèntesi perquè us adoneu com n’és de gran la diferència de tractament amb l’Institut. Ja hem repassat més amunt la diferència de tractament entre la pseudohistòria espanyolista i la catalanista, que sembla estar representada només per Nova Història. I és aquí on cal preguntar-se ¿com és que en la part dedicada a la pseudohistòria sobre Catalunya pràcticament només parlen de l’Institut Nova Història quan hi ha moltes altres webs i organitzacions que tenen continguts similars a la xarxa?

De fet, com he apuntat més amunt, el senyor César Sánchez parla també d’un altre cas: el cas d’Histocat, però ho fa només una sola vegada i de passada, tot i que l’Histocat és també una fundació com Nova Història, també ven samarretes des del seu web i també hom hi pot col·laborar i fer-se’n soci. Aleshores, per què no en diu res, del seu "NEGOCI"? Doncs, molt fàcil, ell mateix ho diu clarament:

"Però arran de l’èxit en el camp de la difusió social massiva aconseguit a través de la televisió va ser quan aquest entorn veié l’oportunitat de negoci i va aparèixer l’INH, una escissió de la més moderada, tot i que en la mateixa línia pseudohistòrica, Fundació d’Estudis Històrics de Catalunya. Així, el format legal permetia l’augment de patrimoni i l’acumulació d’excedents de beneficis amb activitats lucratives".[38]

Sí, tal com sona: la fundació Histocat no és objecte de descrèdit com l’INH perquè són més «MODERATS». Increïble. Aquest senyor es creu amb la potestat d’etiquetar algú, segons el seu parer, de moderat o d’extremista, i, com a conseqüència, intenta deslegitimar i desprestigiar aquell qui ell cregui convenient. Aquesta és la forma típica d’actuar d’una ment totalitària.

En canvi, sobre la manera com se sostenen les webs de la part espanyolista no en diu gairebé res. I si n’esmenta alguna ho fa de forma molt genèrica, quan es refereix als webs dels diaris generalistes:

«diaris generalistes, com ABC Historia, El País Historia o Mundo Historia. Tots aquests webs ofereixen tant articles d’història com entrevistes a personatges com Stanley G. Payne (prologuista habitual de Pío Moa i gran referència seva) o Pérez Reverte, alhora que insisteixen a exaltar la figura heroica de conqueridors castellans, entre textos fets sovint per periodistes que cometen errors enormes i tot plegat enmig d’alguna notícia sobre descobriments arqueològics. Però, malgrat que generen molts continguts, el que diuen aquests mitjans no acostuma a tenir una gran transcendència i difusió. Tampoc no la fomenten en particular, perquè el que els interessa en realitat és augmentar visites al seu web principal per generar conversions (registres de nous usuaris), un fet que els reporta beneficis, per exemple, en temes de publicitat».[39]

I no diu res de com es financen les webs Somatemps i Dolça Catalunya, per exemple. Tornem, doncs, a contrastar el tracte desigual que rep l’Institut Nova Història. Perquè no ho oblideu, l’objectiu a atacar aquí és l’Institut Nova Història i ningú més.

3r. Aïllar l’objectiu. La Part II capítol 1, escrit pel senyor Vicent Baydal, se subdivideix en 4 apartats. El títol del quart apartat és el següent:

 • «Una qúestió de salut pública»

En aquest apartat, i en tot el capítol, En Baydal només parla de l’INH. Al final, acaba dient:

«Quan, per contra, imperen la mentida, l’engany, l’antiracionalisme i l’acientifisme més absoluts, esdevé una perillosíssima eina de descomposició cultural i degradació social».[40]

Entremig, es dedica a assenyalar tot aquell que dóna suport d’una manera o altra a Nova Història.

Comença fent-se ressò del premi que va rebre l’Institut en els XIX Premis Nacionals Lluís Companys, organitzats pel Casal d’Esquerra Republicana de Catalunya del districte Sants-Montjuïc. S’hi refereix dient que podria ser que li haguessin donat el premi...

