Accediu  |  Registreu-vos-hi
"No tot el que se'ns presenta com la història realment ha passat,
i el que realment va succeir en realitat no va succeir de la manera que se'ns presenta..."
Goethe
HO SABIES? » 01-05-2010
17627 lectures

La paraula anglesa "paper" ve del català paper

La British Encyclopaedia no ho dubta: Encara que el paper és un invent xinès. El primer molí de paper d'Europa es va construir a Xàtiva el 1150. Al-Edrisi en la narració de la seva visita a Xàtiva (dins l'obra "Viatge per l'Islam"), descriu entre altres coses la gran qualitat d'aquest paper que s'exportava tant a Occident com a Orient (Damasc).


MAPA ATRIBUÏT A AL-EDRISI

Encara que estaven en plena època mora de regnes de Taifes, i Jaume I només 88 anys més tard (el 1238), al conquerir València va assimilar aquesta indústria i va ser el primer rei cristià en fer servir el paper en documents oficials, (els altres regnes el consideraven una cosa impura pròpia de moros). Aquest fet va donar una hegemonia a Catalunya en la fabricació de paper que va durar 300 anys (i no oblidem que és el paper el que permet un altre invent xinès: l'impremta -no és pràctic imprimir sobre pergamí-), i que el 1er llibre –que es conserva- imprès a Espanya va ser la "Gramàtica de Mates" -Barcelona 1468-. Investigant mès sobre aquest tema ens podem emportar alguna grata sorpresa, ja que Catalunya té gran relació, amb quasi tot lo portat de Xina: pólvora, alquímia, rellotge, brújola, cartografia, paper, impremta (i no és per què la meva dona sigui xinesa.., sinó com sabeu, pel que signifiquen els xinesos de Ripoll).

Quan es construeix el primer molí de paper a Holanda (1340?) a l'artífex li diuen Joan l'Espagnol (amb o!) –avui parlem de la "quartilla holandesa"-.

Fins aquí el petit article fill d'intuïcions derivades d'articles d'Internet.

La mosca em va començar a pujar darrera l'orella quan vaig anar al País Basc i vaig veure que a les papereres hi havia marcat "papera"..., per què un neologisme del segle XIV no havia agafat la "L" del castellà (en López de Haro senyor de Biscaia era súbdit del rei de Castella)., només quedava una possibilitat, (tal com va passar amb la pólvora a Castella i Portugal) els bascs van copiar la paraula de qui els hi havia portat el paper: els catalans. La guspira va avançar fins intuir que havia passat el mateix amb la resta de països europeus.

Amb el "papel" castellà i portuguès, encara que era prou evident (timoner-timonel, planter-plantel, verger-vergel, Reinier-Reinel...), tot i sabent que no pot venir de l'àrab -ja que en àrab es diu "waraqun"-, em faltaven coneixements filològics per afirmar amb fermesa que venia de "paper" amb la "r" canviada.

Però seguim:
En Coromines en el cas de la pólvora només es va atrevir a dir que la paraula està documentada dos segles abans a Catalunya, i que en castellà només té el sentit de pólvora explosiva.

En el cas d'arcabús tanca files amb els filòlegs europeus dient que ve de l'alemany hakenbush ?jo no hi estic d'acord, l'arcabús és un invent català (la British diu: inventat a Espanya a mitjans del S.XV) per tant la paraula també ho ha de ser, podria venir de: arc-a-burs (burs = sacsejada, salva)? hi havia dues armes diferents: a una nòmina de l'exercit de Lluís XIV hi ha pagaments diferenciats per als "arquebussiers" i per als "haquebussiers", amb sous diferents, demostrant d'aquesta manera, que no eren la mateixa cosa.

En canvi en el cas del paper ho deixa brodat, llegiu, és quasi una tesi doctoral –i això que desconeixia la referència de l'Al-Edrisi i esmenta Xàtiva al s.XIII:

PAPER, mot pres del b. ll. papyrus, adaptat per via semiculta a una terminació catalana quan descabdellàrem la fabricació de paper apresa dels àrabs i moros: mot i indústria que la nostra nació transmeté després a totes les altres llengües i nacions d'Europa, dl. doc: 1249.

.........

L'InvLC extracta un doc. ross. de 1284 que porta el mot paper dos cops i uns 10 més de posteriors, dels Ss. xiii i xiv. N'hi havia, doncs, ja moltes mencions, que impliquen un comerç actiu d'aquest article per part dels catalans.

En efecte, en el Migdia de França, en el S. xiv, els esments de paper importat abunden, i s'hi reparteixen entre el papier catalan i el lombart (PSW vi, 52è, 53è), que llavors significava 'italià'; però com que en italià mai no s'ha dit altrament que carta, és ben segur que totes les llengües d'Occident que tenen aquell mot el van rebre del català.

