Accediu  |  Registreu-vos-hi
"Si la història l'escriuen els que guanyen, això vol dir que hi ha una altra història."
Litto Nebbia
ARTICLES » 22-11-2021  |  PROJECTE DE MEMòRIA HISTòRICA
2673 lectures

Fou el descobridor del Brasil un membre de la nissaga catalana dels Cabrera?

Comunicació que En Daniel Belló va pronunciar a Arenys de Munt, aquest diverndres 19 de novembre del 2021, en el marc del 20è Simposi sobre la Història Censurada de Catalunya. Ara us l'oferim en forma d'article.

Dom Pedro Álvarez Cabrera. Cliqueu-hi damunt per ampliar la imatge

L'any 1742, l'historiador i advocat francès Claude Fleury (1640 - 1723), al seu llibre titulat "Histoire ecclésiastique par Monsieur l'Abbé Fleury", al tom 1, pàgina 420 (imatge inferior), ens explica que després del retorn d'En Vasquez de Gama a Portugal, el rei Manel I envià una nova flota a les Índies, sota el comandament de Dom Pedro Àlvarez Cabrera (imatge superior), qui acabarà descobrint i prenent possessió del Brasil en nom de la corona lusitana.

Que En Pero Alvares Cabral havia descobert el Brasil ja ho sabem, perquè és el que ens repeteix la historiografia oficial portuguesa i brasilera. Tanmateix, del que no teníem constància és d'aquest altre nom del descobridor, Pedro Alvarez Cabrera, que ens aporta Claude Fleury i que ens enllaça el conqueridor del Brasil amb una de les nissagues catalanes més rellevants de la història de Catalunya: els Cabrera.

Claude Fleury anomena Cabrera el descobridor del Brasil

Concretament, En Fleury diu: "Après le retour de Vasquez Gama en Portgal le Roi envoïa une nouvelle flote aux Indes sous la conduite de Dom Pedro Alvarez Cabrera, que Mariana appelle Cabral. Il découvrit en passant le Bresil & il en prit possession au nom du Roi son maitre."

[Traducció: Després del retorn d'En Vasquez Gama, el rei envia una nova flota a les Indies sota la conducció de Dom Pedro Alvarez Cabrera, que Mariana anomena Cabral. Tot passant, hi descobrí el Brasil i en preguè possessió en nom del rei, son senyor.]

En Claude Fleury, al mateix llibre, també fa referència a un tal Mariana (imatge inferior) i ens diu que aquest l'anomena Cabral al seu llibre, donant a entendre que al personatge en qüestió tothom el coneixia com Cabrera i no pas com Cabral.

El testimoni de Juan de Mariana

Qui és aquest Mariana que anomena de manera diferent al navegant? Fleury s'està referint al censor i historiador jesuïta castellà Juan de Mariana, (1536-1624). I, efectivament, al seu llibre Historia general de España (1601), al capítol VI, el cronista espanyol esmenta el descobridor com Cabral (imatge inferior).

Concretament, En Mariana diu: "Despues de la vuelta de Vasco de Gama para continuar la navegación de la India partió de Lisboa, á los 8 del mes de marzo, con una flota de trece naves Pedro Alvarez Cabral."

[Traducció: "Després del retorn d'en Vasco de Gama per continuar la navegació vers la India va partir de Lisboa, el dia 8 del mes de març, amb una flota de tretze naus, en Pedro Alvarez Cabral".]

Tenim, per tant, dos historiadors que anomenen de manera diferent un mateix personatge. Arribats a aquest punt, caldria preguntar-se per què En Fleury, conscient com era que En Juan de Mariana, un segle i mig abans, havia publicat el nom del navegant com Cabral, insisteix encara a la seva obra a anomenar Cabrera el descobridor del Brasil.

A més, tal com ho explica al seu llibre, ens dona a entendre que només En Mariana anomena Cabral el personatge. Es a dir, no justifica el cognom Cabrera, sinó que justifica el cognom Cabral.

Cal tenir en compte que en Claude Fleury no és un historiador qualsevol. Com En Mariana, també era un historiador de l'església, en aquest cas de l'orde del Cister, i fou preceptor dels nets del rei Lluís XIV i dels fills del rei Lluís XV de França, a més de confessor d'aquest darrer. Es a dir, En Fleury era un home de cort que devia tenir accés als arxius i documents de la reialesa francesa i a la informació dels seus funcionaris experts.

Aleshores, quin dels dos ens hem de creure? En Mariana o en Fleury? Quin era realment el cognom del navegant? Per què En Fleury li diu Cabrera? Tenia alguna font antiga que no coneixem?

De moment, si ens atenim a les proves documentals, caldrà fer cas a En Mariana, atès que ens parla del personatge un segle abans i a pocs anys de la mort d’aquest.

El testimoni d'en Luís de Guzmán

Tanmateix, cercant entre els llibres dels temps d'En Mariana, hem trobat un altre testimoni que contradiu la informació del castellà i ens confirma la que ens aporta el francés.

Es tracta del testimoni documental titulat Historia de las missiones que han hecho los religiosos de la Compañia de Iesus parra predicar el sancto Evangelio en la India Oriental y en los reynos de China y Japon, (llibre III, capítol XLII), de l'any 1601, obra d'En Luis de Guzmán (imatge inferior).

El fragment que ens interessa diu: "Con este intento el año de mil y quinientos [el rey] embio al capitán Pedro Alvarez de Cabrera hombre de grande virtud, y valor con treze naves, y mil y quinientos soldados, y en su compañia al Padre Henriquez..."

[Traducció: "Amb aquest intent, l'any de mil cinc-cents, va enviar el capità Pedro Alvarez de Cabrera, home de gran virtut i valor amb tretze naus i mil un soldats, i en sa companyia al Pare Henríquez..."].

Tenim, així, un testimoni quasi contemporani del personatge, que ens assegura que el navegant es deia Cabrera i no pas Cabral, atès que entre la mort del descobridor del Brasil i el naixement de l'historiador Luis de Guzman només han passat 24 anys.

Aquest Luís de Guzmán també és un personatge notable. Historiador jesuïta castellà que, a més, fou governador de Toledo. Fou nascut a Osorno, Palència, el 1544, i es va especialitzar en l'estudi de les missions del seu orde religiós.

