Accediu  |  Registreu-vos-hi
"Malfia't de la història. Somnia-la i refés-la."
Pere Quart
ARTICLES » 27-05-2013  |  PROJECTE DESCOBERTA CATALANA D'AMèRICA
6897 lectures

L'Orde de la Mercè i les butlles del Papa Alexandre VI

Eren castellans els primers mercedaris que van passar a Amèrica després de la conquesta colombina? Per En Cesc Garrido, si el prior de l'Orde era el barceloní Joan d'Urgell i els mestres generals van ser catalans fins al 1568, és del tot congruent concloure que també van ser catalans

Cercant informació sobre l'Orde de la Mercè, m'ha sobtat moltíssim la lectura tan simple que fan els mercedaris de les butlles que va escriure Alexandre VI referents a la concessió de les terres americanes i com, per raó de perdre's informació rellevant, s'ha anat embolicant la troca.

Aquesta lectura la podeu llegir al llibre La Orden de Santa María de la Merced (1218-1992). Síntesis Histórica.

El podeu descarregar a  http://www.merced.org.ar/Descargas.html / Manual de historia de la orden, p. 50.

Aquí s'hi diu que van ser

"concedidos a los Reyes Católicos por el papa Alejandro VI, en mayo de 1493, los derechos de conquista sobre las islas y tierra firme del continente americano, con la condición de que enviasen varones temerosos de Dios para adoctrinar a los indígenas en la fe católica y buenas costumbres".

És un text entenedor. El Papa Alexandre VI cedeix als Reis Catòlics els drets de conquesta d'Amèrica. Per tant, simplificant, jo entenc que qualsevol súbdit dels Reis Catòlics podia  viatjar cap a Amèrica, sempre que tingués un vaixell.

Ara bé, la butlla del Papa Alexandre VI no es tan senzilla d'interpretar com sembla, ja que prèviament, en el mateix llibre de l'Orde de la Mercè, per imperatius de la història oficial –suposo–, ens indiquen que:

"El padre Antonio de Valladolid, provincial castellano, con visionaria inspiración, tuvo el invaluable acierto de enviar los primeros misioneros mercedarios a América. La provincia castellana estaba en condiciones jurídicas de establecerse en aquellas tierras, puesto que estaban sujetas al reino de Castilla. Por ello los religiosos mercedarios que de España fueron a América, pertenecían a dicha provincia".

Així, el que  jo  puc extreure de la lectura dels dos textos, i  tenint en compte que Espanya ja existia com a monarquia dual, és que el Papa Alexandre VI va lliurar un continent als Reis Catòlics,  però que l'única beneficiària en va ser la reina catòlica i els seus súbdits. Tots els subdits del rei catòlic varen quedar-ne exclosos, ja que aquelles terres estaven subjectes al regne de Castella.

No té la més mínima importància que En Colom fos rebut a Barcelona, que el Legat apostòlic fos En Bernat Boïl, que les Capitulacions les signés En Coloma, que En Pere Margarit fos al davant de la segona expedició, que aquesta es preparés a Barcelona durant les Corts Generals de Catalunya, que el papa fos català (Oh Dio, la Chiesa romana in mani dei catalani!), que el bisbe de Barcelona Pere Garcia fes pública la butlla a la seva diòcesi, i, com veurem  més endavant, que el mestre de l'Orde de la Mercè de Barcelona donés la llicència perquè viatgessin mercedaris  cap a Amèrica.

Vist el que hem vist, ara podem dir que la història oficial dels Regnes hispànics dels segles XIV, XV, XVI i XVII no és apta per a persones que apliquen el mètode científic en els seus raonaments.

Bé, dit això, he de dir que el text de la història de l'Orde de la  Mercè en dóna una de freda i una de calenta. Entenc que l'imperatiu del discurs oficial pesa molt. Però, si us manteniu a la mateixa pàgina web dels mercedaris argentins i canvieu de pestanya podreu llegir un fragment de la Història General de l'Orde de la Mercè, escrita per fra Alfons Remon, que fa:

"Ante la duda de algunos por saber cómo entraron y con qué licencia los primeros mercedarios, respondía el cronista Alon­so Remón «que nuestro instituto es el ir a rescatar cautivos; y como en semejantes conquistas y guerras es ordinario haberlos siempre, desde el principio de nuestra fundación se acostumbró a que la Orden enviase alguno o algunos religiosos a semejantes jornadas y empresas, y la licencia para eso no se pedía ni a los Pontífices, ni a los Reyes, como tampoco la pedía la Orden para ir a rescatar cautivos a tierra de moros y turcos […]; y por los años de (mil cuatrocientos) noventa y dos, habiendo entrado a gobernar la Religión (de la Merced) por Maestro General de ella Fray Juan Urgel, prior que era de Barcelona, y catalán de nación como queda dicho, la licencia que llevarían estos primeros pa­dres, claro está que sería suya».

Cf. Alonso Remón [mercedari], Historia General de la Orden de nuestra Señora de la Merced; Madrid, 1636, vol. II, cap. VI.

(http://www.merced.org.ar/Arte_y_Cultura_PatrimHistorico.html / los mercedarios en Argentina).

Hi havia, però, un dubte. Els mercedaris d'Argentina no tenien clar qui havia autoritzat els frares de l'Orde de la Mercè a viatjar cap a Amèrica i ho van investigar.

Com és possible que dubtessin?

Dubtaven, perquè a l'Arxivum Mercedarium Historicum es pot llegir això que transcric a continuació:

"Barcelona como sede del Maestro General (1218 - 1574)

Madrid como sede del Maestro General (1574 -1834)

Roma como sede del Maestro General de 1835 a nuestros días"

(http://www.mercedarios.net/ihdem/Archiv.htm).

Els mercedaris d'Argentina, per tant, havien dubtat (estic donant importància al dubte que expresen a dalt: "Ante la duda de algunos").

Als mercedaris d'Argentina no els havia quedat clar qui havia autoritzat els primers frares de l'Ordre de la Mercè a viatjar cap Amèrica, encara que estava escrit en els seus textos, i en conseqüència, havien investigat. No s'ho havien cregut.

El dubte que havien tingut els  mercedaris d'Argentina els va portar a investigar i a trobar el text d'Alfons Remon i penjar-l'ho al seu Web). És una acció que fan. El text d'Alfons Remon no apareix a la història autoritzada per l'actual mestre de l'Orde, però sí al web dels mercedaris argentins.

Els mercedaris no els encaixava que el mestre general de l'Orde (qui mana, l'autoritat màxima), no hagues estat qui va ordenar (en el sentit militar) quins frares havien de viatjar cap Amèrica i quins no.

Que els havia fet dubtar? Els havia fet dubtar una incongruència. La seu del mestre general l'any 1492 era a Barcelona i no a Castella. Allò era un Orde religiós i militar. L'estructura era piramidal. El provincial no podia excloure mai el mestre. A més a més, el mestre de l'Orde era ratificat pel Papa.

On es pot notar o on es pot llegir aquesta incongruència? Doncs al web de l'Arxivum Mercedarium Historicum o el podeu descarregar a  http://www.merced.org.ar/Descargas.html / Manual de historia de la orden.

De fet, aquesta dada és per tot arreu:

"Barcelona como sede del Maestro General (1218 - 1574).

