Accediu  |  Registreu-vos-hi
"La història és una combinació de realitat i mentides. La realitat de la història arriba a ser una mentida. La irrealitat de la faula arriba a ser la veritat. "
Jean Cocteau
ARTICLES » 21-05-2013  |  CERVANTES FOU MIQUEL DE SERVENT
25985 lectures

El passatge més obscur d'El Quixot

Quan “Cervantes” glossa el Tirant lo Blanc al Quixot, i ens diu que és “el millor llibre del món”, ens demostra que havia llegit el llibre. Però en quina llengua? En castellà, com creuen la majoria d’estudiosos? O en català, en l’edició original de l’obra? En Carles Ortiz argumenta que només va poder-lo llegir en llengua catalana

Diuen el entesos en la matèria que el passatge més obscur del Quixot, aquell que ningú entén o que més costa d'interpretar, és el que hi ha al capítol VI de la primera part, on el capellà i el barber revisen la biblioteca del Quixot i llencen a la foguera quasi tots els llibres de Cavalleries i un dels pocs que salven és el Tirant. En Cervantes no només salva del foc el Tirant, sinó que l'eleva a la categoria d'"el millor llibre del món".

El passatge és el següent:

"Por tomar muchos juntos, se le cayo vno a los pies del barbero, que le tomó gana de ver quien era, y vio que dezia: Historia del famoso cauallero Tirante el Blanco. Valame Dios, dixo el cura, dando vna gran voz, que aqui esté Tirante el Blanco! Dadmele aca compadre, que hago cuenta que he hallado en el vn tesoro de contento, y vna mina de passatiempos".

I més endavant és on es troba aquest passatge tan fosc que transcric tot seguit:

[El capellà dirigint-se al barber]: "Digoos verdad, señor compadre, que por su estilo es este el mejor libro del mundo: aquí comen los caualleros, y duermen, y mueren en sus camas, y hazen testamento antes de su muerte; con otras cosas, que de todos los demas libros deste genero carecen. Con todo esto os digo, que merecia el que lo compuso, pues no hizo tantas necedades de industria, que le echaran a galeras por todos los dias de su vida: Llevadle a casa i leelde, y vereys que es verdad quanto del os he dicho".

El que ha fet corre rius de tinta sobre aquest passatge és el fet que en Cervantes primer digui que el Tirant és el millor llibre del món i després condemni a perpetuïtat  "el que lo compuso". Molts autors han intentat explicar aquest sentit de la condemna a galeres de per vida, començant per Diego Clemencin que va ser el primer en qualificar aquest passatge com el més obscur del Quixot. Aquí teniu unes quantes teories de diversos autors que l'han interpretat.

Diego Clemencin (1833)1 dóna a la paraula "industria" el significat "amb malicia"; així diu que pot indicar que l'autor no mereixia tanta pena com la de galeres perpètues, ja que, encara que havia fet tantes "necedades", no les havia fet "de industria", és a dir, amb malícia.

Juan Eugenio Hartzenbusch2 (1874) atribueix la dificultat d'enteniment d'aquest paràgraf a errors tipogràfics. Així, a la frase "Que aquí esté Tirante el Blanco" hi diu: "Cervantes no escribiría esté, sino está. Esté significaría extrañeza; y nada tenía de extraño hallar un buen libro de caballerías en una colección de ellos, buenos y malos. Está indicaría con propiedad la sorpresa de haber hallado un libro de mérito, cuando no se esperaba, como si dijéramos: ¡Ah! ¡Conque está aquí esta joya, y aún no la habíamos visto". I a la famosa frase "Con todo eso os digo que merecía el que le compuso, pues no hizo tantas necedades de industria, que le echaran a galeras por todos los días de su vida". Hi diu: "Si no hizo de industria (esto es, de propósito, a sabiendas) las necedades, no merecía tan grave castigo: ha de sobrar el no, o ha de faltar la conjunción adversativa sino, u otra equivalente. Y como el cura no había dicho hasta ahora nada de tales necedades, y por el contrario había dado muchas alabanzas al libro, parece que no se debe leer tantas sino hartas o ciertas, voces que terminan, como tantas, en la sílaba tas".

M. Menéndez Pelayo3 (1905) diu que probablement sobra el "no" de la frase, i que hauria de quedar així:  "merecía el autor las galeras porque siendo hombre de buen ingenio le dio mal empleo, poniéndose de industria, es decir, de caso pensado, a escribir necedades".

I per nicieses diu que Cervantes entén les extravagàncies cavalleresques i eròtiques del Tirant. I encara que el càstig sembli molt dur, no ho és realment perquè la frase és humorística.