Amb el testimoni de Guzmán s'entén perquè En Fleury l'anomenava Cabrera. Comprovem que hi havia fonts documentals contemporànies al navegant que l'anomenaven així. I pel que diu Fleury, eren les majoritàries.

Un personatge i molts noms

Com acostuma a passar amb els personatges tocats per la censura, sempre els trobem referenciats amb molts noms diferents. En aquest cas, el nostre personatge apareix als documents històrics com:

· Pero Álvares Cabral
· Pedr'Álváres Cabral
· Pedrálvares Cabral
· Pedraluarez Cabral
· Pedro Alvarez Cabrai
· Pero Alvares Cabrera
· Pedro Alvarez Cabrera...

Cabral és la traducció literal de Cabrera

El censor, simplement, hauria canviat el cognom Cabrera per Cabral. Fixem-nos que l'un sembla una traducció de l'altre. Així, en català, una "cabrera" o bé és una pastora de cabres o, en una segona significació, fa referència a una casa o cabana on hom recull les cabres durant la nit. En espanyol o portuguès, en canvi, malgrat no haver-hi una paraula equivalent en sentit estricte, aquest significat es podria traduir per un «cabral» o una «cabreriza».

Un misteriós canvi de nom als 37 anys

Se sap ben poca cosa de la infància i joventut del descobridor del Brasil. No coneixem del cert en quin any va néixer i els experts dubten si entre el 1467 o el 1468. El lloc de naixement, en canvi, el tenen més clar: Belmonte, a uns 30 quilòmetres de l'actual Covilhã, al centre de Portugal.

Pero Alvarez Cabrera fou un dels onze fills (cinc nens i sis nenes) que tingueren el matrimoni format per En Fernão Álvares Cabral (o Cabrera) i Na Isabel Gouveia. El nen se'ns diu que va ser batejat com Pedro Álvares de Gouveia. Tanmateix, més tard, suposadament després de la mort del seu germà gran, el 1503, el noi va començar a emprar com a segon cognom el segon cognom del pare i no pas el de la mare.

Es a dir, que als seus 37 anys, el navegant passa de dir-se Pero Álvares de Gouveia a anomenar-se Pero Álvares Cabrera. Quin interès podia tenir a recuperar el segon cognom del pare si aquest fos Cabral? Els Cabral eren una nissaga sense o amb poc pedigrí. En canvi, els Cabrera eren una poderosa dinastia catalana de governadors, eclesiàstics, navegants i conqueridors, molt rellevant a la corona catalana i a les seves colònies peninsulars i ultramarines. Presentar-se com un Cabrera tenia molt pedigrí.

Els diccionaris internacionals no se'n saben avenir amb el nom

La confusió entre els dos noms ha originat que els diccionaris i les enciclopèdies internacionals hagin optat per incloure els dos cognoms quan fan referència al personatge. En aquest sentit, l'any 1900, The International Cyclopaedia: A Compendium of Human Knowledge, al seu volum 3, pàgina 256, recollia el nom del descobridor amb dos possibles cognoms: CabralCabrera. Probablement els enciclopedistes britànics no van saber destriar quin era el veritable nom del personatge. (imatge següent).

Exemples com aquest són tan freqüents que no hem considerat necessari enumerar-los perquè es faria avorrit per al lector. Una breu consulta als arxius documentals permet comprovar la gran quantitat d'enciclopèdies que han optat per incloure els dos noms. No obstant, la Wikipèdia, una vegada més, i sempre tan fidel a la censura d'estat, ha optat per eliminar el més probable dels dos cognoms, el de Cabrera, per quedar-se amb el menys documentat, el de Cabral.

Les incoherències d'una biografia adulterada

I com també acostuma a passar amb els personatges adulterats per la censura, la seva biografia presenta notables incoherències. Una de les més interessants rau en l'estima que en Pero Alvares Cabrera obté, l'any 1497, del recent coronat rei Manuel I de Portugal, malgrat que no es coneixen connexions entre el monarca i la família dels Cabral.

La consideració i confiança en el personatge és tanta,, que el rei li assigna un subsidi de trenta mil reals i li atorga el títol de Fidalgo i Cavaller de l'Ordre de Crist. Es evident que res encaixa amb les dades disponibles.

Els favors reials no acaben aquí. L'any 1500 el nostre descobridor és nomenat Capità Major de Portugal i se li concedeix, al seu càrrec, el lideratge de la segona expedició de Portugal a l'Índia, malgrat que totes les fonts biogràfiques portugueses i internacionals indiquen que En Pedro Alvarez no comptava amb l’experiència marítima necessària per a un projecte d'aquesta importància. Per justificar l'absurda decisió reial, els historiadors acaben empescant-se que en aquella època era comú que fossin elegits nobles sense experiència per liderar les expedicions marítimes. Una explicació ben galdosa si tenim en compte que aquestes operacions tenien un cost elevadíssim i eren molt perilloses per a la tripulació.

Es un altre cas de biografia incoherent, com la del Colombo genovès, fill d’un llaner mancat d'experiència nàutica. Potser, com en el cas colombí, s'han barrejat dues biografies: d'una banda la del Cabrera noble i navegant amb, per altra banda, la d'En Cabral, sense pedigrí de noblesa i sense experiència en navegació.

Quines connexions podia tenir un Cabrera amb la cort portuguesa?

Les connexions podrien ser múltiples i caldrà analitzar-les bé en futurs articles. Però, per començar, es fa palès que a la Cort de Portugal del moment hi havia una important influència catalana, atès que el rei Manel I va estar casat amb dues reines de nissaga catalana, ambdues filles de Ferran II: Isabel d'Aragó i Maria d'Aragó.


Isabel d'Aragó, reina de Portugal
.

Un cop assegurada la successió dels regnes hispans, els Reis Catòlics decideixen concertar unions matrimonials per a les seves filles amb el rei de Portugal per garantir-se l'hegemonia peninsular. I amb aquest propòsit, el 1479, s'estableix el matrimoni d'Isabel amb Alfons, príncep hereu de Portugal i únic fill supervivent del rei Joan II de Portugal. Tanmateix, aquest mor en caure del cavall i els reis catalans la tornen a casar, poc després, amb el rei Manel I de Portugal, el successor al tron, i Isabel, finalment, esdevé reina de Portugal.