El castellà papel és d'aparició força més tardana, car sorgeix per primera vegada el 1330, en l'Arxipreste de Hita, rimant amb tres mots en -er; i, per segona vegada, paper en un glossari aragonès de c. 1400 i papel en un de c. a la mateixa data i també amb trets lingüístics aragonesos. No en sé més dades castellanes fins a 1490: aquestes són gairebé les primeres pròpiament de Castella, car el text de l'Arxipreste té quasi tant de morisc com de castellà. Com que el canvi de -er en -el és un fenomen normal en els catalanismes del castellà, i en castellà cal esperar que el resultat del canvi fonètic de -yrus sigui un altre, (de fet "papyrus" s'ha convertit en "papiro") sembla segur que ells també reberen el mot de Catalunya; igualment passà amb el port. papel [S. xv, i una menció a Galícia el 1327].

En oc. apareix sovint ja en el S. xiv, però ja hem vist que amb el nom de papier catalan; per tant és lògic que al francès del Nord (on ja es testifica en el segle xiii) també li vingués de Catalunya: consta que a França no se'n va fabricar fins el 1318 (FEW vn, 593a, nota 27), i que la primera fabricació europea fou en terra valenciana, entorn de Xàtiva, a mj. S. xiii; en tot cas després de la presa de València, 1238; on ja en fabricaven els moros i àrabs, amb els coneixements adquirits en la Sogdiana, després de la presa de Samarcanda el 751.

De Catalunya han de venir, doncs, també l'al. papier [S. xiv], l'angl. paper [S. xiv], i les corresponents formes neerlandeses i escandinaves (aquestes datant del període tardà de l'islandès antic), així com el pol. papier, txec papir i croat papir; altres llengües europees, com el rus bumàga, usen termes d'un altre origen (pròpiament 'cotó', provinent del grec). El mot, en fi, prové del gr. egipci ???????, ll. papyrus, nom de l'arbust papirus de les riberes del Nil, cy-perus papyrus L., que ja en l'Antiguitat fou usat com a papirus, d'elaboració purament vegetal i ben distinta; els xinesos descabdellaren uns pocs segles més tard la fabricació a base de drap i material semblant (fibres vegetals), que predominà des de principi de l'Edat Mitjana, i que transmeteren a l'Iran, on l'aprengueren els àrabs des dels Ss. viii-ix, i començaren a vendre'n en petites quantitats a Occident. Aquí no se n'ha conservat cap espècimen sinó en un missal riojà isolat de c. 1030, de fabricació mora. Tot això quedà ja precisat en el meu article del DCEC, després enriquit amb algunes precisions ací, i per G. Colon, Encicl. Ling. Hisp. n, 326-7, i el FEW, 1. c.

També la literatura ens mostra el mot paper, des dels orígens, en primer pla, en el món dels conceptes catalans: «esdevenc-se - que Ramon lo foll, el juglar de valor, aportaren tinta e paper devant l'Apostoli, e digueren que ells volien trametre scrit a l'Agalifa de Baldac per ço que veesen si avien tan nobles sotsmeses con l'Apostoli - a retornar valor en lo món», Llull (Blanq., NCl. n, 153.8).

Manel CapdevilaArticle en format PDF.Autor: Manel Capdevila
versió per imprimir

Comentaris publicats

 1. Lluís
  20-09-2015 12:07

  José Ignacio: no cal que em treguis proves de que hi havia literatura castellana abans de Felip II - n'hi ha tantes com vulguis, ja ho saps. Ja m'encarregaré jo d'ensenyar proves de que no n'hi havia. Unes contradiran les altres, evidentment. El bon lector haurà de triar quines li semblen més versemblants, i haurà de mirar d'entendre per què hi ha aquestes contradiccions als documents històrics. Haurà de valorar quins documents s'han amagat i quins s'han accentuat institucionalment. Això no vol dir que et convenci, però almenys espero fer-te pronunciar del teu parer davant les evidències.

  Però no t'ho explicaré en comentaris - t'hauràs d'esperar. Hi ha molt per publicar al respecte, encara.

  Suposo que ja saps que NO hem resolt tota la falsificació històrica, ni hem dilucidat què va passar en realitat. Els que publiquem a l'INH fem feina de forma molt independent, i cadascú en un sector determinat. Cada publicació nostra se sostenta en certs elements provatius, i certes hipòtesis que intenten donar-ne una explicació coherent. A mesura que anem trobant coses, haurem d'anar adaptant les hipòtesis perquè quadrin els elements provatius quadrin màxim possible. Per exemple, si aquest article cita l'Arcipreste de Hita com obra castellana (perquè és una dada que s'hi dóna per coneguda i no és el motiu de debat de l'article), i resulta que per una altra banda entenem que no pot ser castellà, doncs ho haurem de tornar a fer quadrar. No és res que desmereixi l'origen del paper a Europa, que sí que és el motiu de l'article.

 2. José Ignacio
  20-09-2015 10:50

  Aprovechando tu intervención, Lluís, te quería preguntar una cosa.