E. C. Riley4 (1966). Aquest autor parla de la intolerància de Cervantes a les ambigüitats. Diu que el passatge és una paradoxa. Diu que "necedades" vol dir "obscenidades". Que Cervantes lloa el llibre però condemna el seu autor per les escenes obscenes que hi ha.

Antonio Torres-Alcalá5 (1979)  diu que ja que la crítica al Tirant està plena d'humor i ironia, ¿no pot ser la condemna de l'autor també una ironia i en aquest cas, una "ironia indirecta", és a dir que, condemnat l'autor per ironia indirecta, està condemnant la resta d'autors de llibres de cavalleries? La interpretació de la frase quedaria: "Con todo os digo que merecería el que lo compuso 'pues a propósito no ha hecho tantas necedades como los demás,' que le echaran a galeras por todos los días de su vida".

P. J. Pardo Garcia6 (1993)  diu que el Tirante és una obra paròdica i que la condemna de l'autor no és per haver fet "necedades de industria", sinó per no fer-les amb un propòsit deliberat, per no ser conscient del potencial paròdic i de l'abast artístic del que feia. Cervantes evidentment pensava que, malgrat la dimensió paròdica, l'obra no respon a un propòsit paròdic conscient, o, amb altres paraules, trobava elements en l'obra (als quals el capellà no fa referència, d'aquí el problema) que li feien dubtar d'aquesta intenció paròdica o que Martorell tingués una intenció clara.

Com podeu veure, pràcticament hi ha tantes interpretacions d'aquest passatge com autors. Però hi ha dos punts en què tots coincideixen, dos punts que són com un axioma i no hi ha ningú que se'n plantegi el més mínim dubte. Aquests són:

El primer axioma: "Cervantes només va conèixer la versió castellana del Tirant".  Argumenten per això, que al 1605 l'obra del Tirant, tant la de València com la de Valladolid pràcticament havien desaparegut.

El segon axioma: el que "lo compuso", es refereix a l'autor de l'obra, és a dir, a Martorell, encara que Cervantes, segons l'axioma primer, no el coneixia, ja que la versió castellana, com sabem, és anònima. Ningú no es planteja que Cervantes, amb el que "lo compuso", es pugui referir a un altre personatge, ja que el primer axioma ho impedeix.

Passem a analitzar, tot seguit, el primer axioma.

Coneixia realment Cervantes només l'obra castellana? No hi havia cap possibilitat que també conegués la versió original de València o Barcelona? Tantes desgràcies havien sofert els exemplars editats a València o Barcelona perquè només un segle i escaig més tard ja no en quedés cap?

Molts autors es basen en què hi ha molt poques referències al Tirant lo Blanch durant el segle XVI, tant en la versió original com en la traducció castellana, i tenen raó.  De fet tothom se n'estranya. I alguna de les que hi ha no deixa clar si es refereixen a la versió catalana o castellana. Aquestes són:

Al 1522 surt la traducció de Juan de Molina de Los triumphos de Apiano. On s'ataca diverses obres de cavalleries, entre elles el Tirant7. Però trenta anys més tard al 1552, el mateix Molina publica Homiliario, on torna a carregar contra el llibres de cavalleries com l'Amadís, però aquest cop no menciona el Tirant.

Philippe Berger8 parla d'un document en el qual, al 1523, els hereus d'un comerciant liquiden un exemplar del Tirant per "quatr,e sous".

En Joan Lluís Vives, al 1523, també va criticar els llibres de cavalleries. A la seva obra De institutione foeminae christianae critica el Tirant entre d'altres i s'hi refereix en llatí, però en altres obres seves posteriors, De officio mariti (1529) i De causis corruptarum artium (1531) segueix criticant els llibres de cavalleries, però ja no anomena el Tirant9.

El Quixot d'en Cervantes es va publicar cap el 1605; per tant, el deuria escriure cap a finals del segle XVI i principis del XVII, això és un segle i escaig més tard de la primera edició valenciana del Tirant.

Si a València es van imprimir 715 exemplars al 1490, i Barcelona 300 més al 1497, es possible que en poc més de 100 anys desapareguin més de 1000 exemplars ? I que encara que s'hagin "fos", que ningú, absolutament ningú, es recordi que hi eren?

Saltem ara al segle XVIII, on trobem l'obra "La Crusca"10 de 1724, d'Antoni Bastero i Lledó (Barcelona 1675-Girona 1737), on fa una referència completa de l'obra de Joanot Martorell editada a València al 1490. Transcriu part del colofó, i diu que un exemplar es troba a la Llibreria de la Sapienza o en l'estudi de Roma. I acaba dient:

"Questo libro, per quel che appartiene a purità, ed eloquenza de lingua, debbe avere il primo luogo tra i nostri Prosatori, nè piu, ne meno, come il Decamerone fra i Toscani".