Dinou anys després, el 1498, Isabel dóna a llum un nen que batejaran amb el nom Miquel de la Pau. Una hora després del naixement, Isabel mor. El decés prematur va canviar l'esdevenir de la seva germana. Els reis van acordar que Maria es prometés al rei Manuel, recentment enviduat.

El casament per entrega de poders es va celebrar a Granada, el 24 d'agost de 1500, mentre que el lliurament de la núvia i el casament efectiu es va celebrar el 30 d'octubre d'aquell any a Alcácer do Sal, comptant ella amb 18 anys. Maria d'Aragó va ser reina de Portugal durant molts anys.


Maria d'Aragó, reina de Portugal.

Tenim, per tant, una cort portuguesa amb reina de nissaga catalana i un descobridor del Brasil de nissaga catalana. La connexió és ben fàcil d'imaginar. Mentre l’any 1492 En Colom descobreix Amèrica per a un rei català, Ferran II, l’any 1500 un Cabrera descobreix el Brasil per a una reina de la corona catalana, Maria d’Aragó, filla de Ferran II.

Ara sí, la coherència és rellevant. L'aposta de la corona catalana per les Amèriques pot ésser el motiu que anima una cort portuguesa, ben influenciada per reines catalanes, a embarcar el regne lusità en una costosa operació de colonització americana que li donarà bons fruits amb la descoberta del Brasil per part d'un Cabrera que, molt probablement, comptava amb la confiança de Maria d'Aragó.

En futurs articles publicarem noves descobertes sobre la veritable identitat del descobridor del Brasil.

Història Usurpada

Article publicat amb el permís d'En Daniel Bellò, transcrit de la seva presentació al XXè Simposi sobre la Censura de la Història de Catalunya, organitzat per l'Institut Nova Història.

21 de novembre del 2021

https://historiausurpada.blogspot.com/2021/11/Fou-el-descobridor-del-Brasil-un-membre-de-la-nissaga-catalana-dels-Cabrera.html
versió per imprimir

Comentaris publicats

 1. Franquinspain
  09-12-2021 10:26

  Que llest és en QUeralt.

  Que dormi primer.

 2. Guillem Caralt
  06-12-2021 20:37

  O sigui, la colonoscopia?

 3. Xavi G.
  06-12-2021 12:25

  Colón és català per definició.

  Cercar la entrada "colon" al dicc. Alcover-Moll, que no sé perquè no ha sortit en les diferents intents que he fet.


  https://dcvb.iec.cat/

 4. Guillem Caralt
  05-12-2021 22:30

  ?????

 5. Xavi G.
 6. Xavi G.
 7. Xavi G.
  05-12-2021 19:49

  Osti, però si fins i tot ho diu l'Alcover-Moll com accepció!!

  https://dcvb.iec.cat/

 8. Guillem Caralt
  05-12-2021 03:19

  "Lo impresionante de Bilbeny no es que haya convencido a mucha gente sin estudios que el, ignorante y deshonesto e incompetente, sea un experto en todo. Eso lo hacen muchos pseudohistoriadores. Lo impresionante es que les haya convencido que son expertos en todo ellos."  Si, Xavi. Pots jutjar tu qui guanya els nostres debats. Tu i Franqui, els mes erudits del mon.

 9. Xavi G.
  04-12-2021 11:41

  Que passis bones minivacances, Frankespain!

  Quan tornis seguirem donant-li lliçons a aquest Caralt, que s'ha de veure la de pallisses que estem donant-li i torna i torna a per més, hahaa, quin tipus. Tu més que jo s'ha de dir..., bueno, jo més que tu per a no pecar de falsa modèstia, però tan si val, això no és important.

  La qüestió és que no n'aprèn aquest gamarús, només fa que rebre i rebre i torna i torna. Se li ha de reconèixer, això sí, que té més moral que l'Alcoià. Em recorda a, no sé si has vist la peli aquesta de Million Dollar Baby, el boxejador aquest esmirriadet i mig tontet que rep a base de bé al quadrilàter del gimnàs i va el paio i reapareix amb els mateixos ànims, haahaha, inspira tant patetisme com tendresa el noi.

  Bé, Franki, només era això, que passis amb els teus una bona pontonada.

 10. Guillem Caralt
  03-12-2021 14:13

  Mai cap argument. Pobre. Mentider i frau.  Com els teus avantpassats que van dir que la Divina Commedia es un dels NOSTRES CLASSICS.

 11. Franquinspain
  03-12-2021 11:56

  Jo em despedeixo fins dijous o divendres, jo a diferència de Querlat, tinc familia.

  Cal recordar però que, per més qeu m'hi esforci amb en Queraltó a debatre i centrar un tema concret, mai no demostra pensar, RAONAR O DEBATRE,

  sinó que es dedica a ordir un simulacre de discurs, en el que acaba sempre mentin, desviant l'atenció, i despreciant i insultant.

  En un moment diu una cosa. En acabat la contraria. Li ho demostres. No contesta, segueix insultant.

  És un manipulador nat.

  S'encén de ràbia, i es delecta amb onades d'emocions, en les que només intenta o pretén validar o confirmar la seva pròpia i falsa erudició. Es passa tot el dia i tota la nit AMORRAT per aquesta parcals mirant de fragmentar (recordeu números i espais), per finalment manipular-ho tot, mentir, insultar, prejutjar,....

  Té una constància enganyosa i alhora enginyosa, però finalment pesada, sorda, falsa i insultant.

  No vull pensar, si té família, com en deuen estar de carregats de la seva supèrvia, altivitat, despreci, prejudici,...

  Té una inèrcia tant forta d'autosatisfacció, que poques vegades dissimula, i que no he vist ni percebut mai en cap dels especialistes en literatura, motl superiors en coneixements que en QUeraltonet, o de fet, ara que hi penso, en cap camp, he vist aital actitud.

  Realment, QUeraltó, en el fons ets, caos, confusió, mentida, autoengany i indisciplina (que es coneix prou bé, si ha estudiat mai ja li van advertir segurament d'aquest desordre i qeu per això dissimula en espais i números, ..., i que per altre banda lògicament es vanagloria i es venta d'haver superat)

  Querasltó et converteixes cada vegada més ràpid , en una persona realment insuportable a nivell personal, no perquè facis intents de contradir o provar de rebatre argumentacions,.. i facis veure que debats, sinó perquè en el fons no fas res de tot això.

  No crec pas que tinguis fills. Si els tens, realment pobrets, ja deuen patir a base de bé aquest perfil teu de psicòpata.