Madrid como sede del Maestro General (1574 -1834).

Roma como sede del Maestro General de 1835 a nuestros días".

"La documentación con referencia a la evangelización mercedaria de América nunca estuvo en Barcelona. La participación de la Orden en la  misión de evangelización de las Indias, desde 1493 (segundo viaje de Colón, donde ya iba un mercedario) hasta 1574, dependió exclusivamente del provincial de Castilla y a partir de la reforma del capítulo de 1574, las provincias americanas pasarán a depender directamente del Maestro General. Por tanto en Madrid se encuentra una nueva sección con todo lo referente a las nuevas provincias americanas".

Repeteixo : "La participación de la Orden en la  misión de evangelización de las Indias, desde 1493 hasta 1574, dependió exclusivamente del provincial de Castilla". Que expressat en llenguatge col·loquial actual, seria com dir que el  Mestre de l'Orde no hi pintava res.

Qui conegui una mica la història de l'Orde de la Mercè sabrà que quan va ser fundat per En Pere Nolasc tenia caràcter d'orde militar i que era un orde semblant al dels Templers.

L'autoritat màxima d'aquest Orde era el "Mestre de l'Orde" i la seva seu era a Barcelona. Per això Alfons Remon ens diu que la llicència perquè els frares mercedaris viatgessin cap a Amèrica va venir donada per fra Joan d'Urgell, Mestre General ("claro está que sería suya"). Era qui manava.

Però, fixeu-vos en les dates:

Barcelona va ser la seu de l'Ordre de la Mercè fins l'any 1574. L'any 1574 Felip II s'emporta la seu de l'Orde de la Mercè a Madrid.

Què ha passat des del 1492 fins l'any 1574?

Doncs ha succeit que:

S'ha fundat un Convent mercedari a Santo Domingo (1514), un a Panamà (1522). Francisco Marroquín, primer Bisbe de Guatemala escriu que els mercedaris van ser els primers religiosos que van arribar a aquesta regió el 1535. El primer sacerdot que va trepitjar terra mexicana va ser el mercedari fra Bartolomé de Olmedo, amic, capellà i conseller d'Hernan Cortés. Arribava a Amèrica el 1516: tenia 31 anys.

El primer mercedari que va trepitjar Veneçuela va ser Antón Merino, capellà del conqueridor Joan d'Ampiés, fundador de Coro el 1527 (escric Joan, perquè a la història de Veneçuela he llegit que signava Joan).

Amb el pare Francisco de Bobadilla havien desembarcat els mercedaris a Colombia el 1527.

A Equador els mercedaris fra Hernando de Granada i fra Martin de Victoria es troben presents a la primera fundació de Quito (28 d'agost de 1534).

A Perú els mercedaris fra Miguel de Orenes, fra Diego Martínez i fra Sebastián de Castañeda funden primer a San Miguel de Piula (1532).

A Argentina van ser presents a la fundació del port de Buenos Aires, el 2 de febrer del 1536, els pares Juan de Salazar i Juan de Almasia.

A Xile, Diego de Almagro porta com a capellans els mercedaris fra Antonio d'Almansa i fra Antonio de Solís (1535). Aquí, també l'any 1548  fra Antonio Correa funda el convent de Sant Jaume.

I tot seguit, encara, hi fundarien els convents de Concepción (1550), Imperial (1550), Villarrica (1550); Valdivia (1552); La Serena 1556; Mendoza (1562).

A més a més, sabem del cert, que els mestres generals de l'Orde, van ser per ordre cronològic:

Fra Joan d'Urgell (1492-1513), Prior de Barcelona;

Fra Joan Llorens de la Mata (1513-1522), natural de La Mata (Terol);

Fra Benet Safont (1522-1535), natural d'Elx;

Fra Pere Sorell (1535-1546), català;

Fra Miquel Puig (1546-1567), Prior de Barcelona;

Fra Maties Papiol (gener de 1568-juliol de 1568).

A la mort d'aquest darrer va quedar al front de l'Orde, com a Vicari Gerenal, segons les Constitucions vigents, el prior de Barcelona, fra Bernat Duran, però ateses les disposicions del rei Felip II i el nomenament de visitadors apostòlics per les provincies d'Aragó i Castella fet pel papa Pius V, el 20 d'agost del 1569, ja no es varen celebrar més capítols generals fins el 1574 a Guadalajara.

Continua dient l'Arxivum Mercedarim Historicum:

"El archivo de Barcelona nunca fue trasladado a Madrid. En Barcelona se quedaron los fondos antiguos, que no eran tantos como se pudiera imaginar en principio, naciendo ya entre los historiadores del XVII el «mito»  del archivo de la Merced de Barcelona".

Queda clar: el mite de l'«Arxiu de Barcelona». Els historiadors sabien que l'arxiu de Barcelona era farcit d'informació, però quan hi van anar a informar-se, no hi van trobar gran cosa.

Jo penso que van netejar l'arxiu de Barcelona convenientment i ara no podem saber els noms veritables dels mercedaris que van acompanyar els conqueridors, ni els noms veritables d'aquests conqueridors.

Conclusió

Certament, amb tantes dades que ballen entre la congruència i la incongruencia, jo trio les dades congruents (unió o relació adequada de totes les parts que formen un tot) i com que trobo del tot impensable que el padre Antonio de Valladolid dirigís cap operació naval cap a Amèrica passant per sobre del mestre de l'Orde de la Mercè de Barcelona, entenc que la lectura bona de les butlles que escriu Alexandre VI és aquella que diu "concedidos a los Reyes Católicos por el papa Alejandro VI, en mayo de 1493, los derechos de conquista sobre las islas y tierra firme del continente americano". Concedides les noves terres als dos monarques. Als reis de Catalunya i Aragó i als de Castella i Lleó. Llavors, amb això en ment, és del tot congruent interpretar que els primers mercedaris que van passar a Amèrica eren catalans.

Francesc Garrido Costa
versió per imprimir

Comentaris publicats

 1. escéptico
  08-07-2013 16:34

  Tiene usted razón .Usted y yo ,veo que tenemos poco de lo que hablar. No obstante. Cuando presenten alguna linea de texto escrito por Leonardo ,o por cualquier otro artista del renacimiento italiano o europeo ,escrita en catalán. Empezaré a creerme que pudieran ser catalanes . Y no le digo nada de los españoles. Ya que le voy a dar el beneficio de la duda sobre la implacable y "eficacisima" censura castellana. Con respecto a los papas valencianos tiene usted razón pero ¿escribían en valenciano o en catalán ? .No lo sé . Hay muchísima gente que dice que no son el mismo idioma y que Pompeu Fabra tuvo que basarse en la ortografía del valenciano , el cual le recuerde tuvo su "siglo de oro", para sentar las bases del moderno catalán. Y por cierto no fueron dos papas , fueron tres . Se olvida usted de Benedicto XIII " el papa " Luna" el cual también era súbdito del rey de Aragón. Hay una aportación de un lector en esta pagina (le aseguro ,que no soy yo) en el tema de Juan de Valdes. Donde se explica por que se llamaba genéricamente catalanes a los papas valencianos: http://www.cardonavives.com/artdocumentos.asp?id=1801. Con respecto a la ideología , me hace gracia que me la reproche. Cuando la base de todas las investigaciones ,que aparecen en esta pagina , es simple y llanamente la ideología y nada más. Le voy a hacer una confidencia . Tengo un carnet de CCOO desde hace más de 20 años . ¿Cree usted, que yo pierdo el tiempo leyendo el ABC?