És a dir, que el Tirant lo Blanc ha de ser considerat entre els catalans, com el Decameron entre els toscans. Aleshores, d'on ve aquest "silenci" durant els segles XVI i XVII ?

El que ens diu en Bastero no encaixa amb el que ens ha pervingut. Però la qüestió ara és, si en Bastero al 1724, coneixia l'obra original del Tirant no només de referència, sinó que molt probablement l'havia llegit segons la comparació que fa amb el Decameron, i segons la referència que fa a la seva obra de La Crusca, perquè no la podia conèixer també en Cervantes, més d'un segle abans?

No hi ha cap dada que ens confirmi que Cervantes no podia conèixer l'original català del Tirant. I si Antoni Bastero coneixia l'obra al 1724, crec que hi ha moltes probabilitats de que Cervantes també la conegués a finals del segle XVI.

Un cop enllestit el primer axioma, anem ara pel segon. Es refereix Cervantes amb "el que lo compuso" realment a l'autor de l'obra? Evidentment, si hem suposat que coneixia l'original català, hem de suposar també què coneixia En Martorell i, per tant, quan es refereix a "el que lo compuso" ara és possible suposar que es refereix a qui va compondre la versió castellana i no pas a En Martorell. Però, per què s'ha de referir a qui va compondre la versió castellana i no pas la catalana? Per esbrinar-ho, analitzem la famosa frase aparentment contradictòria:

"Que merecía el que lo compuso, pues no hizo tantas necedades de industria, que le echaran a galeras por todos los días de su vida".

S'està referint a algú que va cometre errors o nicieses d'indústria al compondre un llibre. Aleshores, si estem parlant de compondre un llibre, a quina indústria ens referim? Doncs, evidentment, a la indústria editorial. A la indústria editorial de finals del segle XV i principis del XVI. Al llibre de J. Rubió i Balaguer11, Impremta i llibreria a Barcelona. 1474-1553, podem veure com el procés editorial es divideix en tres fases principals, cada una de les quals és feta per una o diverses persones. La primera, la fase d'escriptura del llibre, que la realitza l'autor, en el cas d'una obra original, o el traductor en el cas d'una obra traduïda. En segon lloc intervé l'editor o l'editorial, que és qui finança, generalment, la impressió, i finalment l'impressor pròpiament dit.

Les fases d'edició que segueix el Tirant lo Blanch i les que va seguir Tirante el Blanco no són exactament les mateixes, perquè la versió castellana és una versió traduïda i, per tant, aquí el traductor fa el paper de l'escriptor, i no es limita simplement a fer una traducció literal, sinó que canvia, i molt, el format del llibre. Això ho podem veure molt clarament a l'estudi que realitza en Rafael M. Mérida Jiménez12, on ens mostra que la versió traduïda al castellà de Tirant lo Blanch intenta imitar un llibre de cavalleries de principis del segle XVI. A més de l'eliminació de la dedicatòria inicial, de l'autoria o traducció i l'eliminació del primer capítol de l'original, amb la qual cosa la numeració de capítols ja no coincideix en absolut, hi ha certes diferències que confirmen la intenció de fer passar el Tirant com un llibre de cavalleries. Des de la portada on es veu un cavaller sobre un cavall rampant, fins a la divisió en cinc llibres, com l'Amadís per exemple, amb una breu descripció del que es trobarà el lector a l'inici de cadascun, característiques totes elles dels llibres de cavalleries.

La intenció de donar-li un format de llibre de cavalleries és evident. I què era el que estava fent en Cervantes en aquest capítol VI? Doncs cremar quasi tots els llibres de cavalleries. Per això, no es d'estranyar que en Cervantes, en veure el millor llibre del món convertit en un vulgar llibre de cavalleries, vulgui condemnar a galeres perpètues a qui li va donar aquest format, és a dir, a qui va compondre la versió traduïda del Tirant, el traductor i no pas en Martorell. Però això suposa, implícitament, acceptar que en Cervantes coneixia la versió original catalana de Tirant lo Blanch, cosa que el primer axioma impedia. Però, si com ja hem vist en analitzar el primer axioma, és molt probable que Cervantes conegués l'original del Tirant, ara, una explicació clara i lògica de l'aparent contradicció, ens porta a admetre també la coneixença de la versió original del Tirant per part d'en Cervantes.