  En Queraltó.... pobre infeliç, ha de ser ben galdós intercambiar amb tu unes paraules, tant en un ascensor, com compartir un espai de treball,... i els teus familiars?

  Pobres! ja et deuen tenir més que calat, deus quedar en un racó, allunyat de tanta insignificància.Oi?

  Tots estem bén classificats, i no valem res, coneixes tothom a la perfecció!

  Oi que no acaba aqui la teva muntanya de prejudicis i desprecis? oi que no?

  Però i la dona? En tens? com ho deies tu, la teva mamacita? Mare meva! Si tens dona i fills, segur que prefereixen que passis les estones, dia i nit amorrat per aqui, que no pas que estiguis amb ells.

  Ara començo a entendre't. Adeu Queraltó, jo passo de fer-te de coixi, o d'aparca-tarats.

  Entenc la teva dona i fills, però no comparteixo que TAMORRIN, per no patir-te.

  JO et recomanaria que dormisis una mica.

  Després talla i enganxa i demostra qui mana.

 12. Guillem Caralt
  02-12-2021 14:16

  He dormit molt be...i tu encara aqui? Has escrit molt! No dorms mai?  Quanta merda portes dins!  Be, t'explico.  1. El Tirante (o sigui, la traduccio' / adapatacio' castellana del Tirant) s'edita com un dels "Clasicos Castellanos". I els pobres lloriquins de l'INH...  "AU! VINGA! ESPANYA ENS RRRRRROBA!!!!! S'aproprien de la nostra literatura! Mai han creat res, i per aixo' ens rrrrrroben! Quina injusticia! AIXO NO ES FA! Verge santa! Ens rrrrroben! Sempre han rrrrobat totes les creacions del nostre popla!"  2. La traduccio' catalana d'Andreu Febrer de la Divina Commedia de Dante s'edita com un dels NOSTRES CLASSICS, o sigui, UN CLASSIC DE LA LITERATURA CATALANA.  (silenci dels pobres lloriquins)  Ara hem d'estudiar tota la literatura catalana (Ausias Marc, Isabel de Villena, Francesc Eiximenis, etc.) per veure si son texts traduits pels malvats catalans. La vita Christi d'Isabel de Villena esta' PLENA de castellanades. Mira les primeres tres frases.

 13. Franquinspain
  01-12-2021 21:10

  Queraltó saps molt bé que n'hi ha uns quants que t'has dedicat a insultar-los i menystenir-los, per tant només te'n diré els dos que jo he buscat i t'he estampat a la cara.

  Francisco Calero, el qual argumentava, no sense contradir-se en l'exposició, que el Llatzeret llatzerat era una obra de Lluis Vives, i que per tant això explicaria les catalanades. Tu en canvi ocm un lloro sord i ceg, insisties en desprestigiar-lo a ell i de pas a la univesitat a la que pertanyia. T'enrecordes? I després vas negar haver-ho fet. Després ho vas matisar i per tant, ho vas admetre, vull dir haver-lo insultat.

  I un....Doctor que et desmenteix amb la tonteria aquella que negaves primer haver dit i en acabat creient que havies trobat un punt feble en la meva disertació, acceptaves.

  T'enrecordes? Asseguraves que la propietat intelectual no existia a l'edat mitjana i aquest doctor en literatura arguementava falsa en part o totalment. Ets un m e n t i d e r. I ho saps. Ets un poca vergonya

  Ara ja pots continuar amb els teus jocs estupids, i que no van mai a debatre i raonar res.

  Ja t'ho he dit abans. No pots enraonar. Ets incapaç. Ho vols semblar, però els insults, les barrabassades fora tema, i creure que ja ho saps tot de mi amb pels i senyals, com de qualsevol que entri en aquest espai, et fan, t'allunyen molt del debat.

  Com tants ja t'han recomenat motles vegades;

  Dorm i actualitza el

 14. Guillem Caralt
  01-12-2021 20:59

  pd: Franqui, no saber la diferencia entre "proprietat intel.lectual" i "autor" et marca com un dels ignorants mes profunds de l'INH. La teva imbecilitat no te limits. Ves ves, canta la victoria. No respecten la teva intel.ligencia ni en tu casa.

 15. Guillem Caralt
  01-12-2021 20:57

  "ho he fet a través de experts de veritat"  Val. Vull el nom d'un dels teus "experts de veritat" qui esta' d'acord amb una de les conjectures de l'INH.

 16. Franquinspain
  01-12-2021 20:49

  Queralt no t'envalis on hi ha experts de veritat hi ha de posar experts "de veritat".

 17. Franquinspain
  01-12-2021 20:46

  1. Queraltonet començo per lo ultim, val,

  No s'enten on vols anar a para. I a més et desvies del tema del article.  2. tu dius ES DEFINITIU!

  El que? has deixat tants espais que no s'enten d'on venim. Pots explicar-te millor?  3. tu dius: LINCOLN I KENNEDY EREN LA MATEIXA PERSONA!!!!!!

  Aquesta és la teva teoria? Doncs hauràs d'esforçar-te una mica queraltonet.  4. tu dius: HI HA COINCIDENCIES!!!!! MOLTES COINCIDENCIES!!!!!!

  PErò ara de que collons parles. Jo aixi no et puc seguir, Ni jo ni ningú.

  Prens drogues? ja dorms?  6. tu dius qeuraltó fillet: AIXINS SABEM QUE COLOM I SERVENT I CALDERO' DEL BARCA I STA TERESA D'AVILANOVA I LA GELTRU I ERASME I ORGASME EREN TOTS CATALANS!

  No t'entenc aquesta sortida de tema, ara on erem? jo ja m'he perdut? Que Pretens?  7. segueixes dient: MARE MEVA QUANTES COINCIDENCIES!

  ON queraltó esforçat-hi una micona o dorm  8. continues amb: Brillant! DEFINITIU!

  Però el que?ets en qeuralt o ets en Ramiro? o en pepsicola? fes el favor de centrar-te una mica.

  8 i finalment dius: .Franqui, ETS UN GRAN EXPERT!

  Jo no diria tant. Més aviat diria que no ho sóc, i com que t'he enxampat igualment amb mentides, "veritats" que no ho són tant,...i ho he fet a través de experts de veritat, que passa que em tens mania? o que?