«sense elements suficients de valoració [...] un menyspreu total per la comunitat acadèmica, les editorials universitàries i les revistes científiques, en pensar, de bona fe, que en realitat estan treballant per la llibertat, la justícia i els drets dels catalans».[41]

I continua declarant el motiu real de fer aquest llibre i es dol del ressò mediàtic de l’Institut Nova Història:

«El veritable drama social del cas –i per això fem aquest llibre– és que una part molt important dels mitjans de comunicació i les entitats polítiques amb sensibilitat catalana o catalanista es fan ressò dels plantejaments dels membres de l’Institut Nova Història, els legitimen i els tracten amb normalitat, com si fossen investigadors seriosos als quals paga la pena escoltar i secundar».[42]

I tot seguit comença a apuntar tot de persones, organitzacions i institucions públiques que han donat suport, d’una manera o altra, a l’nstitut Nova Història:

«la llarga llista de personatges, organitzacions i fins i tot institucions públiques que els han donat suport: Josep-Lluís Carod Rovira, Salvador Cardús, Josep Rull, Patricia Gabancho, Antonio Baños, Enric Vila, Hèctor López Bofill, Joan Canadell, els Ajuntaments d’Arenys de Mar i Montblanc, la Diputació de Girona, diversos consells comarcals, nombrosos col·lectius de l’Assemblea Nacional de Catalunya, Vilaweb, El Punt Avui, La Vanguardia, TV3, BTV, 8TV, televisions i ràdios locals, associacions culturals i per la llengua i un llarguíssim etcètera».[43]

I segueix:

«Una plèiade de persones i institucions de rellevància els donen crèdit, els proveeixen de fons i els impulsen com si, tot plegat, estiguessen fent un favor al país i treballant per la causa catalana. Però és ben al contrari, perquè no fan una altra cosa que pseudociència fal·laç i mentidera que no serveix per a res més que per embolicar la troca i degradar la racionalitat argumentada que hauria de guiar qualsevol societat que es vulga moderna, de progrés i amb una autoestima col·lectiva ben fonamentada».[44]

I acaba dient, referint-se als plantejaments de l’INH:

«ens semblen tan bestials, esbojarrats i fora de lloc que mai no pensàvem que arribarien a obtenir el reconeixement i la certa legitimitat social que molts ciutadans els han atorgat».[45]

Fa la impressió que darrere d’aquestes paraules s’hi amaga una gran enveja pel reconeixement social que ha arribat a obtenir l’Institut Nova Història, cosa que no li ha succeït a la historiografia acadèmica.

Continuant amb la tàctica d’aïllament, a la PART III, capítol 1, l’esmentat senyor Cèsar Sánchez també hi contribueix assenyalant tot aquell que ha fet costat a l’Institut:

«Pel que fa a la televisió pública de Catalunya, aquesta va ser col·laboradora, tal com surt als crèdits, dels documentals que es van crear a través de la productora de la cofundadora de l’INH Pilar Montoliu, amb un punt àlgid de protagonisme a les xarxes i mitjans de premsa i ràdio entre els anys 2014 i 2015, quan va sortir «Desmuntant Leonardo» . Altres documentals relacionats amb membres de l’INH que es van emetre amb èxit per TV3 van ser L’apropiació del descobriment d’Amèrica: una conspiració d’Estat? (2003), «Enigma Cervantes» (el 2004, any de l’aparició de Facebook) o «Colom i la casa reial catalana» (significativament emès el 12 d’octubre del 2011)».[46]

Quan se centra en la part espanyolista, també diu noms de personatges, com és ara el periodista Pío Moa i l’historiador César Vidal. També parla de la filòloga María Elvira Roca Barea i els llibres que ha escrit. Però el punt interessant és quan parla dels mitjans de comunicació que difonen la pseudohistòria espanyolista:

«Aquesta normalitat, la pseudohistòria [espanyolista] l’ha guanyada gràcies a documentals i sèries de televisió on la imatge i la invenció complementa necessàriament aquells espais buits o no prou documentats, com en els casos de ‘Cuéntame’, ‘Isabel’,’ Lo que escondían tus ojos». [47]

I res més. Sí, res més. Ni tant sols anomena TVE, que no és que surti als crèdits d’aquestes sèries, sinó que les ha produït totalment. Ni diu pas res dels diners públics que s’ha gastat TVE i que hem pagat entre tots, en la realització d’aquestes sèries.