Seguint amb l'anàlisi del que diu la frase, amb les nicieses d'indústria, Cervantes es podria referir al fet de convertir el Tirant en un llibre de cavalleries, i que seria el motiu de la condemna a perpetuïtat de qui ho va fer. Encara que jo crec que, pel sol fet de transformar el llibre del Tirant en un de cavalleries, la condemna encara és massa gran. Però continuem analitzant una mica més.

Fins aquí només he parlat d'un Cervantes, que suposadament era castellà d'Alcalá de Henares. Tot i així, crec que és bastant versemblant que una persona culta com ell, encara que fos d'Alcalá de Henares, conegués la versió original del Tirant. Però ara anem més enllà i veiem què passa si, com diu en Jordi Bilbeny13, en Cervantes era un Servent de Xixona, de família noble i persona molt culta i pertanyent a la cultura catalana, igual que En Martorell i que l'Antoni Bastero, l'autor de La Crusca que hem citat abans. Si al segle XVIII en Bastero coneixia l'existència de l'original català del Tirant, com no ho havia de saber també en Servent, pertanyent a la mateixa cultura catalana? El fet de que en Cervantes sigui el català Servent de Xixona, fa augmentar la probabilitat que conegués el Tirant lo Blanch a un nivell que pràcticament voreja la certesa. I si en Servent va patir la traducció forçosa i la censura a la seva obra del Quixot, com no havia de condemnar un altre traductor-censor que va fer el mateix amb la millor obra del món? No només convertint-la en llibre de cavalleries, sinó eliminant l'autor i tot vestigi d'un origen català de l'obra. Ara sí que veiem justificada la gran condemna a perpetuïtat que fa en Servent. M'imagino la gran satisfacció que deuria sentir en Servent quan va escriure aquest paràgraf en què condemnava a galeres de per vida el censor.

Per acabar voldria fer una última reflexió.

Quan apareix el llibre del Tirant, al caure al terra, el recull el barber, que no coneix el llibre en absolut, i en Servent li fa dir:

"y vio que dezia: Historia del famoso cauallero Tirante el Blanco".

Si mirem la portada de l'obra castellana no hi trobarem cap de les paraules història ni famós. Algú que no conegués l'obra, el més lògic hauria estat que és limités a llegir la portada, dient simplement: El Tirante, o Los cinco libros del esforzado i invencible caballero Tirante el Blanco de roca salada. En aquesta frase crec que en Servent ens està dient que, a més de l'edició castellana, ell ja coneixia l'obra original. Perquè si busquem a la primera pàgina de l'obra original, després de la dedicatòria sí que trobem les paraules història i famós.

Per altra banda, si en Servent considera el Tirant lo Blanch la millor obra del món, per què el col·loca entre els llibres de cavalleries que té el Quixot? Potser volia dir que el Quixot era un home prou culte? Crec que en tota l'obra del Quixot, en Servent demostra tot el contrari; per tant, per què el col·loca a la seva llibreria? Només hi trobo dues raons. La primera, perquè alguna cosa li devia passar al llibre original que el va obligar a rescatar-lo de l'oblit, elevant-lo a la categoria del millor llibre del món, i el segon motiu, el de poder condemnar tots aquells que intentaven fer una substitució de l'original català per un de castellà igual que estaven fent amb la seva obra del Quixot.

En el llibre de J. Rubió i Balaguer (11)  trobem com funcionava el negoci editorial pel voltant del 1500. Hi ha exemples de llibres editats pel mateix autor, altres en què l'editor és el mateix llibreter que ven els llibres, en ocasions l'impressor és soci junt amb l'editor per l'edició d'un llibre, en altres casos l'editor té una impremta i fa la impressió del llibre, etc.

Però com veieu el procés editorial es divideix en tres fases principals, cada una de les quals és feta per una o vàries persones. La primera, la fase d'escriptura del llibre, que la realitza l'autor, en el cas d'una obra original o el traductor en el cas d'una obra traduïda. En segon lloc intervé l'editor o l'editorial, que és qui finança, generalment, la impressió, i finalment l'impressor pròpiament dit.

Resumint, podem dir que una interpretació correcta i lògica d'aquest passatge passa per assumir que en Servent coneixia perfectament l'obra Tirant lo Blanch d'autor català i que volia denunciar el que s'hi havia fet. Només així, les aparents contradiccions d'aquest paràgraf tant obscur desapareixen i deixen pas a una interpretació lògica i natural.