 18. Guillem Caralt
  01-12-2021 14:23

  COINCIDENCIES!!!!  https://9gag.com/gag/arKN9X6  ES DEFINITIU!  LINCOLN I KENNEDY EREN LA MATEIXA PERSONA!!!!!!

 19. Guillem Caralt
  01-12-2021 14:20

  HI HA COINCIDENCIES!!!!! MOLTES COINCIDENCIES!!!!!!  AIXINS SABEM QUE COLOM I SERVENT I CALDERO' DEL BARCA I STA TERESA D'AVILANOVA I LA GELTRU I ERASME I ORGASME EREN TOTS CATALANS!  MARE MEVA QUANTES COINCIDENCIES!

 20. Guillem Caralt
  01-12-2021 14:18

  Brillant! DEFINITIU!  Franqui, ETS UN GRAN EXPERT!

 21. Franquinspain
  01-12-2021 07:57

  1 En queralt diu "enllac"

  2 Jo li aporto documents:

  https://www.vilaweb.cat/noticies/lluis-llach-tornara-a-lescenari-el-18-de-desembre-en-un-concert-del-debat-constituent/


  3.He seguit l'exemple del literat QUeraltó, que sempre qeu pot ens ilumina de saviesa.


  4.També dorm una mica Queralt.

  5. Per cert AMORRAT insultador, i les coincidències en els perfils i carenes del quadre, aquell, com se deia?... si home aquell en el que t'has fet passar per un altre per baixar el nivell.

 22. Guillem Caralt
  01-12-2021 00:24

  1. En el enllac no veig cap referencia a Reinat d'Anjou. Es tractava d'aixo', no? Ara no em recordo.....  2. Si, era Marquesito i Santo Job. I tu "Xavier". I Edmund era Thomas Sheltin i Lluis Maria Mandado. I jo....

 23. Xavi G.
  30-11-2021 19:08

  Per cert, el marqueset Arturo aquest de tuiter no serà el mateix Arturo que vam tindre por aquí ja fa anys no?

  Per la mort de deu!!

 24. Xavi G.
  30-11-2021 19:05

  El primer l'he trobat*.

  El segon, la carta recollida al llibre de C.Varela i J. Gil, em temo que em serà impossible si es que no compro el llibre.


  * Pàg. 13 .- http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/historia-del-almirante-don-cristobal-colon-primer-volumen--0/html/00f4813c-82b2-11df-acc7-002185ce6064_30.html

 25. Guillem Caralt
  30-11-2021 14:19

  I tu no, Franqiui...pobret....

 26. Franquinspain
  30-11-2021 14:12

  Per cert QUeralt molt bé qeu comencis a debatre.

  viam quan dura.

  Has dormit avui?

  Segur que sí.

  Ho veus que s'està bé quan es dorm bé.

 27. Franquinspain
  30-11-2021 14:09


  Clar com en QUeralt, prova de grandesa ,


  https://www.amazon.com/El-que-pensen-els-altres-ebook/dp/B079QGTBZ5/ref=sr_1_2?keywords=Queralto&qid=1638277643&sr=8-2


  Quin desgraciat més adormit.

 28. Guillem Caralt
  30-11-2021 13:46

  Xavi: El text. Volem veure el text.  Que jo sapiga, el Descobridor va dir que Reinat li va donar la primera comissio' que mai havia tingut, als anys 1470.  Aixo' encaixa perfectament amb el Colombo genoves, qui tenia uns 20 anys.  No encaixa gens amb Joan Colom i Bertran--un noble, germa' del presidende la generalitat, qui accepta la seva PRIMERA comissio' amb 60 anys? Mare meva!

 29. Guillem Caralt
  30-11-2021 13:42

  Franqui:
  "Perdó, Queralt ja tornes a repetir insults i et desvies del tema"  On es l'insult? Dir "El Bilbeny portugues" es un insult?

 30. Xavi G.
  30-11-2021 11:53

  1- els he referenciat una mica barroerament, però ahí estan. Un a la "Historia del Almirante" de Hernado Colon i l'altre a la recopilació de cartes i documents de Colón fets per Varela.

  2- jo tinc ganes de debatre, que hi farem, hahaa.

  3- ha estat el ditxós corrector...

 31. Franquinspain
  30-11-2021 08:09

  Perdó, Queralt ja tornes a repetir insults i et desvies del tema.

  No mareixis i dorm una micona.

 32. Guillem Caralt
 33. Guillem Caralt
  29-11-2021 20:56

 34. Guillem Caralt
  29-11-2021 20:56

  1. "la historia acceptada no pot conciliar els que he deixat amb el Colombo..."  No has deixat cap document.  2. "n'hi ha controvèrsia, debat, no està tancat el tema."  Cap tema mai esta' "tancat"--si es troven proves. En aquest moment no hi ha cap debat perque' es ben evident que Colon era genoves.  3. "O potser trobo les proves que demano al llibre aquest de Vicent Pardal et aliens."  ALIENS???  https://www.amazon.com/HomDeo-Vintage-Novelty-Aliens-Laundry/dp/B08CMJS14S/ref=asc_df_B08CMJS14S/?tag=hyprod-20&linkCode=df0&hvadid=518514412268&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=16260145755869061906&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9004077&hvtargid=pla-1206162974851&psc=1

 35. Xavi G.
  29-11-2021 20:18

  Vale, jo no puc conciliar aquests documents amb Colom i la historia acceptada no pot conciliar els que he deixat amb el Colombo... n'hi ha controvèrsia, debat, no està tancat el tema.

  O potser trobo les proves que demano al llibre aquest de Vicent Pardal et aliens.

 36. Guillem Caralt
 37. Xavi G.
  29-11-2021 19:09

  Què passa amb les proves de Colombo??

  Mireu-li en la gabardina.

 38. Franquinspain
  29-11-2021 08:26

  Goital els AMORRATS DIA I NIT.

  Queraltet tu embrutes amorrats als nostre darreres fins a les altes hores de la matinada.

  Justificaves aquesta obsessió dient primer que eres de ciutat, i que eren hores suposadament normals.

  En acabat, més endavant deies que si et conectaves dia i nit fins més enllà de les tres de la matinada, era per que eres de EEUU, i es clar el canvi hora i tal i tal.

  Ara és en PEpsi cola qui actua de la mateixa manera.