Què li hauria passat, em pregunto, al senyor Cèsar Sànchez, si TV3, en lloc de col·laborar en comptats documentals de l’Institut Nova Història, hagués decidit muntar una sèrie de 39 episodis en tres temporades sobre Isabel la Catòlica vivint a València, la capital de les Espanyes? O hagués mostrat com tot l’or del Nou Món arribava a ports catalans i no pas a Sevilla? O que En Colom va sortir del port de Pals cap al Nou Món i un llarg etcètera?

CONCLUSIÓ
Bé, crec que queda més que demostrat que l’objectiu d’aquest llibre no és el que els seus autors diuen al principi —el de refutar els arguments pseudohistòrics—, sinó el d’atacar i desprestigiar únicament i exclusivament l’Institut Nova Història i els seus membres.

Al principi, a la «Introducció» del llibre, els autors han parlat d’honestedat intel·lectual i sovint van repetint la paraula al llarg d’aquest.

“Com descriu detalladament l’historiador Vicent Baydal en el seu capítol d’aquest llibre, la genuïna recerca històrica i la divulgació de les seves conclusions acostumen a ser dutes a terme mitjançat l’ús de mètodes científics i l’honestedat intel·lectual”. [48]

Hauria estat més honest fer un simple pamflet de poques pàgines amb el títol «Contra l’Institut Nova Història».

Carles Ortiz

Referències:
[1] Vicent Baydal i Cristian Palomo (coord.), Pseudohistòria contra Catalunya, Eumo Editorial, febrer 2020, p. 10.

[2] Ídem, p. 59 i 60.

[3] Ídem, p. 64.

[4] Ídem, p. 11.

[5] Ídem, p. 12.

[6] Ídem, p. 21.

[7] Ídem, p. 11.

[8] Ídem, p. 14.

[9] Ídem, p. 14.

[10] Ídem, p. 18.

[11] Ídem, p. 18.

[12] Ídem, p. 18.

[13] Ídem, p. 36.

[14] Ídem, p. 37.

[15] Ídem, p. 71.

[16] Ídem, p. 206.

[17] Ídem, p. 209.

[18] Ídem, p. 209.

[19] Ídem, p. 211.

[20] Ídem, p. 211.

[21] Ídem, p. 214.

[22] Ídem, p. 214.

[23] Ídem, p. 215.

[24] Ídem, p. 222.

[25] Ídem, p. 225.

[26] Ídem, p. 227.

[27] Ídem, p. 227.

[28] Ídem, p. 228.

[29] Ídem, p. 285.

[30] Ídem, p. 311.

[31] Ídem, p. 348.

[32] Ídem, p. 355.

[33] Ídem, p. 375.

[34] Ídem, p. 381.

[35] Ídem, p. 389.

[36] Ídem, p. 403.

[37] Ídem, p. 442.

[38] Ídem, p. 440.

[39] Ídem, p. 446.

[40] Ídem, p. 228.

[41] Ídem, p. 226.

[42] Ídem, p. 226.

[43] Ídem, p. 226.

[44] Ídem, p. 227.

[45] Ídem, p. 227.

[46] Ídem, p. 440.

[47] Ídem, p. 446.

[48] Ídem, p. 7.
versió per imprimir

Comentaris publicats

 1. Josep V.
  26-01-2021 08:42

  Estic llegint un llibre peculiar, que potser dona una mica de llum sobre la història oficial que els "experts" encara defensen avui, es diu "ESPAÑA SALVAJE".

  A la pàgina 56, parlant dels inicis de la Falange veiem... "La búsqueda de héroes con impronta castellana, aún con la dificultad de hallarlos, fue una constante", també "se manipuló la historia como un traje a medida" o "El paroxismo y la hilaridad hicieron que el Cid Campeador, los caballeros templarios, San Agustín, San Ignacio de Loyola fuesen heraldos de nuestro fascismo" i finalment per no allargar-me "Muy pocos de los tomados como heraldos que estaban vivos (Unamuno, Ortega y Gasset...) suscribierron su misma visión. Mas bien lo contrario y, si lo hicieron, fue a duras penas. Hasta el hermético Ramon Llull fue convertido en precursor de guerrero protofascista".

  Crec que el llibre Pseudohistòria no fa més que mantenir viva la tradició hispànica d'apropiar-se de tot allò que li cal per sobreviure...