  Es tarea difícil porque estoy desayunando un cruasán y no sé cómo darle al teclado sin pringarlo.

  En el debate del artículo sobre El libro de la vida de Santa Teresa, ante las objeciones de Agor sobre la existencia de una literatura anterior a Felipe II, te pregunta:

  -¿No dices que no había nada antes de Felipe II?? Entonces estos libros???? De donde han salido???? Lo puedes explicar???? 
  Que pasa con el arcipreste de Hita? ...

  Y tú respondes:

  -agor: falsificacions posteriors.


  En este artículo se cita al Arcipreste de Hita como referente del uso de la palabra castellana papel.

  ¿Cómo funciona esto?

  Porque no puede ser una falsificación o un original castellano según me interese.

 3. Lluís
  19-09-2015 23:49

  Prou que hi ha gent que m'entén. Tu no m'entens perquè no vols.

 4. José Ignacio
  19-09-2015 22:42

  ¿Y de dónde viene la palabra catalana paper?

  ¿Por qué llamaron paper a lo que los árabes llamaban waraqun?

  ¿Cómo se denominaba en cada idioma romance al material donde se escribía con tinta o similar, independientemente de qué material se tratara?

  Pues seguramente con la palabra que correspondiera en cada idioma derivada de la palabra latina que denominaba a lo mismo, que era papyrus. Papel, papier, paper o como fuera derivando estas palabras.

  Por eso los conquistadores catalanes o aragoneses, o los propios habitantes valencianos en su idioma romance, llamaron a ese material tan bueno para escribir exactamente igual que como llamaban al material que conocióan antes de este.

  E igual hicieron el resto de lenguas romances.

  Pero, de cualquier manera, el titular del artículo es un poco rimbombante.

  En ningún momento demuestra que la palabra inglesa paper derive directamente de la catalana paper.

  Es mucho más probable que, como dicen los diccionarios ingleses, derive de la palabra francesa papier. Y, en todo caso esta sería la que derivara del catalán.

 5. Lluís
  19-09-2015 19:08

  Del llatí al francès directe. Sempre igual. També podríeu llegir els articles on comenteu, i no només els títols.

  Encara no sé si us feu els tontos o ho sou.

  https://www.academia.edu/10863496/Silvia_Senz_Bueno_Lexicografia_unitarista_espanyola_les_esmenes_en_el_DRAE_2014_contra_el_proc%C3%A9s_catal%C3%A0_en_Miquel_Strubell_i_Trueta_cur._La_terminologia_instrumentalitzada._Barcelona_Institut_d_Estudis_Catalans_2015_pp._21-39

  https://www.academia.edu/5981045/Silvia_Senz_y_Montserrat_Alberte_El_dardo_en_la_Academia._Barcelona_Melusina_2011_2_vols._1376_pp._ISBN_978-84-96614-97-0

 6. Lluís
  19-09-2015 17:58

  Aquest truc de saltar directe del llatí al castellà i del llatí a l'anglès un dia l'hauríeu de deixar de fer. Vosaltres, i els que fan diccionaris polititzats.

 7. indolesa
  19-09-2015 17:18

  Yo creia que venia del latin papyrus. que a su vez venia del egipcio antiguo.

 8. Arnau
  02-07-2012 18:08

  Quina emoció...aquesta nova em deixa sense paraules...i amb llàgrimes als ulls...

 9. AliBay
  11-05-2012 15:25

  Faltes és tan correcte com errades, Olga. No siguem ultracorreccionistes, que ens passem.

 10. Olga
  30-03-2012 15:53

  Felicitats, bon article per mostrar un cop més els Països Catalans pioners! David, suposo que vols dir errades?

 11. David Pont
  21-07-2011 11:12

  Bon article; llàstima de les faltes!

Els comentaris per aquest article ja estan tancats.
  EDITORIAL
L'Institut Nova Història torna a publicar un editorial d'En Jordi Bilbeny, que continua sent ben viu avui mateix. L'autor el dedica als calumniadors de ‘Sàpiens’.
35531 lectures
Entrevista de Jordi Bilbeny sobre Papasseit a Espluga TV
Catalunya i el Mediterrani
SUBSCRIPCIÓ AL BUTLLETÍ
Subscriviu-vos al nostre butlletí
Al web de numericana podeu comprovar quin és l'escut d'armes de Leonardo da...[+]
Ignorar les fallades és condemnar-se a repetir-les. Elna no hauria estat assetjada ni massacrada si en Jaume...[+]
El cronista Bernáldez ens assegura que En Colom va morir “in senectute bona” a l’edat de 70 anys. A partir...[+]
Sabies que s’ha pogut documentar en almenys dues ocasions que En Cristòfor Colom va escriure una carta en...[+]
Eren castellans els primers mercedaris que van passar a Amèrica després de la conquesta colombina? Per En Cesc...[+]