  POdria ser que en COla fos també de Indoxina? o de La india? o és que ets tu Queraltonet?

  Deixa ja d'insultar a catedràtics i a els seus estudis.

  i...


  DORM!

 39. Hola Pepsicola
  28-11-2021 16:20

  tots catalans, la rassa eleixida per conquerir el monde

 40. Guillem Caralt
  28-11-2021 02:01

  De totes formes, veig que no fas cas a les desenes de referencies contemporanies que diuen que Colom era "ligur" o "genoves".  Son documents menys fiables, suposo...perque' patata.

 41. Guillem Caralt
  28-11-2021 00:12

  Segurament les proves estan alli. es clar.  I cap expert les trova.

 42. Xavi G.
  27-11-2021 23:40

  La segona, la carta, segurament deu estar a - Colon, Cristobal: "Textos y Documentos Completos"; edició de Consuelo Varela i Juan Gil; Alianza Universidad-320, Alianza ed. 1992.

 43. Xavi G.
  27-11-2021 23:13

  Ara no estic parlant de si Joan Colom era Colon, sino del que preguntaves fa uns dies. De si Colon es Colombo.

  I demano les proves que conciliin aquestes dues qüestions amb Colombo.

  I rapidito, hahaaa.

 44. Xavi G.
  27-11-2021 23:05

  Com que ho havia posat de memòria, ara he mirat de assegurar-me i he cercat les fonts.

  La primera l'he trobada i és de Hernando Colon a la seva Historia del Almirante.

  La segona no trobo referència encara. Es d'una carta de Colon a Ferran II on li diu a Ferran que ell havia estat a les ordres "del rei Reiner, que Déu tingui a la Gloria" perseguint a la nau Ferrandina. Bilbeny al Brevissima, després de posar aquest fragment, apunta que alguns autors consideren fals aquest passatge de la carta, però a continuació aporta dades que el corroboren.

 45. Guillem Caralt
  27-11-2021 22:31

  El problema es que tots els membres de l'INH pensen haver vist coses que no han vist, perque' Bilbeny menteix molt.  En aquest cas, no ho se. Pero' et prometo una cosa: pot existir un document que diu que Joan Colom lluitava amb Renat, i pot existir un document que diu que el Descobridor lluitava amb Renat. PERO NO EXISTEIXEN ELS DOS.  Com he dit, Bilbeny es un expert en far pensar a la gent que han vist proves que mai han vist.

 46. Xavi G.
  27-11-2021 21:37

  1 i 2.- A veure, si no vaig errat, Colon diu o escriu que no és el primer Almirall en la família i que va lluitar amb Renat contra Ferran II i son pare Joan.

 47. Guillem Caralt
  27-11-2021 21:00

  1. "si algú està en disposició de facilitar-me els documents, les proves, on surt algun avantpassat del Colombo que fos alguna cosa semblant a almirall"  Doncs Washington era catala', i Einstein, i Beethoven i Mozart, i Cary Grant i Marilyn Monroe, i Matisse i Rembrandt, perque' cap ha tingut, que jo sapiga, cap avantpassat que fos alguna cosa semblant.  2. "i algun document on surti el mateix Colombo lluitant amb el rei Renat,"  Que te aixo' a veure amb Colon? Els exploradors havien de ser militars? En tot cas, la "teoria INH" de Bilbeny confon 5 persones diferents (Colombo, Joan Colom, Coullon pare i fil....)  3. "jo ja quedaria totalment convençut de la seva genovesitat."  Doncs series l'unic de l'INH. Els altres dirian que el document es fals, perque no lis agrada el contingut.  Total, per creure que Colon fos genoves, necesites coses que NO necesites per creure que es catala'.  Bona metodologia.


 48. Xavi G.
  27-11-2021 18:46

  S'ha de veure la capacitat que tens de capgirar els arguments per, al cap i a la fi, arribar a allò que jo ja sabia i ho acabava de dir...: però el MÉS GRAN idiota del món.

  Ouchhh!!


  Bé. Està ben clar que no podem preguntar-se res.
  També està clar que a les teories de l'INH, unes més madures que altres sense haver-les resseguit totes, els hi falta la guinda, alguna prova més definitiva.

  Fa uns dies deies que havies preguntat varies vegades que quina prova definitiva necessitaríem per convercer's que Colon era el genovès acceptat, i que ningú et responia perquè no sé què no sé quants.

  Bé, doncs a mi se'm va ocórrer alguna sense pensar-ho massa. No sabia que mai ningú t'havia donat cap resposta a això.
  Per exemple, si algú està en disposició de facilitar-me els documents, les proves, on surt algun avantpassat del Colombo que fos alguna cosa semblant a almirall i algun document on surti el mateix Colombo lluitant amb el rei Renat, jo ja quedaria totalment convençut de la seva genovesitat.

 49. Guillem Caralt
  27-11-2021 17:19

  D'on ve la nissaga dels Cabrera?  https://choose-almeria.com/sierra-cabrera.html

 50. Guillem Caralt
  26-11-2021 22:16

  1. no hay referencias históricas fehacientes que conecten Joan Colom i Bertran con el descubridor.  2. no hay referencias históricas fehacientes que conecten Joan Miquel Servent con Don Quijote.  3. No hay referencias historicas fehacientes de la catalanitat de Calderon.  4. no hay referencias históricas fehacientes que indiquen que el hijo de Colon pudiera ser Erasmo.  5. no hay referencias históricas fehacientes que indiquen que Leonardo era catalan.  6. no hay referencias históricas fehacientes que conecten Sta Teresa de Avila con Teresa de Cardona.  7. no hay referencias históricas fehacientes de absolutamente ninguna de las idioteces del INH.  Quan tindrem la rectificacio'?  "Realment sí que soc un complet idiota de remat"  Doncs si.

 51. Xavi G.
  26-11-2021 18:26

  Una altra fantasmada dels Enríquez.

  Pego de la wiki, Medina de Rioseco, historia.

  "Guerra de las Comunidades
  Fue sitiada por las tropas de don Pedro Girón y sede de los regentes del reino, Fadrique Enríquez, Adriano de Utrech e Íñigo de Velasco, que tuvieron que refugiarse en su castillo (aunque no hay referencias históricas fehacientes de la existencia de tal castillo)."

  Vaja!! Un castell fantasma en el relat de la Guerra de las Comunidades.