 2. Lluís
  09-01-2021 12:20

  Merci Carles!

  Va ser molt clarificadora l'entrevista a en Baydal i en Velasco al 3/24 feta d'en Grasset, que podeu trobar al 3alacarta del 324.
  Explícitament va dir que primer havien planejat el llibre contra l'INH exclusivament però com que van sospitar que quedaria poc equilibrat, hi van afegir la part contra l'espanyolisme per dissimular.

  També va culpar als mitjans de comunicació de no haver impedit la projecció pública de l'INH.

  Només volen silenciar i no tenen com fer-ho (com altres temps) i han fet el llibre amb només amb aquest objectiu.

 3. Amadis
  02-01-2021 17:50

  Un afegit EUMO es una editora pagada pels diners publics , son les publicacions de la universitat de vic.

 4. Amadis
  02-01-2021 17:42

  Un resum sintetic del panflet. Voldria pero esmentar dues dades de la presentacio a Barcelona i el seu editor d'Eumo.Sent com veiem un panflet mirem qui hi ha darrere: un director general del tripartit sicialista-esquerra-iniciativa que explica que som davant operacio politica i veien alguns xixerel.los esquerra en el tema ho tenim confirmar.Ja se sap que la veritat per aquests es irrellevant. El mes divertit son pero els suposats mandarins historiadors anunciats per Eumo: Albareda,salrach i culla que publicament diuen no en tenen ni punyetera idea del tema durant la presentacio.Aixo si que es mandarinatge per mes que semblin mandarines musties pero ben regades amb els nostres diners.

 5. Guerau
  02-01-2021 13:17

  El 2020 hem descobert que bona part de la ciència oficial és un pamflet propagandístic i ben pagat, en el tema de la salut. Ara imagineu-vos en el tema de la Història i el passat. Gràcies Jordi Bilbeny per haver despertat a tanta gent. Respecte a la universitat, tot s'anirà fent, hi ha llibertat de recerca malgrat alguns mandarins.

 6. Guerau
  02-01-2021 13:11

  Jordi B:
  1. FEL m. o f.: cast. hiel.
  Usat com a femení: Pres-li tanta de dolor mesclada ab strema ira, que la fel li sclatà, Tirant, c. 72. Ho Déu, perque no romp l'amargua fel, Ausiàs March, xciii. Esclatant-los la fel, Curial, ii, 147. Fel sobreixit o sobreixida: icterícia (en mallorquí dialectal es diu fel sofregida).

 7. Miquel Izquierdo
  31-12-2020 20:01

  Hola Joan, el problema com tot és el temps, jo vaig començar a respondre dins el meu àmbit de recerca i per haver estat citat. És tot rebatible el de Cervantes i el segle d'Or, però porta molta feina donar resposta i, per la meva part, em sembla que de moment em quedaré amb aquesta primera que vaig donar en forma d'article. Quan pugui ja en faré les altres dues que en tinc al cap. Prefereixo dedicar el temps a la recerca, i documentació i elaboració de nous articles.

  Ja em direu que us ha semblat la meva resposta.

  https://mobile.twitter.com/MiquelIzquierd1/status/1305436374611316739

 8. Joan C
  31-12-2020 17:35

  I per què baixar del pedestal i haver de discutir entre iguals?
  Sense la protecció que els atorga el prestigi universitat, fora de l'acadèmia perillen i podrien prendre mal. Per què perdre l'avantatge?

 9. El teu nom
  31-12-2020 15:31

  Molt bé, Joan, però el que no s'entén és que els autors del llibre es neguin a fer un debat cara a cara , obert, a la televisió, en horari de màxima audiència, amb les persones més preparades de Nova Història. Aquest debat el defugen. Es podrien fer debats monogràfics: un sobre En Colom, un altre sobre en Cortès, un altre sobre en Leonardo, encara un altre sobre Santa Teresa i encara un altre sobre la cartografia catalana a Amèrica i, finalment, un sobre la omnipresència de la censura.

 10. Joan C
  31-12-2020 13:42

  Tot i que, pamflets a banda, el llibre exposa una crítica sòlida i estructurada a les hipòtesis plantejades des de l'institut, amb citacions precises i ben raonades que demanen respostes i explicacions. Aquest és un diàleg possible i necessari.