Carles Ortiz

 

 

 

NOTES I BIBLIOGRAFIA

1.- L'obra de Diego de Clemencín

http://books.google.es/books?id=SwUFIkORyNYC&pg=PA137&lpg=PA137&dq=el+pasaje+m%C3%A1s+oscuro+del+Quijote&source=bl&ots=UNwkSbQVjN&sig=J7inZjVG7KaERo-vi7wgp5OeWT8&hl=en&sa=X&ei=VuyjT9jzDpKp8AOut_2sCQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

2.- Juan Eugenio Hartzenbusch, Las 1633 Notas a la primera edición del Ingenioso Hidalgo, Narciso Ramírez y Cia., Barcelona, 1874, p. 38, nota 119 i p. 39, nota 123  http://users.ipfw.edu/jehle/CERVANTE/othertxts/1633Notas_de_Hartzenbusch.PDF

3.- Marcelino Menendez Pelayo, Orígenes de la Novela, Bailly, Bailliére é Hijos, Madrid, 1905, vol. I, p. 251-252.

4.- E. C. Riley, Teoría de la novela en Cervantes, Taurus, Madrid, 1966, p. 48-52.

5.- Antonio Torres-Alcalá, El realismo del Tirant lo Blanch y su influencia en el Quijote,

Puvill, Barcelona, 1979, p. 136.

6.- P. J. Pardo Garcia, "Don Quijote, Tirante el Blanco y la parodia realista. De nuevo sobre <>", dins les Actas del III Congrso de la AISO (Tolosa de Llenguadoc), 1993.

http://cvc.cervantes.es/literatura/aiso/pdf/03/aiso_3_3_045.pdf

7.- Philippe Berger, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento, Edicions Alfons el Magnànim, València, 1987, vol I, p. 173.

8.-Ídem, vol I, p. 377-378.

9.- Rafael M. Mérida, La aventura de Tirant lo Blanch y de Tirante el Blanco por tierras hispánicas, Centro de Estudios Cervantinos, Alcalá de Henares, 2006, p. 56-57.

10.- Antoni Bastero, La Crusca,

http://books.google.es/books?id=Nrf6-eWExjUC&pg=PA108&vq=Gio.+Mart.&dq=la+crusca+provenzale&lr=&as_drrb_is=b&as_minm_is=0&as_miny_is=1600&as_maxm_is=0&as_maxy_is=1800&num=10&as_brr=1&hl=ca&output=html&source=gbs_search_r&cad=1

11.- Jordi Rubió i Balaguer, Impremta i llibreria a Barcelona, 1474-1553 [traducció: Mercè Martí de Bohigas], diputació de Barcelona, Barcelona, 1986, cap. 10-14.

12.- R. M. Mérida, ob. cit., cap. 2.

13.- Jordi Bilbeny. http://www.cch.cat/pdf/cervantes_catala_bilbeny.pdfAutor: Carles Ortiz
versió per imprimir

Comentaris publicats

 1. Mar2
  06-03-2022 22:11

  Excel•lent anàlisi i argumentació sobre el fet que Servent coneixia la versió catalana del Tirant i que està condemnant realment la traducció. Passos segurs com aquest necessitem.

 2. Hola Pepsicola
  26-02-2021 22:38

  Antón Martín Buen zasca.

 3. Antón Martín
  12-05-2017 17:18

  GALERA: Tabla guarnecida por tres de sus lados de unos listones con rebajo, en que entra otra tablita delgada que se llama volandera. Servía para poner las líneas de letras que iba componiendo el oficial cajista, formando con ellas la galerada.

  Tanto reivindicar la 'catalanidad' de don Miguel, y nadie es capaz de pescar la ironía cervantina. Está diciendo que el Tirant es tan bueno que merecería reimprimirse de por vida.

  Y por si las suspicacias, a las pruebas de imprenta se las sigue llamando 'galeradas' en castellano 'pla'.

 4. Marcel Mañé
  11-05-2017 22:44

  La primera edició en castellà de 1605 diu en realitat el text clar:

  "Digoos verdad, señor compadre, que por su estilo, es este el mejor libro del mundo: aqui comen los cavalleros, y duermen, y mueren en sus camas, y hazen testamento antes de su muerte: con estas cosas, de que todos los demas libros deste genero carecen. Con todo esso os digo, que merecia el que le compuso, pues no hizo tantas necedades de industria, que le echaran a galeras, por todos los dias de su vida."

  Per tant, el text trobat per Carles Ortiz no s'ha d'emprar.

 5. david_bcn
  26-08-2015 00:23

  Magnífic article Carles, encaixes totes les peces del trenca-closques i de sobte tot passa d'obscur a clar i lluminós.

 6. Jan Renard
  25-01-2015 18:14

  Fantàstic article!!

 7. Antoni Pujades
  25-01-2015 12:56

  Un parell de coses:

  Voleu diu que el "no" de "pues no hizo tantas necedades de industria" no és simplement un no expletiu o amb valor emfàtic?