  Han revisat els acadèmics de la història aquestes incongruències o ho deixen estar...??

  Doncs son servidors públics i han de fer la seva feina. És més, els exigeixo com a un de tants contribuents que els hi paga el seu jornal que revisen la historia dels Enríquez i de Medina de Rioseco i de la Guerra de las comunidades i de mil coses més.

  Exigeixo als servidors públics que facen la seva feina com a funcionaris que són.

  Hahhaha, jo exigint als funcionaris alguna cosa en aquest país, hahaa. Realment sí que soc un complet idiota de remat.

 52. Guillem Caralt
  26-11-2021 13:57

  pobre

 53. Franquinspain
  26-11-2021 13:31

  Insisteixo Queraltonet!

  1.Queraltó, Queraltonet, però que t'empatolleeeeeeesssss!

  2.Oi tant que has menystingut a treballs de cateldràtics, i de passada has despreciat unes quantes univesitats.

  3.Però és que a més a més, ho has admès un munt de vegades.

  4.Evidentment dissimulant una mica els insults i desprecis, amb apreciacions i bla i bla.


  5.Queraltonet si us plau dorm!!!

  5.Si no dorms no recordes res!

  5.ALeshores vols comentar coses i no saps ni que carai dius, i nosaltres no entenem res.

  5. Dorm!

  i 5 1/2 i tallo. Mare de deu queraltónet dorm un poquet!!!

  6.1/4 Ningú s'empassa que viscos a EEUU.


  7.2. Fa setmanes deies que si et conectaves tant tard era normal, de gent de ciuta, a diferència dels de poble que anem a dormir com les gallines. Recordes tros de ruc.

  8. Dorm!

 54. Guillem Caralt
  26-11-2021 13:12

  Val, t'explico.  Es permes despreciar els treballs de professionals.  Per vosaltres no, obviament. Mai pots dir que un treball d'un "investigador" de l'INH no sigui "espectacular"...la gent que tracta molt amb ovelles, suposo, es converteixen en ovelles.  Aqui he despreciat el treball d'un sol professor universitari. Un. No se si t'han ensenyat la diferencia entre singular i plural. No has de saber-ho per la teva feina, suposo.  Jordi Bilbeny ha despreciat el treball, i la capacitat intel.lectual, de tots els professors universitaris del mon. I aixo' obviament, perque' no l;accepten, no l'adoren. I la colla d'imbecials que rodeja Jordi Bilbeny ho accepta com normal. I tu, Franqui, amb les teves imbecilitats, sempre, un pobre idiota d'alta muntanya que no enten de franjas horaries.  Realment es impressionant l'INH.....

 55. Franquinspain
  26-11-2021 08:38

  1.Queraltó, Queraltonet, però que t'empatolleeeeeeesssss!

  2.Oi tant que has menystingut a treballs de cateldràtics, i de passada has despreciat unes quantes univesitats.

  3.Però és que a més a més, ho has admès un munt de vegades.

  4.Evidentment dissimulant una mica els insults i desprecis, amb apreciacions i bla i bla.


  5.Queraltonet si us plau dorm!!!

  5.Si no dorms no recordes res!

  5.ALeshores vols comentar coses i no saps ni que carai dius, i nosaltres no entenem res.

  5. Dorm!

  i 5 1/2 i tallo. Mare de deu queraltónet dorm un poquet!!!

 56. Guillem Caralt
  25-11-2021 20:35

  Xavi, tot el contrari.  Jo reconec la qualitat dels treballs dels experts.  Mai dic que soc mes expert que tots ells.  Vosaltres heu agafat la idea que, sense saber res de res, sabeu mes que tots.  Ara entens?

 57. Xavi G.
  25-11-2021 20:20

  Mira Guillem, des de fa uns mesos que sí, em sento MOOLT preparat per donar lliçons magistrals a la universitat, perquè des de fa uns mesos que em reconec com el MÀXIM expert en TOTS els caps acadèmics.

  Sort que d'immediat me n'adono que son els efectes secundaris de la vacuna 'fantasma' que en van inocular, hahaha.

  Però veus, açò em dona una avantatge enfront a tu perquè tu no te n'adones... Però que dic avantatge!!, aquesta consciència em fa MOOOLT superior a tu perqu

  ÒSTIA, ja m'ha passat altra vegada...

  Per favoooor, que és el que m'han fet aquests doctors en medicina, per la mort de déu, vull plorar.

 58. Xavi G.
  25-11-2021 19:48

  Hahaha

 59. Guillem Caralt
  25-11-2021 19:47

  Xavi: Molt be! En seriu, hauries de donar classe a la universitat per explicar com van els escuts heraldics. Obviament saps molt mes tu que tots els experts.  Segurament seras el primer de teu poble que hagi pisat una universitat!

 60. Guillem Caralt
  25-11-2021 19:45

  "de ben segur que els merdosos de la Faes que et preparen l'argumentari ja saben quina és la veritable historia d'españa ...."  I TANT!  Fa 1000 anys que sabem tot! O sigui, som molt i molt mes intel.ligents que tots els catalans qui us prenen per una colla d'imbecils i paranoics i agents de viatge!  Nomes la gent amb la intel.ligencia per reservar habitacions tenen la claravidencia necessaria!

 61. Xavi G.
  25-11-2021 19:38

  Sembla que l'Enríquez aquest de l'escut fantasma mai va rebre el toisó d'or i ell mateix era un fantasma.

  Però és que a més a més el seu oncle Fadrique Enríquez de Velasco, cosí germà de Ferran el Catòlic, almirall de Castella i cap de l"importante linaje de los Enríquez" de Medina de Rioseco, també va rebre el toisó d'or a Barcelona en 1519, però agafant les armes comtals de la seva esposa Cabrera-Girona-Modica, que em sembla a mi que no li pertanyien..., perquè ell ni en tenia d'escut d'armes sembla.