 11. Frede
  30-12-2020 22:25

  Teniu tota la raó. Però cal alguna cosa més. És evident que la llibertat del nostre poble passa per recuperar la llengua, la cultura i les eines polítiques i econòmiques. Però també la Història. La Història de Catalunya, malauradament, no es troba ens els horitzons dels diversos projectes d'emancipació del país. En cap sector. Per les raons que sigui. Seria hora que, una mica seguint l'exemple de Plataforma per la Llengua, però molt especialment del grup Koiné, s'organitzés un grup combatiu per la defensa i reivindicació de la Història que ens han adulterat. Tenim arguments sòlids aportats per l'INH. Cal passar de l'erudició al combat. I no dic que ho faci l'INH. Ha de ser un altre organisme. Crec que el grup Koiné des de la llengua, és un bon exemple a seguir. Estic convençut que hi ha d'haver persones disposades a passar a l'activisme de la defensa històrica. És una idea que espero que gent més capacitada que jo sigui capaç de portar-la a terme. Ben segur que pamflets com aquest trobarien una resposta més contundent.

 12. Joan C
  30-12-2020 20:07

  Molt bona dissecció per anar desmantellant aquest llibre escrit per uns doctors que es presenten com a representants de la universitat i de la ciència i suposadament lliures de complexos nacionalistes. I el que volen és destruir l'institut.

  I que amb el seu Cherry Picking disfressat d'arbitratge neutral han contribuït sibil·linament a propagar la calumnia segons la qual l'INH és un negoci d'uns entabanadors pagat amb diners públics. Quasi tots els diaris del país van repetir les mateixes xifres inventades i manipulades i els mateixos pamflets on s'utilitzava l'escassa solvència d'alguns articles publicats en aquest web per esmenar-ne la totalitat i fer-ne befa.

  Un Cherry Picking pervers que serveix sobretot a la ideologia de la FAES, ignorant i desprestigiant l'enorme treball que sense recursos s'ha fet a l'entorn de l'INH i publicat al llarg dels darrers 10 anys, presentant tesis desconcertants sobre l'edat medieval, Colom, el segle d'or, els seus reis i la censura.

  Només cal escoltar les conferencies d'alguns catedràtics de les nostres universitats pronunciades dins del cicle Cataluña en España els anys 2013 i 2014 i patrocinades per la FAES, on els il·lustres José Varela, Antonio Morales, Ricardo Garcia Valcarcel o el mateix Jordi Canal i alguns doctors Cum Laude "de reconeguda solvència” (com també en diuen dels magistrats del CGPJ) escenifiquen la retòrica del carceller.

  Aquí hi podem entreveure la influència que deuen tenir a les nostres universitats i la rotunda supèrbia amb què es neguen ni tan sols a considerar un possible debat on es pogués posar en qüestió la doctrina ortodoxa imperant.

  Hem d'anar sumant articles com aquest i compilar un bon recull d'al·legacions, específicament a les parts II i III del llibre, sobretot pels mateixos escriptors de l'INH al·ludits en el llibre, puntualitzant les contradiccions que s'hi detallen, o, si n'és el cas, recapitulant autocríticament tot el que calgui. Només així, podrem elevar aquest debat al nivell que es mereix i correspon.

 13. JordiB
  30-12-2020 15:14

  (per a en Guerau)

  No és la fel ("la hiel", en castellà), sinó el fel.

 14. Guerau
  30-12-2020 13:36

  Les ideologies al poder les mou sempre la rancúnia, la fel, i el ressentiment.

 15. CescT
  30-12-2020 13:29

  Els acadèmics de la història que han escrit aquest llibre, quan s'han adonat que la història pot tenir diferents interpretacions, i que la interpretació acadèmica de la història deixa molt a desitjar s'han sentit ridículs. El llibre és el fruit de la desesperació. La història acadèmica ha quedat tocada. Sempre apareixerà algun càrrec públic o alguna persona amb nivell acadèmic que es posicionarà a favor de les tesis d'INH o Jordi Bilbeny. Jo penso que ha quedat demostrat que ser historiador català no és sinònim de ser un bon intèrpret de la història.