 2. corrector
  07-07-2013 21:18

  Escéptico. No vull perdre el temps llegint articles del ABC. Els pals de l'escut de Vinci són posteriors i una invenció propagandística. El raonament que va seguir l'ajuntament de Vinci va ser el següent, si Leonardo tenia aquest escut d'ames fem que l'escut de Vinci es correspongui amb aquest escut. El papa Calixt III escriu en català quant és Bisbe de València, el papa Alexandre VI escriu en català sent Papa de Roma. Ves a qualsevol biblioteca i busca un llibre intitulat ´ Diplomatari Borja-. El Rei Ferrante de Nàpols escriu en català a Nàpols, també la seva filla Beatriu que serà Reina d ' Hongria. Perquè no escrivia en holandès Erasme?. T'estic parlant de papes i reis que escrivien en català i en llatí. No vull perdre més el temps parlant amb tu. Les hipòtesis de investigació són les que són i si no t'agraden pots riure, però no demostres ser molt cervell, només demostres tenir ideologia.

 3. escéptico
  07-07-2013 03:05

  sr Corrector lease si quiere este articulo, que no es del ABC ( periodico que yo por cierto no leo): http://www.lavanguardia.com/opinion/articulos/20101227/54095152450/los-sorprendentes-vinculos-entre-leonardo-da-vinci-y-catalunya.html

 4. escéptico
  07-07-2013 02:37

  Sr corrector. Lo de rancio y casposo sobra. Es usted una persona extremadamente mal educada . No parece catalán . Tal vez sea usted uno de esos" nuevos catalanes". Últimamente en Cataluña ,nada es ya lo que era.Ya veremos como acaba todo esto. Si el hecho de que Erasmo realizara los escritos solo en latín lo cualifica como catalán, entonces prácticamente todos los papas , eclesiásticos y pensadores debieron ser catalanes. No se si da usted cuenta de lo que usted acaba de decir. El latín fue la lengua culta y la lengua franca con la que se entendían todos los pensadores de Europa. por eso casi todo el mundo escribía en latín. Si la misma lógica la aplican a todos sus descubrimientos . La academia de la historia española y todas las demás pueden estar muy tranquilas.Cada día se producen teorías nuevas en todos los campos de la ciencia . Unas son unos grandes descubrimientos y otras muchas grandes fiascos o simplemente estafas para darse publicidad . Yo no se si de todo lo que dicen aquí , podrán probar algo ante la comunidad erudita.Tal vez la teoría colombina sea la única que parecen tener algo fundamentada. Aunque yo me niego a creer que un vejestorio de 90 años pudiera sobrevivir en el siglo XV a un viaje transoceanico y un naufragio de casi un año en Jamaica. De todo lo demás que ha dicho no voy a comentar nada más, ya que solo es cierto que los catalanes estuvieron en Napoles y que Leonardo tenia supuestamente tres palos en su escudo ( como en el escudo de Vinci, por cierto). Pero ¿por que tenían que ser catalanes? si ustedes mismos dicen que los palos los trajo a Cataluña Dulce de Provenza sobre el año 1000 mas o menos ¿ Por que todos los palos o barras rojas sobre fondo amarillo de los escudos de Europa tienen que ser obligatoriamente barras catalanas? (aunque en heraldica se conozcan como palos de Aragón). Se parece usted a otro comentarista llamado llamado Pere Blavet que me felicito por no contaminar este año las playas catalanas. Espero sean ustedes la misma persona, por el bien de Cataluña . aunque por lo que voy viendo en este y otros foros veo que el odio esta ya firmemente enraizado en Cataluña. Compadezco a los que vivan allí y no piensen como ustedes. Y a sus vecinos valencianos, baleares y aragoneses. Ya que su ideología cada vez es mas calcada a la que proponía el Lebensraum en la Alemania de los años 30.

 5. Corrector
  06-07-2013 10:54

  Escéptico. El teu discurs és clarament ideològic-espanyol-caspós-ranci-no em creuré res del que aquí es digui, per aquesta raó em pregunto perquè no et dediques a escriure comentaris a l'ABC, o si més no a veure si tens una mica de respecte. En aquesta pàgina es parteix de la base que Castella no tenia història Universal i se la va haver d'inventar i jo estic d'acord amb aquest raonament. Aquesta pàgina dona voltes a l’entorn de la història de la nació catalana, entenent la nació catalana com la repercussió i transcendència d'uns fets històrics que comencen amb l’enfonsament de l'imperi carolingi per la qual cosa queden uns comtats solts a la marca hispànica y aquests comtats s'amunteguen al voltant del comte de Barcelona. Aquest comte de Barcelona esdevé el Rei d'Aragó, i a partir d'aquí es va engrandint la nació catalana. L’energia d’aquesta nació flueix de Barcelona i encara es nota a l’any 2013. Per això quan parlem de la Franja de Ponent, parlem de nació catalana, perquè ells formen part de l’onada expansiva d’aquesta cultura o societat catalana amb epicentre a Barcelona. En un comentari anterior has dit enfotenten que el que aquí s'afirma amb tota serietat sobre que el renaixement italià i l'humanisme europeu i espanyol en realitat van ser catalans sembla un acudit dels d'Eugenio. No se si saps les riallades que va haver de suportar Vesto M. Slipher. quan va dir que l'univers s'expandia, o si coneixes una mica la sentència de Galileu, o si has escoltat alguna vegada la frase que diu que la realitat supera la ficció. El cas és que no se sap qui era Leonardo, però si que se sap que el seu escut d'armes contenia tres pals catalans, i també se sap del cert que des de de la conquesta de Nàpols es va desplaçar una elit catalana que parlava en català al Regne de Nàpols i Roma amb dos papes catalans o més. El Tirant lo Blanch escrit en llengua catalana anterior al Tirante escrit en llengua castellana es va trobar a Itàlia. Tampoc se sap exactament qui era Erasme . No ho segueixo del tot però em sembla que Erasme mai va escriure en holandès. Sempre en llatí. Això són hipòtesis de treball tant bones com les altres, i per el que conec de la investigació de Leonardo és molt probable que provingui de una d’aquestes famílies catalanes. Per descomptat el Renaixement comença a Nàpols i no a Florència. La investigació es així, es fan hipòtesis que semblen bestieses però no ho són. La censura, la repressió contra Catalunya, el control de la impremta per part de l’Estat a l’època de Felip II ha fet que tinguem una història plena de navegants extremenys, un Lope de Vega que va escriure 1200 comèdies, un Cervantes que escrivia incorrectament el castellà y suma y segueix. Caurà tot. Som a la era de la informació, si això li sumes que l’analfabetisme s’ha acabat , la RA de la historia espanyola tindrà feina.