  O sigui, que els Enríquez almirantes de Castilla eren uns pelacanyes trepes dels collons, com a mínim.


  https://www.lavozderioseco.com/el-nombre-de-medina-de-rioseco-en-una-catedral-de-flandes/


 62. Ramiro Romero
  25-11-2021 19:04

  A todos los que entran en esta página, a los administradores de la página, a cualquier médico, trabajador social, graduado social, enfermero,,,,, edmun Cooke, está pidiendo ayuda,,,, está pidiendo ayuda,,,, tiene problemas,,,,,,, o está de cachondeo,,,,, o es un miembro del CNI para ridiculizar a los catalanes,,,,

 63. Edmund Cooke
  25-11-2021 18:39

  ...no ho és gens de curiós, i la gent és clar que ho veu....son proves marrec! ....proves que fa segles que existeixen però que s'obvien o oculten per l'academia oficial, el mitjans, etc... per molt que la gent les vegi, les coses no es poden canviar d'un dia per l'altre....mira, els botiflers com tu porteu 1000 anys fent de les vostres i els catalans encara estem d'empeus...però si fins i tot tu escrius en català....ho entens oi?...de ben segur que els merdosos de la Faes que et preparen l'argumentari ja saben quina és la veritable historia d'españa ....ja ho saben que el nostre Descobridor era de Barcelona, que Sirvent, és a dir, el teu Cervantes, era de XIxona, i que els castellans, que es podrien d'enveja a l'estepa, ens ho han robat tot, tot, tot pujant-se al carro del despotisme medieval....ni ha milions i milions de proves que la gent veu sense adonar-se i que delaten el criminal i genocida estat castilla-panyol.....el que pasa es que 1000 anys de manipulacions donen per molt i fa canviar la psique de la gent i fins i tot de tot un poble....tu n'ets un exemple...un viatger americà, que pensa i es defensa com si fos un ranci castellà de l'espania profunda, però que ho fa escribint en català a un forum de catalans....ets un cas per a estudiar pels psicòlegs i psiquiatres d'arreu....dorm i descansa, que tot això et ve massa gran....

 64. Guillem Caralt
  25-11-2021 14:30

  No troves una mica curios que ningu' hagi vist tots aquests "escuts catalans" abans de vosaltres?  I fa segles els escuts eren molt mes importants, i la gent estava molt mes conscient del seu significat.  Es com les "catalanades" que sempre troveu. Cap lector del 1605 els notava. Suposo que vosaltres coneixeu el castella' de 1605 molt millor que la gent de la epoca.  Sou uns claravidents erudits de cal Deu!

 65. Xavi G.
  25-11-2021 13:32

  Interpretar els escuts?

  Què és pot interpretar del no res??

 66. Guillem Caralt
  25-11-2021 13:27

  M'expliques on has apres com interpretar els escuts?

 67. Xavi G.
  25-11-2021 12:59

  Aquí tenim (1) al Luis Enríquez y Tellez-Girona, nebot-net de la reina Joana Enríquez i del rei Joan II el Sense fe. Almirall de Castella, duc de Medina de Rioseco, etc, que és qui es casa amb la darrera vescomtesa de Cabrera-Girona acabant aquí la nissaga Cabrera, que passen a anomenar-se Enríquez de Cabrera.

  Doncs bé, podem observar el seu escut d'armes que es troba a la catedral de Gant i ens crida d'immediat l'atenció, que és impossible que aquests cridaners esmalts i aquesta estranya brisura del que el doten fossin realment els d'aquest duc de Medina, a menys que se l'estiguessin inventant en aquell moment i en procés d'elaboració des del no res, des de la buidor més absoluta com se'ns presenta.  1. https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Enr%C3%ADquez_y_T%C3%A9llez-Gir%C3%B3n

 68. Franquinspain
  25-11-2021 08:42

  Ves al gimnàs, Ramir, vagi bé.

 69. Ramiro Romero
  23-11-2021 18:24

  Olvídame chaval, madura y suerte en la vida, el catalán es una lengua maravillosa, que la tengo como una riqueza a proteger, expandir y enseñar por todo el país, y el castellano es otra maravillosa lengua con la que entendernos aunque pensemos diferente, algún día, cuando madure lo entenderá, suerte y cumpla años

 70. Franquinspain
  23-11-2021 17:03

  Gràcies, Ramir no se si m'ha donat la raó, però ho intueixo per les paraules en llengua estrangera, si és així no cal que me les donis.

  Tot i que agraït, preferiria que participés d'un debat centrat en les traces, personatges,.. que ens brinda aquest article.

  I que ho fesis respectuosament. ës a dir entre altres coses usant la llengua vehicular d'aquest espai.

  ALtrament tot i que pugui albirar una micona de que em parla, no puc precisar exactament que em diu.

  Suposo que en l'article hi veu un fil, una base, algo i per això es pren la molestia de contestar i donar la raó a l'estudi.

  Tanmateix jo no seria tant agosertat en dir que tots els descubridors van ser....

  Tanmateix, l'entenc, ja que quan hi ha hagut durant una època molt concreta un imperi que ha estat usurpat des de les elita a força de segles i el control de la impremta i dels documents,... és molt probable que si que potser vosté ramiru tingui raó. Però pas a pas. No cal corre. Primer cal provar-ho. Agraeixo la seva empemta, però cal cercar, treballar, estudiar,... i sobretot no fer com en Queraltet que falta a la veritat i falta el respecte.

 71. Ramiro Romero
  23-11-2021 14:58

  Franqui, lleva usted razón, todo es obra de Cataluña, todo, todo, desde el siglo de oro, la conquista y descubrimiento de América y la reconquista, y nadie se ha dado cuenta excepto esta página, lleva usted razón, perdone, suerte en la vida,

 72. Franquinspain
  23-11-2021 14:51

  Un altre AMORRAT, que com en Queral no sap llegir ni centrar-se en el tema, en el article.

  Felicitats.

  Per cert, si escrius en castellà no et puc contestar. Remix.

 73. Ramiro Romero
  23-11-2021 14:25

  Pero,,,,, pero,,,,,, pero,,,,, existe algún acontecimiento histórico, no ya en la península, sino en el planeta tierra que no sea obra de catalanes?????, de verdad,,,,, es que los demás pueblos de la península, castellanos, gallegos, vascos, astures, portugueses,,,,,,,, etc etc,,,,,,, no hicimos nada???, practicais una religión, esto no es historia,,,, en fin,,,,,, suerte

Afegeix-hi un comentari:

Per poder deixar comentaris us heu de registrar:


  EDITORIAL
L'Institut Nova Història torna a publicar un editorial d'En Jordi Bilbeny, que continua sent ben viu avui mateix. L'autor el dedica als calumniadors de ‘Sàpiens’.
29322 lectures

Aconseguits 2350€
de 7000€
Queden 7 dies

Més informació