  Sembla ser que els historiadors catalans estan subjectes al corporativisme, és a dir, no poden desmentir el relat que han escrit els seus col•legues per moltes incoherències que s'aprecien a simple vista.
  Sembla ser que el historiadors catalans tenen una entitat superior. Estan subjectes a les directrius de la Reial Acadèmia de la Història de Madrid a on el president d'honor és Felipe VI i la seva acadèmica d'honor és S.M la reina Sofia.

 16. LluísLluís
  29-12-2020 20:25

  El llibre al que fa referència l'autor d'aquest article, està escrit des de l'enveja, la ràbia i la rancúnia personal.

  Els autors del llibre, seran els més grans historiadors-acadèmics-científics del món, però algun deute pendent tenen amb l'INH, perquè aquests atacs tant personals que han deixat per escrit, demostren que no s'han pogut elevar suficientment per ser objectius i escriure sobre Història.

  Crec que han utilitzat la Història per dur a terme un atac personal i que el temps farà avergonyir-los per totes les faltes de respecte que han quedat publicades i la poca elegància que han demostrat.

 17. Pedrito Prat
  29-12-2020 11:53

  No s'avenen a debatre perquè quedaria en evidència com l'acadèmia es traga gripaus per tal de no contradir el relat oficial. El que no té cap mena de justificació és el paper dels mitjans públics de la Generalitat en favor d'un relat, no sé fins a quin punt la connexió Albert Velasco-Tatxo Benet ha pogut pressionar-los, però després de fer-se públiques les converses telefòniques privades d'en Benet on queda clar la influència que pot arribar a tenir a TV3 qualsevol pot pensar malament. És només una opinió.

 18. El teu nom
  28-12-2020 23:19

  El que no s'acaba d'entendre és perquè els del llibre aquest no s'avenen a intervenir en un o més debats en públic en què les dues parts hi estiguin ben representades.

 19. Xevi Mataró
  28-12-2020 16:59

  "Projecció mediàtica" diuen. S'ha de ser cínic. Poder millor haurien de dir "marginació mediàtica". Dissortadament aixó només pot passar des d'aquesta mentalitat de servitud al colonitzador. Un exemple: programa radiofónic de divulgació històrica En Guàrdia de Cat.ràdio, la nacional de Catalunya, que son? 20 anys en antena? Han parlat de l'humà i del diví ( eurovisió, alfredo landa,) però cap programa sobre la figura de Cristòfor Colom, personatge ,crec d'una gran transcendència històrica. Realment sorprenent. Vet aqui que fa un parell de mesos li dediquen un programa al "cavaller Joan Colom" a on els Srs. Solé i Sabaté i Palomo junt amb el presentador Sr. Calpena aporten els seus coneixements sobre el personatge, aixó si, sense anomenar "el bitxo" en cap moment. Aquesta és la projecció mediàtica a la que es refereixen?. Per ser honestos i respectar una mica la intel.ligència de la gent (poca) que s'interesa per la nostre història, haurien de dedicar'li el mateix espai al Sr. Bilbeny per a donar la seva versió i exposar les seves investigacions a un lloc d'entre tants a on se'l té marginat de fa anys. Així és la única manera en que els ciutadans podem comparar,reflexionar,comprovar. Baydals, Palomos, no ignoreu ni menystingueu des de les vostres torres de fang. Confronteu cara a cara amb dignitat per intentar guanyar-vos, al menys, el meu respecte.

Afegeix-hi un comentari:

Per poder deixar comentaris us heu de registrar:


  EDITORIAL
L'Institut Nova Història torna a publicar un editorial d'En Jordi Bilbeny, que continua sent ben viu avui mateix. L'autor el dedica als calumniadors de ‘Sàpiens’.
31278 lectures
21è Simposi - Presentació
Francesc Robusté - El tinent Columbo a la recerca de grans incongruències de la història
SUBSCRIPCIÓ AL BUTLLETÍ
Subscriviu-vos al nostre butlletí
Al web de numericana podeu comprovar quin és l'escut d'armes de Leonardo da...[+]
Tothom assegura que Jeronimus Bosch era un pintor flamenc, però en Pau Mora ha trobat una referència que ens fa...[+]
Al núm. 27 de la revista dDona, del febrer del 2012, la seva directora Eugènia Carrasco hi publica un article...[+]
L'obra d'En Servent està condicionada per la censura i pel control ideològic? O és només una distracció...[+]