  A la versió de la biblioteca nacional de españa (http://quijote.bne.es/libro.html), pàg. 66, diu "le tomó gana de ver de quien era" amb el "de" davant de "quien".

 8. maestre de campo
  08-09-2014 04:16

  Jo crec que Tirant lo Blanc es mes valencià

 9. Griñan
  07-07-2013 16:49

  Comentari ocultat per inapropiat (No respecta les normes de conducta).
  La repetició de comentaris d'aquest tipus pot portar al bloqueig permanent de l'usuari.

  Feu clic aqui per mostrar-lo

 10. PAolo
  17-06-2013 17:20

  La Crusca Provenzale di Antoni Bastero és una autèntica mina!!! Un cop l'hagi acabat de llegir li dedicaré uns temps per donar-vos la meva visió sobre aquesta obra cabdal de defenza de la llengua

 11. Joan del riu
  08-06-2013 03:13

  Estic amb en 'da': la frase "que le tomó gana de ver QUIEN era" referit a un llibre, hauria de dir "QUAL" era. És com aquella que explica sovint en Bilbeny: "QUIEN es ese tonel?" Prova que són males traduccions del català: "QUIN" ........... D'altra banda, refuso la hipòtesi d'en Vidal V. que en Sirvent sigui el propi traductor de llur obra. L'autor mai traduiria tan malament el seu propi text. Hauria de ser algú molt incult, un inepte o un deixat. Impossible. .... Finalment, felicito en Paolo per l'anàlisi, i també pel concepte:"bajanades amb enginy".

 12. Guerau
  28-05-2013 02:28

  Bé, Biar no és Alt Vinalopó, és Foia de Castalla a la comarca de l'Alcoià perquè és la frontera amb Castella i és Catalanoparlant no així Villena que es castellanoparlant que va restar per les cessions incomprensibles dels reis catalans a Castella, Tot i així Villena està farcit de cognoms catalans des de la repoblació catalana inicial. De manera traïdora els del PPPSOE però l'han agefit a l'Alt Vinalopó també pobles catalanoparlants com Camp de Mirra, Beneixama i La Canyada. No té sentit. Bé té sentit castellanocètric ja que Villena és la més gran.

 13. cesc
  27-05-2013 15:11

  Biar podria ser. Alt Vinalopó. En tot cas si el quixot es un hidalgo castellà pot venir per Almansa, Villena, Biar

 14. vidal valiente
  27-05-2013 14:06

  #Cesc he vist el documental i he llegit ací tot el que es publica sober Cervantes/Sirvent. No obstant, sempre m'he plantejat aquesta possiblitat que Cervantes/Sirvent fos censor i traductor a l'hora (una cosa com passava amb el Camilo José Cela) I que ara amb aquest passatge, interpretant-lo d'aquesta manera li treia el sentit. Jo insistisc per ahi perquè se li pot traure molta punta a l'assumpte. Està clar que ens trobem amb una pesonalitat molt polièdrica i que ens ofereix moltes pistes distintes i molts camins diversos, precisament per embolicar-ho i que no quedi clar en una simple investigació. Per cert, pel que dius de si el Quixot discorre per Alacant, no sé si coneixes la ruta que ha definit Joanjo Albianya? Fa sortir al Quixot de Biar, passa pel Camp de Mirra, etc. i pel Barranc dels Batans de Bocairent! Igual et pot ajudar. Salutacions.

 15. cesc
  27-05-2013 09:36

  Vidal. Cervantes intentava esquivar la censura, parlava en clau, no podia ser un censor. Mira el documental enigma Cervantes, entra a-Projectes-,-Cervantes-, hi ha articles que parlen d'aquest tema.

 16. Vidal Valiente
  26-05-2013 23:22

  Coincidisc en alguns comentaris i de tots en trac conclusions, però vull aportar un nou aspecte al debat. Aquest seria considerar a l'autor del Quixot i el censor (i al mateix temps, potser per a mi auto-traductor) la mateixa persona. És a dir, qui pot conèixer tants llibres per citar-los a la seua obra i valorar-los i, fins i tot, suposadament per citar-se a si mateix, 'Cervantes', si no és un funcionari reial que participa de l'Administració censora? Per tant, per donar-li llum a aquest passatge, per a mi, vindria a dir que ell que és censor que està escrivint el Quixot, TAMBE ha sigut el censor-traductor del Tirant. El salva de la foguera per la qualitat del llibre i també perquè el nou llibre taduït és seu, "merecia el que lo compuso". O siga, ell mateix diu que hauria d'anar a la presó per deixar pistes de la seua traducció, 'necedades de industria' (o siga, en teoria feina mal feta), entre elles ací el nom inexistent en castellà "Historia del famoso..." Vaja, estem parlant de "Cervantes, el pricipe de los ingenios". Què us sembla?