 6. escéptico
  06-07-2013 00:12

  Sr .Corrector le encuentro a usted muy crispado. Por eso no creo que capta la ironía de lo que quiero decir. A ningún español, que no se encuentre ingresado en un frenopatico , se le ocurre pensar que cualquiera de esos personajes latinoamericanos que acabo de citar sean castellanos o españoles ,solo por ser hispanohablantes. Por eso me sorprende mucho que en Cataluña , haya mucha gente que considere catalanes a personas que simplemente han sido o son catalanohablantes. Como no voy a conocer al sr Duran y Lleida , si lleva más años siendo el hombre de CiU en Madrid que los leones en la puerta del Congreso. El sr Duran ha sido durante un tiempo el político más valorado del panorama español( que mal está política en este país). Y además es un sacrificado lobbista de los intereses de las empresas catalanas en “Madrit” . Previo tramite de "visitar" su suite en el Ritz. Por cierto Alcampell o “el Campell “ no es un pueblo de la provincia de Teruel , sino de Huesca . Cuando Cataluña consiga la independencia es muy posible que el sr Durán deba volver a su pueblo ya que los nuevos gobernantes de la república catalana, lo considerarán un botifler , que era español en Madrid y catalán en Barcelona. Y si no al tiempo. No obstante ni el ni sus bisnietos creo que vayan a pasar hambre. Está muy claro que si uno lo desea puede ser un “catalán universal “, el sr Montilla sin ir más lejos pese a nacer y vivir 16 años en Iznajar( Cordoba ) se lo propuso y llego a “molt honorable President” . Con respecto al odio que nos tienen en Sudamerica , pues bueno, según mi experiencia va por barrios. Los descendientes de indígenas, nos odian con razón y los descendientes de criollos se puede decir que nos odian menos o incluso algunos nos estiman. Los españoles en Sudamerica, hicimos muchas cosas mal , pero mirándolas desde el contexto histórico de aquella época , no fuimos peores a otros imperios, los ingleses hicieron lo mismo en medio mundo , los franceses y belgas en Africa y los americanos se dedican a masacrar a civiles indefensos con misiles teledirigidos , para expandir la democracia . Nada nuevo, los imperios siempre han sido así. Sino ,no serian imperios, serian otra cosa. Con respecto a la señora Kitchner , el odio siempre ha dado muy buenos réditos políticos , la política catalana es un ejemplo palmario .Además Repsol es una empresa española con un presidente catalán y cuyo accionista de referencia es” la Caixa”. Pero bueno todo esto no viene al caso .Esta web va de historia, más o menos. ¿No?

 7. corrector
  05-07-2013 09:52

  Escèptico, jo el que he dit és que cal mirar quina llengua es parlava a Barbastre aquest any. Per quina raó hem de suposar que es parlava castellà?. Borges, Vargas Llosa, Cortázar, Gabriel garcia Marquez, Pancho Villa.o Rigoberta Menchú podrien ser considerats com a "castellans universals", si és que ells consideren que el que es parla a Sud-amèrica és castellà. Tornant a la franja de ponent, no se si estàs al corrent de la política actual, però a CiU hi habita un personatge anomenat Antoni Duràn i Lleida del Campell (província de Terol) que desitjaria ser considerat català universal. També m'agradaria recordar-te que aquests personatges sud-americans i centreamericans que esmentes pertanyen a nacions que es van independitzar d'Espanya. No confonguis a un Bolibaria o a un Veneçolà amb una persona que sent amor a Espanya. Aquesta és una confusió molt comuna que fan les persones que han estat educades a base d'Enciclopèdia Álvarez. No està de més recordar que fa un parell d'anys la presidenta d’Argentina Cristina Fernández de Kirchner va fer un gran perjudici a empreses espanyoles. Els sud-americans no estimen a Espanya.

 8. escéptico
  04-07-2013 21:48

  Esa es la gran trampa de el nacionalismo catalán. Solo hay que hablar catalán o algo parecido al catalán para ser automáticamente considerado como catalán aunque sea a tu pesar. Por esa misma regla de tres que ustedes usan, se me ocurren cientos de de escritores americanos que podrían ser considerados como castellanos universales. Borges, Vargas llosa, Cortazar , Gabriel garcia Marquez etc. Hasta Pancho Villa.o Rigoberta Menchú podrían ser considerados como "castellanos universales"¿No?. Ustedes ( supongo que no son todos los catalanes)deben tener un gran complejo de inferioridad cuando se dedican a rapiñar catalanes hasta de debajo de las alfombras.. ¿ Esta usted seguro que en Barbastro se hablaba catalán en 1677?. ¿tiene pruebas? o lo ha dicho al tun- tun . Tenga en cuenta de que ese pueblo se halla fuera de lo que ustedes llaman Països Catalans. ¿ Se ha mirado el mapa?.

 9. corrector
  04-07-2013 20:45

  Escéptico ara només has de saber quina llengua es parlava a a Barbastro al 1677. Per que no aneu escriure al ABC o al Mundo eh?. St. Josep de Calassanç era catalano parlant de Peralta de la sal i l'haurien de fer català universal.

 10. escéptico
  04-07-2013 20:00

  sr Corrector . Yo nunca he dicho que sepa mucha historia . Esa puede que sea una apreciación suya. Los conocimientos de historia que yo tengo se consiguen , viajando un poco , interesándose por lo que se esta viendo y leyendo unos pocos libros. Con respecto a lo que dice de los aragoneses , cuénteselo a un aragonés , yo no lo soy. Y respecto a dejarles . Pues me temo que no , ya que digamos que soy aficionado a la espeleologia cultural y acabo de encontrar una caverna de lo mas interesante. Conozco algunas de las cavernas en Madrid y el Pais Vasco pero nunca pude llegar a imaginar que las catalanas pudieran tener tanta profundidad. Comprenda que lo que aquí se afirma con toda seriedad sobre que el renacimiento italiano y el humanismo europeo y español en realidad fueron catalanes. Suena parecido a un chiste de los de Eugenio de esos que contaba con cara de palo sin mover un musculo , mientras tu te desternillabas por los suelos. Con respecto a la Orden de la Merced, lamento saber muy poco. Y a los escolapios . ¿ Como explica usted que si san Jose de Calasanz fue un catalán universal. La primera Escuela Pía de la península ibérica no se construyera en Cataluña, sino en un pueblo de Huesca llamado Barbastro en 1677.

 11. corrector
  03-07-2013 15:22

  Escèptic, no entenc com sabent tanta història com dieu que sabeu perdeu el temps entrant en aquesta pàgina. La Corona catalana comprenia el Regne d'Aragó, el Regne de València, el Regne de Mallorca, el Regne de Nàpols i, o Dues Sicilias. Els Aragonesos l'única cosa que tenen és una ràbia que els menja els budells. No arriben a la sola de la sabata als catalans, però no paren de donar-se importància.

 12. escéptico
  02-07-2013 18:37

  Y eso me lo está contando alguien que confunde el reino de Aragón con Cataluña, el reino de valencia con Cataluña y el reino de Mallorca con Cataluña. Y para colmo los rebautiza con el inexistente nombre de corona catalana. Mire el territorio de lo que hoy es Giupuzcoa y Alava los perdieron los navarros en manos de Castilla sobre el 1200 en tiempos de Sancho el fuerte. Vizcaya ya estaba bajo la soberania castellana desde hacia años. El reino de Leon fue muy poderoso durante la edad media de hecho Alfonso VII se autoproclamaba emperador pero desde Alfonso III (el santo) de Castilla los dos reinos estuvieron bajo la corona del mismo monarca aunque conservaron cierta independencia política con un sistema similar a como se organizaba la corona de Aragón. Puedo aceptar un cambio de nombre por el de reino castellano-leones. Pero eso en realidad no cambia nada. El reino castellano- leones de los siglos XIV y XV era un reino rico y poderoso. Los monumentos que lo pueblan y que fueron construidos durante aquella época así lo atestiguan.

 13. corrector
  02-07-2013 09:00

  Exceptico, tu confons Regne de Lleó amb Castella. Confons Regne de Navarra amb Castella. Confons els Regnes que no eren castellans amb Castella.

 14. esceptico
  02-07-2013 01:33

  A ver te recuerdo que la península ibérica es precisamente eso UNA PENINSULA y que la costa del reino de Castilla comprendía desde Irún a la desembocadura del Miño por el norte y gran parte de la costa andaluza y Murciana por el sur con la excepción de las costas andaluzas del menguante y cada vez más debilitado reino de Granada. ¿Sabias que a la armada castellana de la época se le llamaba” la Vizcaína”?. O acaso piensas que Castilla era solo lo que es hoy en dia. Te voy a hacer una pregunta: ¿ Cómo se puede explicar que un reino pobre e insignificante como Castilla tuviese catedrales tan magnificas y espectaculares como las de Burgos , Leon , Palencia, Salamanca, Toledo o el Burgo de Osma? por poner solo algunas de los muchos monumentos que hay en lo que fue el antiguo reino de Castilla. ¿Cuantos maravedíes emplearon esas ciudades para pagar esas construcciones?. ¿Quien financio las catedrales de Santiago de Compostela o Santa Maria de la Sede de Sevilla?. La cual se acabó en 1506 y es la catedral gótica más grande jamás construida. La historia y la grandeza de Castilla no se escribió sobre papel , se labro también en piedra y todavía perdura. Esa piedra no se puede falsificar, ni se puede esconder. En lo que vosotros llamáis la corona catalana también hay muy buenos exponentes del gótico. Seguramente la catedral de Palma es la más espectacular de todas. Pero es sintomático que la portada y el cimborrio de la principal catedral de la capital de ese imperio ,que fue Barcelona,no se construyeran hasta principios del siglo XX , en estilo neogótico . Coincidiendo curiosamente con la época de mayor pujanza económica de Cataluña, después de la repatriación de los capitales cubanos y las varias décadas de medidas proteccionistas a la producción catalana por parte del taimado y borbónico estado opresor español.Sinceramente el legado de esa época no dice precisamente que Castilla fuera un reino pobre y lo que pasó después de 1492 lo corrobora.

 15. Francesc
  30-06-2013 23:40

  D'Aragó, precisament l'argument és a l'inrevés, si entre dos territoris un el supera en nombre de població i és proper al mar quin tindrà més pes? Si l'estat catalanoaragonès al segle XV tenia més pes que Castella i estava encabit a la vora del mar, quin dels dos tenia més força?. És evident que el primer, no?

 16. D'Aragó
  17-06-2013 08:54

  ¿ y ...? Ese mismo razonamiento es el usado en el siglo XV , para dar mas preponderancia al Reino Castilla sobre el Reino de Aragón.

 17. Guerau
  17-06-2013 00:06

  Catalunya: 7,5 milions habitants, Aragó: 1,3 milions li restes la part catalana d'aragó i tot queda clar... catalunya era i és 1000 vegades més important que la insignificant i despoblada Aragó.

 18. D'Aragó
  16-06-2013 19:33

  ¿...?

 19. Corrector
  16-06-2013 18:35

  No entenc a què ve donar tantes voltes al tema de Ramon Berenguer IV i Peronella si sabeu perfectament qui era l'amo del territori, qui tenia el poder militar i armamentístic, qui tenia les naus i el poder econòmic. Em sembla que els aragonesos apliqueu un intens treball intel · lectual per arribar a cap lloc. Has llegit l'article de dalt?. Has llegit quan el mercedari Alonso Ramon diu que el mestre de l ' Orde de la Mercè era Joan d ' Urgell català de nació?. Sou incapaços a l ' Aragó de adonar-vos que la història ha estat premeditadament reescrita?. Preteneu que el protagonisme històric del mar mediterrani sigui d'un territori que no te mar?. Per que hem de perdre tant de temps?. - Mucho maño en Aragón-

 20. D'Aragó
  16-06-2013 17:09

  Me extraña que mucho que grandes historiadores como vosotros , no tengais ese documento , y te aclaro dos cosas , Huesca (Oscha) nunca perteneció a Cataluña y menos en las fechas del manuscrito cuando Zaragoza estaba recien incorporada al reino de Aragón y Cataluña no existía como ente , y la capital del reino era Huesca (Osca u Oscha) ." Yo Ramiro, hijo del rey Sancho, rey de los aragoneses, doy a tí Ramón, conde barcelonés, mi reino de Aragón, con mi hija, todo íntegramente, como lo dividió el rey Sancho el Mayor, abuelo de mi padre; y como lo dividí con el rey García Ramírez de los navarros, en Pamplona, exceptuadas las tenencias que el sobredicho rey Sancho [el Mayor] dio al rey Ramiro, mi abuelo, en Navarra [...] Esto te doy y concedo a los hijos de los hijos tuyos que fuesen de generación de mi hija, por los siglos de los siglos. Tú, en cambio, convienes conmigo, en palabra de verdad, y pones tus manos entre mis manos, que no enajenes, ni hagas enajenar, este reino que te doy, durante la vida de los hijos de mi hija. [...] Y que durante toda mi vida me tengas como padre y señor. [...] Aunque te entregue el reino, sin embargo, no renuncio a mi dignidad. " . http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Donaci%C3%B3_d%27Arag%C3%B3_i_Peronella_als_Cap%C3%ADtols_matrimonials_de_Barbastre_%281137%29.jpg

 21. D'Aragó
  16-06-2013 16:22

  Bueno , puedes sacar las conjeturas que quieras , como decía uno , las opiniones son como los culos , todos tenemos uno . Y no te preocupes que no voy a contar el chiste de como dos catalanes inventaron el hilo de cobre . Je,Je,Je.

 22. corrector
  16-06-2013 14:21

  D'Aragó. Estic encantat amb el teu document. El document que has penjat en aquest web ens aclareix que l'amo del Regne d'Aragó, de Sobarb i Ribagorça, (que per cert, aquests dos últims eren territoris que no pertanyien al regne d'Aragó) era Ramon Berenguer IV. També ens aclareix que la castellanitzada "Huesca" que coneixem avui en dia no existia, però si que existia una catalana "Oscha". Aprofito per explicar l'acudit dels manyos i el 600. ¿Com ficaries a 50 manyos en un 600?. Dient-los que no hi caben.

 23. D'Aragó
  16-06-2013 11:18

  Lo siento , pero no te metas con el mensajero , yo solo puse un documento del 1157 , si tienes algún problema demanda al que lo escribió , bueno , supongo que estara fallecido.