 17. cesc
  26-05-2013 12:02

  Paolo, el teu raonament és profund, el meu raonament és més simple. Jo no tinc clar que el capellà / Sirvent es refereixi al Tirant lo Blanc original escrit en català. ¿Per quina raó un cavaller errant de la Manxa havia de tenir un llibre escrit en català a la seva biblioteca?. Els capellans de la Manxa entenien el català?. Entenc que les edicions del Tirant lo Blanc traduïdes al castellà apareixen perquè la literatura castellana pugui apropiar-se de l'obra. Probablement en aquell moment (al voltant de 1600, mort Felip II) s'havien retirat la majoria de llibres escrits en català. Si que es cert que en la frase que diu el capellà ( “ la Historia del famoso cauallero Tirante el Blanco") s'entén que Cervantes ha llegit el llibre en català. Que jo sàpiga la traducció castellana del Tirant no és tan diferent de l'original català (el censor-traductor ha deixat el llibre viu, estranyament). Mentre estic escrivint aquest post estic pensant en la traducció del Lazarillo (els pobles d'Alacant són substituïts per pobles de Castella) o la traducció de la Celestina (els pobles de València són substituïts per pobles de Castella). També hi ha la possibilitat (podria ser, però és més recargolat) que la trama original del Quixot transcorri per Alacant o València (Que el quixot no fos un home de la Manxa, sinó un home del Baix Vinalopó). En aquest cas penso si que el capellà es refereix al títol original català . Llavors si que el capellà es refereix a la censura de contes al·legòrics seriosos de l'original.

 18. PAolo
  26-05-2013 10:45

  Sí, l'elogi al Tirant és de Cervantes, per boca del capellà... en tot el capítol, Cervantes dóna indicacions de quins llibres de cavalleria valen la pena, e dels quals el "Quixot" és hereu i continuació (d'alguna manera)... en Tirant, en Orlando, etc... Donat que Cervantes parla de la versió original en català del Tirant, i no de la traduïda, "el que lo compuso" és l'autor i no el traductor o censor. Si aquest mereix d'anar a les galeres és perquè el llibre parla dels cavallers que mengen, dormen i moren en el seu llit abans de morir fan testament (COM HO FARÀ EN QUIXOT...) i de més coses (QUE NO ES PODEN DIR EN CLAR...). La diferència respecte al Quixot és que al Tirant li falten "les bajanades amb enginy" (= necedades de industria)... Cervantes segueix la lliçó d'Erasme (es vegi el meu article sobre l'Elogi de la Follia i la censura), i els significats al·legòrics censurables al Quixot estan amagats entre un no parar de bajanades, ja que les seves aventures a una primera lectura sembla una parodia dels llibres de cavalleria, com el Tirant... Batallon ha escrit un bon capítol sobre la influència de l'Elogi de a Follia sobre en Cervantes i en Quixot, i encara que no podia demostrar amb documents que Cervantes coneixia aquesta obra (prohibida a l'index des del 1554), n'estava ben cert... El missatge que vol donar Cervantes per mi és aquest: al temps del Tirant s'escrivien contes al·legòrics seriosos, mentre ara, i seguint l'ensenyament de l'Elogi, intentem posar tot en ridícul perquè la censura no se n'adoni....

 19. da
  25-05-2013 19:12

  A ningú li estranya l'ús de "QUIEN"? Por tomar muchos juntos, se le cayo vno a los pies del barbero, que le tomó gana de ver QUIEN era, y vio que dezia: Historia del famoso cauallero... En castellà, referint-se a un objecte, el normal seria dir CUAL: Le cayó un libro al suelo y lo recogió para ver CUAL era. Sembla una mala traducció del català QUIN, ja que en català diríem va tenir ganes de veure QUIN era, i va veure que deia: Història del famós cavaller... No sé... algun filòleg per aquí? Bilbeny?

 20. Cesc
  25-05-2013 14:06

  El text al qual ens estem referint també diu la condemna que rebien els censors / editors / traductors que no feien bé la seva feina. Els enviaven a galeres.

 21. uri
  24-05-2013 17:16

  Jo m'inclino a pensar que la veu del capellà és la del mateix Servent i que carrega contra el censor/editor per destrossar el format original de l'obra. Diria que el capellà és més la veu de la cultura que no la veu de la moralitat.