 24. corrector
  15-06-2013 01:09

  D'Arago, els catalans no em existit mai, ni existim, ni jo existeixo, ni la llengua catalana existeix. El Lapao si que existeix. Has llegit l'article ?. M'oblidava, la ciutat de Saragossa actualment és una ciutat molt més reconeguda internacionalment que la ciutat de Barcelona, i en temps pretèrits des de Saragossa s'ordenava als ciutadans d'aquesta Catalunya inventada les conquestes navals que havien de fer. Els mal anomenats catalans de l'època no tenien capacitat per decidir. Els aragonesos dissenyaven les naus a les drassanes de Saragossa, Osca i Terol i els inteligents aragonesos ensenyaven als mariners catalans com s'havien de comportar al mar. Els pobres catalans a pesar de viure al costat del mar no tenien la mínima cultura marítima. Sort en varem tenir els catalans dels nobles d ' Aragó que eren almiralls i cartògrafs, cosmògrafs i sabien conduir vaixells i fer conquestes arreu del mon.

 25. D'Aragó
  14-06-2013 20:34

  Por cierto , el siempre se considera principe , no rey , pero mandaba o como te gusta decir reinaba en Aragón , Ribagorza , Sobrarbe y Barcelona , ¿que raro? no dice nada de Cataluña , ¿porque será?

 26. D'Aragó
  14-06-2013 18:26

  No te preocupes que me lo paso muy bien . Cuando lo puse ya adiviné que es lo que escogerias y lo que despreciarias , vamos , como siempre en esta página.Adeu.

 27. Corrector
  14-06-2013 17:36

  D'Aragó, lo de rei consort té ous. Escolta, si vols penjar documents atén les conseqüències. El meu germà sap llatí. Diu: "Mentre regnava Ramon Berenguer a l'Aragó, a Sobrarb, Ribagorça i a Barcelona ....". El capitost, l'amo. Un català.

 28. D'Aragó
  14-06-2013 16:39

  " oscha " = Osca = Huesca . . Regnante = Tener el poder , rey consorte.

 29. Corrector
  14-06-2013 12:44

  Acabo de veure el document, molt bonic, de color groc cadmi llimona. El document no diu res de cap rei nascut a "Huesca" com diu el Fon Herrera. Diu "Oscha". No se massa llatí, però llegeixo - regnante Raimundo Berengario in Aragone et in Superarbio [Sobrarbe] et in Ripacurcia [Ribagorza] et in Barchinona, - . ¿ Diu el document que regnava Ramón Berenguer IV a Aragó, Ribagorça i Barcelona?. Si, diu això vol dir que al Regne d'Aragó manava un català, el comte de Barcelona. Si tenim en compte que Peronella està enterrada a Barcelona és d'una nitidesa transparent que la Cort de la mal anomenada Corona d'Aragó i ben anomenada Corona catalana era a Barcelona.

 30. D'Aragó
  14-06-2013 11:01

  «Facta carta era Mª. Cª. LXXXXª. VIª., regnante Raimundo Berengario in Aragone et in Superarbio [Sobrarbe] et in Ripacurcia [Ribagorza] et in Barchinona, ipso anno quando dompna regina peperit filium suum Adefonsum in civitate Oscha». Documento. .http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Testimonio_documental_del_nacimiento_de_Alfonso_II_de_Arag%C3%B3n_en_Huesca.jpg

 31. Pepe
  02-06-2013 19:36

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 32. Corrector
  02-06-2013 10:23

  Peperes, t'ho torno a explicar: a les Colonies hi ha persones que són amics dels colonitzadors i que treballen per els colonitzadors, tu n'ets un d ' ells. No em posis entre mig a Don Quixot, per que aquest va haver de viatjar fins a Barcelona (nació catalana) per tal de recobrar la salut mental. Sembla que et molesta molt que es relacioni la Franja de ponent amb la llengua catalana, t'aconsello que llegeixis la declaració de Mequinensa que han signat els alcaldes de la Franja. Avui surt als diaris la noticia. Aquests alcaldes diuen que la llengua que es parla als seus pobles es el català. Sembla ser que els amics dels colonitzadors esteu fent enemics. Sant Josep de Calassanç era catalano-parlant. A Espanya te més prestigi el Piamontés Sant Joan Bosco fundador del salessians que del fundador de l'Escola Pia. Pensa una mica i t'adonaràs del per que de tot plegat.

 33. Pepe
  02-06-2013 07:32

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 34. Corrector
  01-06-2013 21:41

  Peperes. Nosaltres parlem de la nació catalana, una nació que tenim repartida entre un principat unes illes, un país valencià, un franja de ponent un estat independent, el Roselló. Aquí al principat de Catalunya també tenim catalans que estan de part del colonitzadors, com tu. Son una minoria. Són gent que van contra el territori en el que viuen, es tiren pedres a la pròpia teulada. És un orgull pensar que la nació catalana ha donat homes tant brillants com Sant Josep de Calassanç. Si has llegit l'article del damunt, penso que Alfons Remon diria de Josep de Calassanç: "Catalán de nación como queda dicho". Em sembla que l'Alfons Remon era del Regne de València. A l'època d'Afons Remón obligaven a a escriure en castellà o et fotien a la foguera.

 35. Pepe
  01-06-2013 19:13

  Si quieres te doy la respuesta de Aragòn como parte de vuestra paranoia de que todos somos catalanes.

 36. super
  01-06-2013 18:02

  Pepe... Pregunta-ho al Rosselló

 37. Pepe
  01-06-2013 17:06

  Cierto. Lo cual demuestra una cosa clara y de la cual los aragoneses nos enorgullecemos. Aragon es trilingue. Pregunta del millon mis pequeños puyolines, es un cubano español por hablar castellano?

 38. Destructor
  01-06-2013 12:36

  Peperes, Sant Josep de Calassanç si que és un català universal, Marcel.li Iglesias encara no ho ha aconseguit, però llegeix això: Noticia del ABC 20/04/11. “ En 2009, Iglesias sacó adelantela ley que declara el catalán como «lengua propia» de Aragón. ...—natural de Bonansa (Huesca) y catalano-parlante— logró que se aprobara la ley apoyándose en los votos favorables de los nacionalistas de Chunta Aragonesista (CHA)”

 39. Pepe
  01-06-2013 11:20

  Y el siguiente Marcelino Iglesias. Para que haya un vivo que se pueda defender.

 40. cesc
  31-05-2013 21:39

  Algú hauria de pensar en escriure un article titulat Sant Josep de Calassanç català universal

 41. Francesc
  31-05-2013 18:52

  Perdó el nom català del poble de la Llitera es diu El Campell. La forma Al Campell és una burda mistificació de l'anterior. Amb aquest Al-... suposo que l'Aragó i Castella han volgut, en un intent de desnaturalitzar-ne la catalanitat, donar al nom un aspecte arabitzant o mossàrab. En fi, una infàmia. Resumint; EL Campell!

 42. Quico Ventalló
  31-05-2013 12:21

  Pepe, segons el testament que va fer Petronila als 16 anys, estant de part, ella mateixa diu que està parint prop de Barcelona. Alfons I no va néixer a Osca, com tampoc Pere. https://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Testament_de_Peronella_%281152%29.jpg

 43. Pepe
  31-05-2013 12:06

  Por la virgen del Pilar! que cantidad de estupideces...

 44. Destructor
  31-05-2013 11:45

  Peperes. Sant Josep de Calassanç era un aragonès que parlava Lapao segons vosaltres, de Peralta de la Sal prop d'Alcampell i de Sanui Alins. Només has de veure on es va projectar. Quantes Escoles Pies hi ha a l'Aragó i quantes a Catalunya. Sant Josep de Calassanç era un catalano parlant, com els mercedaris i com la meitat d'Aragó del segle XVI. Estem parlant de la nació catalana. Has tocat os, jo vaig estudiar a l'Escola Pia. Aragó tècnicament necessitava als navegants catalans per desplaçar-se. Els mercedaris van arribar a l'Estat de Delaware. En algun lloc està escrit que La mare de Déu catalana i barcelonina de la Mercè és la patrona de l'Estat de Delaware. La mare de Déu catalana i barcelonina de la Mercè és la patrona de mitjana Amèrica.

 45. Pepe
  31-05-2013 11:12

  En América hay cinco Zaragozas. Conoces Puebla? Capital de los Zapatistas? Bien... el nombre es Puebla de Zaragoza. Los aragoneses recuperamos nuestra memoria y nuestra historia. La defendemos de quien haga falta incluidos los catalanes. Si Valencia no es aragonesa es porque jaime I temía que los nobles aragoneses tuvieran mas fuerza que el propio rey. Aquello de usted es mas que nos y juntos mas que vos y aquello del divide y vencerás. Lease el libro de los hechos que por lo que veo tampoco te lo has leido. Y que me parece muy bien. Los escolapios también son aragoneses, y la provincia de Aragon incluye Cataluña y también Nueva York. Conclusión los aragoneses conquistamos EEUU.

 46. Destructor
  31-05-2013 10:53

  Mira peperes, ja que no pararàs d'escriure collonades però l'evidència és aquesta. El Mestre de l'Ordre de la Mercè vivia a la seu de Barcelona, l' Ordre va ser instaurada per Jaume I el conqueridor, que com el seu nom indica es dedicava a les seves conquestes. Tot el protagonisme del descubriment d'Amèrica (encara que esborrat de la història oficial) va ser per a Barcelona. Segur que a la conquesta d'Amèrica van participar-hi nobles del Regne d'Aragó, però als aragonesos mai els ha importat recuperar als seus personatges, fins ara que els catalans hem decidit desembussar l'embús de mentides històriques. Ja ho he dit abans, la prova més palpable que Jaume I no va donar protagonisme al Regne d'Aragó ni a Saragossa és que quan va conquerir València no va cedir un tros de terreny perquè Aragó tingués vistes al mar. Els Aragonese tenen un orgull molt estrany, un dia explotaran de tant orgull que tenen. Per cert allà on trobis un convent mercedari, (a l'edat mitjana, o l'edat moderna) és sinònim de conquesta catalana. Fins i tot els convents de Castella són sinònim de conquesta catalana. Per això Felip II va intentar esborrar del mapa a l'Ordre de la Mercè, o en tot cas fer creure que l'Ordre de la Mercè era una ordre castellana.-Amb aquest símbol -

 47. Pepe
  31-05-2013 09:57

  Mira destructor, te voy a leer donde nacieron los reyes. Alfonso II, Huesca; Pedro II, Huesca; Jaime I, Montpellier; Pedro III, Valencia; Alfonso III, Valencia; Jaime II, Valencia; Alfonso IV, Napoles; Pedro IV, Balaguer; Juan I, Perpignan; Matin I, Gerona; Fernando I, Alfonso V y Juan II en Medina del Campo; Fernando II en Sos del Rey catolico. Atendiendo a vuestra logica, si tan grande era Barcelona y tan indudable como centro del universo... la conclusion es que teniais muy malas parteras. Y ahora me negais estos datos o me decis otros y hacemos mas grande la bola de nieve. De donde se ha sacado los datos el Quico Ventallo. Si quereis os saco la lista de Reinas (donde nacieron) y los demas hijos reales incluidos bastardos. Y si. Los enterramientos estan en Poblet. Como que alli estaba Panteon Real. Pero el numero de reinas de la familias catalanas es... 3?

 48. Destructor
  31-05-2013 09:06

  Peperas, no t'adones de que la ciutat important de la Corona en aquest temps era Barcelona?. No ho vols acceptar?. ¿Perquè Jaume I situa l'orde religiós miltitar que acompanya als conqueridors a Barcelona, tant si conquereixen territoris al mediterrani (València, Mallorca, Sevilla) com a Amèrica?. Perquè Jaume I després de conquerir València no cedeix una part del territori conquerit a Aragó perquè tingui una sortida al mar?. La resposta és que Saragossa queda mal situada geogràficament quan les batalles territorials es disputen al mar. Jaume I no estima Saragossa. El regne d'Aragó queda desplaçat de l'epicentre de la Corona. És com si volguessis convèncer a algú que actualment, a l'Estat espanyol, Saragossa és més important que Barcelona. La situació geogràfica és fonamental. Madrid està mal situada geogràficament però te el control de l'Estat español i la intolerància castellana per defensar aquest Estat. A Madrid saben bé que si perden el control de l'Estat, Castella es dilueix. A Aragó tenen molt orgull, però no han estat capaços de defensar la seva història, han deixat que Castella reescrigui la història del Regne d'Aragó. Els aragonesos tenen un orgull molt rar.

 49. Pepe
  31-05-2013 06:01

  Es que leches, que ya esta bien. Que es que no se si los que escribís aqui lo habeis leido, os lo imaginais u os gustaria que fuese asi.

 50. Quico Ventalló
  30-05-2013 14:56

  Exacto Pepe, en Zaragoza se coronaban reyes de Aragón. Una cosa es Aragón y otro la Corona. Soberanos de Catalunya lo hacían en Barcelona.

 51. Pepe
  30-05-2013 07:58

  Que si Quico, que si. Y todas las coronaciones se hicieron en la Seo de Zaragoza.

 52. Quico Ventalló
  29-05-2013 20:06

  Dels 62 naixements, noces, defuncions i enterraments dels sobirans de la Corona Catalano-aragonesa, 42 van ser a Catalunya, 6 a València, 4 a Castella, 4 a Aragó, 2 a Nàpols, 2 a Montpeller, 1 al Comtat de Tolosa, 1 al Piamont i 1 a Navarra. http://argumentari.blogspot.com.es/

 53. Destructor
  29-05-2013 09:04

  Pepe, jo et recomano que llegeixis l'adolescent de Fiódor Dostoyevski. A veure si la Rita, el Camps i tu mateix pareu de jugar a enviar E-mails. Els peperes valencians no teniu prou càstig havent portat a totes les caixes de València a la ruïna?. Para de fer l'adolescent si et plau. ¿Els peperes valencians no us adoneu que no arribeu a la sola de la sabata al ciutadà mitjà català?. Ja us arreglarà - Compromís-. Continueu fent criaturades amb els E-mails

 54. Pepe
  29-05-2013 04:38

  Os voy a recomendar un libro, para no estar siempre dandole vueltas a la historia. Bouvard y Pécuchet de Gustave Flaubert. Leedlo que os gustara.