 22. cesc
  24-05-2013 13:14

  Llavors Paolo, tu penses que el capellà és partidari que s'apliqui la censura a segons quins llibres (els polítics en aquest cas). Jo partia de la base que el capellà estava en contra de tanta censura. Diu que "aquest és el millor llibre del món". El capellà sembla entusiasmat amb el llibre, (un tesoro de contento y una mina de passatiempos), potser aquest entusiasme té a veure amb les incursions freqüents a l'erotisme del Tirant lo Blanc. Ja coneixes la doble moral dels capellans, l'ambivalència. El que queda clar és que el llibre (Tirante el Blanco) ha quedat viu i aquets és un traducció d'un llibre que tenia un altre títol “ la Historia del famoso cauallero Tirante el Blanco". (inexistent en castellà)

 23. PAolo
  24-05-2013 12:03

  Hi ha una explicació alternativa (i que m'agrada més): l'autor (Martorell o qui sigui...) no ha amagat el veritable significat polític del Tirant amb prou "necedades" posades ad hoc (amb indústria), per tal que el cura es capaç de llegir-ne el significat amagat, i que aquest ha de ser tan subversiu que el seu autor mereixeria una condemna a les galeres. Aleshores, es veu aquí la connexió entre el Tirant i el Quixot, que també és una obra subversiva sota les semblances d'unes quantes necieses....

 24. cesc
  24-05-2013 09:13

  Estic d’acord amb l'Eduard . La ironia és la figura literària mitjançant la qual es dóna a entendre el contrari del que es diu.. Quan el capellà diu: “Con todo esto os digo, que merecia el que lo compuso, pues no hizo tantas necedades de industria, que le echaran a galeras por todos los dias de su vida”, si afegim uns ha,ha,ha, al darrera de la frase, s'entén que el capellà està parlant amb ironia. (Em sembla que a l'època d’en Cervantes no s'usava l'onomatopeia ha, ha, ha que indicava riure. Això és cosa dels còmics actuals). El capellà està parlant del traductor- censor, aquest no s'ha carregat el llibre per complet. El capellà ironitza tal com raonaria la Inquisició. El capellà pensa que el censor ha deixat el llibre viu. Estranyament

 25. Joan S.
  23-05-2013 17:18

  Concret i demolidor. Penso que l'atac del capellà es refereix a l'impressor que volia fer passar com a castellana aquella obra catalana, talment com n'hi ha molts que ho han fet. Potser es deu referir a l'impressor Gumiel de Valladolid que el volien enviar a la presó perpètua

 26. Joaquim
  23-05-2013 13:44

  Totalment d'acord amb en URI, que el barber llegeixi el títol de l'edició original és una prova impossible de rebatre. Molt bona feina Carles, enhorabona!

 27. uri
  23-05-2013 00:49

  Demolidor. Especialment impactant que el barber llegeixi el títol de l'edició original catalana. Fins ara ningú no hi havia caigut en aquest detall.

 28. Eduard (la llegenda de sant jordi)
  22-05-2013 10:48

  Perdoneu, però crec que el que diu és "Con todo esto os digo, que merecia el que lo compuso, pues no hizo tantas necedades de industria, que le echaran a galeras por todos los dias de su vida" és a dir que, el (traductor/editor)-autocensor, per no haver destrossat tant l'original, mereixeria ser enviat a galeres... PER LA CENSURA!! Potser per això el van voler suprimir després, perquè no havia estat prou censurat per "el que lo compuso" sigui en català o en castellà.

 29. JM TOURON
  22-05-2013 08:18

  Hi ha un passatge també quan entra a Catalunya , Quixot cau a mans de bandolers que parlen " català - Bearnès " cal entendra perfectament el català per fer la diferencia entra occità i català ! crec jo !

Els comentaris per aquest article ja estan tancats.
  EDITORIAL
L'Institut Nova Història torna a publicar un editorial d'En Jordi Bilbeny, que continua sent ben viu avui mateix. L'autor el dedica als calumniadors de ‘Sàpiens’.
35324 lectures
Entrevista de Jordi Bilbeny sobre Papasseit a Espluga TV
Catalunya i el Mediterrani
SUBSCRIPCIÓ AL BUTLLETÍ
Subscriviu-vos al nostre butlletí
Al web de numericana podeu comprovar quin és l'escut d'armes de Leonardo da...[+]
En Cesc Garrido, conscient que En Lleonard estaria vinculat a la casa reial catalana de Nàpols, identifica "La...[+]
Quan trobem en textos castellans del Siglo de Oro l'expressió “rayo de sangre”, “rayo de leche”, “rayo...[+]
En Pep Mayolas és un mestre del detall i de la feina ben feta, tant que sempre ens sorprèn amb una visió...[+]
L'escut de la US Navy amb els colors de la...[+]