 55. Francesc
  29-05-2013 00:16

  És fantàstica la transcripció d'en Quico Ventalló.... I això ho escriu en Zurita, cronista, segons que sembla,. d'Aragó. No se què en deuen pensar els aragonesos que corren per aquí.... Felicitats per a en Quico Ventalló

 56. Quico Ventalló
  28-05-2013 13:57

  "La lengua Catalana fue la propia de los Señores Reyes de Aragon y Condes de Barcelona, como también que la Ordinaria Corte de sus Magestades fue en Cataluña, esto es en Barcelona, lo que confiesa el grande Analista Zurita (lib 8 cap 18 ibi) "Siempre tuvieron por naturaleza, y antiquísima Patria, à Cataluña, y en todo conformaban con sus Leycs y la Lengua que usavan era la Catalana, y de ella fue toda la cortesania de que se preciavan en aquellos tiempos" Y es tan verídico lo contenido en este aserto, ,quanto se comprueva de que los Señores Reyes D Jayme Primero y D Pedro Tercero escrivieron sus gloriosos hechos en catalan idioma, como asi mismo con este escrivió dicho Señor Rey Don Pedro Tercero las Ordinaciones de su Real Casa y Corte, y las de la Cavalleria de San Jorge, las quales Ordinaciones se hallan en dicho Real Archivo de Barcelona; y de que la Ordinaria residcncia y Corte dé aquellas Magestades fuese en Cataluña se infiere con evidencia de las siguientes circunstancias: la Señora Reyna Doña Petronilla ,proprietaria del Rcyno dc Aragon, consorte del Señor Conde de Barcelona, Don Ramon Berenguer el Quarto, habito vivió y murió en Cataluña ( leer Zurita lib 2 cap 12 ). Los Primogénitos de los Señores Reyes no tomaron otros títulos que de Cataluña, esto es: Duques después Principes de Gerona, Duques de Monblanch, Señores de Balagucr. Quando los Señores Reyes quisicron casar con Señoras Vasallas, eligieron à catalanas aviendo sido confortes Doña Elisenda de Moncada (del Señor Rey Don Jayme Segundo), Doña Sibilia de Fortià (del Señor Rey Don Pedro Tercero), y Doña Theresa de Prades (del Señor Rey Don Martin). El Real general Archivo y el Racional de todos los Regios ínteresés eran en Barcelona, como también la Real Capilla mayor y mas principal dcposito de insiggnisimas Reliquias que se pueden leer en mi Libro de dicha Real Capilla (à pag 57) y en el inventario que de ellas tomo año 1410 la Señora Reyna Doña Margarita despues de la muerte de su Real Consorte.................................................... .................................................................................................................................................................. Rdo P Maestro Fray Manuel Mariano Ribera, Ex Provincial de los Reynos de Cataluña, Aragón, Navarra y Sardeña. Examinador Synodal en el Obispado de Barcelona y Cronista general de dicha Real Religion . Real Patronato de los serenissimos señores Reyes de España en el Real, y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced.

 57. Francesc
  28-05-2013 13:38

  I per malbaratar els recursos de la ciutat. I per empobrir la ciutat amb polítiques nefastes.

 58. Francesc
  28-05-2013 13:36

  I la Rita perdrà pels seu poc amor al país

 59. Francesc
  28-05-2013 13:33

  La Rita perdrà les eleccions. Pel cas Gürtel, pel malbaratament dels recursos de la ciutat, pel seu filofranquisme, pel cas de les fosses comunes, per l'accident del metro que ha tapat, per convertir la ciutat en un niu de corrupció. Els valencians de la ciutat ja se n'adonen. I les enquestes ho reflecteixen...

 60. Pepe
  28-05-2013 12:23

  Estais fatal. Vete a contarlo a Valencia que lleva Rita Barbera ganando las elecciones desde hace treinta años.

 61. Emma Pey E.
  28-05-2013 12:12

  Per començar, a veure si alguns anomenen les coses pel seu nom: València és la segona capital de Catalunya.

 62. Pepe
  28-05-2013 11:26

  Albert, entonces tus antepasados eran aragoneses y tu español (con perdon).

 63. Guerau
  28-05-2013 02:17

  Tot i així Castella no ha pugut acabar amb la nació catalana i això indica una fortalesa de la nació catalana que és inconscient en el català actual... alguna cosa som i vam fer (cosa que s'està explicant aquí en aquest web) i ens menteixen des de l'oficialitat espanyola amb la idea poc intel·ligent: Catalunya no ha existit mai, només existia Aragó.

 64. albert
  27-05-2013 23:21

  O sigui, qualsevol ciutadà lliure que viskés dins l'imperi dit romà, era considerat ciutadà romà, i els que viuen dins l'imperi català resulta que són ciutadans del xotis, esquimals, venusians.... Osti amb aquests castellanots (que diría Plà...)

 65. Guerau
  27-05-2013 14:04

  bé, la nació catalana s'estenia per Catalunya, València, Mallorques i el comtat de Ribagorça (franja de ponent a Aragó) Casp i Alcanyís i Montsó seran catalanes de nació però disputades pel regne castellà d'Aragó (si castellà pur, aquest es l'engany que ha minvat Catalunya en la seva història) La capital castellananitzada de Saragossa va enviar els castellans de de l'orde de calatrava a la zona per castellanitzar-la ço és aragonitzar-la. no som conscients del procés de passar-ho tot a castella en que Aragó va col·laborar-hi com un regne controlat per la noblesa castellana. En la disputa per controlar el regne d'aragó entre castella i catalunya va guanyar clarament castella, després amb aquest èxit castellà vindria el control castellà de valència i després catalunya... es així de fàcil. El suposat aragonés del segle XIII parlat també per part de reialesa catalana era una koiné de castellà antic... vingut de la possessió navarresa d'Aragó. Per tant era bastant més fàcil deglutir catalunya si els castellans ja tenien un peu dins la corona, dins Aragó. Es la meva opinió.

 66. Cesc Garrido
  27-05-2013 13:02

  Dic que Alexandre VI era català perquè està documentat per el Pare Batllori que a Alexandre VI l’anomenaven - el català -. Certament Alexandre VI era nascut a València i la seva família, els Borja, provenien del Regne d'Aragó. Es van desplaçar cap al mar

 67. Pepe
  27-05-2013 11:07

  Alejandro VI era catalán? Pobres Borja, de Borja de toda la vida que se fueron a Valencia. Bueno... como Servet. Tambi'en Benedicto XIII era catalán? Pero... tenéis límite?

Afegeix-hi un comentari:

Per poder deixar comentaris us heu de registrar:


  EDITORIAL
L'Institut Nova Història torna a publicar un editorial d'En Jordi Bilbeny, que continua sent ben viu avui mateix. L'autor el dedica als calumniadors de ‘Sàpiens’.
19041 lectures
2019 INH 29 Pere Baladron/ «Similitud de cognoms entre els Colom de Barcelona i els dels Països Baixos»
2019 INH 30 Joan Casajuana/ «Orígens perduts de la guitarra i d’En Juan de la Enzina»
SUBSCRIPCIÓ AL BUTLLETÍ
Subscriviu-vos al nostre butlletí
Al web de numericana podeu comprovar quin és l'escut d'armes de Leonardo da...[+]
Quines son les conclusions del professor José Antonio Lorente, de la Universitat de Granada, sobre l'estudi...[+]
En Xavier Martínez Gil fa un repàs a la significació del dia 12 d'octubre i conclou que hauria de ser la Diada...[+]
En un llibretó d’En Ferran Soldevila, editat al 1923 ja hi trobem la presència d'un Colom català, defensat...[+]
Contundent intervenció de la portaveu de la Chunta Aragonesista a les Corts d'Aragó contra la llei de...[+]